Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye

Iratmintákkal

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Országos Földhivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 334 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Szikra irodalmi és lapkiadóvállalat, nyomdai rt., Budapest. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A magyar demokrácia történelmi alkotása, a földreform végrehajtása során mintegy 650.000 földigénylő között 3.5 millió kat. hold földet osztottak ki. A földmíves nép birtokában tartja a részére... Tovább

Előszó

A magyar demokrácia történelmi alkotása, a földreform végrehajtása során mintegy 650.000 földigénylő között 3.5 millió kat. hold földet osztottak ki. A földmíves nép birtokában tartja a részére kiosztott mezőgazdasági ingatlanokat és házhelyeket. De a kezén levő földet sajátjának csak abban az esetben tekinti, belterjes mívelés és gondozás alá csak abban az esetben veszi, ha javára a tulajdonjogot a telekkönyvbe be is jegyezték. A kiosztott ingatlanok telekkönyvezése tehát nemcsak az újgazdák egyéni kívánsága, hanem elsőrangú nemzetgazdasági érdek is.
A földreform végrehajtására vonatkozó jogszabályok a kiosztott ingatlanok telekkönyvezésének csak irányelveit határozták meg. A telekkönyvezés gyakorlati lebonyolítása azonban a részletkérdések egységes szabályozását is megköveteli.
A folyamatban levő telekkönyvezési munkálatok gyors lebonyolítása érdekében szükségesnek mutatkozott olyan szakszerű útmutató összeállítása és mintatár szerkesztése, amely a különböző kormányrendeletekben szétszórt telekkönyvi vonatkozású intézkedéseket rendszerbe foglalva megfelelő tájékoztatást nyújt a munkálatokkal foglalkozó szakközegek számára és ugyanakkor a megyei földhivatalok és a telekkönyvi hatóságok szoros együttműködését is biztosítja.
A kiosztott ingatlanok telekkönyvezése érdekében a földreform végrehajtását érintő különböző jogszabályok újabb feldolgozására is gondolni kellett, mert az egymást kiegészítő, módosító vagy hatálytalanító rendelkezések egységes alkalmazása csak ezáltal biztosítható.
Dr. Nemes Nagy József munkája lehetőséget nyújt arra, hogy a telekkönyvezés előkészítéséhez szükséges munkarészeket egységes iratminták felhasználásával készítsék el és ezáltal az ügyintézést lényegesen meggyorsítsák, a munkarészek felülvizsgálását, ellenőrzését pedig megkönnyítsék.
Meg vagyok győződve, hogy ez a munka a földreform végrehajtása során kiosztott ingatlanok telekkönyvezését meggyorsítja és a végrehajtó szervek, valamint az érdekeltek számára fontos segédeszközül szolgál.

Budapest, 1947. évi április hó 2. napján.
Dr. Donáth Ferenc Vissza

Tartalom

Jogszabálymutató 7
Rövidítések jegyzéke . 8
Előszó . . 9
Bevezetés 13
Szabványos iratminták kötelező használata 14
ELSŐ RÉSZ.
A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése.
I. FEJEZET.
Előkészítő munkálatok.
Földigénylők összeírása 15
Házhelyigénylők összeírása 17
Birtokösszeírási ív 17
Az elkobzásra és megváltásra vonatkozó véghatározat és közbenszóló határozat . . 18
Az elkobzott, megváltott ingatlanok telekkönyvi és földadókataszteri adatainak beszerzése . . 18
Az eljárás alá eső ingatlanok helyszíni azonosítása (határbejárás) ... 19
Juttatási javaslat és felhasználási terv elkészítése 21
A juttatási javaslat és felhasználási terv jóváhagyása 25
Felhasználási terv és juttatási javaslat pótlása 25
II. FEJEZET.
Érdemi munkálatok.
A helyszíni kiosztás felvétele, vázrajztervezet elkészítése 26
Dülőjegyzék szerkesztése 27
Kiosztási sorszámok megállapítása vázlatos eljárás esetén 27
A vázlatos eljárással kiosztott ingatlanok birtokbaadása 28
Kiosztási földkönyv szerkesztése 29
Szomszédos községben lakó igényjogosultak csoportos juttatásának kiosztási földkönyve ... 30
Felosztási vázrajz szerkesztése 31
A kiosztási birtokivek szerkesztése 31
A kiosztási munkarészek felülvizsgálata és hitelesítése 32
III. FEJEZET.
Befejező munkálatok.
A munkarészek kiegészítése 33
Juttatási ár megállapítása 33
Másolatok készítése 34
Telekkönyvi végzések és telekkönyvi másolatok elkészítése 34
A munkarészek átadása a Megyei Földhivatalnak 35
A munkarészek áttéte»l»e a telekkönyvi és más hatóságokhoz ... 35
Az 1945. év előtti földreformok végrehajtása során kiosztott ingatlanok telekkönyvi előkészítése . . 35
MÁSODIK RÉSZ.
A Németországba áttelepített magyarországi német lakosság által visszahagyott
ingatlanok telekkönyvezése.
Előkészítő munkálatok a telepes községekben 36
Telekkönyvi adatok beszerzése 36
Helyszíni azonosítás 37
A waggonjegyzék feldolgozása 38
Azonosítási jegyzék szerkesztése 38
Tényleges birtoklási ügyek előkészítése 39
A Megyei Földhivatal eljárása tényleges birtoklási esetekben 40
A tulajdonközösség megszüntetése 40
Részletes felhasználási terv és juttatási névsor készítése telepes községekben . 42
A helyszíni kiosztás foganatosítása 43
Kiosztási földkönyv szerkesztése telepes községekben 43
Kiosztási birtokívek szerkesztése 44
Műszaki munkálatok előterjesztései a Megyei Földhivatalhoz 45
Másolatok készítése 45
A munkálatok befejezése és a telekkönyvi hatóságokhoz való áttétele 45
HARMADIK RÉSZ.
Házhelyek juttatása.
Házhelyigénylők összeírása 46
Házhelyalakítás céljaira szükséges ingatlanok igénybevétele, kijelölése 46
Házhely juttatás előkészítése . 47
A házhelyjuttatási terv felülvizsgálata 48
A házhelyek kiosztása 48
Műszaki munkarészek hitelesítése 48
A kiosztott házhelyek egyéni telekkönyvezésének foganatosítása 49
NEGYEDIK RÉSZ.
Erdőgazdasági ingatlanok és legelők telekkönyvezése.
I. FEJEZET.
Erdőgazdasági ingatlanok telekkönyvezése.
Erdőgazdasági ingatlanok meghatározása 50
Erdőgazdasági ingatlanok felhasználása 51
Erdőgazdasági ingatlanok telekkönyvezésének előkészítése 51
Erdőgazdasági ingatlanok megváltási (juttatási) ármegállapítása 52
Erdőgazdasági ingatlanok helyrajzi számának megállapítása 52
Közbirtokossági erdők telekkönyvezésének foganatosítása 53
Az elintézés sorrendje 53
Földigénylők erdőhasználati illetőségének megállapítása 53
II. FEJEZET.
Legelők telekkönyvezése.
A legelőterületek igénybevételéről általában 53
Legelőterületek felhasználása 54
Az igénybevett legelőterületek telekkönyvezésének előkészítése 54
Legelőterületek juttatási (megváltási) árának megállapítása 55
A legelőterületek helyrajzi számának megállapítása 55
Legelőterületek telekkönyvezésének foganatosítása 55
ÖTÖDIK RÉSZ.
A telekkönyv ismertetése.
I. FEJEZET.
Általános rész.
A telekkönyvintézmény jellege és fontossága 56
A község telekkönyve 56
A telekkönyvi hatóságok 57
Telekkönyvi birtok . . 57
Telekkönyvi elvek 57
Birtokállási-, tulajdoni és teherlap tartalma 58
A telekkönyvi jószágtest jogi természete 59
Azok az ingatlanok, amelyek nem tárgyai a telekkönyvezésnek 59
II. FEJEZET.
A telekkönyvi hatóságok teendői a földreform végrehajtása során kiosztott
ingatlanok telekkönyvezésével kapcsolatban.
A Megyei Földhivatal megkeresésének elintézése 59
A megkeresés telekkönyvi foganatosítása 60
Az érdekeltek értesítése 61
A járásbíróságok közreműködése a telekkönyvezés előkészítésében 61
A telekkönyvi hatóságok nyilvántartása a munkálatok állásáról 61
HATODIK RÉSZ.
I. FEJEZET.
Elemi műszaki ismeretek a vázlatos földkiosztáshoz.
Általános tudnivalók a földmérésről 62
Mértékegységek 63
Térképek 63
Mérőeszközök . 64
A hosszmérés módja 65
Mérés ferde telepen 66
Hajlásszögmérés 67
II. FEJEZET.
Helyszíni felvétel.
A térkép behasonlítása a helyszíni állapottal 68
Területszámítás . . . 70
Megosztási vázrajz készítése 70
Iratminták 75
Iratminták jegyzéke 158
Jogszabálygyűjtemény 159
Jogszabályok jegyzéke megjelenésük időrendjében 283
Országos Földbirtokrendező Tanács elvi határozatai 287
Mellékletek 291
Tárgymutató . . . .321

Dr. Nemes Nagy József

Dr. Nemes Nagy József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Nemes Nagy József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye A földreform végrehajtása során igénybevett és kiosztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyüjteménye

Az első kötéstáblára az eredeti borító részletét ragasztották. A lapélek és több lap kissé foltos, nedvességtől hullámos.

Állapot:
7.600 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba
4 antikvár könyvből 1 INGYEN!