A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1987. augusztus

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXV. évfolyam 8. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

A szocialista kriminológia távlatai 3
I. I. KARPEC:, a Szovjetunió
össz-szövetségi kriminológiai
kutatóintézetének igazgatója, az állam-és jogtudomány doktora
Az alap és középfokú rendőrképzés külföldön 11
DR. BÖKÖNYI ISTVÁN: r. alezredes
A büntetőjogi jogalkalmazás jogpolitikai
követelményeiről 21
DR. VASS KÁLMÁN:, az OKKrI
osztályvezetője
Interjú
A Belügyminisztérium személyi állományának egészségügyi ellátásáról 27
DR. NÉMETH LÁSZLÓ: rendőrorvos
ezredes, csoportfőnök elvtárssal
Konzultáció
A belügyi ifjúsági klubok helyzetéről 35
DR. TÁTRAY MIKLÓS: r. százados
Tudományos élet
A Belügyminisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködési megállapodása 41
DR. STEFÁN GÉZA: r. ezredes,
a politikatudomány kandidátusa, a BM
Tudományszervezési Osztály vezetője és
DR. OPÁL SÁNDOR: r. alezredes,
a hadtudomány kandidátusa,
a BM Tudományszervezési Osztály
alosztályvezetője
A Jászság és a Nagykunság bűnözésének sajátosságait kutató munka megszervezése 44
DR. NYÁRI KATALIN: r. százados
A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának karhatalmi szerve: a
Lenin-fiúk 51
GELENCSÉR NÁNDOR: r. százados
Fórum
A tettenérés fogalmáiéi 58
DR. SZILI ZOLTÁN: egyetemi tanársegéd
A suttogó propaganda szerepe a lélektani
hadviselésben 63
DR. BÜKI JÁNOS: r. főhadnagy
A közúti közlekedés etikája a gyakorlatban 67
DR. MUSZKA DÁNIEL:
Reflexió
Kényszervallatás vagy kihallgatási
taktika
DR. CSEN KI ISTVÁN: ny. r. alezredes
Az ittas járművezetés megítéléséről 77
DR. BARABÁS BERTALAN: ügyész
Titkos háborúk
A néma benzinkutas II. rész 80
Szolgálati tapasztalatok
A sportpályák rendjéért és biztonságáért. . 88
DR. KONCZER ISTVÁN: r. vezérőrnagy,
budapesti főkapitány
Az autópályák forgalombiztonsági helyzetének elemzéséről 94
DR. M. TÓTH KÁROLY: r. őrnagy
A szeszesital-értékesítés szabályozásának
érvényesülése Csongrád megyében 99
DR. OLASZ JÓZSEF: r. őrnagy és
SZALMA FERENC: kereskedelmi
felügyelő, megyei tanácsos
Bűncselekmények, nyomozások
A Vasas-Ferencváros MNK labdarúgómérkőzés biztosítása és a rendbontás
vizsgálata 103
DR. PELLA LÁSZLÓ: r. alezredes,
kerületi rendőrkapitány
Börtönben elkövetett bűncselekmények
nyomozása 107
BRINDZIK LÁSZLÓ: r. őrnagy
Szakértők gyakorlatából
Rendkívüli halálesetből emberölés 113
DR. MOCSNIK ALAJOS: to. alezredes
iü. orvosszakértő és
HORVÁTH NÁNDOR: r. százados
Külföldi tapasztalatok
A büntető útról történő elterelés intézményei a szovjet jogban 117
J. I. LJAPUNOV: az állam- és jogtudomány doktora
Lapszemle 122
Tájékoztató 128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem