717.731

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi rendészeti ismeretek 1-2.

a rendészeti pályára előkészítő középiskolák számára/9-12. évfolyam

Tartalom

I. kötet
Kommunikációs gyakorlatok7
Tartalomjegyzék9
Együttműködés a csoporttal, a csoportmunka szabályai13
Emberismeret - kommunikáció15
Az ember mint társas lény15
A kommunikáció fogalma, folyamata, törvényszerűségei16
Az érintkezés kultúrája19
A hatékony kommunikáció feltételei19
Kommunikációs zavarok20
A közvetlen emberi kommunikáció csatornái22
Konfliktuskezelés-kompromisszum26
A hiteles kommunikáció29
Szociálpszichológiai jelenségek31
A szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei31
Személyészlelés32
A gondolkodási sztereotípiák mások megismerésében34
Egyén és a csoport viszonya37
Tömegkommunikáció és a médiumok szerepe40
Antiszociális magatartás42
Deviancia46
Önismeret51
Az önismeret forrásai51
Az önismeret fogalma, összetevői53
Önismereti gyakorlatok58
A reális önismeret jelentősége64
A reális önismeret szerepe a rendvédelmi munkában64
Játék- és gyakorlatgyűjtemény65
Felhasznált irodalom92
Speciális társadalomismeret93
Tartalomjegyzék95
A rendészet története97
A magyarországi rendészet főbb szakaszai97
Jogi ismeretek115
Értékek és normák, szabályok a társadalomban115
Jogi alapismeretek118
Államjogi alapismeretek135
Alkotmányjogi alapismeretek145
Belügy rendészeti ismeretek213
Tartalomjegyzék215
Rendészet, rendészeti szervek219
A rendészet alapfogalmai219
A rendészet szervei230
A belügyi rendészeti szervek általános jellemzése234
A belügyi rendészeti szervek működését meghatározó főbb jogszabályok234
A belügyi rendészeti szervek meghatározása, reneltetése, jogállása és feladatai240
A belügyi rendészeti szervek szervezeti felépítése, erői és eszközei248
A belügyi rendészeti szervek szakmai tevékenysége256
A belügyi rendészeti szervek tevékenységének területei, az egyes szervek működése és irányítása256
Intézkedések, kényszerítő eszközök272
A belügyi rendészeti szervek szolgálati tevékenysége, együttműködése és kapcsolatai302
A belügyi rendészeti szervek funkcionális tevékenysége333
A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység333
A szolgálattal összefüggő jogok és kötelességek352
A környezet-, munka- és egészségvédelem360
A szolgálati érintkezés367
Az alakiság371
II. kötet
Speciális társadalomismeret3
Tartalomjegyzék5
Közigazgatási jog alapismeretek7
A közigazgatás fogalma7
A közigazgatás feladata7
A közigazgatás személyzete8
A közigazgatás szervezeti felépítése9
Az önkormányzati közigazgatás11
A helyi önkormányzatok12
Az államigazgatási eljárás17
Pszichológiai ismeretek21
A pszichológia alapfogalmai21
A személyiség23
Szociálpszichológiai alapismeretek27
Antiszocialista - deviancia- kriminalitás32
Kriminálpszichológiai alapismeretek37
Szociológiai ismeretek42
A szociológia fogalma, tárgya, ágazatai42
A szocializáció43
A társadalmi mobilitás48
A hátrányos társadalmi helyzet49
Kriminológiai alapismeretek56
A kriminológia fogalma és tárgya56
A bűnözés fogalma, terjedelme, kialakulásának tényezői57
A született bűnöző mítosza59
A bűnüldözés mint a bűnüldözéssel szemben szervezett közösségi intézmény 59
A regisztrált és a látens bűnözés61
A bűnözés szerkezete az erőszakos bűnözés felől szemlélve61
Az áldozatok szerepe a bűncselekmény megvalósulásában, a családi erőszak63
A megélhetési bűnözés64
Az ifjúkori bűnözés65
Az intellektuális bűncselekmény: gazdasági bűnözés, fekete gazdaság68
A korrupció okai és formái70
A szervezett bűnözés71
A kábítószer-jelenség kriminialitása73
A kábítószer és az ember74
A vidék és a város kriminológiai jellemzői75
Másság és kriminalitás76
Lakossági önszerveződések77
Az áldozatok joga: a meditáció78
Bűnmegelőzés79
A telefontanú81
Belügy rendészeti ismeretek83
Tájékozódás terepen 91
A terep91
A terep fogalma, domborzat, tereptárgyak91
A terep fajtái, főbb jellemzői93
A világtájak meghatározása94
A térkép97
A térkép, fogalma, fajtái, a térképi ábrázolás jelentősége98
A térkép méretaránya98
A térképi egyzeményes jelek és jelzések99
A tájolás meghatározása, a térkép tájolása100
Az álláspont meghatározása, tereptárgyak azonosítása térkép segítségével102
Irány és távolság mérés térképen és terepen102
A távbecslés104
Tájékozódás110
A tájékozódás fogalma110
A tájékozódás jelentősége az ember tevékenységében110
A tájékozódás szerepe a rendészeti szervek tevékenységében111
A tájolás, tájékozódás eszközei, a tájoló, a távcső rendeltetése, részei, alkalmazásuk111
Közúthálózat114
Hazánk közúthálózatának jellemzői, az utak számozása114
Országok autójelzése, magyar gépjárművek rednszámtáblái115
A közúti gépjárművek ország jelzései115
A magyar gépjárművek rendszámtáblái, azok ismertető jegyei115
A jogellenes cselekmények és a velük szembeni fellépés szabályai123
A jogellenes cselekmények 123
A jogellenes cselekmények felosztása123
A jogellenes cselekményekkel szembeni fellépést meghatározó jogszabályok123
Szabálysértési alapismeretek125
A szabálysértés elkövetői és a szabálysértésért való felelősség126
A szabálysértés elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók129
A szabélysértési ügyekben eljáró hatóságok és az eljárásban részt vevő személyek131
A szabélysértési eljárás szakaszai, lefolyásának rendje és főbb szabályai138
A Rendőrség és a Határőrség tevékenységét érintő főbb szabálysértések148
Bűncselekményi alapismeretek166
A bűncselekmény fogalma, felosztása, elkövetői166
A bűncselekményi tényállás170
Az általános törvényi tányállás szerkezete172
A büntethetőségi akadályok177
A büntethetőséget kizáró okok178
A bűncselekmény elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók181
A büntetőjogi büntetések181
A Rendőrség és a Határőrség tevékenységét érintő főbb bűncselekmények187
A büntetőeljárás szabályait meghatározó alapvető jogszabályok205
A bünetőeljárás elvei, alapvető rendelkezések205
A büntetőeljárás szakaszai, lefolytatásának általános rendje és fpbb szabályai216
Az ügyész feladatai218
Bírói szakasz219
A bűncselekények nyomozása során alkalmazható kriminalisztikai eszközök221
A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása221
Kriminalisztikai azonosítás221
Kriminalisztikai fényképezés, videtechnika alkalmazása222
A nyomok, a nyomrögzítés egyszerű eszközei226
A büntetőeljárás cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek232
A nyomozás lefolytatásának tervezése, szervezése241
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem