849.776

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kertészeti földméréstan és kerttechnika

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 498 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 4 kivehető melléklettel. 551 fekete-fehér ábrával illusztrált.

Tartalom

Földméréstan
Bevezetés7
A vetítés8
Vízszintes és függőleges mérés9
Mértékegységek9
Térképek10
A mérési hibák13
A mérés pontossága16
Vízszintes mérés egyszerű eszközökkel19
A pontok jelölése19
Az egyenes vonalak kitűzése21
A derékszögek kitűzése25
Dioptria25
Szögtükör26
Szögprizma28
Hosszmérés30
Kitűzések zsinórral vagy hosszmérő és derékszögkitűző eszközökkel a vízszintes mérésben39
A szögek kitűzése39
A körívek, parabolák kitűzése42
Közvetett hosszmérés44
Szögmérés hosszmérő eszközökkel48
A területfelvétel módjai a vízszintes mérésben48
Háromszögmérés50
Derékszögű koordináta-mérés51
Sokszögvonal (vagy sokszögmenet) koordináta-méréssel52
Vízszintes mérés szögmérő műszerekkel53
A geodéziai műszerek alkotó részei53
Függő53
Libella53
Az álló tengely függőlegessé tétele, és a libella igazítása55
Távcső58
Leolvasható berendezések60
Felvétel mérőasztallal63
A szögmérés és eszközei65
A szögmérő dob67
Teodolit67
Szögmérés teodolittal71
Iránymérés teodolittal72
Mágneses szögmérés72
Koordináta-rendszerek75
Az analitikai síkmértan koordináta-rendszerei75
A geodézia koordináta-rendszerei76
Vetületi rendszerek77
Számítások a geodéziai koordináta-rendszerek alapján80
Alappont-meghatározás83
Háromszögelés83
Pontkapcsolások85
Sokszögelés87
Magasságmérés97
A vízszintes sík kijelölése egyszerű eszközökkel99
A szintező műszer100
Szintezés102
Felállítás102
Alapontszintezés104
Szelvényszintezés106
Területszintezés107
A szintéző műszer igazítása110
Kézi szintezők112
Magasságmérés egyszerű eszközökkel112
Trigonometriai magasságmérés113
A magassági szög mérése teodolittal114
Magasságmérési feladatok114
Barométeres magasságmérés116
Távmérés117
A távmérő rendszerek117
A mérnöki távmérők alapelve118
Távmérés bázisléccel118
Az egyszerű tahiméter120
Az állandó száltávolságú irányszála távmérő120
Tahiméteres mérés122
A mérési eredmények kiszámítása126
Prizmás távmérők127
A redukáló tahiméterek127
Hammer-Fennel-féle redukáló tahiméter128
Dahita-Zeiss-féle redukáló tahiméter130
Wild-Kern-féle tahiméter133
Szepessy-féle tahiméter133
Fotogrammetria138
A helyszínrajz elkészítése139
Elrendezés, pontjelzés, vonalak139
Pontok-felrajzolása koordináta-rendszerben141
Szögfelrakás141
Rajzok másolása, kicsinyítése és nagyítása142
Hullámos felszín ábrázolásának módjai144
A szintvonalas térkép készítése148
A terepfelszín domborzati idomai151
A rajzlapok szabványos méretei154
Kitűzési munkák vízszintes- és magasságmérési értelemben155
Rézsű körömvonalának kitűzése155
Szinivonalak kitűzése156
Ültetvényhálók kitűzése157
Nagysugarú körök kitűzése158
Területmeghatározás161
Területmeghatározás eredeti mérési adatokból161
Területszámítás a háromszögmérés adatai alapján162
Területszámítás derékszögű koordinátamérés számadataiból162
Területszámítás a sarokpontok koordinátái alapján163
Területmeghatározás térképről164
A trapéz alakú szelvényterület meghatározása164
Az idomok átalakítása azonos területű háromszöggé165
A görbe vonallal határolt idomok területe165
Területmérés170
Terülelosztás173
Határvonalak átalakítása175
Kerttechnika
Bevezetés179
Szerkesztések a szintvonalas helyszínrajzon180
A tervben megadott "P" pont magasságának kiszámítása szintvonalakból180
A szintvonalas helyszínrajz megadott pontján áthaladó szintvonal szerkesztése181
A lejtés mértéke181
A vonal magassági pontjai183
Térbeli párhuzamosok183
A sík szintvonalai184
Legnagyobb esésű vonalak a felszínen184
Megadott egyenletes esésű vonal kijelölése a szintvonalas helyszínrajzon184
Vízszintes egyenes metszéspontja a térszínnel185
Ferde egyenes metszéspontja a térszínnel185
Sík metszésvonala síkkal186
Sík metszésvonala a térszínnel186
Három pontja által megadott sík metszésvonala a terepen186
Köbtartalomszámítás187
Elemi testek köbtartalma187
A földmunkák köbtartalma189
Köbtartalomszámítás szintvonalas helyszínrajzból190
Köbtartalomszámítás kottált projekcióból191
Köbtartalomszámítás keresztmetszetekből192
Terepátalakítás és egyéb földmunkák tervezése198
Talajmechanikai fogalmak198
A talaj fizikai tulajdonságai198
Rézsűk201
Vízszintes sík kialakítása205
A középmagasság205
A középmagasság kiszámítása kottált projekcióból205
A középmagasság kiszámítása szintvonalas tervből206
A megadott lejtésű sík kialakítása207
A tetszés szerint tervezett felszín kialakítása208
A földmunkák végrehajtását előkészítő további tervezések és számítások210
A lehordás és feltöltés határvonalainak megállapítása210
A lehordás köbtartalmának számítása210
A határrézsűk számítása210
Jelölések211
A lazulás számbavétele211
A földmunkák költsége214
Kiírás és árelemzés214
Munkafázisok215
Lazítás215
Felrakás218
Szállítás218
A súlypont helyének szabatos megállapítása220
A tömegelosztási terv készítése223
Lerakás és elegyengetés225
Összefoglalás225
A földmunkák végrehajtása227
Kitűzések227
Munkaszervezés, munkavezetés230
A munkahely berendezése230
Az élő növényzet átmentése230
A termőtalaj átmentése230
Lazítás232
Robbantás234
Felrakás237
Szállítás238
Lerakás239
Elegyengetés239
A földmunkák gépesítése241
A gépesített földmunka szervezése250
Városi szemét felhasználása kerti feltöltéshez250
Védekezés a víz kártétele ellen251
A földmunkák körül elkövetett hibák252
Általános követelmények földmunkákkal kapcsolatban253
Talajjavítások és talajmegmunkálás256
Építési alapismeretek257
Építési anyagok257
Természetes kőanyagok258
Agyag260
Téglák260
Kötőanyagok261
Adalékanyagok264
Habarcsok264
Beton266
Műkő269
Fa269
Vas274
Egyéb fémek275
Szervetlen szigetelő anyagok276
Szerves szigetelő és ragasztó anyagok276
Tetőfedő cserepek277
Azbesztcement277
Kőagyagcső277
Cementcső277
Üveg277
Mázolás, festés278
Alapozások278
Síkalapozások278
Mélyalapozások279
Alapozások víz alatt279
Falazó munkák280
Vályog-, tégla-, terméskő és vegyesfalak280
Betonfalak285
Lábazatfal285
A falak burkolása285
Lefedő kövek286
Szigetelés286
Falnyílások287
Vasbeton födém287
Kémények289
Ácsmunkák289
Fakötések289
Egyszerű szerkezetek291
Favázas falak293
Fedémek294
Fedélszékek296
Tetőfedések297
A faanyag védelme korhadás és tűz ellen298
Virágrácsok, lugasok299
Kerítések303
Fonott és dorongfakerítés303
Léc- és deszkakerítés304
Vaskerítések304
Kerítésfalak307
Rézsűk és támfalak308
Rézsűk309
Támfalak309
Keresztmetszeti alakok310
Keresztmetszeti méretek311
A támfal statikai vizsgálata312
Feltöltés a támfal fölött315
Megépítés316
Külső kiképzés318
Rézsű és fal együttes alkalmazása318
Kerti támfalak anyagszükséglete319
Falak elszámolása319
Utak321
Kerti utak322
Kocsiutak322
Földutak322
Zúzottkő-burkolat323
Kőburkolat327
Kongótégla-burkolat329
Keramitburkolat329
Faburkolat329
Betonburkolat329
Aszfaltburkolat331
Gyalogutak332
Salakos utak332
Zúzottkő-burkolat332
Kőburkolat333
Betonburkolat334
Aszfaltburkolat335
Lovaglóutak335
Kerékpárutak335
Az utak karbantartása336
Az utak szegélyezése336
A kerti utak építési anyagszükséglete338
A járműhasználatra méretezett kerti út anyagszükséglete338
A gyalogos forgalomra méretezett kerti út anyagszükséglete338
A sétaút, az ösvény anyagszükséglete338
A salakozott út, játszótér anyagszükséglete338
A szárazon fektetett kőúlapburkolatos kerti utak anyagszükséglete339
A betonba ágyazott kőlapburkolatos kerti út anyagszükséglete, gyalogos forgalomra méretezve339
A betonba ágyazott kőlapburkolatos kerti út anyagszükséglete, gépkocsiforgalomra méretezve339
A tipegő anyagszükséglete339
A szárazon fektetett szegélykő anyagszükséglete339
A betonba ágyazott szegélykő anyagszükséglete339
A szárazon rakott terméskő-folyóka anyagszükséglete340
A betonba ágyazott terméskő-folyóka anyagszükséglete340
Az utak világítása340
Hidak341
A híd szerkezete341
Alapozás341
Gerendahíd341
Egyéb szerkezetek343
Átereszek344
Lépcsők346
A lépcső méretei346
Szerkezetek347
A lépcső alakítása347
Anyagok és megépítés348
Terméskő348
Tégla349
Beton350
Fa
Lépcsős utak350
A lépcsők anyagszükséglete351
Vízelvezetés352
Felszíni víz, talajvíz352
A fölös talajvíz elvezetése355
Mederrendezés356
Elvezető létesítmények357
Föld feletti vízelvezetés358
Vízelvezetés nyílt árkokkal358
Föld alatti vízelvezetés365
A víz mozgása csővezetékekben365
Talajcsövezés367
A csapadékvíz elvezetése a felszínen374
Kerti csatornázás376
Városi csatornázás376
Akna376
Csövek377
A csatornahálózat tervezése380
Befogadók383
Emésztőgödrök383
Nyelőkutak384
Szennyvíz384
Vízellátás387
Víznyerés387
Felszíni vizekből388
Forrásból388
Karsztvizekből389
Talajvízből389
Mélyvizekből391
Vízvezetékek392
Csatlakozás a közművekhez393
A csövek méretezése és anyaga393
Öntöző csapok396
A víz alkalmazása a kertben399
Kutak, vízsugarak399
Medencék400
A víz alkalmazása a tájképi kertben403
Forrás, patak403
Természetes tavak404
Mesterséges tavak415
Sportberendezések408
Játszóhelyek408
Szabványos sportpályák409
A sportpályák felosztása és méretei409
A sportpályák talajviszonyai409
Kivitel412
Pályafelszerelés414
Sporpályák anyagszükséglete414
Atlétikai sporpályák414
Röplabdapálya415
Kosárlabdapálya416
Labdarúgó-gyakorlópálya417
Kézilabdapálya418
Tenisz-gyakorlópálya418
Anyagok420
Általános megjegyzések a kivitelhez420
Idős fák átültetése424
Kertészeti munka a fa régi helyén425
Előkészítés425
Kiásás425
Szállítási munka427
Beültetési munka a fa új helyén429
Eszközök430
Az árbocok felállítása435
Munkavezetés, munkaellenőrzés437
A munkavezetés feladatai437
Balesetelhárító óvórendszabályok440
A műszaki ellenőr teendői441
Függelék442
Mértékegységek442
Algebra445
Geometria457
Fizika476
Felhasznált munkák és egyéb irodalom489

Dr. Ormos Imre

Dr. Ormos Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Ormos Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kertészeti földméréstan és kerttechnika Kertészeti földméréstan és kerttechnika Kertészeti földméréstan és kerttechnika
Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba