864.875

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Semmelweis Egyetem Tanévkönyv 2002/2003

Szerkesztő

Kiadó: Semmelweis Egyetem
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 571 oldal
Sorozatcím: Semmelweis Egyetem Tanévkönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Előszó

Az új évezred kihívásai az eddigieknél is nagyobb feladatok elé állítják társadalmunkat, és ezek megoldásában különleges szerep hárul a felsőoktatásra. A szakemberképzés és tudományos kutatás... Tovább

Tartalom

Előszó 7

A Semmelweis Egyetem története 9
A Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselői 17
Az Egyetemi Tanács névsora 18
A Semmelweis Egyetemen „Doctor Honoris Causa" címmel kitüntetettek névsora 20
A Semmelweis Egyetem magántanárai 23
Központi Szervek 26
Rektori Hivatal 26
Humánpolitikai (Önálló) Osztály 27
Ellenőrzési (Önálló) Osztály 28
Központi könyvtár 28
Informatikai Központ 29
Nyelvi Kommunikációs Központ 31
Doktori Iskola Titkársága 31
Hallgatói Önkormányzat Irodája 32
Diákcentrum 33
Tudományos Diákkör 34
Diákkollégiumok 35
Külföldi Hallgatók Titkársága 36
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat 37
Semmelweis Kiadó 38
„Semmelweis Egyetem" Újság Szerkesztősége 38
Semmelweis Egyetem Baráti Köre 38
Semmelweis Egyetem Baráti Kör Tájékoztató 40
Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság 40
Biztonságvédelmi Iroda 44
Vagyonvédelmi Iroda 45
Egészségtudományi Fejlesztési és Továbbképző Centrum 45
Egészségügyi Informatikai Intézet 45
Egészségügyi Menedzserképző Központ 46
MTA-Semmelweis Egyetem Egyesült Kutatási Szervezet 52

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 55
Az Általános Orvostudományi Kar bemutatása 57
Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői 59
Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Iroda 62
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának névsora 62
Kari Állandó Bizottságok 65
Az Általános Orvostudományi Kar által kezelt, központi feladatokat is ellátó egységek 66
Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ 66
Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) Igazgatóság 66
NET Központi Izotóp Laboratórium 67
Központi Immunológiai Diagnosztikai Laboratórium 67
Kútvölgyi Klinikai Tömb 68
Puskin utcai Tömb 68
Ferenc téri Tömb 68
Az Általános Orvostudományi Kar Intézetei 69
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 69
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 71
Élettani Intézet 74
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 76
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 77
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet 79
Igazságügyi Orvostani Intézet 81
Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet 84
Kórélettani Intézet 86
Közegészségtani Intézet 88
Magatartástudományi Intézet 91
Orvosi Biokémiai Intézet 94
Orvosi Laboratóriumi Tanszék 96
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 97
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 100
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 102
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Kihelyezett Tanszéki Csoport 104
II. Sz. Patológiai Intézet 105
Az Általános Orvostudományi Kar Klinikái 108
Andrológiai Tanszék 108
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 109
I. Sz. Belgyógyászati Klinika 111
II. Sz. Belgyógyászati Klinika 115
III. Sz. Belgyógyászati Klinika 117
Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport 119
Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport 120
Bőr-és Nemikórtani Klinika 121
Családorvosi Tanszék 123
Ér- és Szívsebészeti Klinika 125
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 127
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 129
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszéki Csoport 132
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 133
Honvéd- és Katasztrófa-orvostani Tanszék 135
Idegsebészeti Tanszék 136
Immunológiai-Hematológiai-Transzfúziológiai Tanszék 137
Kardiológiai Tanszék 139
II. Sz. Kardiológiai Tanszék 140
Klinikai Pszichológiai Tanszék 142
Munka- és Környezetegészségtani Tanszék 143
Neurológiai Klinika 144
Onkoterápia Tanszék 146
Onkoterápia Tanszék Sugárterápiás Tanszéki Csoport 148
Ortopédiai Klinika 148
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 152
Pulmonológiai Klinika 154
Pulmonológiai Klinika Kihelyezett Tanszéki Csoport 156
Pulmonológiai Klinika Mellkassebészeti Tanszéki Csoport 156
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 157
I. Sz. Sebészeti Klinika 159
II. Sz. Sebészeti Klinika 161
III. Sz. Sebészeti Klinika 163
Sebészeti Tanszék 164
I. Sz. Szemészeti Klinika 166
II. Sz. Szemészeti Klinika 168
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 171
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 173
Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék 176
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 177
Traumatológiai Klinika 178
Traumatológiai Klinika, Oxiológiai, Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport 180
Urológiai Klinika 181
Vascularis Neurológiai Tanszék 182
Vascularis Neurológiai Tanszék Neuroradiológiai Tanszéki Csoport 184
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 2002/2003. tanév 186
Kari tanterv 188
A tantárgyak előadói 196
A hallgatók számára ajánlott tankönyvek és jegyzetek 206
A Kar hallgatói által teljesítendő gyakorlatok 210
Általános tudnivalók 211
Az abszolutórium kiadásának feltételei 211
A záróvizsga szakdolgozat elkészítésének rendje 211
Záróvizsga 213
A kar hallgatói számára meghirdetett felhívások, egyetemi pályadíjak és
alapítványi díjak 214
Az I. évfolyamra beiratkozó hallgatók fogadalma 218
A végzős hallgatók esküje 219
Announcement 221
Az Általános Orvostudományi Kar oktatási szervezeti egységeinek magyar, angol és német nyelvű elnevezése 225

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (EFK) 239
Az Egészségügyi Főiskolai Kar története és bemutatása 241
Az Egészségügyi Főiskolai Kar szervezeti felépítése 243
Az Egészségügyi Főiskolai Kar vezető tisztségviselői 245
Az Egészségügyi Főiskolai Kar Tanácsának névsora 246
Az Egészségügyi Főiskolai Karon működő bizottságok 247
Döntési joggal és hatáskörrel felruházott bizottságok 247
Tanácsadóként működő állandó bizottságok 249
Hallgatói önkormányzati szervek 249
Főigazgatói Hivatal 250
Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtár 252
Képesítési követelmények 254
Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 254
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szak 254
Szülésznő szak 255
Dietetikus szak 259
Diplomás ápoló szak 260
Gyógytornász szak 262
Közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak 262
Védőnő szak 263
Egészségügyi szakoktató szak 264
Mentőtiszt szak 265
Optometrista szak 266
Szakirányú továbbképzések 268
Addiktológiai konzultáns 268
DSGM szakgyógytornász 268
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus 269
Egészségügyi szakmenedzser 270
Ifjúsági védőnő 271
Klinikai mérnök 272
Az Egészségügyi Főiskolai Kar oktatási szervezeti egységei 274
Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet 274
Közegészségtani-Járványtani Intézet 278
Morfológiai és Fiziológiai Intézet 279
Társadalomegészségtani Intézet 280
Addiktológiai Tanszék 281
Egészségpolitikai és Szervezéstudományi Tanszék 282
Társadalomelméleti Szakcsoport 283
Családgondozási Módszertani Tanszék 286
Dietatikai Tanszék 287
Egészségtudományi Klinikai Tanszék 290
Egészségügyi Szaknyelvi Lektorátus 293
Fizioterápiai Tanszék 294
Gyermek- és Ifjúság-egészségügyi Tanszék 297
Orvostechnikai és Számítástechnikai Tanszék 298
Oxiológiai Tanszék 299
Testnevelési Csoport 300
Az oktatott tárgyak előadói 302
Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 302
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 302
Szülésznő (nappali tagozat) 304
Szülésznő (levelező tagozat) 305
Főiskolai alapképzés 306
Dietetikus szak 306
Diplomás ápoló szak (nappali tagozat) 309
Diplomás ápoló szak (levelező tagozat) 312
Gyógytornász szak 315
Közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak 318
Védőnő szak 322
Egészségügyi szakoktató szak 325
Optometrista szak 327
Mentőtiszt szak 330
Szakirányú továbbképzés 332
Addiktológiai konzultáns 332
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus 334
Egészségügyi szakmenedzser 334
Klinikai mérnök 336
DSGM szakgyógytornász 337
Ifjúsági védőnő 338
A hallgatók számára ajánlott tankönyvek és jegyzetek 340
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 340
Szülésznő (nappali és levelező) 342
Dietetikus szak 343
Diplomás ápoló szak (nappali tagozat) 347
Diplomás ápoló szak (levelező tagozat) 351
Gyógytornász szak 355
Közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak (nappali tagozat) 358
Közegeszségügyi-járványügyi szak (levelező tagozat) 361
Védőnő szak 362
Egészségügyi szakoktató szak 366
Optometrista szak 367
Mentőtiszt szak 369
Addiktológiai konzultáns 370
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus 370
Egészségügyi szakmenedzser 371
Klinikai mérnök 372
Ifjúsági védőnő 372
Teljesítendő területi gyakorlatok 373
Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 373
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 373
Szülésznő (nappali) 374
Szülésznő (levelező) 374
Dietetikus szak 375
Diplomás ápoló szak (nappali tagozat) 375
Diplomás ápoló szak (levelező tagozat) 376
Gyógytornász szak 376
Közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak 377
Védőnő szak 378
Egészségügyi szakoktató szak 379
Optometrista szak 379
Mentőtiszt szak 380
Addiktológiai konzultáns 381
Klinikai mérnök 381
DSGM szakgyógytornász 382
Ifjúsági védőnő 382
A záróvizsgáról, abszolutóriumról, diplomáról 383
Az I. évfolyamra beiratkozó hallgatók fogadalma 386
Oath of the first-year students 386
Das Studentgelöbnis 387
Az Egészségügyi Főiskolai Karon végzett hallgatók esküje 387
Az Egészségügyi Főiskolai Kar oktatási szervezeti egységeinek magyar, angol és német nyelvű elnevezése 389

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (FOK) 393
A Fogorvostudományi Kar története és bemutatása 395
A Kar eddigi dékánjai 397
A Fogorvostudományi Kar vezető tisztségviselői 398
A Kari Tanács tagjai 399
A Fogorvostudományi Kar Kari Bizottságai 402
A Fogorvostudományi Kar Klinikái és Tanszékei 403
Fogpótlástani Klinika 403
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 405
Konzerváló Fogászati Klinika 40o
Orálbiológiai Tanszék 408
Parodontológiai Klinika 410
Szájsebészeti és Fogászati Klinika 422
I Sz. Oktatási Részleg 423
II. Sz. Oktatási Részleg 423
A 2002/2003. tanév beosztása 425
A Fogorvostudományi Kar tanterve 426
Tantárgyak neve és azok heti óraszámai (előadás+gyakorlat) 421
A Fogorvostudományi Kar által a 2002/2003. tanévben meghirdetett
speciálkollégiumok 422
Fakultatív tantárgyak 422
Az egyes tárgyak előadóinak neve 423
A fogorvoshallgatók által használt tankönyvek és jegyzetek 425
Az egyes évfolyamok által teljesítendő nyári gyakorlatok 428
Általános tudnivalók 429
Tájékoztatás a záróvizsgáról, az abszolutóriumról és a diploma megszerzésének
feltételeiről 431
Felhívások a kar hallgatói számára meghirdetett alapítványi díjak elnyerésére 432
Az I. évfolyamra beiratkozó hallgatók fogadalma 436
A végzős hallgatók esküje 436
A Fogorvostudományi Kar oktatási szervezeti egységeinek magyar, angol és német nyelvű elnevezése 437

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 439
A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlődése 441
A Kar eddigi dékánjai 443
A Gyógyszerésztudományi Kar vezető tisztségviselői 444
A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának névsora 445
Kari Állandó Bizottságok 447
A Gyógyszerésztudományi Kar Intézetei 448
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 448
Kútvölgyi úti részleg 448
Gyógyszerfelügyeleti Tanszéki Csoport 448
Farmakognózia Intézet 452
Gyógyszerészeti Intézet 453
Gyógyszerhatástani Intézet 456
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 459
Szerves Vegytani Intézet 46l
A 2002/2003. tanév beosztása 464
Képzési idő, tanulmányi foglalkozások, a számonkérés formája 466
Kötelező tantárgyak 474
Választható kötelező tantárgyak 482
A hallgatók által használt tankönyvek és jegyzetek 484
A hallgatók által teljesítendő gyakorlatok 489
Az abszolutórium kiadásának feltételei 490
A záróvizsga szakdolgozat elkészítésének rendje 490
A záróvizsga 493
A diploma 493
Felhívások a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára meghirdetett alapítványi díjak elnyerésére 494
Az I. évfolyamra beiratkozó hallgatók fogadalma 499
A végzős hallgatók esküje 500
A Gyógyszerésztudományi Kar oktatási szervezeti egységeinek magyar, angol és német nyelvű elnevezése 501

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 503
A Testnevelési és Sporttudományi Kar története és bemutatása 505
Képzési szintek és szakok, képzési formák 508
A jogelőd intézmény korábbi vezetői 513
A Testnevelési és Sporttudományi Kar vezető tisztségviselői 514
Kari Könyvtár 515
A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanácsának névsora 517
A Testnevelési és Sporttudományi Kar bizottságai 518
A Testnevelési és Sporttudományi Kar Intézetei és Tanszékei 521
Kineziológiai és Sportorvosi Intézet 521
Biomechanika Tanszék 521
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 523
Mentálhigiéné Tanszék 524
Sportsebészeti és Sportrehabilitációs Tanszék 526
Sportági Intézet 527
Atlétika Tanszék 527
Küzdősportok Tanszék 528
Sportjáték Tanszék 529
Torna Tanszék 530
Torna Tanszék Ritmikus Gimnasztika, Tánc és Aerobik Szakcsoport 531
Úszás és Vízi Sportok Tanszék 532
Társadalomtudományi Intézet 533
Pszichológiai Tanszék 533
Rekreáció Tanszék 534
Sportmenedzsment Tanszék 535
Sportszaknyelvi Lektorátus 536
Társadalomtudományi Tanszék 538
Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék 539
Továbbképző Intézet 540
Kommunikációs-Informatikai és Oktatástechnológiai Tanszék 542
A Testnevelési és Sporttudományi Kar oktatási szervezeti egységeinek magyar, angol és német nyelvű elnevezése 544

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 551
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola bemutatása 553
A Doktori Iskola vezető tisztségviselői 554
Felvételi, képzési és fokozatszerzési követelmények 556
A Doktori Tanács tagjai 557
A Doktori Iskola Bizottságai 557
Doktori Iskolák, vezetőik, programjaik 558
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Semmelweis Egyetem Tanévkönyv 2002/2003 Semmelweis Egyetem Tanévkönyv 2002/2003

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Semmelweis Egyetem Tanévkönyv 2002/2003 Semmelweis Egyetem Tanévkönyv 2002/2003 Semmelweis Egyetem Tanévkönyv 2002/2003

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba