Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

970.725

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A gépek üzemtana

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 461 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 376. 307 ábrával, 172 kidolgozott számpéldával. 4. kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Általános géptan címen, kőnyomatos jegyzet alakjában jelent meg e könyvem első vázlata, amelyben a gépek egyszerű leírása helyett üzemi tulajdonságaik szabatos ismertetésére vetettem a súlyt. E... Tovább

Előszó

Általános géptan címen, kőnyomatos jegyzet alakjában jelent meg e könyvem első vázlata, amelyben a gépek egyszerű leírása helyett üzemi tulajdonságaik szabatos ismertetésére vetettem a súlyt. E munka beosztását és tárgyalási módját vettem alapul «A gépek üzemtana» címmel a Mérnöki Továbbképző Intézet kiadásában megjelenő könyvemben is, amely 139 fejezetre bővült terjedelmével már túl is lépi a szűkebb értelemben vett tankönyv kereteit. Hosszú tanári működésem és sokoldalú mérnöki gyakorlatom folyamán gyűjtött tapasztalataim késztettek e terjedelmes szakmunka megírására, amely tárgyalási módjával a tankönyv követelményeihez igazodik, ha tárgyköre nem is illeszkedik szorosan a Műegyetem tanulmányi rendjébe.
A gépek üzemtanának átfogó tárgyalása ugyanis csak úgy lehetséges, ha a műszaki tudományok lendületes fejlődésével együttjáró tagozódás ellenére is visszatérünk arra az egységes elméleti alapra, amely közös forrása az önálló tudományokká izmosodott és sok esetben az öncélúságig menő széttagoltságot mutató szaktárgyaknak.
A mechanikai elven működő gépek, vízerőgépek, hőerőgépek és villamosgépek üzemtani jellemzőinek egységes tárgyalása különösén az üzemmérnök számára könnyíti meg az áttekintést, akinek nem kell gépet szerkesztenie, de annál jobban kell ismernie gépeinek működését és teljesítőképességük korlátait, valamint az üzem gazdaságosságát befolyásoló tényezőket is.
Az üzemmérnök igényeihez szabtam tehát a rendkívül terjedelmes anyag összeválogatását és a tárgyalás módját is. Csak az üzemtani vonatkozások erős kidomborításávál és a szerkezettani szempontok háttérbe szorításával sikerült a szerteágazó anyag szerves egybeillesztése. Erre a törekvésre utal a könyv új címe is.
A gépek szerkezetének rövid leírását a működés megértése érdekében mellőzni nem lehetett, de a részletes minőségi vizsgálat helyett mindenütt elsősorban a mennyiségi összefüggések szabatos és szemléletes tárgyalására vetettem a súlyt. Erre való tekintettel fel kellett vennem a műszaki mértékegységek, valamint az üzemi jellemzők és folyamatok szemléletes ábrázolására alkalmas függvényábrák, jelleggörbék, munkaterületek és energiaábrák részletesebb ismertetését is.
A gépekben végbemenő folyamatok megértéséhez szükséges fizikai, mechanikai, áramlástani, hőtani és villamossági alaptörvényeket is a szükséges részletességgel tárgyalom, hogy a könyvet az is olvashassa, akinek matematikai és fizikai ismeretei a középiskolai színvonalat nem lépik túl.
A megértés megkönnyítésére és a műszaki mértékegységek használatának begyakorlására az elméleti okfejtéseket szervesen egészíti ki a műszaki gyakorlatból összeválogatott 172 számpélda is. Vissza

Tartalom

Bevezetés
Áttekintés5
A gépek osztályozása rendeltetésük szerint6
A gépek csoportosítása a munka minősége szerint8
A gépek csoportosítása az erő forrása szerint9
A gépek csoportosítása szerkezetük szerint. A gépelemek10
A gépek csoporotsítása a mechanikai munka alapján11
Kézi hajtás. Az élő motor mint erőgép12
A tágabb értelemben vett gépek csoportosítása13
A gépészmérnök munkaköre 13
A mechanikai munka és átvitele
A gép egyenletes üzeme
A mechanikai munka16
A mechanikai munka átvitele haladómozgással19
A súlyemelés munkája. A munkaterület20
A súrlódás munkája. A munka hőegyenértéke22
A gördülőellenállás. A vontatás munkája23
Tehervontatás ferde pályán. A sikló25
A munkatelesítmény és mértékegységei28
A mechanikai munka módosítása. Az áttétel31
A mechanikai munka átvitele forgómozgással. A fordulatszám33
A forgatónyomaték munkája35
A forgómozgás módosítása. Közlőművek39
A mechanikai munka szétosztása. Az energia-áram ábrája47
A munkasebesség befolyása a gép terhelésére48
A munkának a teljesítményből leszármaztatott mértékegységei. A gépcsoport üzemterve49
A gép veszteségei és hatásfoka52
Az emelőgépek üzeme56
A felvonó. Az ellensúly mint második hajtóerő59
A gép veszteségei és hatásfoka változó terhelésnél. Ürejárás62
Az átlagos (napi, évi) hatásfok67
Az erőgép fajlagos fogyasztsáa69
Az üzem gazdaságossága72
A gép változó sebességű üzeme
Haladómozgás változó sebességgel. A gyorulás. A menetábra76
A tömeg tehetetlensége. A tehetetlenségi erő és a gyorsítóerő egyensúlya77
Az erők és teljesítmények ábrája (indulástól-megállásig)81
A gyorsítóerő munkája. A lendület (mozgsi-energia)84
A gépek és járóművek időszakos üzeme87
A forgó tömeg lendülete. A tehetetlenségi nyomaték és a lendítőnyomaték90
A többtömegű (haladó- és forgó) rendszer lendülete93
A munkasebesség egyenlőtlensége. A lendítőkerék95
A forgattyús hajtómű. A lendítőerők100
A centripetális gyorsulás és a centrifugális erők102
Haladómozgás forgótérben. A Coriolis-gyorsulás és a Coriolis-erő115
Változó erők munkája
A változó erő kétféle munkaterülete115
A rugóerő munkája117
A mechanikai munka átvitele forgattyús hajtóművel121
A szabadlöketű (dugattyús) gépek üzeme127
A súrlódás mint hajtóerő. A szita és a rázócsatorna mozgástörvényei130
A gépcsoport üzeme
A gép üzemi jellemzői. A jelleggörbe
A munkálógép jelleggörbéi
Az erőgép jelleggörbéi135
A gépcsoport egyenletes üzeme. Az üzem stabilitása137
A stabilis jellegű erőgép változó terhelésű üzeme138
A stabilis jellegű erőgép szakaszos terhelése140
A jelleggörbe módosítása szabályozással143
A sebességszabályozó145
Közvetett szabályozás. A visszavezetés elve148
Folyadékok munkaképessége
Vízgépke
A vízgépek csoportosítása150
A folyadékok műszaki jellemzői. A vízgépek veszteségei151
A folyadék mennyiségi jellemzői. A vízhozam152
A vízszolgáltatás és vízfogyasztás görbéi. A tárolómedence154
A folyadék nyomása. A dugattyú156
Erőátvitel nyomott folyadékoszloppal. A dugattyúerő módosítása160
A nyomás eloszlása a súlyos folyadékban. A nyomás mérése folyadékoszloppal. A nyomómagasság161
A nyomás mérése fémmanométerrel és indikátorral166
Folyadékáramlás csőben és csatornában168
Csövek és csőzárószerkezetek. Az önműködő szelep170
A dugattyús szivattyú172
A vízszállítás egyenlőtlensége. A vízoszlop gyorsulása176
A légüst179
A folyadék munkaképessége. A Bernoulli-egyenlet181
Energiaátalakítások áramló folyadékban. A veszteségmagasság184
Energiaátalakulás bővülő csőtoldatban. A konfúzor185
Energiaátalakulás bővülő csőtoldatban. A diffúzor187
A szabad kifolyás és az átfolyás188
Áramlási vesztségek a csővezetékben193
A csővezeték és a szivattyú jellemzőgörbéje195
A turbina nyomócsöve. A vízmennyiség szabályozása197
A vízsugár erőhatása. Az impulzus-tétel199
A vízsugár erőhatásai mozgó csatornában. A Pelton-turbina járókereke203
Az örvénygépek felosztása208
A sebességi háromszögek. A Bánki-turbina210
A radiális átömlésű járókerék. Az Euler-féle alapegyenlet.215
A perdület. A szabadáramlás alaptörvénye219
A Francis-turbina224
A jellemző fordulatszám229
Az örvényszivattyú.232
A levegő mint energiahordozó2
A légáram. A szélerőgépek237
A fúvók és szellőzők239
A tökéletes gázok állapotjelzői. A sűrítési munka240
A dugattyús légsűrítő.245
Légnyomásos munkaátvitel251
Energiaátaakulás a Laval-csőben257
Hőerőgépek
Lég- és gázgépek
A hőléggépek. A körfolyamat261
A gázgépek265
A négyütemű gázmotor szerkezete267
A dugattyúerő munkája270
A gázgép munkateljesítményme. Az indukált középnyomás272
A gázgép üzemanyagfogyasztása és hatásfoka274
A járás egyenlőtlensége. A lendítőkerék277
A mennyiségi fok. A motor főméretei279
A Diesel-motor280
A többhengeres járóműmotorok281
A gázgépek tüzelőanyagai283
Gőzgépek
A vízgőz jellemzői289
A hőterület és az entrópia.295
A dugattyús gőzgépek szerkezete307
A tolattyús gőzgépek szerkezete310
A szelepes vezérlőművek317
A többhengerű gőzgépek320
A gőzgép gőzfogyasztása324
A gőz-sűrítő vagy kondenzátor325
Gőzturbinák
A gőzturbinák működése329
A gőzturbina futókereke333
Az egyfokozatú Laval-turbina341
A többfokozatú gőzturbinák343
A Zoelly-turbina351
Vegyes rendszerű gőzturbinák353
Gőzkazánok
A gőzkazán üzeme356
A tüzelőszerkezetek359
A gőzkazánok szerkezete363
A gőzkazán teljesítőképessége365
A gőzmozdony368
A hőenergia átvitele. A gőztároló370
Hűtőgépek
A hűtőteljesítmény374
A sűrítős hűtőgépek375
A hőszivattyú378
Villamos gépek
Egyenáram
Az egyenáramú munkaátvitel. Mértékegységek380
A mágnes386
Az egyenáramú motor jellemzői390
A mellékáramkörű motor kormányzása395
A főáramkörű motor402
Vegyeskapcsolású motorok405
Kapcsolási folyamatok406
Váltakozó áram
A váltakozóáramú munkaátvitel410
Transzformátorok420
A többfázisú munkaátvitel427
A forgómező. A háromfázisú indukciósmotor.433
Az indukciósmotorok kördiagramja441
Az egyfázisú váltakozóáramú motorok450
Szakirodalom455

Dr. Pattantyús Á. Géza

Dr. Pattantyús Á. Géza műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Pattantyús Á. Géza könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gépek üzemtana A gépek üzemtana A gépek üzemtana A gépek üzemtana

A borító foltos, éleinél kopott.

Állapot:
5.280 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba