A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország földrajza

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 327 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kihajtható térképmelléklettel. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Előszó5
Magyarország földrajzi helyzete7
I. rész
Magyarország természeti földrajza - Dr. Pécsi Márton
A domborzat kialakulása és a felszín arculata11
A mai domborzat eredete11
Az ország domborzati képe18
Ásványi nyersanyagok21
Magmás eredetű ásványok21
Üledékes eredetű ásványi nyersanyagok23
Bauxit23
Kőszénterületek25
Kőolaj és földgáz27
Uránérc27
Egyéb hasznosítható ásványi nyersanyagok28
Mészkő28
Dolomit29
Andezit és bazalt29
Kavics, homok29
Kovaföld30
Bentonit30
Kaolin30
Agyag30
Gipsz30
Ásvány- és gyógyvizek
Éghajlat32
Magyarország éghajlatának főbb jellemvonásai32
Az éghajlati elemek időszakos és térbeli eloszlása35
Napsugárzás36
Hőmérséklet37
Szél41
Csapadék43
Éghajlati tájbeosztás46
Az Alföld éghajlata46
A Kisalföld éghajlata48
A Dunántúl éghajlata48
Az Északi-középhegység éghajlata49
Vízrajz51
A vízhálózat fejlődéstörténete51
Felszíni vízfolyások52
A Duna és mellékfolyói52
A Tisza és mellékfolyói57
Ármentesítések, szabályozások, vízgazdálkodás61
Felszín alatti vizek62
Talajvíz62
Karsztvíz63
Rétegvíz az alföldek belsejében65
Állóvizek, mocsarak, természeti emlékek66
A természetes növénytakaró69
A természetes növénytakaró kialakulása69
A növényföldrajzi helyzet71
Magyarország növénytársulásai74
Az erdős-sztyep zóna75
A lombos erdők zónája82
Magyarország talajai86
A magyarországi talajtípusok jellemzése és földrajzi elterjedése89
Váztalajok89
Erdőtalajok89
Réti talajok91
Mezőségi talajok92
Szikes talajok92
Láptalajok93
Magyarország tájai95
Az Alföld95
Az Alföld földtani felépítése és kialakulása95
A Duna-Tisza köze97
A Duna-Tisza közi hátság98
A Duna völgye100
A Tisza mente100
A Tiszántúl102
A Nagykunság102
A Hortobágy103
A Hajdúság103
A Nagy- és Kis-Sárrét103
A Nyírség104
A Bodrogköz-Rétköz104
A Szatmár-Beregi síkság105
A Tisza-Maros-Körös köze105
A Tisza ártere106
A Körös ártere106
A Kisalföld és peremvidéke106
A Győri-medence107
A Szigetköz108
A Rábaköz és a Mosoni-síkság108
A Hanság és a Fertő-tó medencéje108
A Kisalföld déli peremvidéke109
A Rábamelléki vagy nyugati kavicstakaró109
A Kemeneshát-Rába-völgy109
A Marcal-medence109
A Bakony- és a Vértesalja110
Az Alpok nyúlványai (Magyar Alpok)111
A Dunántúl112
A dunántúli (pannóniai) medencerész112
A Mezőföld112
A Dunántúli-dombság113
A Vasi-Zalai dombság114
A Somogyi-Tolnai-Baranyai dombság114
A Baranyai-szigethegység116
A Mecsek és környéke116
A Mórágyi-rög119
A Villányi-hegység119
A Dunántúli-középhegység120
A Bakony120
A Vértes és a Velencei-hegység125
A Gerecse129
A Pilis és a Duna-kanyar vulkáni hegyvidéke130
Budapest és környéke134
A Budai-hegysg135
A Pesti-síkság137
A Balaton és környéke137
Az Északi-középhegység144
Vulkánosság144
A Börzsöny144
A Cserhát146
A Mátra150
A Bükk-hegység155
Az Északborsodi-karszt (Aggteleki-hegység)159
A Zempléni- vagy Tojaki-hegység161
Az Északi-medencesor163
A Nógrádi medence164
A Borsodi-medence165
A Csereháti-dombvidék165
II. rész
Magyarország gazdasági földrajza - Sárfalvi Béla
Gazdaságtörténeti áttekintés169
A török iga és az osztrák gyarmatosítás169
A kapitalizmus kifejlődése és az imperializmusba való átmenet172
Magyarország az ellenforradalmi rendszer idején174
Magyarország gazdasági fejlődése a felszabadulás után175
Magyarország népessége és települései179
A népesség179
A települések187
Nagyobb városaink199
Az ipar217
Az ipar áttekintése217
A nehézipar222
Az energiagazdaság223
Az ércbányászat232
A kohászat235
A gépgyártás242
A vegyipar245
Az építőanyagipar248
A könnyűipar251
A textil- és ruházati ipar252
A fa-, cellulóze- és papíripar256
Az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás256
A mező- és erdőgazdaság260
A mezőgazdaság áttekintése260
A szántóföldi termelés272
A gabonafélék275
A gyökér- és gumósnövények281
Az olajos- és gumósnövények282
A hüvelyesek283
A szálastakarmányok283
A zöldség-, főzelék- és fűszernövények285
Egyéb növények286
A gyógy- és drognövények286
A vetetlen szántóterület287
A gyümölcstermelés287
A szőlőtermelés290
Az állattenyésztés292
A szarvasmarhatenyésztés295
A lótenyésztés297
A sertéstenyésztés297
A juhtenyésztés298
A baromfitenyésztés299
A haltenyésztés301
A méhészet és a selyemhernyótenyésztés301
Az erdő- és vadgazdaság301
A forgalom304
A közlekedés304
A vasúti hálózat305
A közúti hálózat308
A hajózás310
A légiközlekedés310
A bel- és külkereskedelem310
Függelék315
Irodalom322
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén foltos. Belülről megerősített példány.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.380 Ft
1.100 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza Magyarország földrajza

A borító kissé foltos, elszíneződött. A lapélek foltosak, a címlapon tulajdonosi pecsét található.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.380 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba