A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógiai Szöveggyűjtemény I-II.

Kézirat gyanánt

Előszó

Kétkötetes szöveggyűjteményünk a III-IV. éves tanárszakos hallgatók pedagógiai tanulmányait kívánja segíteni elsősorban. Összeállításunk praktikus célja: legyenek nagyobb példányszámban... Tovább

Tartalom

I. kötet
I. SZEMÉLYISÉG ÉS NEVELÉS
Ananyev: A személyiség, a tevékenység alanya, az egyéniség 9
Ancsel Éva: Generációk és értékek 49
Bábosik István: Személyiség és személyiségformálás 59
Ancsel Éva: A személyiség huszadik századi státusa 86
D. Peck - O.Whiltow: Bevezetés a személyiségelméletbe 111
II. A NEVELÉS CÉL- ÉS ESZKÖZRENDSZERE
Makarenko: A nevelés célja 125
Szokolszky István: Célrendszer és eszközrendszer a pedagógiában 136
Bakonyi Pál: Újra a nevelés céljáról I. 155
Bakonyi Pál: Újra a nevelés céljáról II. 167
Mihály Ottó: A marxizmus embereszménye és ez utóbbi funkciója a szocialista-kommunista nevelés célrendszerében 180
Gáspár László: Az emberi gazdagság 200
III. A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT TARTALMA
Gáspár László: Az alapvető társadalmi tevékenységi módok
intézményes közvetítésének problémái 233
Iskola és műveltség 262
Ballér Endre: A művelődési anyag kiválasztása és elrendezése 331
Gáspár László: A világkép totalitása és a rendszerelvű tananyag tervezés 354
Kádárné Fülöp Judit - Joó András: A tananyag rendszerelméleti kérdései, a tananyagtervezós javításának feltételei 366
Szuhomlinszkij : Az érzelmek nevelése 397
Feludi Szilárd: A tantervtől a módszerig 423
Vecsey Beatrix: Szempontok a tanítási óra elemzéséhez 463

II.kötet
A TANULÓK MEGISMERÉSE. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS. EREDMÉNYVIZSGÁLAT
Veszprémi László: Problématörténeti elemzés 483
Bakonyi Pál: Ellenőrzés és értékelés 515
Nagy József: A méréses módszerek helye és szerepe a pedagógiában 539
Kádárné Fülöp Judit: A tanulási eredmények mérésének néhány elvi és
gyakorlati kérdése 553
Harsányi István - Majzik Lászlóné - Petrikás Árpád: A nevelési eredményvizsgálat és a tanuló, tanulóközösség megismerése 564
Makarenko: A nevelés módszerei 590
PEDAGÓGUSSZEREP - PEDAGÓGUSSZEMÉLYISÉG
Szuhomlinszkij : A mi pedagóguakollektivánk 615
Galicza János: Szerepjátszás és szerepazonosulás 639
V. Bálint Éva: Pazichológus a személyiség neveléséről 648
Galicza János : Az alkotó pedagógus 653
Galicza János: A pedagógusszemélyiség nevelő hatása 667
Pataki Ferenc: Tanárszerep és diákszerep az iskolában 682
Harsányi István: A pedagógusszeres tartalmának változása 694
H. Sas Judit: Nőiesség és férfiasság az iskolában 703
Hankiss Elemér: A tanári pálya foglalkozásai ártalmairól 710
Rajnai Nadinka: A pedagógus 721
G. Donáth Blanka: A tanár-diák kapcsolat felnőtt tagja: a pedagógus 738
G. Donáth Blanka: A pedagógus és a tanulók közötti kapcsolat 749
Ranschburg Jenő - Popper Péter: Módszerek 765
Buda Béla: Az empátia Jelentősége a pedagógiai munkában
és a gyermeknevelésben 775
Buda Béla: A közvetlen emberi komnunikáció modern elmélete és ennek pedagógiai perspektívái 795
Mohás Livia: Metakommunikációs hatás - személyiségfejlesztés 823
Győri György: Az önismeret személyiségfejlesztő ereje 834
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pedagógiai Szöveggyűjtemény I-II. Pedagógiai Szöveggyűjtemény I-II. Pedagógiai Szöveggyűjtemény I-II.

A kötetek gerince kissé töredezett.

Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba