839.038

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan

Deutsche Konversations-grammatik für Ungarn/A művelt nagy közönség számára/Gaspey-Ottó-Sauer féle módszer

Szerkesztő

Kiadó: Groos Gyula Kiadó
Kiadás helye: Heidelberg
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 446 oldal
Sorozatcím: Tankönyvsorozat-Gaspey-Ottó-Sauer módszer
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: A német nyelvű részek gótbetűsek. Az egyedül való nyelvtanulás fontos szempontjaira való különös tekintettel szerkesztette Dr. Philipp Kálmán. Második kiadás.

Előszó

A háború és következményei, a beállott súlyos viszonyok késleltették e nyelvköny második kiadását. A nyelvkönyv célját, feladatát, hivatását nem fejtegetem ez alkalommal. Nincs is e tekintetben az... Tovább

Tartalom

A német kiejtésről és hangsúlyozásról3
A magánhangzók kiejtése6
A mássalhangzók kiejtése9
A hangsúly13
A névelő18
A hátrozatlan névelő és a birtokos névmás. A sein segédige multjai21
A névragozás. A tárgyeset. A rendes igékről24
Rendes igék. Jelen. Elbeszélő mult. Parancsoló mód27
A birtokos eset. A rendes (gyenge) igék mult idejű melléknévi igeneve30
A tulajdonító eset34
A főnevek neme. A főnevek ragozása az egyeszámban (Összefoglaló ismétlés)37
A werden segédige. A jövő idő és a feltételes mód42
A többes képzése és ragozása. Első deklináció (névragozás)46
Második deklináció52
A kötőmód55
A rendes (gyenge) igék teljes ragozása63
Haramdik deklináció68
Negyedik deklináció72
Ötödik deklináció76
Módjelentő igék80
Módjelentő igék (Folytatás)86
A főnevek ragozása. A többesszám képzéséne rendhagyóságai92
A többesszám képzése (Folytatás)96
Előljárók99
A tulajdonnevek ragozása104
A tulajdonnevek ragozása (Folytatás) Földrajzi nevek ragozása108
A melléknév113
A melléknév (Folytatás)119
A fokozás125
A számnév I. Tőszámnevek132
A számnév (Folytatás) II. Sorszámnevek136
Igeösszetételek. Elválasztható és el nem választható igekötők141
Elválasztható és el nem választható igekötők (Folytatás)147
A szenvedő alak153
A névmás. Személyes névmások158
A névmás (Folytatás) Kérdő, mutató és birtokos névmások164
A névmás (Folytatás) Vonatkozó névmások169
A névmás (Folytatás) Határozatlan névmások173
Az ige. Erős igék177
Első igecsoport (a tövű elbeszélő mult)179
Első igecsoport (Folytatás)184
Első igecsoport (Folytatás)190
Második igecsoport (i, ie tövű elbeszélő mult)195
Második igecsoport (Folytatás)200
Második igecsoport (Folytatás)205
Harmadik igecsoport (o tüvű elbeszélű múlt)210
Harmadik igecsoport (Folytatás)215
Negyedik igecsoport (u tövű elbeszélő mult)221
Vegyes igék226
Az erős igék táblázata (betűsorrendben)230
A személytelen igék235
A visszaható igék241
Összefoglaló ismétlésül: Egy paraszt tévedése. Olvasmányok247
Határozószók249
Határozószók (Folytatás)254
Kötőszók I. Mellérendelő kötőszavak258
II. Határozóilag előforduló kötőszók259
Kötőszók (Folytatás) III. Alárendelő kötőszók262
Ismétlésül: Egy rémmese268
Mondattan
A névelő használata271
Olvasmányok276
A birtokos eset alkalmazása278
Olvasmány281
A melléknév vonzatai282
Olvasmány284
A névmás alkalmazása. Személyes, birtokos, vonatkozó és határozatlan névmások286
Olvasmányok289
A módjelentő igék alkalmazása291
Olvasmány294
A főnévi igenév296
Olvasmányok299
A melléknévi igenév. I. A jelen idejű melléknévi igenév301
Olvasmány302
A melléknévi igenév (Folytatás) A mult idejű melléknévi igenév304
Olvasmányok306
A kötőmód alkalmazása308
Olvasmányok313
Az igék vonzatai. Alany és birtokos esettel járó igék316
Olvasmány319
Az igék vonzatai (Folytatás) A tulajdonító esettel járó igék320
Olvasmány322
Az elöljárók alkalmazása323
Olvasmányok327
Az elöljárók alkalmazása (Folytatás)330
Olvasmány333
Az előljárók alkalmazása (Folytatás)335
Olvasmányok338
A szórendről341
Olvasmányok348
Rövidítések354
Levélminták355
Függelék
Az ember359
(Kora és rokonsága, az emberi test, testi tulajdonságok és tevékenységek, érzékek és lelki tulajdonságok)
Ipar és kereskedelem363
(Iparosok és kereskedők, földművelői és ipari szerszámok, a kereskedelemről)
Hadügy és tengerészet368
(Katonai rangfokozatok, szolgálat és egyéb katonai műszavak; erődítmények, ostrom; tengerészet)
Szólások, szólásmódok372
(Igenlő, tagadó, kérdő, parancsoló, általános szólások; közmondások)
A német költészet remekeiből377
Német-magyar szójegyzék406
MAgyar-német szójegyzék430
Sajtóhibák és egyéb helyreigazítások447
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan

A könyv gerince javított. Belülről megerősített példány. A borító foltos. Néhány oldalon aláhúzás, bejegyzés található.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan Társalgási alapon szerkesztett új német nyelvtan

A borító élei és sarkai enyhén sérültek. Belülről megerősített példány.

Állapot:
1.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba