A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Értesítő 1985/1-2.

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportjának folyóirata - XXXIV. évfolyam 1-2. szám

Tartalom

Értekezések
Negyven év ..............................................................................................1
V. V. Annyenkov: A területi szervezet természettörténeti koncepciója..........................5
Dr. Zentay Tibor: A Duna-Tisza közi homoktalajok és talajképző kőzeteik tápanyaghordozó ásványainak vizsgálata....................................11
Dr. Ádám László: Sopron környékének kialakulása és felszínalaktana.............................25
Dr. Lovász György: A lefolyás tendenciái Duna nagymarosi szelvényében 1883-1980
között ................................................47
Dr. Barta Györgyi: Az iparvállalati szervezet változásának területi hatásai Magyarországon..........59
Dr. Bodnár László: A foglalkozási szerkezet átalakulása. Észak-Magyarország falvaiban..................67
Dr. Gáldi R. László: A Bükk idegenforgalmi szálláshelyei és vendégforgalmuk......................81
Cséfalvay Zoltán: A helyi társadalom közösségi viszonyainak vizsgálata Siójut községben....................99
Kisebb közlemények
Dr. Zentay Tibor - dr. Gerei László - Balogh János: A Duna-Tisza közi homoktalajok néhány vízgazdálkodási tulajdonságának vizsgálata.......................................123
Dr. Nagy László: Fagyveszélyes területek figyelembevétele az őszibúza-fajták területi ajánlásánál.........................133
Pomázi István: Népességmigrációs vizsgálatok Dunakeszin.........................................137
Szemle
Dr. Somogyi Sándor - dr. Rátóti Benő - dr. Keresztesi Zoltán: Az Atlas der Donauländer (Dunai Országok Atlasza) 151., hidrogeográfiai térképéről............................142
Krónika
dr. Gunda Béla: Száz éve született Györffy István.................................................147
dr. Csorba Péter: Beszámoló a Nemzetközi Tájökológiai Társulás dániai szemináriumáról..............150
Kocsis Károly: Területi statisztikai tudományos ülés Pécsett........................................151
dr. Molnár Katalin: Beszámoló a XI. Nemzetközi Kárpátmeteorológiai Konferenciáról.........153
Irodalom
Dr. Csorba Péter: Quaternary Studies in Hungary..................................................4
Dr. Kéri András: Atlas Socio-economic de Catalunya................................................58
Cséfalvay Zoltán: Módra László: Királyhegyes. Tények és feltevések..............................97
Pomázi István: Trjosnyikov, A. F. (főszerk.): Geograficseszkij enciklopegyicseszkij szlovár.............141
Dr. Csorba Péter: A Szlovák Szocialista Köztársaság Atlasza.......................................154
Dr. Tímár Lajos: Paterson, J. L.: Dávid Harvey's Geography......................................157
Pomázi István: Antylpov, V. /.; Szingapúr - ekonomiko-geograficseszkij ocserk...........158
dr. Rakonczai János: Erdőti Ferenc - Lehmann Antal: A környezetváltozás és hatásai............160
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Értesítő 1985/1-2. Földrajzi Értesítő 1985/1-2. Földrajzi Értesítő 1985/1-2.

A gerinc elszíneződött, néhány lapon aláhúzás, bejegyzés található.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba