820.683

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Demográfia 1970/1.-4.

Népességtudományi folyóirat - XIII. évfolyam 1.-4. szám

Tartalom

Tanulmányok
Dr. Kulcsár Kálmán: A társadalmi folyamatok a szociológiai és a demográfiai kutatásokban9
Dr. Szabady Egon: Népességtudomány és humánbiológia21
Dr. Nemeskéri János: A paleodemográfiai kutatások archeológiai és antropológiai feltételei32
Dr. Andorka Rudolf: Születéskorlátozás az Ormánságban a 18. század vége óta (A születésszabályozás elterjedésének hatása egy etnikai egység, az Ormánság népességstruktúrájának történeti alakulására)73
Dr. Horváth Róbert: Kőrösy kiadatlan tudománytörténeti tanulmánya Schmeizel Mártonról (Adalék Kőrösy József demográfiai és statisztikai munkásságának méltatásához)86
Dr. Hoóz István: A házsságok stabilitásának hatása a házas nők termékenységére95
S. N. Agarwala: India népességének szerkezete, növekedése, termékenysége és az ezeket befolyásoló tényezők165
Dr. Sárkány Jenő: Az újszülött-halálozás néhány aspektusáról184
Valkovics Emil: Az átlagos élettartam meghosszabbodásának gazdasági következményei212
Hunyadi László - Szakolczai György: A korspecifikus születési és halálozási valószínűségek eloszlási görbéi és ezek időbeli eltolódása (A demográfiai szimulációs vizsgálatok előkészítésének egyes eredményei)242
Dr. Acsádi György - Dr. Czeizel Endre: A többes születések jellemzői Magyarországon331
Dr. Nizsalovszky Endre: A születésszabályozás egyes módozatainak jogi vonatkozásai355
Cseh-Szombathy László: A deviáns magatartási formák elsajátítása a családban végbemenő szocializálódás során386
Dr. Klinger andrás: A termékenységet befolyásoló biológiai tényezők394
Dr. Miltényi Károly: A művi vetélések hatása a termékenységre413
Közlemények
Dr. Bene Lajos: Törekvések a társadalmi és népességi statisztika egységes rendszerbe foglalására110
Kármán Vera: Florence Nightingale statisztikai munkássága117
Mirnics Károly: Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében269
Dr. Szabady Egon: Galton és Kőrösy levelezée283
Erland Hofsten: Az európai országok népességeinek struktúrájában bekövetkezett változások társadalmi következményei421
A szteroid fogamzásgátlás használatáról (Az IPPF Központi Orvosi Bizottságának véleménye)429
Modern fogamzásgátlás és a nemi betegségek432
Figyelő
Hírek125
Beszámoló a IX. Biológiai Vándorgyűlésről (Nemeskéri János)298
Az MTA Demográfiai Bizottságának újjáalakulása303
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei130
Irodalom
Demográfiai folyóiratszemle
Population Studies133
Population135
Population Index137
Studia Demograficzne137
Population et Famille140
Könyvek
Przeszlosc demograficzna Polski. Materialy i Studia. (A lengyel demográfiai múlt.) Warszawa, 1969. (D. D.)142
A. Romaniuk: La fécondité des populations congolaises (A kongói népességek termékenysége.) Paris - La Haye, 1967. (D. D.)142
E. Visuri: Poverty and Children. A Study of Family Planning. (Szegénység és gyermekszám. Egy családtervezési vizsgálat.) Helsinki, 1969. (A. R.)143
M. W. Flinn: British Population Growth 1700-1850, Studies in Economic History. (A brit népesség növekedése 1700-1850 között. Gazdaságtörténeti tanulmány.) London, 1970. (H. R.)144
Hacettepe University Publications, Hacettepe University Institute Population Studies. (A Hacettepe Egyetem Népességtudományi Intézetének közleményei.) Ankara. (K. V.)146
Cities and Space. The Future of Urban Land. Essays from the Fourt RFF-Forum. (Város és terület. A városok jövőbeli területfelhasználása. A neyedik RFF-fórumon elhangzott előadások.) Baltimore, 1966. (P. Z.)147
B. R. Gelbaum - J. G. March: Mathematics for the Social and Behaviorial Sciences. Probability, Calculus and Statistics. (Matematika a társadalom- és viselkedéstudományok számára. Valószínűségszámítás, differenciál- és integrálszámítás, statisztika.) Philadelphia, 1969. (A. R.)149
S. J. Behrman - L. Corsa Jr. - R. Freedman: Fertility and Family Planning. A World View. (Termékenység és családtervezés.) Ann Arbor, 1969. (A. R.)314
Growth of the world's urban and rural population, 1920-2000. (A világ városi és falusi népességének növekedése 1920-2000 között.) New York, 1969. (H. L.)316
G. Myrdal: Asian Drama. An inquiry into the poverty of nations I-III. (Ázsiai dráma. Vizsgálódás a nemzetek szegénységéről. I-III. köt.) New York. 1968. (A. R.)317
Social welfare and urban problems. (Társadalmi jólét és városi problémák.) Szerk.: Sherrard, Th. D. New York - London. 1968. (A. R.)318
Folyóiratcikkek
L. Philips - H. L. Votey - D. E. Maxwell: A synthesis of the Economic and Demographic Models of Fertility: An Econometric Test. (A termelékenység közgazdaságtani és demográfiai modelljeinek szintézise: egy ökonometriai vizsgálat.) - The Review fo Economics and Statistics. 1969. 3. sz. (A. R.)149
Safilios - C. Rotschild: Sociopsychological Factors Affecting Fertility in Urban Greece: A Preliminary Report. (A termelékenységet befolyásoló társadalompszichológiai tényezpk a görög városokban: előzetes jelentés.) - Journal of Marriage and the Family. 1969. 3. sz. (Cs.-Sz. L.)150
G. Geijerstam: Low Birth Weight and Perinatal Mortality. (Alacsony születési súly és perinatális mortalitás.) - Public Health Reports. 1969. 11. sz. (B. L. Á.)151
Les migrations intra-européennes de main-d'oeuvre. (Munkaerő-vándorlás Európában.) - Notes Études Documentaires. 1969. jún. 26. (O. Á.)152
D. Michaeli: Mobilité géographique et mobilité socio-professionelle en Hongrie: rapporte d'une enquete. (Földrajzi mobilitás és társadalmi-foglalkozási mobilitás Magyarországon: egy ankét eredményei.) - Population. 1969. 6. sz. (B. L.)153
G. Calot - J. L. Bodin - R. Salais: Projections démographiques pour la France. (Demográfiai előrebecslések Franciaországra.) - Économie et Statistique. 1970. 1. sz. (Sz. K.-né)154
Z. Smolinski: O unwoczesnienie systemustatystyk spolecznych w Polsce. (A társadalomstatisztikák rendszerének korszerűsítése Lengyelországban.) - Wiadomosci Statystyczne. 1969. 19. sz. (A. R.)319
J. Berent: Some demographic aspects of female employment in Eastern Europe and the USSR. (A női foglalkoztatottság néhány demográfiai aspektusa Kelet-Európában és a Szovjetunióban.) - International Labour Review. 1970. febr. (H. L.)319
The drive to stop population growth. (Mozgalom a népességszám egy szinten tartására az Egyesült Államokban.) - U. S. News and World Report. 1970. márc. 2. (G. Gy.)320
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Demográfia 1970/1.-4. Demográfia 1970/1.-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba