864.082

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Francia nyelvkönyv 1.

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 586 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Francia 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-17-8032-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Tankönyvi szám: 5699/I.

Tartalom

Présentation, Qu'est-ce que c'est?7
Je suis, vous étes, il est
Elle est, c'est, ce sont
Határozatlan névelő
Főnév egyes és többes számban
Kérdezés intonációval és est-ce que-vel
Oú travaillez-vous? Ingénieur ou ouvrier23
Ils sont, elles sont
-er végű igék jelen ideje
Határozott névelő
Elöljáró szavak
Kérdés kérdőszóval és fordított szórenddel
La lecon ne commence pas encore, Les voisins33
Tu es, nous sommes
-er végű igék jelen ideje
Tagadás
A tárgy helye a mondatban
Kérdezés a mondat tárgyára que-vel és qu'est-ce que-vel faire
Dans la rue, Un taxi symphathique45
A melléknév neme, száma, egyeztetése, helye
Népnevek helyesírása
Kérdezés qu'est-ce qui-vel
Kérdezés qui-vel a mondat tárgyára
Voir
L'arrét d'autobus, Dans I'autobus55
Ce adjectif démonstratif voici
Prendre
A Paris, dans une maison, Au IV, á gauche67
Á, au, aux quel adjectif interrogatif
Chez les Dulac, Garcons et filles77
Il y a
Kérdezés elöljárószó + qui-vel
Lire, écrire
Une classe de conversation, Est-ce qu'il y a classe ce soir?87
De, du, des
Felszólító mód
Répéter, répondre
Une famille parisienne, Les cousins97
Mon etc. adjectif possessif (egy birtok)
On általános v. ismeretlen alany
Attendre
Les gens dans la rue, L'ami des cigarettes - les cigarettes des amis107
Mes etc. adjectif possessif (több birtok)
Tagadás utáni de
-eu, -eau végű főnevek többes száma
Avoir, acheter
Dimanche matin, Ils aiment le football119
Moi etc. Hangsúlyos személyes névmás
Kérdezés fordított szórenddel a mondat állítmányára
Aller, finir, pouvoir
On va au cinéma, Au guichet de cinéma129
Des helyett de (a melléknév elöl áll)
Beau, nouveau, vieux, placer, venir, vouloir
Un jour au bureau, Ah, quel visiteur!141
Alany és tárgy kiemelése (c'est...qui, que)
Kérdezés elöljárószó + quoi-val
Manger, dire, devoir
On fait le ménage, Oú est le balai?152
Me, te, le - hangsúlytalan személyes névmás mint tárgy állító, tagadó, felszólító, tiltó mondatban
Mettre, savoir, nettoyer, essuyer
Programmes de week-end, C'est la faute de l'horaire167
Hangsúlytalan szem. névmás mint tárgy főnévi igenévvel, voici-vel
Jövő idő (futur simple)
Partir
Une rencontre, L'ami et l'argent179
Me, te, lui - hangsúlytalan személyes névmás mint részeshatározó állító, tagadó, felszólító, tiltó mondatban
Határozók kiemelése (c'est... que)
Content de + főnévi igenév
Un diner réussi193
Mennyiséget jelentő szavak után de pour + főnévi igenév
Cette journée commence mal, Une place libre203
Visszaható ige állító és tagadó alakban
Kérdezés kérdőszó + est-ce que-vel
Ne....personne dormir
On fait des courses, Une bicyclette pas chére215
Du vin - részelőnévelő
Pas de vin - részelőnévelő helyett tagadásban de ne....rien
Avant de + főnévi igenév
Il faut
On sort ce soir, A l' Opéra225
Melléknév közép- és felsőfoka, összehasonlítás
Quel + étre
Avoir á + főnévi igenév
Visszaható igék felszólító módban
Conduire, sortir
Pendant l'entr'acte, Un conseil pratique239
Qui, que vonatkozó névmás
Tout, tous, toutes névmás
Beaucoup mint "nagyon"
Időhatározó mellékmondat quand-nal
Plaire
Achat de cadeaux, Un choix difficile251
Participe passé mint jelző és állítmány névszói része
Tout melléknév
Ne....que korlátozó szerkezet
Bon középfoka
Essayer, choisir
La maladie de M.Dulac. Dormez bien263
Passé composé avoir-ral állító és tagadó mondatban, részeshat. névmással, fordított szórenddel
Ne...jamais
Sentir, perdre
Départ pour l'Auvergne, Un bon départ273
Passé composé avoir-ral és névmási tárggyal állító és tagadó mondatban, a part. passé egyeztetése az elölálló tárggyal, a hangsúlytalan személyes névmás helye passé composé-ban módbeli segédigék mellett
Ne...plus
Jeter
Retour á Paris, Sur la route285
Passé composé étre-rel
Részeshatározói névmással tagadó mondatban
Quel adjectif exclamatif
Connaitre, peindre
Une soirée chez Marie-Chantal, Il fait froid dehors295
Visszaható igék passé composéban állítva és tagadva
Hangsúlytalan személyes névmások passé composé-ban álló ige mellett, fordított szórenddel
Melléknév és határozószó módosítása
Feltételes mellékmondat si-vel (kijelentő módban)
S'asseoir
Une excursion, Jeu de mots309
Ne....aucun, ne....ni...ni, ne...nulle part
Tagadó szerkezetek összefoglalása
Személytelen szerkezetek
Vonatkozó (jelzői) mellékmondat oú-val
Rire
Deux semaines á Paris, Construire vite319
Határozószók képzése -ment-nal
Visszaható ige szenvedő értelemben
Semleges le személyes névmás
Chaque, chacun
Sans + főnévi igenév
Kijelentő tárgyi mellékmondat que kötőszóval
Construire
Aux Galeries Lafayette, Un choix réussi333
Kölcsönös igék
Visszaható névmás részeshatározói értelemben
A participe passé végződése a passé composéban a visszaható igéknél
l'un - l'autre etc.
Correspondance, Une lettre folle343
Kérdezés többes számú alanyra qui-vel
Kérdezés alanyra qui est-ce qui-vel
Kérdezés a tárgyra qui est-ce que-vel
Kérdezés határozóra elöljárószó + qui + est-ce que-vel
A kérdezéssel kapcsolatos eddig tanult anyag összefoglalása
Birtokos névmás (le mien stb)
Hangsúlyos személyes névmás erősítése méme-mel
Envoyer
Un dimanche á Fontaine-bleau, Un client pas comme les autres357
Két hangsúlytalan személyes névmás (tárgy és részeshat.) egymás mellett
Kérdezés vegyes szórenddel
Tárgyi mellékmondat de + főnévi igenévvel
Suivre
A la campagne, Le réveil de campagne369
Y határozói névmás
Két hangsúlytalan névmás egymás mellett felszólító mondatban
Vivre
Il faut s'habiller pour sortir, Un complet trés complet377
-en határozói névmás
Rámutatás hangsúlyozása, -ci, -lá szócskával
Apercevoir, recevoir, croire
Un accidnet dans la rue, Le camion fou de la rue Lepic387
Imparfait (szokás, leírás, a történés aláfestése)
Rendhagyó többesszámú főnevek
Összetett főnevek többes száma
Aux sports d'hiver, Ellen n'est pad á la page397
Imparfait (egyidejűség)
Participe présent mint főnév és melléknév
Faire + anyagnévelős kifejezések
Naitre
Un inconnu dans la classe, Une forte ressemblance409
Függő kérdés si-vel és határozói kérdőszavakkal
Tárgy a mondat élén
S'en aller, se taire, traduire
M. Varga arrive á Genéve, Prenez une autre chambre419
Függő kérdés ce qui, ce que-vel
De + des, de + anyagnévelő helyett: de á + főnévi igenév rendeltetés, feladat megjelölésére
Une journée á Deauville, Malheur et vacances431
Celui stb. mutató névmás de és vonatkozó névmás előtt
Mennyiség-, mértékhatározó összehasonlítása
Főnév névelő nélkül
Courir, offrir
Les Varga recoivent leurs amis, Il ne joue pas bien443
Celui-ci etc. - mutató névmás összetett alakja
Műveltető ige
Offrir, servir
Et maintenant, les vacances, Une petite féte453
Közel jövő (futur proche)
Közel múlt (passé récent)
Nyelvtani összefoglaló465
Index de grammaire543
A noter549
Vocabulaire557
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem