A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Növénytan

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 1.040 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 643 ábrával, 89 fekete-fehér fotóval, 12 színes táblával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz3
Előszó a második kiadáshoz4
Előszó a harmadik kiadáshoz5
Előszó a negyedik kiadáshoz6
Bevezetés7
Sejttan (Cytologia)
Történeti rész12
A sejtek megjelenése, alakja, nagysága14
A sejt alkotórészei17
A sejt elemei, vegyületei17
A fehérjék19
A szénhidrátok25
Zsírnemű anyagok (lipidek)27
Szervetlen vegyületek29
A sejt élő vagy aktív alkotórészei. A protoplazma részei29
Citoplazma29
A citoplazma sejtorganoidjai32
A citoplazma felépítése, kolloid sajátságai33
A citoplazma érzékenysége36
A citoplazma mozgása36
Ionantagonizmus37
Izotópvizsgálatok37
A sejtmag38
A sejtmag szaporodása41
Direkt sejtmagosztódás41
Indirekt sejtmagosztódás (Karyokinesis)41
A színtestek44
A sejt passzív alkotórészei48
A sejtfal48
A sejtnedv54
A sejtnedv anyagai54
Enzimek vagy fermentumok56
Vitaminok58
Hormonok60
Tartalmi részek vagy zárványok61
A sejtek keletkezése és szaporodása65
Sejtkeletkezés nem sejtes élőanyagból66
Ivartalan szaporodás66
Ivaros szaporodás67
A polaritás67
Szabad sejtmozgások68
A sejthalál70
Általános szövettan (Histologia)
A sejtek differenciálódása és a soksejtű test kialakulása71
Osztódó szövetek (merisztémák)74
Állandósult szövetek75
A bőrszövetrendszer és függelékei77
Elsődleges bőrszövet77
Másodlagos bőrszövet85
Harmadlagos bőrszövet86
Szállítószövetrendszer86
A faelemek és háncselemek csoportosulása; edénynyalábok89
Alapszövetrendszer92
Mechanikai szövetrendszer94
Kiválasztó és váladéktartó szövetrendszer97
A növények szervei (Organographia)
Vegetatív szervek102
A telep szerveződése102
A száras növények szervei104
A gyökér alaktana104
A gyökér vegetációs kúpja106
A gyökér szöveti felépítése106
A gyökér elágazása109
A gyökérrendszer mélységi kifejlődése110
A gyökér metamorfózisa111
A hajtás alaktana112
A hajtás vegetációs kúpja112
A rügy113
A szár szöveti felépítése115
Az edénynyalábok lefutása115
A gyökér- és a szárnyalábok csatlakozása116
A szár másodlagos vastagodásai117
A fatest118
A háncstest123
Sebpara126
Hajtástípusok126
A hajtás metamorfózisa128
A hajtás élettartama129
A hajtás teratológiája130
A hajtás filogenezise130
A levél alaktana132
Levéltípusok133
A levélalap133
A levélnyél136
A levéllemez136
Levélállás138
A levél szöveti felépítése139
A Zalenszkij-féle törvény141
A levél metamorfózisa142
A levél teratológiája142
A levél filogenezise142
Szaporítószervek142
Ivartalan szaporodás, agamogonia143
Ivaros szaporodás, gamogonia144
Nemzedékváltakozás144
A mohák nemzedékváltakozása148
A harasztok nemzedékváltakozása149
A magvasnövények nemzedékváltakozásos fejlődésmenete151
A nyitvatermők nemzedékváltakozása152
A zárvatermők nemzedékváltakozásos fejlődésmenete és ivaros folyamatai153
A virág alaktana154
A takaró levelek tája155
Ivarlevelek tája156
Porzótáj156
Termőtáj160
Virágképlet, virágdiagram163
Virágzatok164
A megporzás166
A megtermékenyülés folyamata172
A magkezdemény maggá alakulása175
A termés177
Egyszerű száraz termések177
Egyszerű húsos termések179
Csoportos és áltermések180
A magvak és termések elterjesztése180
A virág filogenezise182
A növénymorfológia rövid története183
A növények élettana (Phytophysiologia)
A növényélettan feladatai és módszerei184
Az életfolyamatok általános feltételei186
A növények anyag- és energiacseréje188
A protoplazma felépítésének vizsgálata élettani szempontból189
A mono-, di- és polimolekuláris hártyák189
A plazmakolloidok hidratálódása, a duzzadás (imbibáció)190
A protoplazma határképződményei193
A mezoplazma sajátságai195
A növények szervetlen táplálóanyagai196
A növényi test kémiai elemzése197
A vízkultúrás vizsgálatok199
A szükséges elemi tápanyagok meghatározása hiánybetegségek tanulmányozásával204
A szükséges elemi tápanyagok meghatározása radioaktív izotópok alkalmazásával204
A növények által felvett elemek minőségi hatása206
Az ásványi elemek szerepéről általában206
Az elemek egymás közötti arányának jelentősége és az ionantagonizmus kérdése209
Az egyes elemek szerepe a növény életében211
A növény mikrotáplálékai217
Egyéb elemek szerepe a növényben220
A táplálóelemek mennyiségi szerepének kérdése221
A talaj felvehető tápanyagkészletének vizsgálati módszerei222
A talaj kémhatása (pH-ja) és szerepe a növény életében223
A növényi táplálóanyagok visszapótlása a talajban225
Közvetetten ható trágyák228
A táplálóanyagok felvétele (resorptio)229
A sejt anyagfelvételére vonatkozó felfogások története230
A növényi sejt vízfelvétele232
Sók és egyéb táplálóanyagok felvétele a növényi sejtbe243
Anyagfelvétel a levélen keresztül250
A táplálóanyagok szállítása a növényi testben (migratio)251
A víz és a sók szállítása252
A gyökér epiblemasejtjeinek működése263
A gyökérnyomás szerepe254
A levelek szívóhatása, a vízszállítás kohéziós elmélete257
A vízszállítás sebessége261
Az ásványi anyagok vándorlása a növényekben261
Az asszimilált anyagok (asszimilátumok) szállítása262
A növények párologtatása265
A növények vízgazdálkodása és szárazságtűrése270
A növényi tápanyagok átsajátítása (asszimilálása)272
A széndioxid fotoszintetikus asszimilációja273
A fotoszintézis kiindulási anyagai: a széndioxid és a víz274
A sugárzás szerepe a fotoszintézisben275
A fotoszintézis termékei278
A fény kihasználása és a növényi terméshozam kérdései281
A fotoszintézis részletfolyamatainak vizsgálata282
A fotoszintézis fő mozzanatai a legkorszerűbb hipotézisekben285
A fotoszintézist befolyásoló külső tényezők290
A kemoszintézis292
A fotoszintézis fejlődéstörténeti és kozmikus jelentősége295
A nitrogén asszimilációja297
A fejlettebb növények N asszimilációjának mechanizmusa300
A fehérjék bioszintézise a növényekben302
A hamualkotórészek asszimilálása304
Heterotróf jellegű táplálkozás304
Az asszimilátumok raktározása307
A lebontás folyamatai308
Az erjedés309
Az oxidációs légzés313
A légzési folyamatok biokémiája316
A sejtlégzés korszerű elmélete317
A disszimilációs energia felhasználása322
A kiválasztás folyamata323
A lecsökkentett anyagcsere formái325
A fejlődés jelenségei (a növekedés, fejlődés és szaporodás élettana)327
Az egyedi fejlődés alapvető sajátságai327
A fejlődés és növekedés értelmezése330
A növekedés és a fejlődés viszonya330
A csírázás332
A csíranövény további növekedése és fejlődése337
A növekedés feltételei340
A növényi hormonok (Fitohormonok)342
A hormonhatású egyéb szintetikus anyagok, a szelektív gyomtalanítás349
A növények nyugalmi állapota. A lombhullás351
Az újraképződés vagy regeneráció353
A növények életciklusa354
A fejlődés fázisai356
A felépítettség és a működés kölcsönös feltételezettsége357
A fejlődés stádiumai, a szakaszos fejlődés elmélete358
A hőszakasz vagy jarovizációs szakasz359
A növények fényszakasza. A fotoperiodizmus362
A növények szaporodási (reproduktív) folyamatai369
Az ivartalan szaporodás formái370
A növények vegetatív úton történő mesterséges szaporítása371
Az oltás (átültetés, hibridizáció)372
A vegetatív hibridizáció377
A növények ivaros szaporodása381
Az ivaros folyamatokat serkentő, irányító és gátló anyagok382
Élettartam, öregedés385
Ingerjelenségek (A növényi mozgások élettana)388
Tropizmusok390
Fototropizmus390
Geotropizmus394
Tigmotropizmus397
Hidrotropizmus398
Kemotropizmus398
Nasztiás mozgások399
Termonasztia399
Fotonasztia399
Tigmo- és kemonasztia399
Szeizmonasztia400
Autonóm mozgások402
Higroszkópos mozgások403
Kohéziós mozgások404
Explóziós parittyázó mozgások405
A növényélettan rövid története405
Fontosabb növényélettani irodalom408
A növények rendszere (Phytostystematika, taxonomia)
A növények rendszerezésének története410
A növényrendszertan és flórakutatás hazánkban415
A növények rendszerezésének főbb kérdései417
Vírusok (Virophyta)425
I. rend: Vírusfélék (Virales)429
1. alrend: Növényi vírusok (Phytophagineae)429
2. alrend: Állati vírusok (Zoophagineae)430
3. alrend: Bakteriofágok (Pagineae)431
II. rend: Rickettsiafélék (Rickettsiales)432
I. törzs: hasadógombák vagy baktériumok, Schizomycophyta432
A baktériumok külső és belső morfológiája433
A baktériumok életfolyamatai435
A baktériumok táplálkozásai437
A baktériumok meghatározása440
A baktériumok rendszerezése442
I. rend: Pseudomonales442
II. rend: Chlamydobaeteriales444
III. rend: Hyphomikrobiales444
IV. rend: Eubacteriales444
V. rend: Actinomycetales447
VI. rend: Caryophanales448
VII. rend: Beggiatoales448
VIII. rend: Myobacteriales448
IX. rend: Spirochaetales448
X. rend: Mycoplasmatales449
Moszatok - Algae449
II. törzs: Kékmoszatok, Cyanophyta449
1. rend: Croococcales455
2. rend: Chamaesiphonales455
3. rend: Hormogonales456
III. törzs: Ostorosmoszatok, Euglenophyta456
1. rend: Euglenales458
2. rend: Peranematales459
IV. törzs: Sárgásmoszatok, Chrysophyta459
1. osztály: Sárgászöld moszatok, Xanthophyceae460
1. rend: Heterochloridales460
2. rend: Rhizochloridales460
3. rend: Heterogloeales461
4. rend: Mischococcales461
5. rend: Heterotrichales461
6. rend: Botrydiales462
II. osztály: Sárgamoszatok, Chrysophyceae462
1. rend: Chrysomonadales462
1. alrend: Chrysomonadineae462
2. alrend: Coccolithineae463
3. alrend: Silicoflagellineae463
2. rend: Rhizochrysidales463
3. rend: Chrysocapsales463
4. rend: Chrysosphaerales464
5. rend: Phaeothamniales464
III. osztály: Kovamoszatok, Bacillariophyceae (Diatomeae)464
1. rend: Centrales469
2. rend: Pennales469
V. törzs: Barázdásmoszatok, Pyrrophyta470
I. osztály: Desmophyceae470
II. osztály: Páncélos ostorosok vagy kétbarázdás moszatok, Dinophyceae470
III. osztály: Egybarázdás moszatok, Cryptophyceae472
VI. törzs: Zöldmoszatok, Chlorophyta472
I. osztály: Zöldmoszatok, Chlorophyceae472
1. rend: Volvocales476
2. rend: Chlorococcales480
3. rend: Ulotrichales481
4. rend: Siphonocladales484
5. rend: Siphonales485
II. osztály: Ostornélküli moszatok, Conjugatophyceae486
1. rend: Desmiliades490
2. rend: Zygnemales490
III. osztály. Csillárkamoszatok, Charophyceae490
VII. törzs: Barnamoszatok, Phaeophyta493
1. rend: Phaeosporales497
2. rend: Dictyotales498
3. rend: Laminariales498
4. rend: Fucales498
VIII. törzs: Vörösmoszatok, Rhodophyta498
I. osztály: Bangiophyceae503
II. osztály: Florideophyceae503
A moszatok összefoglalása. Gyakorlati jelentőségük503
A moszatkutatás története506
Gombák, fungi506
IX. törzs: Nyálkagombák, Myxophyta506
I. osztály: Acrasiomycetes508
II. osztály: Myxomycetes508
X. törzs: Valódi gombák, Mycophyta508
I. osztály: Ősgombák, Archimycetes508
II. osztály: Moszatgombák, Phycomycetes511
1. rend: Chytridiales512
2. rend: Blastocladiales513
3. rend: Monoblepharidales514
4. rend: Saprolegniales514
család: Saprolegniaceae514
5. rend: Peronosporales514
család: Peronosporaceae514
Pyhtiaceae517
Albuginaceae518
6. rend: Mucorales518
család: Mucoraceae519
Pilobolaceae520
7. rend: Entomophthorales520
család: Entomophthoraceae520
8. rend: Endogonales520
család: Endogonaceae520
III. osztály: Tömlősgombák, Ascomycetes521
1. alosztály: Protoascomycetidae521
1. rend: Protoascales521
család: Saccharomycetaceae521
2. rend: Taphrinales (Exoascales)524
család: Taphrinaceae524
2. alosztály: Euascomycetidae526
1. rend: Plectascales526
család: Aspergillaceae526
2. rend: Erysiphales (Perisporiales)527
család: Erysiphaceae527
3. rend: Pyrenomycetales528
család: Hypocreaceae529
Clavicipitaceae529
Sphaeriaceae531
Pseudosphaeriaceae531
4. rend: Discomycetales532
család: Sclerotiniaceae532
Helvellaceae533
5. rend: Tuberales533
6. rend: Laboulbeniales533
IV. osztály: Bazidiumos gombák, Basidiomycetes535
1. alosztály: Holobasidiomycetidae535
1. rend: Hymenomycetales537
család: Clavariaceae538
Hydnaceae538
Meruliaceae538
Polyporaceae539
Boletaceae539
Agaricaceae539
2. rend: Gasteromycetales541
2. alosztály: Phragmobasidiomycetidae541
1. rend: Tremellales541
2. rend: Auriculariales541
3. rend: Uredinales541
család: Pucciniaceae542
Melampsoraceae544
4. rend: Ustilaginales544
család: Ustilaginaceae546
Tilletiaceae547
V. osztály: Kondiniumos gombák, Adelomycetes548
A gombák összefoglalása és gyakorlati jelentőségük549
Licheuophyta, Zuzmók555
I. osztály: Phycolichenes559
II. osztály: Ascolichenes559
1. alosztály: Pyrenocarpeae559
2. alosztály: Discocarpeae560
III. osztály: Basidiolichenes560
IV. osztály: Deuterolichenes560
IX. törzs: Mohák, Bryophyta561
I. osztály: Anthocerophsida564
II. osztály: Hepaticae564
1. rend: Jungermanniales564
2. rend: Sphaerocarpales566
3. rend: Marchantiales566
család: Marchantiaceae566
Ricciaceae566
III. osztály: Musci567
1. alosztály: Spagnidae568
2. alosztály: Andreaeidae569
3. alosztály: Brydiae569
4. alosztály: Buxbaumidae571
5. alosztály: Polytrichidae571
XII. törzs: Pteridophyta. Harasztok572
I. osztály: Psilopsida (Psilophytinae)574
II. osztály: Tmesopsida (Psilotopsida, Psilotinae)576
III: osztály: Lycopsida (Lycopodinae)576
1. rend: Protolepidodendrales577
2. rend: Lycopodiales577
3. rend: Selaginellales578
4. rend: Lepidodendrales580
5. rend: Isoetales582
IV. osztály: Sphenospida (Equisetinae, Articulatae)583
1. rend: Hyeniales (Protoarticulatae)583
2. rend: Pseudoborniales584
3. rend: Sphenophyllales584
4. rend: Calamitales584
5. rend: Equisetales585
V. osztály: Pteropsida (Filicinae)587
1. alosztály: Primofilices587
2. alosztály: Eusporangiatae588
1. rend: Ophioglossales588
2. rend: Marattiales589
3. alosztály: Leptosporangiatae589
1. rend: Filicales589
család: Osmudaceae590
Cyatheceae590
Polypodiaceae590
4. alosztály: Hydropterides592
1. rend: Marsileales592
2. rend: Salviniales593
Spermatophyta (Anthophyta), Magvas vagy virágos növények595
XIII. törzs: Gymnospermatophyta. Nyitvatermők596
1. altörzs: Pteridospermotphytina598
I. osztály: Pteriodspermopsida598
1. rend: Pteridospermales598
2. rend: Caytoniales599
II. osztály: Cycadopsia601
1. rend: Cycadales601
2. rend: Nilssoniales602
3. rend: Pentoxylales603
2. altörzs: Chlamydospermopsida603
I. osztály: Chlamydospermopsida603
1. rend: Bennettitales603
2. rend: Gnetales604
3. rend: Welwitschiales605
3. altörzs: Coniferophytina607
I. osztály: Ginkopsida607
1. rend: Ginkoales607
II. osztály: Cordaitopsida608
1. rend: Cordaitales608
III. osztály: Coniferopsida609
1. rend: Voltziales609
2. rend: Coniferales610
család: Abietaceae = Pinaceae611
Taxodiceae617
Cupressaceae618
Cephalotaxaceae618
Araucariaceae619
Cheirolepidaceae619
Podocarpaceae619
3. rend: Taxales619
IV. osztály: Ephedropsida620
1. rend: Ephedrales620
XIV. törzs: Angiospermatophyta. Zárvatermők621
I. osztály: Kétszikűek, Dicotyledonopsida (Dicotyledones)625
I. ágazat: Polycarpicae - Rubiales625
1. rend: Magnoliales626
család: Magnoliaceae626
Winteraceae627
Degeneriaceae627
Annonaceae627
Lauraceae627
Myristicaceae628
Berberidaceae628
2. rend: Ranunculales (Ranales)628
család: Paeniaceae629
Helleboraceae629
Ranunculaceae630
3. rend: Nymphaeales632
család: Nymphaeaceae632
4. rend: Aristolochiales633
család: Aristolochiaceae633
Rafflesiaceae634
5. rend: Piperales634
család: Piperaceae634
6. rend: Hamamelidales634
család: Hamamelidaceae635
Platanaceae635
Eucommiaceae635
7. rend: Rosales635
család: Rosaceae636
Crassulaceae642
Saxifragacceae643
8. rend: Fabales (Leguminosae)644
család: Mimosaceae645
Caesalpiniaceae645
Fabaceae646
9. rend: Myrtales (Myrtiflorae)652
család: Thymeleaceae653
Elaeagnaceae653
Lythraceae653
Rhizophoraceae655
Myrtaceae655
Punicaceae655
Onagraceae (Oenotheraceae)656
Trapaceae657
Haloragaceae657
Hippuridaceae657
10. rend: Terebinthales (Anacardiales)658
család: Rutaceae658
Simaroubaceae658
Polygalaceae659
Anacardiaceae660
Aceraceae660
Hippocastanaceae661
Sapindaceae663
Balsaminaceae663
11. rend: Celastrales663
család: Celastraceae663
Staphyleaceae664
Aquifoliaceae664
12. rend: Rhamnales664
család: Rhamnaceae664
Vitaceae664
13. rend: Cornales (Umbelliflorae)665
család: Araliaceae666
Cornaceae666
Umbelliferae666
14. rend: Rubiales671
család: Rubiaceae671
Caprifoliaceae672
Valerianaceae673
Dipsacaceae674
II. ágazat: Malvales - Solanales675
1. rend: Malvales675
család: Tiliaceae676
Malvaceae676
Sterculiaceae678
Bombacaceae679
2. rend: Geraniales679
család: Linaceae679
Oxalidaceae680
Geraniaceae680
Tropaeolaceae681
Erythoxylaceae682
Zygophyllacea682
3. rend: Euphorbiales (Tricoccae)682
család: Euphorbiaceae682
Buxaceae684
Callitrhichaceae684
4. rend: Ligustrales684
család: Oleaceae684
5. rend: Gentianales (Contortae)686
család: Gentianaceae686
Apocynaceae687
Asclepiadaceae687
Loganiaceae688
6. rend: Boraginales (Tubiflorae)688
család: Convolvulaceae688
Polemoniaceae689
Hydrophyllaceae689
Boraginaceae689
Verbenaceae690
Labiatae692
7. rend: Solanales (Personatae)694
család: Solanaceae694
Scrophulariaceae699
Bignoniaceae701
Pedaliaceae701
Lentibulariaceae702
Acanthaceae702
Orobanchaceae702
Gesneriaceae703
Plantaginaceae703
III. ágazat: Rhoeadales - Asterales703
1. rend: Rhoedales703
család: Papaveraceae703
Cruciferae706
Resedaceae709
2. rend: Sararceniales709
család: Sarraceniaceae709
Nepenthaceae710
Droseraceae710
3. rend: Cistales - (Parietales)711
család: Tamaricaceae712
Cistaceae712
Violaceae712
Passifloraceae713
Caricaceae713
Begoniaceae713
4. rend: Cucurbitales714
család: Cucurbitaceae714
5. rend: Campanulales715
család: Campanulaceae716
Lobeliaceae716
6. rend: Asterales717
család: Compositae717
7. rend: Theales (Guttiferales)724
család: Hyperiaceae724
Theaceae724
8. rend: Ericales725
család: Pyrocaceae725
Ericaceae725
IV. ágazat: Caryophyllales727
1. rend: Santalales727
család: Santalaceae727
Loranthaceae728
2. rend: Proteales728
család: Proteaceae729
3. rend: Caryophyllales (Centrospermae)729
család: Phytolaccaceae729
Nyctaginaceae729
Aizoaceae729
Portulacaceae730
Caryophyllaceae730
Chenopodiaceae732
Amaranthaceae734
4. rend: Opuntiales (Cactales)734
család: Cactaceae735
5. rend: Primulales737
család: Primulaceae737
6. rend: Plumbaginales738
család: Plumbaginaceae738
7. rend: Ebenales738
család: Ebenaceae739
8. rend: Polygonales739
család: Polygonaceae739
9. rend: Urticales740
család: Moraceae741
Cannabinaceae741
Urticaceae742
Ulmaceae743
10. rend: Fagales744
család: Betulaceae744
Fagaceae747
11. rend: Juglandales751
család: Juglandaceae751
12. rend: Myricales752
család: Myricaceae752
13. rend: Salicales752
család: Salicaceae753
14. rend: Casuarinales (Verticillatae)756
Casuarinaceae756
II. osztály: Egyszikűek, Monocotyledonopsida (Monocotyledones)756
I. (V.) ágazat: Alismatales - Poales757
I. rend: Alismatales (Helobiales)757
család: Alismataceae757
Butomaceae757
Hydrocharitaceae758
Zosteraceae758
Najadaceae759
2. rend: Liliales (Liliiflorae)759
család: Liliaceae759
Amaryllidaceae762
Iridaceae763
Dioscoreaceae764
Juncaceae764
3. rend: Zingiberales (Scitamineae)765
család: Musaceae765
Zingiberaceae765
Cannaceae766
4. rend: Orchidales (Gynandrae)766
család: Orchidaceae766
5. rend: Cyperales767
család: Cyperaceae767
6. rend: Bromeliales (Farinosae)769
család: Bromeliaceae769
Commelinaceae770
Pontederiaceae770
7. rend: Poales (Graminales)770
család: Gramineae770
II. (VI.) ágazat: Arales - Panandales780
1. rend: Arales (Spadiciflorae)780
család: Palmae780
Cyclanthaceae781
Araceae781
Lemnaceae782
2. rend: Pandanales782
család: Pandanaceae782
Sparganiaceae783
Typhaceae784
Irodalom a növénytani részhez784
A növényvilág fejlődéstörténete (Phylogenia)
Paleobotanikai vonatkozások790
Biokémiai vonatkozások792
Az egysejtű és telepestestű növények fejlődéstörténete793
A hajtásos (telomás) növények fejlődéstörténete797
A zárvatermő virág és a zárvatermők története802
Irodalom808
Növényföldrajz (Geobotanika)
A növény és környezete (Növényökológia)809
Abiotikus tényezők811
A levegő811
A fény812
A hő814
A víz817
Klímajelleg, klímaövek821
Az életformák825
A talaj827
Földfelszíni tényezők837
Biotikus tényezők838
Ökológiai fajcsoportok840
A növények társulása (Növénycönológia)842
Alapfogalmak842
A növénytársulások felvételezése850
A növénytakaró produktivitása851
Oknyomozó és kísérleti növénycönológia853
A növényföldrajz gyakorlati jelentősége854
A Föld és Magyarország növénytársulásai854
Vízi és réti zárt növénytársulások (Herbosa)856
Nyílt növénytársulások (Deserta)869
Erdei növénytársulások (Lignosa)872
A növények elterjedése (Florisztikai növényföldrajz)882
Area882
Flóraelemek vagy arcatípusok (geoelemek)883
Földünk flórabirodalmai és flóraterületei892
Holartikus flórabirodalom892
Paleotropikus flórabirodalom897
Neotropikus flórabirodalom898
Ausztráliai flórabirodalom899
Fokföldi flórabirodalom899
Antarktikus flórabirodalom899
Kultúrnövényeink eredete900
A föld növénytakarójának története (Genetikai növényföldrajz)902
Magyarország növényvilága907
A növénytakaró kialakulása907
Magyarország növényzete915
A növényföldrajz Magyarországon935
Magyarország növénytársulásainak áttekintése936
Irodalom945
Név- és tárgymutató947
Tartalomjegyzék955
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv