1.026.572

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Biometriai módszerek a kutatásban

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 557 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-231-013-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E könyv első kiadása (1967), még inkább az előzménye (Útmutató...1959) óta akkor még nem is sejthető gyors fejlődés következett be a kézi számológépek és a nagy kapacitású számítógépek technikája... Tovább

Előszó

E könyv első kiadása (1967), még inkább az előzménye (Útmutató...1959) óta akkor még nem is sejthető gyors fejlődés következett be a kézi számológépek és a nagy kapacitású számítógépek technikája és hozzáférhetősége terén. A valóban látványos technikai fejlődés rányomja a bélyegét a biometriai módszerek fejlődésére és alkalmazására, egyúttal a könyv 3. kiadásának a tartalmára. A módosításokkal kapcsolatban azt tartottam szem előtt, hogy a terjedelem lényeges módosítása nélkül a biológiai kutatómunkában fontos olyan módszerek ismertetésével bővítsem a könyvet, amelyek egyszerűségük miatt asztali vagy kézi számológéppel könnyen alkalmazhatók. Nem ismertetek e könyvben olyan módszert, amelynek használata nagy kapacitású számítógéphez, illetve előre elkészített programhoz kötött (pl. sajátértékszámításon alapszik stb.).
A könyv I. részében az alapfogalmakat az eddigieknél bővebben tárgyaltam, és gyakorlatiasabban, többféle megvilágításban ismertettem a szignifikanciszintet, az első és a másodfajú hiba értelmezését.
A kísérletektervezésének és értékelésének a módszertanát (II. rész) zömmel érintetlenül hagytam. De új személettel újra írtam a tartamkísérletek tervezésének és értékelésének az egész problémakörét, részletesebben kitérve a vetésforgó és a vetésforgóban végzett tartamkísérletek értékelésére. Saját és több kutatótársam most már 10 évre visszanyúló tapasztalata szerint az itt leírt módszerrel valóban kifejezhető a tartamkísérletek értékelésétől várt szakmai tartalom. Elhagytam a nagyüzemi kísérletek megtodikájának az ismertetését. Helyette a dózis-vagy egyéb fokozatkísérletekben a négyzetes hatásgörbe és a négyzetes hatásfelület illesztését és értelmezését ismertettem a 10. fejezetben. Vissza

Tartalom

Bevezetés9
Orosz nyelvű összefoglaló11
Angol nyelvű összefoglaló17
Alapismeretek23
Általános rész25
Bevezetés25
Becslés25
Hipotézisvizsgálat33
Középérték38
Szórásnégyzet és szórás40
A középérték statisztikai próbái47
A középérték konfidenciahatárai47
Hány adat legyen a mintában?50
Középérték és elméleti érték összehasonlítása51
Két középérték összehasonlítása, ha az adatok száma azonos (n1=n2)53
Két középérték összehasonlítása, ha az adatok párosíthatók (páros értékelés, differenciamódszer, n1=n2)55
Két középérték összehasonlítása, ha az adatok száma eltérő (n1 nem egyenlő n2)58
Kettőnél több középérték összehasonlítása, ha az adatok száma eltérő (n1nem egyenlő n2)61
Kiugró érték ellenőrzése69
A szórásnégyzet és a szórás statisztikai próbái71
A szórás konfidenciahatárai71
Számított (s) és elméleti (omikron) szórás összehasonlítása75
Két szórás (sA és sB) összehasonlítása76
Kettőnél több szórás összehasonlítása Bartlett-próbával78
Kiugró szórásnégyzet (szórás) ellenőrzése Cochran-próbával83
Kísérletek tervezése és értékelése varianciaanalízissel85
Általános rész87
Kísérleti alapfogalmak87
A kísérlet elrendezési terve90
A kísérletek statisztikai értékelése varianciaanalízissel97
A kísérletek tervezése108
Egytényezős kísérletek113
Teljes véletlen elrendezés113
Véletlen blokkelrendezés118
Latin négyzet elrendezés136
Latin tégla elrendezés141
Csoportosított elrendezés146
Nemteljes blokkelrendezés152
Kéttényezős kísérletek158
Véletlen blokkelrendezés két tényezővel158
Véletlen blokkelrendezés két tényezővel, átmérő kontrollal kiegészítve165
Osztott parcellás (split-plot) elrendezés171
Sávos elrendezés179
Az egyik tényező nincs randomiizálva186
Három- és többtényezős kísérletek188
Általános rész188
Véletlen blokkelrendezés három tényezővel189
Kétszeresen osztott parcellás (split-split-plot) elrendezés197
Négytényezős kísérletek207
Kísérletsorozat208
Általános rész208
Kísérletsorozat egytényezős kísérletekkel214
Kísérletsorozat többtényezős kísérletekkel217
Kísérletsorozatok összevonása, a kísérletek egyirányú csoportosításával219
Kísérletsorozatok összevonása, a kísérletek kétirányú csoportosításával223
Kísérletsorozat felbontása kísérletcsoportokra225
Tartamkísérletek tervezése és értékelése230
Általános rész230
Kumulált megfigyelési értékek értékesítési módszere234
Nem-kumulált megfigyelési értékek értékelési módszere235
Kvantitatív tényezők értékelése241
Négyzetes hatásgörbe241
Négyzetes hatásfelület251
2 n és 3 n típusú kísérletek261
Kvantitatív változók összefüggés-vizsgálata regresszióanalízissel263
Általános rész265
Regressziós kapcsolat265
Regresszióanalízis270
Kétváltozós lineáris regresszióanalízis276
Kétváltozós lineáris regresszióanalízis kevés adatból276
Kétváltozós lineáris regresszóanalízis sok adatból, linearitásvizsgálattal291
Rangkorreláció303
Többszörös lineáris regresszióanalízis308
Két független változós regresszióanalízis308
Három független változós regresszióanalízis317
Háromnál több független változós regresszióanalízis332
Az rYX, r2YX és R2 felbontása közvetlen és közvetett hatásokra341
Nem lineáris összefüggés vizsgálata350
Polinomiális egyenlet illesztése többszörös regresszióanalízissel351
Polinomiális egyenlet illesztése ortogonális polinomokkal357
Hiperbola alakú regresszió364
Logaritmusfüggvény373
Exponenciális függvény 379
Hatványfüggvény385
Telítődési függvény389
Logisztikus függvény396
Kovarianciaanalízis407
Több regresszió összehasonlítása és homogenitásvizsgálata407
Kvantitatív változó hatásának vizsgálata, kiküszöbölése a hibából és a középértékek korrekciója417
Gyakorisági adatok eloszlásvizsgálata425
Általános rész427
A gyakorisági adatok sajátossága, gyakorisági eloszlás427
Gyakorisági arány becslése és a becslés hibája436
Kvalitatív változók gyakorisági eloszlásának elemzése439
Tapasztalati és elméleti gyakorisági eloszlás összehasonlítása, két osztállyal (illesztésvizsgálat)439
Tapasztalati és elméleti gyakorisági eloszlás összehasonlítása, kettőnél több osztállyal (illesztésvizsgálat)441
Két tapasztalati gyakorisági eloszlás összehasonlítása, két osztállyal (homogenitásvizsgálat 2x2 mezős kontingenciatáblázatból)
Két tapasztalati gyakorisági eloszlás összehasonlítása, kettőnél több osztállyal (homogenitásvizsgálat)445
Kettőnél több tapasztalati gyakorisági eloszlás összehasonlítása, két osztállyal (homogenitásvizsgálat)448
Kettőnél több tapasztalati gyakorisági eloszlás összehasonlítása, kettőnél több osztállyal (homogenitás-vizsgálat kXv mezős kontingenciatáblázatból)
Kétosztályos kvalitatív változók összefüggésvizsgálata (függetlenségvizsgálat)451
Kettőnél több osztályos kvalitatív változók összefüggésvizsgálata (függetlenségvizsgálat)455
Folytonos változók gyakorisági eloszlásának elemzése459
A folytonos változó jellemzése459
Normális eloszlás illesztése tapasztalati gyakorisági eloszláshoz (illesztésvizsgálat)463
Következtetések normális eloszlásból477
Diszkrét (előfordulási) változók gyakorisági eloszlása483
Áttekintés483
Binomiális eloszlás487
Polinomiális eloszlás494
Poisson-eloszlás497
Közelítés binomiális eloszlással, ha n ismeretlen505
Negatív binomiális eloszlás509
Hipergeometrikus eloszlás511
Polihipergeometrikus eloszlás517
Függelék519
Ajánlott biometriai könyvek521
Táblázatok523
I. táblázat: Mértékegységek524
II. táblázat: Néhány gyakrabban előforduló jelölés értelmezése525
III. táblázat: Gyakoriságok konfidenciahatárai százalékban528
IV. táblázat: 50-50 %-os arány ellenőrzése530
V. táblázat: Legalább 75 %-os arány ellenőrzése531
VI. táblázat: u-táblázat532
VII. táblázat: z-táblázat533
VIII. táblázat: A Dixon-próba kritikus r-értékei534
IX. táblázat: A Cochran-próba kritikus C-értékei P=5 % szinten535
X. táblázat: A korrelációs koefficiens kritikus r-értékei536
XI. táblázat: A korrelációs koefficiens transzformált z-értékei537
XII. táblázat: Ortogonális polinomok538
XIII. táblázat: X2 (Chi2) táblázat539
XIV. táblázat: Az F-próba kritikus értékei540
XV. táblázat: A t-próba kritikus értékei548
XVI. táblázat: en és e-n 549
XVII. táblázat: Faktoriálisok és tízes alapú logaritmusok550
XVIII. táblázat: Négyzettáblázat551
Tárgymutató553

Dr. Sváb János

Dr. Sváb János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Sváb János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem