864.674

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

75 éves a Gyógyszerészeti Intézet

Fülszöveg

A Gyógyszerészeti Intézet alapítása óta eddig már több gyógyszerész-generáció szakmai képzésében, illetve továbbképzésében töltött be tradicionális szerepet, emellett a tudományos kutatásban is jelentős sikereket ért el. Az ünnepi kiadvány fejezeteiben jelennek meg a múlt és jelen évtizedek feladatai, munkássága, eredményei, büszke pillanatai.

Tartalom

Dr. Klebovich Imre: Előszó 7
A könyv fejezeteinek szerzői 9
Köszönet a támogatóinknak 11
Dr. Plachy János: Hőgyes Endre (1847-1906) 13
Dr. Plachy János: Az Intézet története 17
Dr. Klebovich Imre - Dr. Plachy János: Intézeti adattár 1935-2010 27
Az Intézet igazgatói, professzorai, életrajzi adataik 28
A Gyógyszerészeti Intézet egykori és jelenlegi munkatársai közül tudományos fokozatot szerzettek névsora 44
A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai 44
Akadémiai doktori fokozatot szereztek (D.Sc.) 44
Habilitált doktori címet szereztek a gyógyszertudomány területén (Dr. Pharm. Habil) 44
Kandidátusi fokozatot szereztek (C.Sc.) 45
A Gyógyszerészeti Intézet oktatóinak irányításával Ph.D. fokozatot szerzettek 46
Más kutatóhelyen szerzett Ph.D. fokozattal rendelkező munkatársaink 49
Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben egyetemi doktori címet szerzettek névsora, a Gyógyszerésztudományi Kar doktori anyakönyve szerint 50
Az Intézet munkatársai, akik nem gyógyszertechnológia főtárgyból tettek egyetemi doktori szigorlatot 57
Az Intézet címzetes egyetemi tanára és címzetes egyetemi docens munkatársai 58
Az Intézet volt és jelenlegi munkatársai 59
Az Intézet Kitüntetettjei 2005-2010 között 67
A Gyógyszerészeti Intézet TDK-sai és szakdolgozatosai 2005-2010 68
Dr. Klebovich Imre: A Gyógyszerészeti Intézet korai dokumentumaiból 86
Dr. Ferentzi Mónika: A Gyógyszerészeti Intézet publikációs tevékenységét jellemző mutatószámok összefoglalása (2005-2010) 69
Dr. Horváth Dénes: Mit köszönhet a magyar gyógyszerészet Mozsonyi Sándor professzornak? 96
Mühl Nándorné Dr. Horváth Margit: Horváth Dénes élete és munkássága 113
Dr. Szőke Éva: Mozsonyi Sándor professzor, mint a gyógyszerésztudományi kar dékánja a magyar történelem különös napjaiban 119
Dr. Bayer István: Bayer Antal, a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület elnöke 122
Dr. Kedvessy Andrea: Kedvessy György élete és munkássága 129
Dr. Erős István: Egy elfelejtett könyv 143
Dr. Nyiredyné Dr. Mikita Klára: Prof. Nyiredy Szabolcs 153
Dr. Kovács Béla: Ipari gyógyszerészet oktatása az Intézetben 161
Dr. Sátory Éva: Biofarmáciai és farmakokinetikai oktatás és kutatás kezdetei a Gyógyszerészeti Intézetben 165
Dr. Marton Sylvia: Egy teljes élet a Gyógyszerészeti Intézetben 170
Dr. Zelkó Romána: Pályakezdés a Gyógyszerészeti Intézetben 174
Dr. Dévay Attila - Jelinekné Dr. Nikolics Mária: Prof. Nikolics Károly emlékére 177
Dr. Greskovits Dávid - Dr. Antal István: Dávid Ágoston professzor úr emléke 188
Dr. Hajdú Mária: Szentmiklósi Péter emlékére 196
Dr. Hegedűs Lajos: Aradi Lajos, a magyar gyógyszeripar kiemelkedő alakja 199
Dr. Szabó László: Gyógyszerészeti Intézet emlékkönyvébe 202
Dr. Peep Veski: Visszaemlékezés a Gyógyszerészeti Intézetben töltött egyetemi diákévekre 205
Dr. Odri Sándor: Egy határon túli kortárs gyógyszerész kötődése a Gyógyszerészeti Intézethez 210
Dr. Bán Árpád: Pályám emlékeinek felidézése 213
Dr. Stampf György: A Mozsonyi Alapítvány története 218
Dr. Hajdú Mária: Az 50 éves Gyógyszerésztudományi Kar díszoklevelet kapott oktatói a Gyógyszerészeti Intézetből 223
Dr. Ferentzi Mónika: Adalékok a Gyógyszerészeti Intézet 75 éves történetéhez 226
Dr. Ferentzi Mónika: A Gyógyszerészeti Intézet festmény- és szobortára 233
Dr. Antal István: A Gyógyszerészeti Intézet megújulása 2003-2008 között 242
Dr. Plachy János: Séta az Intézet területén 244
Dr. Klebovich Imre: Az Intézet 75 évének dokumentációja képekben 247
A Hőgyes tömb létrehozója és névadója: Dr. Hőgyes Endre (1847-1906) 249
A Gyógyszerészeti Intézet alapító igazgatója: Prof. Dr. Mozsonyi Sándor (1889-1976) 250
Az Intézet igazgatói 1935-től 251
A Gyógyszerészeti Intézet első disszertánsa: Dr. Horváth Dénes 252
Együttműködés a szegedi Gyógyszertechnológiai Intézettel és az MGYT-vel 253
Egyetemi és intézeti csoportképek 254
Régi képek az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetről 262
Az intézeti album dokumentumaiból 265
Adományok az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet felszerelésére - 1940 268
Az Intézet laboratóriumai 1940-ben 269
Az Ernyey József Gyógyszerészeti Múzeum 1948-ban 271
Az Intézetben rendezett Centenáriumi Gyógyszerész Hét eseményei 272
Szemelvények korabeli lapokból 275
Meghívók tudományos ülésekre 279
Szemelvények könyvekből és az Intézetben őrzött könyvritkaságokból 280
Az Intézet a felújítást megelőző években 288
A felújítás kiragadott pillanatképei 290
Séta a felújított Gyógyszerészeti Intézetben 291
A felújított Intézet átadási ünnepsége 2005 novemberében 300
Életképek az átadási ünnepségről 301
Intézetünk munkatársainak részvétele jelentősebb konferenciákon 304
Kanadai professzorok látogatása a Gyógyszerészeti Intézetben 306
Intézetünkben gyakorol a Semmelweis Kamarazenekar 308
Dr. Stampf György: Gyógyszerészeti Intézet 70 éves jubileumi ünnepsége 2005 309
Dr. Horváth Sziklai Attila: Dr. Pharmaciae Díszünnepség a Parlamentben - 2009 317
Támogatóink hirdetései 323
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
75 éves a Gyógyszerészeti Intézet 75 éves a Gyógyszerészeti Intézet 75 éves a Gyógyszerészeti Intézet
Állapot:
3.740 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba