A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A növények szervezete

Az általános növénytan tankönyve

Szerző

Kiadó: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt.
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 507 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: A gazdasági vonatkozások figyelembevételével átdolgozott 3. kiadás. 340 fekete-fehér képpel illusztrált. Nyomtatta Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt., Pécsett.

Előszó

Az általános növénytan elemeit magában foglaló előadásaimhoz két hatalmas forrás nyújtotta az anyagot. Az egyik az a másfél évtized, amelyet a budapesti kir. magy. Pázmány Péter tudományegyetem... Tovább

Tartalom

Előszó
Bevezetés.
1. §. Az élő lények 1
2. §. A növénytan 3
3. §. Tan- és kézikönyvek 4
I. rész. A sejt.
1. fejezet- A sejt alkotórészei.
4. §. A sejt 9
5. §. A sejt értéke 11
A) A protoplasma.
6. §. A protoplasma 13
7. §. A cytoplasma 16
8. §. A sejtmag 18
9. §. A színtestecskék 19
10. §. Egyéb plasmatestecskék 23
B) A sejtfal.
11. §. A sejtfal (membrana) 23
12. §. A sejtfal vastagodása 25
13. §. A sejtfal anyaga 29
14. §. A sejtfal fizikai tulajdonságai 33
C) A sejtnedv.
15. §. A sejtnedv 33
D) Tartalmi részek.
16. §. A tartalmi részek 40
17. §. A keményítő (amylum) 40
18. §. A fehérjeanyagok 45
19. §. A zsírok és zsíros olajok 46
20. §. Kristályos tartalmi részek 48
21. §. Az aetheres olajok 49
22. §. A gyanták 50
E) A sejt anyagai.
23. §. A sejt anyagai 51
2. fejezet. A sejt anyagcseréje.
24. § Az anyagcsere 53
A) Az anyagok felvétele.
25. §. A sejt anyagfelvétele 53
26. §. A diffusio és az osmosis 54
27. §. A plasmolysis 56
28. §. Anyagválogatás és raktározás 57
B) Az anyagok átalakítása
29. §. Az anyagok átalakítása 58
30. §. Az assimilatio 59
31. §. Az assimiláták és azok szétbontása 61
32. §. A dissimilatio 62
33. §. Az erjedés 64
C) Az anyagok eltávolítása
34. §. A kiválasztás és elválasztás 65
3. fejezet. A sejt növekedése.
35. §. A növekedés 66
36. §. A protoplasma növekedése 66
37. §. A sejtfal növekedése 67
38. §. A sejt fejlődése 68
39. §. A sejt alakja 68
40. §. A sejt nagysága 70
4. fejezet. A sejt ingerlékenysége és mozgása.
41. §. A sejt ingerlékenysége 71
42. §. A sejt mozgása 72
43. §. A szabad sejtmozgás 72
44. §. A szabad sejtmozgás iránya 76
45. §. A sejt belső mozgásai 77
5. fejezet. A sejt keletkezése és szaporodása.
46. §. Sejtkeletkezés 80
A) A sejt osztódása
47. §. A sejtmag osztódása 80
48. §. A direct sejtmagosztódás 80
49. §. A karyokinesis 81
50. §. A reductiós karyokinesis 85
51. §. A sejtosztódás 88
52. §. A soksejtkeletkezés 89
53. §. A szabadsejtkeletkezés 89
54. §. A sejtsarjadzás 90
55. §. A hasadás 90
56. §. A sejtmegújulás 91
B) A sejtek egyesülése.
57. §. Sejtegyesülés 91
C) Az osztódás és egyesülés kapcsolata.
58. §. A reductio jelentősége 92
59. §. Az ivadékcsere 92
60. §. Az átöröklés sejttani alapja 94
II. rész. A szövetek.
6. fejezet. A sejtek differentiálódása.
61. §. A sejtek munkafelosztása 95
62. §. A sejttypusok kialakulása 96
63. §. A sejttypusok 99
7. fejezet. A szövetrendszerek.
64. §. A sejttypusok összefüggése 109
65. §. A szövetrendszerek 110
66. §. A szövetek keletkezése 111
8. fejezet. Az osztódó szövetek.
67. §. A tenyészőcsúcsok 112
68. §. A meristemák osztályozása 117
69. §. A szövetek kiválása 117
9. fejezet. A bőrszövetrendszer.
70. §. Az epidermis 118
71. §. Az epiblema 121
72. §. A levegőnyílások 122
75. §. A hydathodák 128
74 §. A szőrök (trichomák) 130
75. §. A paraszövet 136
76. §. A paraszemölcsök 138
10. fejezet. A szállítószövetrendszer.
77. §. Az anyagszállítás szövetei 139
78. §. Az edény-nyaláb (fasciculus) 140
79. §. Az edény-nyaláb typusok 142
11. fejezet. Az alapszövetrendszer.
80. §. Az alapszövet differentiálódása 149
81. §. Az assimiláló alapszövet 150
82. §. A szállító (elvezető) alapszövet 150
83. §. A raktározó alapszövet 151
84. §. A vízgyűjtő alapszövet 151
85. §. A levegőtartó alapszövet 151
12. fejezet. A szilárdító szövetek.
86. §. A szilárdító alapszövet 153
87. §. A szilárdító szövetek teljesítménye 155
88. §. Egyéb szilárdító szövetek 156
13. fejezet. A kiválasztó rendszer.
89. §. A kiválasztás szervei 157
90. §. A sejtközötti járatok 157
III. rész. A test.
14. fejezet. A test differentiálódása.
91. §. A testrészek munkafelosztása 160
92. §. A testtypusok kialakulása 160
93. §. A testtypusok 161
15. fejezet. A testalakulás általános szabályosságai.
94. §. A symmetria viszonyok 162
95. §. A testrészek keletkezésének módja 164
96. §. Az elágazás 165
97. §. Az oldalszervek elhelyezkedése a tengelyen 166
16. fejezet. A telep.
98. §. A Thallophyták teste 169
99. §. A monoenergidás sejt 171
100. §. A sejttársulás 173
101. §. A polyenergidás egysejtű test 175
102. §. A többsejtű telep 176
103. §. Az autotrophiás többsejtű telep 177
104. §. A heterotrophiás többsejtű telep 181
105. §. Teleptársulás 182
106. §. A telepesek ivadékcseréje és polymorphismusa 183
17. fejezet. A cormus.
107. §. Homologia, analógia 188
108. §. A testrésztypusok 189
109. §. A lombos mohák ivadékcseréje 190
110. §. A lombos mohák teste és fejlődése 192
111. §. A harasztok ivadékcseréje 193
112. §. A harasztok fejlődése 198
113. §. A virágos növények ivadékcseréje 199
114. §. A virágosak testének fejlődése 200
18. fejezet. A gyökérrendszer.
115. §. A gyökér 203
116. §. A gyökér fejlődése és növekedése 204
117. §. A gyökér növekedésének irányítása 207
118. §. A gyökér szöveti szerkezete 209
119. §. A gyökérágak keletkezése 210
120. §. A gyökerek vastagodása 213
121. §. A gyökér működése és alakja 215
122. §. A módosult gyökerek 216
123. §. Reducált gyökerek 218
124 §. A saprophyták gyökere 218
125. §. A parasiták gyökere 220
126. §. Áttekintés a gyökéralakokon 222
19. fejezet. A hajtásrendszer.
127. §. A hajtás (cormus) 222
128. §. A rügy (gemma) 223
129. §. A hajtás fejlődése és növekedése 226
130. §. A hajtás polaritása 229
131. §. A levelek rendje 230
132. §. A hajtás növekedésének irányítása 231
133. §. A földfeletti hajtás 236
134. §. A földbeli hajtás 237
135. §. A hajtás szöveti szerkezete 241
20. fejezet. A szár szöveti szerkezete.
136. §. A szár elsődleges szöveteloszlása 241
137. §. Az edény-nyalábok lefutása 247
138. §. A gyökér és szár edény-nyalábjainak csatlakozása 249
139. §. A szár vastagodása 251
140. §. A fásszár szöveti szerkezete 255
141. §. A szár vastagodásának különleges módjai 264
142. §. Szövetpótlás, sebhegesztés 264
21. fejezet. A levél.
143. §. A lomblevél alaki sajátságai 266
144. §. Levélerezet 270
145. §. A levél elágazása 271
146. §. A levelek többalakúsága 273
147. §. A levél szöveti szerkezete 274
148. §. A lomblevél életműködése 279
149. §. A levelek mozgása 280
150. §. A levelek leválása 284
22. fejezet. Felületi képletek.
151. §. A szőrözet 285
152. §. Emergentiák 286
23. fejezet. A hajtás módosulása és reductiója.
153. §. A módosult és reducált hajtás 287
154. §. Levélszerű szár 288
155. §. Gyökérszerű levél 288
156. §. Rovarfogó levelek 288
157. §. A kacsok 289
158. §. A tövisek 290
159. §. A szaporító hajtások 290
160. §. Reducált hajtások 291
IV. rész. A szaporodás szervei,
24. fejezet. A szaporodás módjai.
161. §. A szaporodás 292
25. fejezet. Az ivartalan szaporodás szervei
162. §. Az ivartalan szaporodás 294
163. §. A mesterséges szaporítás 295
164. §. Transplantatio 296
165. §. A szaporító sejtek 298
166. §. A gonidiumok 299
167. §. A spórák 300
168. §. A sporophyllumok 302
169. §. Az isospórás szaporodás 304
170. §. A homospórás szaporodás 305
171. §. A heterospórás szaporodás 306
172. §. Spórátlanság 307
26. fejezet. Az ivaros szaporodás szervei.
173. §. Az ivaros folyamat 307
174. §. A moszatok ivaros folyamatai 308
175. §. A gombák ivaros folyamatai 312
176. §. A mohák és harasztok ivarszervei 314
177. §. A virágok ivarszervei 318
178. §. A termőlevelek 319
179. §. A magkezdemény 320
180. §. A porzók 325
181. §. A megtermékenyítés 330
182. §. Embryoalakítás 331
183. §. Az ivaros folyamat elmaradása (apomixis) 332
27. fejezet. A virág szerkezete.
184. §. A nyitvatermők virága 334
185. §. A zárvatermők virága 335
186. §. A virágtakaró (perianthium) 336
187. §. A csésze (calyx) 338
188. §. A párta (corolla) 339
189. §. A porzótáj (androeceum) 341
190. §. A termőtáj (gynoeceum) 342
191. §. A virágrészek helyzete és száma 345
192. §. A viráglevéltájak helyzete a tengelyen 348
193. §. A virág alaprajza és képlete 349
194. §. A virág fejlődése 352
28. fejezet. A virágzat.
195. §. A virágok helyzete és csoportosulása 354
196. §. A virágzat 354
29. fejezet. A megporzás.
197. §. A megporzás módjai 360
198. §. Az ivarmegoszlás és a megporzás kapcsolata 361
199. §. A vízporozta növények 363
200. §. A szélporozta növények 363
201. §. Az állatporozta növények 364
202. §. A virágnyújtotta táplálékok 365
203. §. A csalogató berendezkedések 366
204. §. Az állatporozta virág egyéb berendezkedései 368
205. §. A megporzó állatok 373
206. §. A virág védekezése 374
30. fejezet. A termés és a mag.
207. §. A termés fejlődése 375
208. §. A termések osztályozása 377
209. §. A toktermések 379
210. §. A toktermés felnyitásának oka 383
211. §. A makktermések 384
212. §. A bogyótermések 388
213. §. A csonthéjas termés 389
214. §. A mag (semen) 390
31. fejezet. Az elterjesztés eszközei és szervei.
215. §. Az elterjesztés célja és módja 394
216. §. Anemochoria 397
217. §. Hydrochoria 399
218. §. Zoochoria 399
219. §. Anthropochoria 400
220. §. Dinamochoria 400
32. fejezet. A csirázás.
221. §. A mag rögzítése 401
222. §. A csirázás feltételei 402
223. §. A nyugalmi időszak és csirázóképesség 404
224. §. A csirázás lefolyása 406
V. rész. A szervezet működése és berendezkedései.
33. fejezet. Az életműködések áttekintése.
225. §. Az életfeltételek 411
226. §. Az élet jelenségek és a szervezet jellemvonásai 412
227. §. Az életműszerek 213
228. §. Az érzékszervek 414
34^ fejezet. A táplálkozás.
229. §. A test tápláléka 415
230. §. A táplálék felvétele és szállítása 423
231. §. A táplálóanyagok feldolgozása 436
232. §. A heterotrophiás táplálkozás 442
233. §. Együttélés 444
35. fejezet. A növekedés és mozgás.
234. §. A növekedés szakaszai 446
235. §. Növekedés tényezői 450
236. §. A fejlődés 453
237. §. A mozgásjelenségek 455
36. fejezet. A testalakítás belső irányítása.
238. §. A belső hatások 457
239. §. A korrelatiók 457
240. §. A restitutio 458
241. §. A változékonyság (variabilitas) 459
242. §. A kereszteződés 461
243. §. Az átöröklés 462
244. §. A tulajdonságok szétválása 464
37. fejezet A testalakítás külső irányítása.
245. §. Külső hatások 473
246. §. A levegő hatása 474
247. §. A fény hatása 475
248. §. A hőmérséklet hatása 476
249. §. Az edaphicus hatások 477
250. §. Egyéb hatások 480
38. fejezet. A berendezkedések áttekintése.
251. §. A termőhely és életmód 481
252. §. A vizi növények berendezkedései 482
253. §. A szárazföldi növények berendezkedései 483
254. §. A test alkata és élettartama 486
Függelék.
255. §. A rendszertani csoportok áttekintése 488
I. Elméleti (természetes) növényrendszer 489
II. Gazdasági (mesterséges) növényrendszer 490
Tárgymutató 491
Értelemzavaró sajtóhibák 508

Dr. Szabó Zoltán

Dr. Szabó Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szabó Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem