1.017.548

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Növényélettan I-II.

Anyagcsere-élettan/Növekedés- és fejlődésélettan

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 682 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-0498-x
Megjegyzés: Tankönyvi számok: 42205/I-II. Színes és fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Első kötet:
Előszó5
Bevezető15
A növényélettan jelentősége15
A növényélettan tárgya16
Anyagcsere-élettan
A biokémiai reakciók általános törvényszerűségei
A kémiai és a biológiai egyensúly19
A biológiai katalízis22
Koenzim és prosztetikus csoport25
Hidrogén-szállító koenzimek27
Energiaekvivalensek és az energia átvitele29
Elektronszállítás és a redoxirendszerek32
Az autotróf növények energiaszerzése és a szén asszimilálása
Fotoszintézis35
A fotoszintézis általános jellemzése36
A fotoszintetizáló apparátus37
Gránum és tilakoid37
A pigmentek lokalizációja a tilakoidokban41
A fotoszintézis pigmentjei44
A pigmentek szerkezete és a fényabszorpció44
Klorofillok46
Fikocian és fikoeritrin48
A fikobiliproteinek fényabszorpciója49
Karotinoidok49
A spektrumok hatékonysága51
A járulákos pigmentek szerepe52
A fotoszintézis mechanizmusa53
A fényenergia megkötése56
A fény természete56
Az atomok és molekulák fényabszorpciója58
A klorofill abszorpciós spektruma59
A klorofill fotokémiája60
A fényenergia kémiai energiává való alakulása63
Az I. pigmentrendszer és az 1. fényreakció63
A II. pigmentrendszer és a 2. fényreakció67
Fotofoszforilálás70
A fotoszintézis kvantumigénye74
A CO2 megkötése és redukálása75
A CO2-redukció követése 14 C-nel76
A cukorfoszfátok mechnaizmusa (Calvin-ciklus)78
A fotoszintézis mérlege81
A CO 2- redukcióval kapcsolatos egyéb vegyületek szintézise82
A színes baktériumok fotoszintézise86
Fotoszintézis természetes környezetben88
A vízi- és szárazföldi növények fotoszintetizáló teljesítménye88
A fotoszintézis sebeségét meghatározó tényezők90
A fény jelentősége92
A fény mennyisége92
Színbeli alkalmazkodás94
A CO 2 jelentősége95
A koncentráció jelentősége96
A hőmérséklet jelentősége99
A klorofilltartalom jelentősége99
A fotoszintézis intenzitása és a terméshozam100
Az asszimilátumok szállítása102
A transzport igazolása102
A szállított anyagok103
A szállítás gyorsasága103
A transzport mechanizmusa104
Kemoszintézis109
Kemoszintetizáló szervezetek110
Kénbaktériumok110
Nitrifikáló baktériumok111
Kemoreduktor szervezetek112
A szerves molekulákban raktározott energia szabaddá tétele (A biológiai oxidáció)
A légzés fogalma115
Mitokondrium117
A mitokondium finomszerkezete118
A mitokondrium működése118
Az elrejtés és az elkülönítés jelensége a mitokondriumban119
Analógiák a mitokondriumban és a kloroplasztban119
A rezerva szénhidrátok enzimes elbontása120
A keményítő bontása hidrolízissel120
A keményítő bontása foszforolízissel123
A biológiai oxidáció mechanizmusa124
A szénhidrátok aerob elbontása124
A glükolízis126
A glükolízis reakciói126
A glükolízis mérlege128
A pirosszőlősav aktiválása128
Citromsav-ciklus130
A citromsav-ciklus reakciói131
Glioxilsav-ciklus131
A citromsav-ciklus mint anyagcsere-tároló ("pool")134
A légzési lánc és a végoxidációk135
A légzési lánc redoxidrendszere136
Elektronszállítás a mitokondriumban139
A komplexek molekulácis modellje140
ATP-képzés a mitokondriumban142
Egyéb végoxidázok143
Pentózfoszfát-(Horecker-) ciklus146
A légzés jelentősége148
A respirációs energia konzerválása149
A szénhidrátok anaerob elbontása151
Alkoholos erjedés151
Tejsavas erjedés152
Vajsavas erjedés153
Ecetsavas erjedés153
A légzés szabályozása154
A légzési utak elágazásai154
Visszakapcsolások157
A légzés biológiája159
A légzés anyaga és a légzési együttható159
A légzés intenzitása161
A légzés és az ontogenetikus fejlődés162
A mechanikai sérülések és az infekció hatása a légzésre167
A légzést befolyásoló egyéb tényezők169
Hőmérsékleti hatások169
A protoplazma duzzadtsági fokának jelentősége170
Az oxigén- és a széndioxid-koncentráció hatása171
A napi savritmus172
A sejtalkotó makromolekulák szintézise és az intermedier anyagcsere
A protoplazmás felépítő makromolekulák szintézise175
Nukleinsavak175
A nukleinsavak nukleotidjai175
A DNS-lánc szerkezete178
A DNS bioszintézise (a molekulák önreprodukciója)181
Az RNS szerkezete és bioszintézise182
Proteinek187
Aminosavak188
Az aminosavak bioszintézise189
Az NH2-csoport bevitele190
Az aminosavak szerepe az anyagcserében193
A peptidek és a proteinek felépítése193
A proteinek bioszintézise194
A riboszóma194
Az aminosavak aktiválása195
Az aminosavak szállítása197
Az aminosavak egymáshoz való kapcsolódása198
A szintetizált proteinmolekula leoldódása199
A proteinek osztályozása203
A proteinek elbontása és a produktumok értékesítése204
Oxidatív dezaminálás205
Dekarboxilezés205
Egyéb N-tartalmú vegyületek szintézise206
A klorofillok és a hemvegyületek szintézise206
A porfirinváz bioszintézise206
Az a-klorofill bioszintézise208
A vas-porfirinek keletkezése209
Alkaloidok210
Az alkaloidok fiziológiai jelentősége210
Az alkaloidok bioszintézise211
Az alkaloidváz keletkezése212
Az alkaloidok jelentősége214
A szénhidrátszármazékok bioszintézise216
Lipoidok216
A zsírok és olajok216
A zsírok és olajok bioszintézise217
A zsírsavak bioszintézise217
A zsírok szintézise220
A lipoidok elbontása221
A zsírok oxidatív elbontása221
A zsírsavak béta-oxidációja222
A béta-oxidáció energetikai jelentősége223
A zsírok cukorrá való átalakulása224
Egyéb lipoid-vegyületek226
Viaszok226
Foszfolipoidok226
Glikonipoidok227
Izoprenoid vegyületek227
Illó olajok229
Gyanták230
Betulin és triterpén szapoinok230
Karotinoidok230
Kaucsuk232
Aromás vegyületek233
Fenovegyületek235
A virágok és egyéb növényi részek pigmentjei236
Lignin és ligninképződés240
Az intracelluláris szabályozás módjai242
A gének működésének szabályozása242
Az anyagcseretermékek gátlóhatása248
Enzimatikus szabályozás250
Vízgazdálkodás és vízforgalom
A víz jelentősége a növények életében253
A víz szerepe254
A növények víztartalma254
A növények vízszükséglete255
A növények vízigénye255
A vízmegtartó képesség és a vízvesztés kritikus határa256
A talaj és a víz viszonya257
A víz felvétele261
A duzzadás261
Diffúzió és ozmózis263
Diffuzió263
Ozmózis263
Plazmolízis és szívóerő265
Plazmolízis265
A sejtek szívóereje267
Az ozmotikus érték nagysága268
A sejt vízfelvétele269
A növény vízfelvevő szervei270
A gyökerek aktív vízfelvétele271
Guttáció272
A gyökerek passzív vízfelvétele272
A víz elpárologtatása274
A párologtatás mérése és a mérési eredmények vonatkoztatási alapja274
A párologtatás anatómiai berendezése276
A párologtatás törvényei278
A párologtatást módosító szerkezeti berendezések279
A párologtatás élettani alapjai280
A sztómamozgás élettana280
A sztómamozgás mechanizmusa281
A transzspirációt befolyásoló külső tényezők283
Transzspiráció optimális feltételek között283
A párologtatás biológiai jelentősége287
A víz transzportja288
Vízelvezetés a parenchimaszövetekben288
Gyökérnyomás290
A transzspiráció szívóhatása293
Adhézió és kohézió294
A vízszállítás kohéziós elmélete295
A vízáramlás sebessége2998
A szélsőséges vízellátás következményei299
A növények ásványi táplálékai
A növények ásványianyag-összetétele (Hamualkotók)301
Tápanyagok és tápelemek302
Az egyes elemek szükségessége303
Tápelemtartalom és -eloszlás303
A tápelemek jelentősége az anyagcserében304
Szerkezeti elemek305
A nitrogén305
A nitrogén jelentősége305
Nitrogénforrások306
A molekuláris N2 megkötése308
A nitrátok redukciója és az ammóniumsók hasadása310
A nitrogén körforgása311
A foszfor313
A foszfor felvétele313
A foszfor lokalizációja314
A foszfor fiziológiai jelentősége315
A foszforhiány következményei315
A kén316
A kén felvétele316
A kén lokalizációja317
A kénhiány jellemző vonásai318
Inonhatású elemek319
A kálium319
A kálium felvétele319
A kálium lokalizációja319
A káliumhiány hatása319
A kalcium320
A kalcium felvétele320
A kalcum lokalizációja321
A kalciumhiány hatása321
A magnézium322
A magnézium felvétele322
A magnézium lokalizációja323
A magnéziumhiány kihatásai323
Mikroelemek324
A vas jelentősége325
A mangán jelentősége327
A bór jelentősége328
A bórhiány és bórfelesleg329
A réz jelentősége330
A cink jelentősége331
A molibdén jelentősége331
Az ásványi sók felvétele332
A sófelvételre vonatkozó régebbi elképzelések332
A passzív iontranszport mechanizmusa332
Diffúzió333
Ioncsere334
Adszorpció és kemoszorpció335
Az aktív iontraszport mechanizmusa336
Hordozó ("carrier")-mechanizmus336
A hordozók természete337
A sófelvétel kapcsolata az anyagcserével339
Lundegardh elmélete340
Goldacre elmélete342
Bennet-Clark-elmélete343
A sóabszorpció strukturális vonatkozásai344
"Szabadhelyek" és "nem -szabadhelyek"345
Transzlokáció346
Sóviszonyok a gyökerekben347
A gyökér abszorpciós zónái347
Sóabszorpció és transzspiráció348
Transzlokáció a gyökér kéregszövetében349
Sófelvétel a levélen keresztül351
A talaj mint az ásványi tápelemek forrása353
A tápanyagok formája a talajban353
Mobilis tápanyagok353
Rezerva tápanyagok354
A tápanyagok hasznosíthatósága354
Tápanyagfelvétel a talajból354
A növények ásványianyag-felvevő képessége355
A tápanyagok felvétele különböző kötési formákból357
Az ásványi elemek szükségességének és mennyiségének vizsgálata359
Víztenyészetek359
Homok- és talajtenyészetek363
A talajok tápértékének meghatározása talajanalízissel365
A talajok tápértékének meghatározása a növények analízisével 366
A tápelemekkel való ellátottság367
A tápelemek mozgékonysága és a hiánytünetek367
Ellátottsági fok367
Az ellátottsági fok definíciója368
Határérték (határterület)368
A hiánytünetek diagnózisa369
A tápanyagok kimosódása a talajból369
Tápanyag-ellátottság és hozam370
Hozam370
A növekedési faktorok hatástörvénye372
Táplálkozás és rezisztencia373
A biotikus hatások elleni rezisztencia373
A klimatikus hatások elleni rezisztencia373
A trágyázás speciális kérdései374
Trágyázás és talajreakció375
A N-trágyák pH-változtató hatása375
A P- és K-trágyák pH-változtató hatása376
A trágya alkalmazásának módszere376
Levéltrágyázás (tápanyag-permetezés)376
A talaj trágyázása376
A könyvben gyakran alkalmazott rövidítések379
Tárgymutató381
II. kötet:
NÖVEKEDÉS- ÉS FEJLŐDÉSÉLETTAN
A növekedés és fejlődés fogalma11
A növekedés mérése12
A növekedés exponenciális fázisa14
A növekedés későbbi fázisa16
Ritmus és periodicitás a növények fejlődésében16
A fejlődés ciklusai17
A biológiai óra19
A biológiai óra hasznossága22
A növekedés és fejlődés belső tényezői
A növekedést szabályozó anyagok23
Auxinok24
Az auxinok felfedezése24
Természetes indol-auxinok26
Az auxinok izolálása és kémiai jellemzése26
Az indol-auxinok anyagcseréje27
Nem indol-auxinok31
Gibberellinek32
A gibberellinek izolálása és kémiai jellemzése32
A gibberellinek anyagcseréje34
Anti-gibberellinek35
Citokininek36
Természetes citokininek37
A citokininek izolálása és kimutatása39
Az etilén40
Gátlóanyagok (inhibitorok)42
Az inhibitorok előfordulása42
Az inhibitorok kémiai jellemzése43
Az abszcizinsav44
A morfaktinok46
A növekedést szabályozó anyagok szerkezete és az aktivitás viszonya48
Az auxin szerkezete és az aktivitás48
A gibberellin szerkezete és az aktivitás51
Acitokinin szerkezete és az aktivitás53
A morfaktin szerkezete és az aktivitás54
A növekedésserkentő és -gátló anyagok interakciója55
Elsődleges regulátorok56
Másodlagos regulátorok60
A mofaktin és a növekedési regulátorok kölcsönhatása62
A hormonális egyensúly jelentősége62
Növekedés és differenciálódás
A növekedés embrionális szakasza66
A plazma gyarapodása66
A sejt osztódása67
A növekedés megnyúlási szakasza69
A sejtfal növekedése69
A hajtás növekedése70
Az auxin szerepe az internodiumok megnyúlásában70
A gibberellin szerepe az internodiumok megnyúlásában73
Az auxin és gibberellin együttműködése a szár megnyúlásában74
Az etilén és az internodium megnyúlása75
A morfaktinok hatása a hajtás növekedésére75
A gyökerek növekedése76
A levelek növekedése76
A meisztéma aktiválódása78
A növekedés differenciálódási szakasza79
A polaritás80
A polaritás indukálása81
A polaritás magyarázata83
A szövetek differenciálódása84
A szervek differenciálódása87
Gyökérképződés87
A gyökérképződés előmozdítása88
Rügyképződés90
A differenciálkódás tanulmányozása steril tenyészetekben91
Szervtenyészet92
Embriótenyészet95
Szövettenyészet96
Regenerációs kísérletek steril tenyészetben98
A regenerálódás fogalma98
A kallusz regenerálódása99
Regenerációs kísérlet haraszt-prothalliummal99
Regenerációs kísérlet Begonia-levéllel100
Regenerációs kísérlet a sárgarépa izolált sejtjeivel100
A regenerácis kísérletek jelentősége102
A sejtmag és a plazma szerepe a regenerálódásban103
Korreláció106
Apikális dominancia106
A szervek leválása109
Az egész és a rész viszonya a korreláció kialakításában111
A fejlődés reproduktív szakaszai
A virág képződése115
A jelenség jellemzése115
A virágzási válaszreakció mérése117
A fotoperiodizmus117
A fotoperiodizmus fogalma117
A nappalhosszúság érzékelése119
A Rn növények fény- és sötétigénye121
A Hn növények fény- és sötétigénye124
A fitokrómrendszer szerepe a fotoperiódusban126
A virágzási stimulus természete128
A fotoperiodikus utóhatás130
A virágzás endogén inhibitorai133
A hormonszintézis folyamatának sorrendje134
A fotoperiodikus indukció és a gibberellin136
A vernalizáció139
A vernalizáció jelensége139
A vernalizáció fiziológiai magyarázata140
A virágzás hormonális szabályozása144
A virág fejlődése148
A virágrügy fejlődése148
Az egyszerű fejlődése148
A fészekvirágzat fejlődése148
A monoikus virágok fejlődése150
A virágrügy fejlődésének befolyásolása152
Az ivari differenciálódás152
A pigmentképződés153
A virágzás (a virágok felnyílása)155
Termésképzés és termésfejlődés156
Megporzás és megtermékenyítés156
Pollináció156
A pollentömlő növekedésének szabályozása158
Megtermékenyítés161
Az embrió kialakulása162
Parthenokarpia163
A termés növekedése165
A termés növekedésének sebessége165
A termés mérete165
A magvak szerepe166
A növekedési anyagok szerepe167
Terméshullás168
A gyümölcs érése169
A raktározott anyagok átalakulása169
Klimaterikus légzés171
A gyümölcsérés kísérőjelenségei172
Az érés mechanizmusa174
Az érés szabályozása176
A nyugalmi állapot
A nyugalmi állapot formái179
Igazi (mély-) nyugalom180
Kényszernyugalom180
Relatív nyugalom181
A nyugalmi állapotok egymásba való átalakulása181
A rügyek nyugalmi állapota181
A rügynyugalom fázisai181
A rügy nyugalmát kialakító külső feltétlek182
A rügy ébredése a nyugalomból184
A rügyek nyugalmi állapotának mesterséges megszüntetése és meghosszabítása184
A rügynyugalom hormonális szabályozása187
A magvak nyugalmi állapota191
A magnyugalom típusai és fázisai191
A fejletlen (rudimentaris) embrió195
Az embrió fiziológiailag éretlen196
Fény- és sötétigényes magvak197
A magnyugalom diagramja203
A magnyugalom megszüntetése lehűtéssel205
A maghéj szerepe207
A csírázásgátló anyagok szerepe209
A környezeti tényezők hatása a növekedésre és fejlődésre
A fény jelentősége211
Fényhatások212
A fény hatása a növekedés sebességére és mértékére215
A fény hatása a növekedés irányára217
A fény hatása a pigmentációra222
A fitokrómok és a fotomorfózis223
Fitokrómok223
Fotomorfózis229
A hőmérséklet jelentősége232
A növény és a talaj hőgazdálkodása233
A levelek hőgazdálkodása233
A talaj hőgazdálkodása234
A hőmérséklet és a növekedés235
A hőmérsékleti ingadozások jelentősége237
A hőmérséklet formatív hatása238
Termotropizmus238
Hőmérsékleti károsodások238
Az alacsony hőmérséklet hatása239
A magas hőmérséklet hatása240
Edaphikus hatások241
A víztelítettségi fok jelentősége241
Hidromorfózisok242
Az ásványi anyagok hatása243
A talaj oxigéntartalmának hatása244
A talaj hőmérsékletének hatása244
A talaj szerves anyagainak jelentősége245
A növények kölcsönhatása (allelopathia)245
A kolinok allelopathikus hatása246
A termésekből és levelekből kiválasztott anyagok hatása246
A levelekből kimosódó anyagok jelentősége249
A gyökérváladékok jelentősége251
A kolinok szerepe a mező- és erdőgazdaságban252
A rhizoszféra254
A rhizoszféra összetétele254
A rhizoszféra és a növény kapcsolata255
Szimbiózis255
Gyökérgümők (Rhizobium-szimbiózis)256
A parazita életmód általános jellege261
A parazita és a gazda kölcsönhatása261
A betegség kialakulása263
A gazdanövény rezisztenciája266
A növényi rák266
Egyéb ökológiai hatások268
A gravitáció hatása268
Geotropikus válaszok268
A geotropikus választ módosító belső és külső tényezők268
A geotropikus válasz természete269
A geotropizmus tanulmányozásának módszere271
Általános törvényszerűségek271
A percipiáló régió273
A geotropizmus mint láncreakció273
A percipiáló fázis reakciói274
A latens fázis reakciói276
A geotropikus inger kikapcsolása277
A könyvben gyakran alkalmazott rövidítések279
Tárgymutató281

Dr. Szalai István

Dr. Szalai István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szalai István könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem