859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A katolikus egyház története I. (töredék)

Szerző
Lektor

Kiadó: Ecclesia Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 710 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-364-415-6
Megjegyzés: Töredék kötet. Színes fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó11
Bevezető rész. Bevezetés az egyháztörténelembe13
Az egyháztörténelem fogalma, tárgya, módszerei forrásai és jelentősége13
Az egyház történetének felosztása13
Az egyháztörténetírás története23
Az egyház kialakulása és fejlődése a hellenisztikus-római világban. A hellenisztikus-római világban történő kibontakozás kora:
A keresztény ókor
A keresztény ókor első korszaka
Az egyház története alapításáról állami elismeréséig 313-ig29
Bevezetés29
Az egyház keletkezésének történeti kerete: A hellenisztikus-római világ Jézus Krisztus korában30
A zsidóság Jézus Krisztus korában30
Jézus Krisztus és az egyház37
A jeruzsálemi ősegyház40
Szent Pál, a nemzedékek apostola52
Az egyház terjedése a II.század elejétől a korszak végéig74
A kereszténység összeütközése a római államhatalommal, ennek okai, jogi alapja és következményei80
A keresztényüldözések története az első három században84
A pogányság szellemi támadása és a keresztény hit védelme a II.században89
Az első századok eretnekségei96
A hit tisztaságának megvédése és a hit tartalmának mélyebb kifejtése a II-III.században104
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége az első századokban112
Az első századok bűnbánati fegyelme és erkölcsi élete120
Az egyházszervezet továbbfejlődése a II-III.században128
A kereszténység végleges győzelme és következményei132
A keresztény ókor második korszaka
Az egyház története felszabadulásától a II. troulloszi zsinatig (692)
Bevezetés141
A kereszténység államvallása, a keresztény egyház birodalmi egyházzá válása144
Szentháromsági viták Krisztus istenségével kapcsolatban, az arianizmus149
A Konstantinápolyi Egyetemi Zsinat és a Szentháromságról szóló dogmatikus tanítás továbbfejlődése157
Viszályok, vallási és társadalmi zavarok, szakadások a IV-V.században162
Istenanya-e Mária? A nesztorainizmus és az Efezusi Egyetemes Zsinat170
A momofiztizmus és a Khalkédóni IV.Egyetemes Zsinat175
A Krisztussal kapcsolatos viták utolsó szakasza: az "újkhalkédóni korszak"184
Szent Ágoston és az emberi természettel s üdvözítésével kapcsolatos vélemények, hitviták191
Az egyház alkotmányának és kormányának fejlődése198
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége a IV-VII-században199
Bűnbánati fegyelem és valláserkölcsi élet a IV-VII-században202
A szerzetesi élet kezdete és kibontakozása228
Missziós tevékenység a germánok között235
A frankok megtérése és jelentősége244
Az egyház a Brit-szigeteken248
A kereszténység elterjedése Ázsiában és Afrikában253
A keresztény középkor
Általános bevezetés261
A nyugati keresztény népközösség kialakulásának és a feudális hatalom egyház feletti gyámkodásának a kora, a korai középkor (692-1073)
A kereszténység elterjedése egész Európában267
A pápaság eltávolodása Bizánctól, az egyházi állam és a nyugatrómai császárság megalakulása279
A pápaság sorsa a reformpápák fellépéséig280
A görög egyház a képrombolás korában280
A görög és latin egyház szétválása300
A magyar kereszténység története a korai középkor végéig301
A nyugati egyház művelődéstörténete és az egyházi tudományok fejlődése322
A korszak liturgikus élete, lelkigondozása és egyházművészete333
A korai középkor egyházfegyelme és valláserkölcsi élete338
A szerzetesség helyzete. A clunyi reform és a Gergely előtti reformpápák tevékenysége354
A függetlenségért, a Nyugat feletti főhatalomért folytatott harcoknak és az egyházi élet felvirágzásának kora a virágzó középkorban (1073-1303)
Bevezetés363
A Gergely-féle reformmozgalom és következményei364
A pápaság első küzdelme a Staufiakkal és az egyház szabadságáért373
A pápaság hatalma csúcsán: III.Ince theokratikus reformpápasága380
A pápaság újabb küzdelem a Staufiakkal az egyház függetlenségéért és a harcok következménye389
A francia befolyás további növekedése. Küzdelem a befolyás visszaszorítására és a pápaság egyetemes hatalmának megörzése érdekében392
Az egyház helyezete az Árpád-házi királyok idején395
A keresztes hadjáratok412
Az egyház missziós tevékenysége, a virágzó középkorban425
Az egyházkormányzat fejlődése a középkorban424
A középkori szerzetesség története425
Eretnekség és inkvizició a virágzó középkorban439
Az egyházi tudományosság és a misztika fejlődése447
Az egyház kulturális élete a virágzó középkorban458
Az egyház liturgikus élete és megszentelő tevékenysége a virágzó középkorban467
Egyházfegyelem és valláserkölcsi élet a virágzó középkorban474
A keresztény népközösséget összetartó erők meggyengülésének és az egyház irányító szerepe csökkenésének kora a hanyatló vagy késői középkor (1303-1517)
Bevezetés483
A pápág avignoni fogsága485
A nagy nyugati egyházszakadás és következményei485
A Konstanzi XVI. Egyetemes Zsinat500
A Basel-Ferrara-Firenzei Egyetemes Zsinat (1431-1443) és az unio 504
A reneszánsz pápák története510
A magyar egyház külső a politikai élettel kapcsolatos története vegyes házasságbeli királyaink idején521
A magyar egyház belső élete a vegyes házasságbéli királyaink idején534
Tudományos és irodalmi tevékenység a késői középkor egyházában540
A késői középkor liturgikus élete, bűnbánati fegyelme, jámborsága és a hivek lelkigondozása550
Az Apostoli Szentszék, az egyházmegyés papság, a szerzetesség helyzete és a világi hivek valláserkölcsi élete569
Összefoglaló helyzetkép az egyház reformáció előtti állapotáról576
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom581
Jegyzetek és speciális irodalom588
Időrendi táblázat648
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke658
Név- és tárgymutató665

Dr. Szántó Konrád

Dr. Szántó Konrád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szántó Konrád könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A katolikus egyház története I. (töredék) A katolikus egyház története I. (töredék) A katolikus egyház története I. (töredék)

A védőborító enyhén kopott, védőfóliája kissé felhólyagosodott.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba