859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A katolikus egyház története I. (töredék)

Szerző
Lektor

Kiadó: Ecclesia Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 710 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-363-481-4
Megjegyzés: Töredék kötet. Színes fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Ez a könyv a három kötetre tervezett egyetemes katolikus egyháztörténet első része, mely az Egyház történetének a reformációig eltelt 1500 évét tárgyalja. Az egyháztörténelem újbóli megírása és megjelentetése régi hiányt pótol. A régebbi - gyakorlatilag már hozzáférhetetlen - művek szemléletükben avultak el, az újabbak pedig nem kívánták az egész Egyház teljes történetét az egyetemesség igényével előadni. Megérett az idő, hogy a II. Vatikáni Zsinat tanításának fényében újra felmérjük és - ahol szükséges - újraértelmezzük Isten népe földi vándorlásának eseményeit. Különös időszerűséget ad e könyv megjelenésének a megváltásunk 1950. évfordulójának emlékére meghirdetett 1983-84. évi szentév. Emlékezetünkbe idézi, hogy az emberiség megváltott állapotának 1950 éve egyben az Egyház létének 1950 éve is. Szívünkbe vési azt a mély és jelentőségteljes kapcsolatot, mely Jézus kereszthalála és feltámadása - a megváltás műve -, és a kulcsok átadása és a Szentlélek eljövetele - az Egyház... Tovább

Tartalom

Előszó11
Bevezető rész. Bevezetés az egyháztörténelembe13
Az egyháztörténelem fogalma, tárgya, módszerei forrásai és jelentősége13
Az egyház történetének felosztása13
Az egyháztörténetírás története23
Az egyház kialakulása és fejlődése a hellenisztikus-római világban. A hellenisztikus-római világban történő kibontakozás kora:
A keresztény ókor
A keresztény ókor első korszaka
Az egyház története alapításáról állami elismeréséig 313-ig29
Bevezetés29
Az egyház keletkezésének történeti kerete: A hellenisztikus-római világ Jézus Krisztus korában30
A zsidóság Jézus Krisztus korában30
Jézus Krisztus és az egyház37
A jeruzsálemi ősegyház40
Szent Pál, a nemzedékek apostola52
Az egyház terjedése a II.század elejétől a korszak végéig74
A kereszténység összeütközése a római államhatalommal, ennek okai, jogi alapja és következményei80
A keresztényüldözések története az első három században84
A pogányság szellemi támadása és a keresztény hit védelme a II.században89
Az első századok eretnekségei96
A hit tisztaságának megvédése és a hit tartalmának mélyebb kifejtése a II-III.században104
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége az első századokban112
Az első századok bűnbánati fegyelme és erkölcsi élete120
Az egyházszervezet továbbfejlődése a II-III.században128
A kereszténység végleges győzelme és következményei132
A keresztény ókor második korszaka
Az egyház története felszabadulásától a II. troulloszi zsinatig (692)
Bevezetés141
A kereszténység államvallása, a keresztény egyház birodalmi egyházzá válása144
Szentháromsági viták Krisztus istenségével kapcsolatban, az arianizmus149
A Konstantinápolyi Egyetemi Zsinat és a Szentháromságról szóló dogmatikus tanítás továbbfejlődése157
Viszályok, vallási és társadalmi zavarok, szakadások a IV-V.században162
Istenanya-e Mária? A nesztorainizmus és az Efezusi Egyetemes Zsinat170
A momofiztizmus és a Khalkédóni IV.Egyetemes Zsinat175
A Krisztussal kapcsolatos viták utolsó szakasza: az "újkhalkédóni korszak"184
Szent Ágoston és az emberi természettel s üdvözítésével kapcsolatos vélemények, hitviták191
Az egyház alkotmányának és kormányának fejlődése198
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége a IV-VII-században199
Bűnbánati fegyelem és valláserkölcsi élet a IV-VII-században202
A szerzetesi élet kezdete és kibontakozása228
Missziós tevékenység a germánok között235
A frankok megtérése és jelentősége244
Az egyház a Brit-szigeteken248
A kereszténység elterjedése Ázsiában és Afrikában253
A keresztény középkor
Általános bevezetés261
A nyugati keresztény népközösség kialakulásának és a feudális hatalom egyház feletti gyámkodásának a kora, a korai középkor (692-1073)
A kereszténység elterjedése egész Európában267
A pápaság eltávolodása Bizánctól, az egyházi állam és a nyugatrómai császárság megalakulása279
A pápaság sorsa a reformpápák fellépéséig280
A görög egyház a képrombolás korában280
A görög és latin egyház szétválása300
A magyar kereszténység története a korai középkor végéig301
A nyugati egyház művelődéstörténete és az egyházi tudományok fejlődése322
A korszak liturgikus élete, lelkigondozása és egyházművészete333
A korai középkor egyházfegyelme és valláserkölcsi élete338
A szerzetesség helyzete. A clunyi reform és a Gergely előtti reformpápák tevékenysége354
A függetlenségért, a Nyugat feletti főhatalomért folytatott harcoknak és az egyházi élet felvirágzásának kora a virágzó középkorban (1073-1303)
Bevezetés363
A Gergely-féle reformmozgalom és következményei364
A pápaság első küzdelme a Staufiakkal és az egyház szabadságáért373
A pápaság hatalma csúcsán: III.Ince theokratikus reformpápasága380
A pápaság újabb küzdelem a Staufiakkal az egyház függetlenségéért és a harcok következménye389
A francia befolyás további növekedése. Küzdelem a befolyás visszaszorítására és a pápaság egyetemes hatalmának megörzése érdekében392
Az egyház helyezete az Árpád-házi királyok idején395
A keresztes hadjáratok412
Az egyház missziós tevékenysége, a virágzó középkorban425
Az egyházkormányzat fejlődése a középkorban424
A középkori szerzetesség története425
Eretnekség és inkvizició a virágzó középkorban439
Az egyházi tudományosság és a misztika fejlődése447
Az egyház kulturális élete a virágzó középkorban458
Az egyház liturgikus élete és megszentelő tevékenysége a virágzó középkorban467
Egyházfegyelem és valláserkölcsi élet a virágzó középkorban474
A keresztény népközösséget összetartó erők meggyengülésének és az egyház irányító szerepe csökkenésének kora a hanyatló vagy késői középkor (1303-1517)
Bevezetés483
A pápág avignoni fogsága485
A nagy nyugati egyházszakadás és következményei485
A Konstanzi XVI. Egyetemes Zsinat500
A Basel-Ferrara-Firenzei Egyetemes Zsinat (1431-1443) és az unio 504
A reneszánsz pápák története510
A magyar egyház külső a politikai élettel kapcsolatos története vegyes házasságbeli királyaink idején521
A magyar egyház belső élete a vegyes házasságbéli királyaink idején534
Tudományos és irodalmi tevékenység a késői középkor egyházában540
A késői középkor liturgikus élete, bűnbánati fegyelme, jámborsága és a hivek lelkigondozása550
Az Apostoli Szentszék, az egyházmegyés papság, a szerzetesség helyzete és a világi hivek valláserkölcsi élete569
Összefoglaló helyzetkép az egyház reformáció előtti állapotáról576
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom581
Jegyzetek és speciális irodalom588
Időrendi táblázat648
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke658
Név- és tárgymutató665
Térkép- és képjegyzék711
Hibajegyzék712

Dr. Szántó Konrád

Dr. Szántó Konrád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szántó Konrád könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem