859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A katolikus egyház története II. (töredék)

A katolikus egyház története a reformációtól napjainkig

Szerző
Lektor

Kiadó: Ecclesia Szövetkezet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 935 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-363-417-2
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér és színes fotókat, illusztrációkat tartalmaz.

Előszó

"A katolikus egyház története" második kötetét a kiadó és a szerző a megjelenés miatt érzett örömén kívül elnézéskéréssel nyújtja át a katolikus és a nem katolikus olvasóközönségnek. Bármennyire... Tovább

Tartalom

Előszó11
Általános bevezetés13
A Keresztény Újkor 1517-1914
A keresztény újkor első korszaka: a reformáció és a katolikus megújulás kora (1517-1648)
A reformáció és katolikus megújulás korának jellemzése19
A reformáció története
Bevezetés21
A reformáció okai22
A lutheri reformáció története Luthernek az egyházzal való teljes szakításáig (1517-1520)27
A reformáció megerősödésének folyamata a német parasztháború leveréséig (1521-1525)35
Hitújítás a német Svájcban. A Zwingli-féle reformáció43
A vallási elkülönülés fokozódása és Németország politikai szétszakadása (1525-1532)48
A reformáció további sikerei Luther haláláig (1532-1546)53
A reformáció végleges győzelme Németországban59
A protestantizmus elterjedése az európai szárazföldön65
Kálvin és a genfi reformáció71
Egyházszakadás és hitújítás Angliában78
A kálvinizmus elterjedése Európában84
A reformáció Magyarországon94
A reformáció öröksége és jelentősége (Összefoglalás)106
A katolikus megújulás története
Bevezetés113
Katolikus reformtörekvések a Tridenti Zsinat előtti időkben115
A Tridenti Zsinat123
A reformpápák mint a katolikus megújulás legfőbb irányítói136
A főpapság és a szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában143
A katolicizmus megerősödése Európában152
A katolikus egyház magára találása Magyaroroszágon160
Az egyház megszentelő tevékenysége és a valláserkölcsi élet fellendülése a katolikus megújulás időszakában171
Az egyházi tudományosság felvirágzása a katolikus restauráció korában178
A katolikus megújulás kapcsolata a kor művészetével és irodalmával187
A hitterjesztés története az újkorban193
A harmincéves háború és a katolikus előretörés megállása205
A keresztény újkor második korszaka: a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás kora (1648-1789)
A keresztény újkor második korszakának általános jellemzése217
A francia egyház története az európai francia hegemónia időszakában223
A pápaság a francia hegemónia korában231
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége az abszolutizmus és a felvilágosodás korában236
A protestantizmus a XVII-XVIII., a keleti ortodoxia a XVI-XVIII. században244
A felvilágosodás254
A pápaság a felvilágosodás és az államegyházi törekvések fokozódása korában261
Az egyház helyzete Európában268
A német birodalmi egyház és a német episzkopalizmus275
Az államegyházi rendszer kiépítése a német birodalom világi főhatósága alatt álló országaiban280
A magyar katolikus egyház története 1648-1711 között285
A magyar katolikus élet felvirágzása 1711-1780 között294
A keresztény újkor harmadik korszaka: a kapitalizmus kiteljesedésének és az egyház viszonylagos elszigetelődésének kora (1789-1914)
A kapitalizmus kiteljesedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése időszakának általános jellemzése319
A kapitalizmus kiteljesedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése korának első szakasza: a francia forradalom, a restauráció, a liberalizmussal való összeütközés és a belső erők összefogásának időszaka (1789-1878)
Bevezető áttekintés329
Az 1789-es francia forradalom és az egyház331
Az egyház helyzete Napóleon uralma idején340
Az Egyházi Állam helyreállítása és a restaurációs pápák egyházpolitikája349
XVI. Gergely és a liberalizmus358
IX. Pius pápasága (1846-1878)363
Az I. Vatikáni Zsinat369
A katolicizmus megerősödése Németországban, s az egyház sorsa Ausztriában, valamint Svájcban376
Az egyház helyzete Európa többi országában387
A magyar katolicizmus története 1790-1875 között398
A katolikus egyház Amerikában415
Az egyház missziós tevékenysége és az egyesült keleti egyházak helyzete 1914-ig422
A keresztény újkor harmadik korszakának második szakasza: az egyház fokozódó útkeresésének és belső fejlődésének időszaka vallástalanná vált fejlett tőkés társadalomban (1878-1914)
Bevezetés437
XIII. Leo pápasága (1878-1903) és a szociális kérdés440
X. Pius konzervatív reformpápasága (1903-1914)450
A teológia helyzete, fejlődése és téves irányzatai 1789-1914 között458
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége 1789-1914 között467
Az egyház helyezte Európa és Amerika államaiban 1878-1914 között479
A magyar katolikus egyház története 1875-1914 között492
A különböző protestáns és a keleti egyházak története 1914-ig513
A Keresztény Legújabb Kor 1914-től napjainkig
Az elszigeteltségből való kilépésnek és a modern egyház megerősödésének a kora
Bevezetés529
A két világháború korának pápái534
Az egyház életének főbb eseményei Európában550
A magyar katolikus egyház legújabb kori története572
Az egyház sorsa a többi világrészen621
A II. Vatikáni Zsinat és pápái: XXIII. János és VI. Pál651
Az egyház belső élete: szervezete, tanítása, liturgiája, papsága, lelkipásztorkodása, vallásos buzgósága és művészete a legújabb korban676
A különböző keresztény egyházak helyezte 1914 után711
Zárószó731
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom737
Jegyzetek és speciális irodalom746
Időrendi táblázat862
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke883
Az I. és II. kötet térkép- és képjegyzéke, valamint az I. kötet hibajegyzéke886
Név- és tárgymutató889

Dr. Szántó Konrád

Dr. Szántó Konrád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szántó Konrád könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A katolikus egyház története II. (töredék) A katolikus egyház története II. (töredék) A katolikus egyház története II. (töredék) A katolikus egyház története II. (töredék) A katolikus egyház története II. (töredék)

A védőborító védőfóliája enyhén felhólyagosodott.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba