820.602

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egészségtan

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 305 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 42182.

Fülszöveg

A szocialista társadalomban minden nemzedék fontos kötelessége, hogy olyan egészséges utódokat neveljen, akik a szocializmus építésének egyre bonyolultabb feladatait képesek megoldani, de munkájuk eredményeit élvezni is tudják.
A tudományos és technikai forradalom korában a fiataloknak az életre való helyes felkészítése nem könnyű feladat. Az iskolában nagytömegű ismeretet, magas színvonalon kell elsajátítaniuk. Fokozott teljesítményt várunk gyermekeinktől, ifjainktól, de úgy, hogy a megnövekedett terhelés szellemi és testi fejlődésüket ne károsítsa. E látszólagos ellentmondás feloldásához a pedagógus és az orvos legszorosabb együttműködése szükséges. A pedagógusnak tudnia kell azt is, milyen egészségügyi feltételek betartása szükséges ahhoz, hogy a gyermek teljesítőképessége optimális szinten maradjon az óvodai tevékenység és az iskolai munka során. Munkájának szerves részévé kell, hogy váljék a gyermekek helyes egészségügyi szokásainak kialakítása, az egészséges életre való... Tovább

Tartalom

Bevezetés9
Gyermek- és ifjúság-egészségtan (dr. Katona Ibolya)11
A gyermek- és ifjúság-egészségtan tárgya, célkitűzése és kapcsolata más tudományágakkal11
A magyar iskolaegészségügy történetének rövid áttekintése12
Az ember és környezete (dr. Róna Borbála)16
Természeti tényezők hatása az emberre17
A levegő egészségtana17
A talaj egészségtana24
A víz egészségtana28
Az ember mesterséges környezete34
Településformák egészségügyi jelentősége34
A lakással kapcsolatos egészségügyi követelmények36
Az oktatási intézményekkel kapcsolatos általános egészségügyi követelmények38
A gyermek testi fejlődése (dr. Hegedűs György)45
A fejlődés általános törvényszerűségei45
A fejlődés szakaszossága45
A fejlődést befolyásoló tényezők47
Akcelerációs jelenségek a testi fejlődésben49
A gyermek növekedésének főbb mutatói51
A gyermek fejlődése, egyes szervrendszerek differenciálódása55
Növekedés és fejlődés az óvodás- és iskoláskorban65
Az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságai65
Az iskolás korú gyermekek életkori sajátosságai69
A bioritmus mint az élettani funkciók alapja73
Az életfunkciók periodicitása73
A gyermeki szervezet bioritmusa74
Óvoda-egészségtan (dr. Merétei Klára)76
Az óvoda épületével és berendezésével kapcsolatos egészségügyi követelmények76
Az óvodák telepítése76
Az óvodák udvara78
Az óvodaépület és helyiségei84
Az óvoda megvilágítása, szellőztetése, fűtése87
Az óvodai berendezéssel kapcsolatos egészségügyi követelmények88
Az óvoda működésével kapcsolatos egészségügyi kérdések89
Az egészséges életmód kialakítása az óvodában89
Az óvodás gyermek gondozása94
Néhány óvodáskorban gakori megbetegedés megelőzése és felismerése98
A szájüregben, torokban jelentkező megbetegedések99
Az emésztőszervek megbetegedéseivel kapcsolatos tudnivalók100
A légutak megbetegedése és azok megelőzése101
A mozgásszervek elváltozásainak megelőzése101
A kültakarón észlelhető néhány elváltozás102
A vérképző szervek betegségei103
A húgyutak gennyes gyulladása103
Az érzékszervek védelme, elváltozásainak megelőzése103
Az idegrendszer működésének zavarai105
Balesetek megelőzése az óvodáskorban107
Az óvónő és a szülői ház kapcsolata108
Iskola-egészségtan109
Az iskolaépület spexiális követelményei (dr. Róna Borbála)109
Befogadóképesség109
Az iskolák telke110
Az iskola épülete112
Az iskola helyiségei115
Általános higiénés követelmények120
Balesetelhárítás az iskolában121
Az iskolai berendezés és felszerelés higiénés követelményei (dr. Hegedűs György)122
Az ülés mechanizmusa122
Az iskolapad fontosabb méretei124
Egyéb berendezési tárgyak127
A tanulók teljesítőképessége és az azt befolyásoló tényezők (dr. Róna Borbála)129
Teljesítőképesség130
Kifáradás132
Aktív pihenés133
Kimerülés134
Az oktató-nevelő munka egészségtana134
Az iskolai beilleszkedés kérdése (dr. Szabó Pál és dr. Katona Ibolya)134
Az oktató-nevelő munka általános egészségügyi követelményei (dr. Róna Borbála)140
Speciális egészségügyi követelmények az 1-4. osztály néhány tantárgyával szemben (dr. Hegedűs György)145
Az iskolai testnevelés egészségtana (dr. Nemessúri Mihály)147
A gyakorlati oktatás egészségtana (dr. Hegedűs György)153
A napközi othonnal kapcsolatos egészségügyi követelmények (dr. Róna Borbála)160
A pályaválasztási tanácsadás egészségügyi kérdései (dr. Katona Ibolya)165
Az iskolán kívüli tevékenység, az életmód egészségügyi követelményei (dr. Merétei Klára)171
A tanulók étrendje az iskolaév alatt172
A tanulók életrendje a szünidő alatt177
Bentlakásos intézményekkel kapcsolatos egészségügyi követelmények186
Az intézményekben levő gyermekek pszichohigiénés problémái (dr. Szabó Pál)187
A bentlakásos intézmények épülete és berendezése (dr. Róna Borbála)189
Az épületekkel kapcsolatos követelmények190
A helyiségekkel, berendezéssel kapcsolatos követelmények191
A bentlakásos intézmények helyes napirendje (dr. Róna Borbála)196
Az óvodás otthonok napirendje197
Diákotthonok, gyermekotthonok napirendje199
Speciális egészségügyi és járványügyi követelmények a bentlakásos intézetben (dr. Róna Borbála)201
Táplálkozás-egészségtan (dr. Soós Aladár)203
Legfontosabb tápanyagaink203
Fehérjék203
Szénhidrátok204
Zsírok205
Vitaminok206
Ásványi anyagok és víz207
A gyermekek és serdülők táplálkozási normái208
A beteg gyermek tápanyagigénye212
Az étvágytalanság okai212
Betegség és étvágytalanság213
Beteg gyermek étrendje213
Az óvodai és iskolai konyhák közegészségügyi követelményei216
A helyes, kulturált óvodai és iskolai étkeztetés megszervezése és ellenőrzése221
A családi és intézményen belüli táplálkozás összehangolása223
Az egészségnevelés elmélete és gyakorlata (dr. Székely Lajos)225
A nevelési terv egészsgénevelési követelményei226
Az egészségnevelés főbb tartalmi kérdései227
Személyi higiéne227
Egészséges öltözködés229
Káros szokások megelőzése az iskoláskorban230
Szexuális nevelés232
A balesetek megelőzése otthon és az utcán235
Az ifjúsági vöröskereszt munkája237
Az iskola és a család közös egészségnevelő munkája238
Az egészségnevelés gyakorlati módszerei240
Az élőszó módszerének alkalmazása240
Az írott szó és a nyomtatott szó módszere243
A szemléltetés módszere244
Összetett módszerek244
Járványtan (dr. Rudnai Ottó)246
A járványtan tárgya, feladata, jelentősége és felosztása246
A fertőzés (infekció)246
A járványfolyamat mozgató erői247
Közvetlen (elsődleges) mozgató erők248
Közvetett (másodlagos) mozgató erők253
Fertőző betegségek előfordulási módjai255
A fertőző betegségek felosztása256
Bérfertőzések256
A légutak fertőzései256
A vér fertőzései257
A kültakaró fertőzései257
Állatokról emberre terjedő betegségek258
A fertőző betegségek megelőzése és leküzdése258
A megbetegedésektől függetlenül végzendő járványügyi feladatok259
Járványügyi teendők fertőző betegségek előfordulásakor262
Részletes járványtan266
Bacilláris dizentéria266
Vírusos májgyulladások267
Vörheny268
Szamárköhögés268
Kanyaró269
Cérnagiliszta-betegség270
Elsősegélynyújtás (dr. Hegedűs György)271
Az élet és a halál jelei271
Kétséges haláltünetek272
Kétséget kizáró haláltünetek272
Eszmélet- és tudatzavarok, eszméletvesztés273
Élesztési eljárások275
Mesterséges lélegeztetés275
Szívmasszázs277
Sérülések, sebek278
A sérülések és sebek jellemzése278
Sebellátás279
Az ízületek és csontok sérülései284
Ízületi sérülések284
Csontsérülések285
Elsősegélynyújtás hőártalmak esetén286
Napszúrás és hőguta286
Elsősegélynyújtás fagyás esetéln286
Áramütés287
Idegen testek eltávolítása288
A mentődoboz289
A magyar gyermekegészségügyi ellátás szervezete (dr. Merétei Klára)291
Az egészségügy fő ágazatai291
Gyógyító-megelőző ellátás292
Anya-, csecsemő és gyermekvédelem292
Közegészségügy, járványügy292
Gyógyszerellátás292
Szociálpolitika292
A gyógyító-megelőző tevékenység a gyermekellátásban293
A gyógyító-megelőző gyermekellátás szervezete és intézményei293
A körzeti orvos és körzeti gyermekorvos gyermekegészségügyi tevékenysége295
Az iskolaorvosi tevékenység295
A védőnő tevékenysége297
A közegészségügyi és járványügyi hálózat gyermek- és ifjúság-egészségügyi tevékenysége297
A közegészségügyi és járványügy szervezete és intézményei297
A közegészségügyi-járványügyi hálózat iskola-egészségügyi tevékenysége298
Függelék300
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egészségtan Egészségtan Egészségtan

A gerinc javított, a borító kissé kopott.

Állapot:
1.340 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba