Állatvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelvünk és kultúránk '77

A III. anyanyelvi konferencia tanácskozásainak összefoglalása - Budapest, 1977. augusztus 8-13./Kézirat gyanánt

Előszó

1977. augusztus 8-a és 13-a között budapesten tartotta tanácskozásait a III. Anyanyelvi Konferencia. Ez a kötet ennek a tanácskozásnak az anyagából kíván emlékeztető áttekintést adni a konferencia... Tovább

Tartalom

Előszó5
Az együttes ülések anyaga7
Dr. Bognár József: Megnyitó beszéd9
Dr. Lőrincze Lajos: Mondottam, ember12
Maróti Gyula: A magyar nyelv és kultúra megőrzésének helyzete a III. Anyanyelvi Konferencia idején: soron lévő tennivalóink17
Dr. Sinor Dénes: Néhány gondolat a magyar prioritásokról az Amerikai Egyesült Államokban25
Dr. Várdy Béla: Az amerikai egyetemi szintű magyarságtudomány helyzete és problémái31
Demeter Sándor: A Magyar Népköztásrsaság kulturális kapcsolatai36
Dr. Haraszti Sándor: A lelkipásztorcsere-programról43
Éltető Lajos: Beszámoló a Portland State University magyar tanfolyamairól47
Szilassy Attila: Külföldi fiatalok felsőfokú tanulmányai Magyarországon51
Püski Sándor: Könyv, újság, színház és művészet a magyar Amerikában53
Dr. Wojatsek Károly: A hungarológia tanítása kanadai magyar egyetemeken54
Dr. Szeli István: Beszámoló az Újvidéki Hungarológiai Intézet munkájáról56
Dr. Imre Samu: A "Nyelvünk és Kultúránk" szerkesztéséről60
Dedinszky Erika: Magyar kulturális élet Hollandiában63
Nagy Pál: Kölcsönösség: a magyar nyelv és kultúra megőrzése munkájának alapelve67
Dr. Ortutay Gyula: A népművészet magyarországi "reneszánsza"71
Dr. Balassa Iván: A "Néprajz mindenkinek" című sorozatról74
Dr. Molnár Ágoston: Vasvári Ödön köszöntő szavai az anyanyelvi konferencia résztvevőihez76
Beretz Árpád: Törődjünk még többet a külföldi magyarok fiatal nemzedékeivel!77
Szőnyi Erzsébet: Téjékoztatás a II. Nemzetközi Kodály-szimpoziumról78
Dr. Füsti Molnár Lajos: Tájékoztatás a bradfordi magyar egyesület életéről, törekvéseiről80
Dr. Nagy János: Tájékoztatás a debreceni nyári egyetemről82
Dr. Szamosközy István: Megjegyzések a "politikamentes" munkáról és az egyházak szerepéről a külföldi magyaroktatásban83
Gáti Vilmos: A "Szülöföldünk" műsoráról85
Dr. Szende Aladár: A nyelvmegőrzés pedagógiája88
Tasnády T. Álmos: A kétnyelvűség jelene és távlatai96
Majtinszkaja K. E.: A magyar oktatás és a magyar kultúra helyzete a Kárpátalján100
Dávid Mária: a jugoszláviai magyarság társadalompolitikai és művelődési helyzetének néhány kérdéséről102
Dr. Szathmári István: Hogyan tovább?108
Békefi Antal: Sajátos gyermekfoglalkozások108
Chobaji Gizella: A magyarnak mint második nyelvnek a hatása a gyermek fejlődésére és nemzeti öntudatának fenntartására115
Tölly Ernő: A magyar nyelv tanítása Burgenlandban117
Bácska János: Az ausztráliai magyarság helyzete és problémái119
Dr. Vadkerti Katalin: Tájékoztatás a csehszlovákiai magyarság helyzetéről122
Gergely Ferenc: A szülőföld, az anyanyelv és a magyarságtudat kérdései126
Dr. Béládi Miklós: A magyar irodalomról - három tételben129
Dr. Czigány Lóránt: A nyugati magyar irodalom helyzete137
Dr. Nagy Károly: Külföldi magyar kétnyelvűségünk torzulás vagy gyarapodás?143
Papp Tibor: A költészet bomlasztó ereje nélkül mi a valóság?147
Dr. Várdy Huszár Ágnes: A magyar irodalomoktatás lehetőségei az amerikai egyetemeken és főiskolákon151
Hunyadi Dalma: A magyar irodalom egyetemi oktatása az Amerikai Egyesült Államokban155
Gömöri György: A nyugati magyar irodalom problémái és a magyar irodalom közönsége a diaszpórában157
Dr. Köpeczi Béla: Az irodalmi együttműködés lehetőségei és a gyakorlati tennivalók159
Záróülés163
Hozzászólások163
Dr. Gosztonyi János: Záróbeszéd173
Dr. Szabó Zoltán: Zárószó178
Zárónyilatkozat181
A pedagógiai munkabizottság üléseinek anyaga185
Tóth Magda: Az egyesületek szerepe a magyar nyelv megőrzésében187
Hunyadi István: A magyar nyelv oktatása Strasbourgban188
Hunyadi Dalma: Tájékoztatás az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének munkájáról190
Vargha Sándorné: Az önképzőköri munka lehetőségei, ifjúsági folyóirat indításának szükségessége192
Ormándy László: A nyelvoktatás problémái, nehézségei195
Dr. Füsti Molnár Lajos: Beszámoló a Bradfordban és Manchesterben végzett munkáról197
Kisch Klára: A félnyelvűség elleni küzdelem és a kétnyelvűség megvalósítására irányuló törekvések Svédországban198
Merki Ferenc: A magyar nyelv és kultúra helyzete a Horvát Szocialista Köztársaságban203
Molnár Gyuláné: Beszámoló a balatoni nyelvoktató táborok munkájáról207
Tosaki Jánosné: Az észak-franciországi magyarok kulturális élete208
Ruttkai Iván: Miképp lehetne megszerettetni anyanyelvünket azokkal is, akik ezt ma nem kívánják?211
Dr. Kálmán Béla: Gondolatok a kétnyelvűségről213
Gráf Rezső: A magyar nyelv oktatásának megújítása és a tankönyvkiadás215
Farkas József: Az olvasás tanítása Alsóőrött215
Frittmann Lászlóné: A balatoni nyelvoktató táborok tapasztalataiból218
Dr. Nagy Károly: Az irodalmi műhelyek New Brunswickban221
Dr. Bánhidi Zoltán: Megjegyzések a magyar nyelv oktatásáról225
Dr. Szende Aladár: A magyartanítás helyzete és feladatai a pedagógiai munkabizottság tanácskozásainak tükrében226
A kulturális munkabizottság üléseinek anyaga231
Trebuss Mária: A kanadai alföldön élő magyarok233
Dr. Palásthy Rezső: Külföldi kulturális emlékeink felkutatása, tudatosításuk236
Tóth Imréné: Beszámoló a Teeside-i magyarok kulturális életéről238
Kántor Pál: Hozzászólás aTóth Imréné előadásához242
Dr. Kovács László: A magyar kultúra ismertetésének lehetőségei244
Koltai Kovács Béla: A magyar kultúra terjesztése Franciországban245
Rosner Árpád: Anyanyelv, kultúra, személyiség249
Fodor Ferenc: A montreáli Concordia Egyetem magyar diákszövetségének munkájáról - Hozzászólások 253
Hajagos József: Tájékoztató a nyugat-berlini magyar egyesület életéről 258
Dús László: A magyar nyelv propagálása külföldön261
Szentessy Ferenc: Kissebbségiek falumúzeumának terve Ausztrália Victoria államában263
Dr. Monár Ágoston: Újabb megvilágítások az amerikai magyarság történetéhez264
Véghelyi Tibor: Tájékoztatás a Kanadai Magyar Társaság munkájáról és céljairól267
Romhányi László: Az angliai magyarság helyzete: a magyar egyesületek tevékenysége a magyar kultúra megőrzéséért269
Dr Futaky István: A magyar-német kulturális kapcsolatok kutatásának néhány kérdése: az NSZK-ban élő magyarság kulturális életének időszerű problémái272
Czóbel Olga: Hozzászólás274
Tömössy László: A legrégibb kanadai magyar egyesület szerepe a magyar nyelv és kultúra megőrzésében és terjesztésében274
Balázs Ferenc: A szülőföld és a külföldön élő magyarság kulturális kapcsolata mai szemmel277
Maróti Gyula: Összefolgaló a kulturális munkabizottság üléseiről, javaslatairól278
Függelék281
Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége283
Az III. Anyanyelvi Konferencia résztvevőinek névsora285
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyelvünk és kultúránk '77 Nyelvünk és kultúránk '77 Nyelvünk és kultúránk '77

A gerinc sérült, a borító kissé elszíneződött.

Állapot:
1.340 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba