864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Esperanto 1

10-14 éves korúak számára

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 213 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Eszperanto 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 5671. Fekete-fehér ábrákkal, kottákkal.

Tartalom

Bevezetés5
Hang- és betűrendszer. Hangsúly
Főánév -O. Melléknév -A. ESTAS segédige
A határozott névelő
Unua leciono8
Kérdőszavak
-IN utóképző
Jelenidő -AS
Dua leciono11
Személyes névmások
AÜ, Mi legas (olvasmány)
Tria leciono15
Számnév, többesszám, elöljárók
Személyes névmások
Kvara leciono21
Birtokos névmás
GE- előképző
Kvina leciono27
KIOM da? Kérdés. Számnevek 6-10, 100, 1000
Sorszámnév. Főnévi igenév
Al elöljáró. HAVI ige. Mutatónévmások
Határozószó-E. CIRKAÜ elöljáró. KIE? KIEL? kérdőnévmások. Verda estas... (dal)
Sesa leciono33
Helyhatározó elöljárók. Zimezum... (dal) VOLI, POVI igék
KUN, POST, PRI, SEN elöljáról. Határozói számnév. Kia demando, tia respondo (olvasmány)
Sepa leciono41
FOR- előképző. Jövőidő -OS. Általános névmás ONI. KIAM? TIAM? Posoj
Az idő kifejezése (dátum, óra) L. L. Zamenhof Sonas horo oka... (dal) Horaro (órarend). Lingva leciono
Oka leciono48
La sezonoj I.
-IG-, -IG-, -AD- utóképzők. C- kezdetű általánosító névmások
Alvenis jam la hirundo... (dal) Ekzameno de fiziko (olvasmány)
La familio
A melléknév fokozása. AMBAÜ, KROM, KIES? BO- elő- és -AN- utóképző
La karoto (hejma legajo)
Naüa leciono57
La sezonoj II.
Hungario. -ET, -EG- utóképzők. EC, AJN
E Lippe: Fabeleto
El la lerneja vivo: Guste kaj Kampara vivo (hejmaj legajoj)
Kvar deziroj
TRA elöljáró. -ER- utóképző, NEK...NEK. Feltételesmód -US
TRANS elöljáró. RE- előképző. En bestgardeno (serco)
Deka leciono64
La salutoj
KIAL? - CAR, PRO, ANTAÜ OL elöljárók
F. Skriljac: Fabeleto, M. Nesic: Salut' AL VI (KANTO)
Kiel oni salutas Esperante?
Tagadó névmások NEN-, IL- utóképző. Kies pilko? kaj
La oksigeno (aerooj). La amikoj kaj la pomo (hejma legajo)
Dekunua leciono71
La vulpo kaj la vinbero (legajo)
Határozatlan névmás
AJ-, UJ- utóképzők. UNU-ALIA kölcsönös névmás
Legajo
Amika rondo (versajo). Biologio (Hejma legajo)
Dekdua leciono76
Studhoro de Esperanto
Resumaj gramatika ekzerooj, Gaja semajno-fino (letero)
Vortekzercoj, Resuma) Bildvortaroj, Versajeto "100 gradoj" (Serco), Resumaj gramatika tabeloj kaj indekso
Dektria leciono83
-ON- utóképző. Duono de dekdu (anekdoto). Najbara konsilo (anekdoto)
La horo kaj la borlogoj. Mia tagordo (leterfragmento)
JE elöljáró. MIS- előképző. PREFERI, FOJE
L. Jevsejeva: Murhorlogo (versajo). DUON-, TAMEN
Dekkvara leciono88
L. Tolstoj: Patro kaj filoj (rakonto) KE...U, PO elöljáró. DIS előképző, -OP, -ID utóképzők
En la filatelia klubo (konversacio)
Dekkvina leciono91
Korespondado. EKSTER elöljáró. -EM- utóképző. SOLA La akribosigno (anekdoto). L. Jevsejeva: Telegramo (versajo)
Deksesa leciono96
Ripetaj ekzercoj: PO-DA, DE-DA, -N-JE
Komercisto (serco). Acetado (legajo)
PRETER, KROM, ANSTATAÜ, MALGRAÜ elöljárók
Por ridi au plori (anekdoto)
Deksepa leciono100
Iom da matematiko, -EBL-, OBL-, -END- utóképzők
E. Uidre: Cigno (versajo). En la operejo (konversacio kaj letero)
Dekoka leciono103
Ezopo (rakonto). -UL-, -EC- utóképzők
A. Longvin: Kago (versajeto). La porinfana literaturo (konversacio). FI- előképző, -AC- utóképző. Feliculo (serco).
Gorkij kaj Esperanto
Deknaua leciono107
Elinjo kaj sia pupeto (legajo). -CJ-, -NJ- utóképzők, SI visszaható névmás
MEM nyomatékosító névmás. M. Carlsson: Sveda lulkanto (versajo)
Alveno kaj akcepto de aksterlandaj gastoj (konversacio)
Hejma legajo: Floroj (rakonto de soveta soldato)
Dudeka leciono111
EKDE, DEPOST elöljárók. PRA-, EKS- előképzők, -ING-, -IND utóképzők
Dum vintra pluv' =flandra kanto). En la librovendejo (konversacio)
Dudektunua leciono115
Gojo kaj sano (korpedukado kaj sporto). - ESTR-, -UM- utóképzők, VIC- előképző, JU...DES. Gimnastikaj ekzercoj, Himno de la junularo. En la stacidomo (konversacio)
Dudekdua leciono123
A cselekvő melléknévi igenevek (-ANT-, -INT-,. -ONT-)
J. Baghy: Mia patro kaj mi. Unua tago en la tendaro (letero) A szenvedő melléknévi igenevek (-AT-, -IT-, -OT-)
Dudektria leciono129
En la arbaro. Az összetett igealakok
A feltételes mód múltideje (ESTUS...INTA). Sopiro (anekdoto)
Ekskurso (konversacio). En la vagonaro (hejma legajo)
Dudekkvara leciono133
Jarfina resumo. Vojago eksterlanden. J. Burger: Por ferio-aspirantoj
N. Subotic: Amiko (versajo). La lasta tago (konversacio)
Leterkomencaj kaj leterfinaj esprimoj. L. L. Zamenhof: La Espero (himno esperantisa)
Kiegészítő magyarázatok, házi feladatok, gyakorlatok139
Nyelvtani összefoglaló165
Hangtan és helyesírás (betűsor, szóelválasztás, írásjelek, hangsúly)
Alaktan166
Főnév166
Melléknév167
Határozószó168
Ige168
Melléknévi igenevek169
Az összetett igei alakok170
Néhány sajátságos eszperantó ige171
Gyökszavak172
Névmások172
Az egyszerű szavak rendszere174
Számnév175
Egyéb szófajok177
Elöljárók177
Névelő183
Kötőszók183
Módosító szók184
Indulatszók185
Szótan186
Előképzők186
Utóképzők188
Szóösszetétel195
Rövidítések és betűszavak195
Néhány eszperantó szervezet196
Eszperantó-magyar szótár197

Dr. Szerdahelyi István

Dr. Szerdahelyi István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szerdahelyi István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Esperanto 1 Esperanto 1 Esperanto 1 Esperanto 1

A borító kopottas, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.240 Ft
860 ,-Ft 30
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Esperanto 1 Esperanto 1 Esperanto 1 Esperanto 1 Esperanto 1

A borító kissé kopott, foltos, elszíneződött. Néhány lap nedvességtől enyhén foltos.

Állapot:
1.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba