A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1985. január

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXIII. évfolyam 1. szám

Tartalom

A bűnüldöző, az ügyészi és az igazságszolgáltatási szervek alkotmányos kapcsolatai3
Dr. Nyíri Sándor, a legfőbb ügyész helyettese: Szaktanácsadás a büntető eljárásban11
Dr. Hajdók János bíró: Az egységes demokratikus államrendőrség megszervezése18
Dr. Keserű István r. alezredes
Interjú
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon ellei bűnözés helyzetéről27
Dr. Kopetty Lajos r. alezredes elvtárssal, a BM ORFK népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi osztály vezetőjével
Tudományos élet
Dr. Vígh József egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora: A társadalomvédelem feladata és a kriminálpolitika56
Dr. Leisztner László r. alezredes, a kémiai tudományok doktora: A tudományos-technikai forradalom hatása a kriminalisztikai szakértők munkájára50
Fórum
Dr. Bakondi György hőr. őrnagy: A nagy létszámú forgalomellenőrző pontok szakmai és politikai nevelőmunkájáról56
Dr. Halász Józsefné ujjnyomatszakértő: A daktiloszkópia hatékonysága61
Dr. Ternai Zoltán egyetemi docens, kandidátus: A tilos jelzésbe hajtó gépjárművezetők elleni eljárásról64
Dr. Sárkány István r. őrnagy: A mellékbüntetések kiszabásának gyakorlata a fiatalkorúak bűnügyeiben69
Reflexió
Dr. Zsiga József r. alezredes: A belügyi tudományos kutatók motiválásáról73
Dr. Südi Bertalan tartalékos hőr. százados: Társadalmi összefogással a punkok ellen74
Dr. Szilágyi Lászlóné: "Időszerű-e" beszélni a kábítószer-élvezetről75
Titkos háborúk történetéből
Dozler tábornok esete79
Szolgálati tapasztalatok
Szakácsné Dr. Csordás Ildikó r. hadnagy: A közvetlen veszély a szabálysértési kódexben83
Lencsés Károly r. hadnagy: A sebességjelzőkről86
Dr. Vetró István r. őrnagy: A Csongrád megyei pótnyomozásokról89
Bűncselekmények - nyomozások
Dr. Bartalus Antal r. alezredes: Kábítószerrel visszaélés bűncselekményének nyomozása93
Rosta László r. főhadnagy: Nyomozásmegszüntetés - tanulságokkal97
Daka Béla r. alhadnagy: Szándékos közúti veszélyeztetés bűntette és a tanulságok102
Szakértők gyakorlatából
Solymossy Ottó r. százados, ill. nyomszakértő: Latens nyomok előhívása új módszerrel105
Könyvszemle
Dr. Kamara Péter ügyész: Dr. Györgyi Kálmán: Büntetések és intézkedések109
Külföldi tapasztalatok
Wladyslaw Paryz: A lakásbetörések elkövetőinek jellemző vonásai113
Lapszemle118
Tájékoztató127
Kimutatás a Belügyi Szemlében 1984-ben megjelent cikkekről128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem