821.187

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Neveléselmélet

Tartalom

Nevelés és neveléstudomány5
A nevelés fogalma7
A neveléstudomány fogalma és funkciója11
A pedagógia kapcsolata más tudományokkal14
A pedagógiai kutatás módszerei16
A nevelés lehetősége és szükségessége29
Átöröklés, környezet, nevelés31
A nevelhetőség problémája39
Nevelési cél, nevelési feladatok43
A nevelési cél funkciója45
A marxizmus embereszményének kérdése48
A nevelés fő feladatai51
A cél- és eszközrendszer kapcsolata54
A gyermke és a pedagógus a nevelés folyamatában57
A gyermek a nevelési folyamatban59
A gyermek megismerése a nevelés folyamán64
A pedagógus a nevelési folyamatban68
A nevelés folyamata75
A nevelés mint társadalmi folyamat78
A nevelés minta személyiségformálás folyamata79
A nevelési folyamat belső szerkezete81
A nevelés alapelvei85
A szocialista nevelés közösségi jellege 89
A szocialista közösség jellemzői91
A tanulók szocialista közösségi nevelésének sajátosságai és fejlesztésének korszerű tendenciái94
A szocialista tanulóközösség korszerű struktúrája, alkotórészeinek sajátos tevékenységi köre100
A tanulóközösség szocialista fejlődésének mozgástörvényei104
A személyiség nevelése a közösségben110
A pedagógus és a pedagóguskollektíva szerepe a tanulóközösség nevelésében111
A nevelés módszerei113
A módszer fogalma és sajátosságai115
A nevelési módszerek osztályozása121
Az értelmi nevelés137
Az értelmi nevelés jelentőségének növekedése korunkban139
A képességek mibenléte140
Általános és speciális képességek140
A képességek fejlesztésének pedagógiai feltételei143
A politechnikai képzés149
Fogalmi meghatározása, pedagógiai jelentősége151
A politechnikai képzés tartalma155
A politechnikai képzés megvalósításának iskolai színterei156
Az erkölcsi-politikai nevelés folyamata163
Az erkölcsi magatartás165
A személyiség erkölcsi-politikai tulajdonságainak kialakítása168
Az esztétikai nevelés171
Az esztétikum189
Az esztétikai nevelés szükségessége191
Az esztétikai tevékenység192
Az esztétikai élmény193
Az esztétikai nevelés ágazatai196
Az esztétikai nevelés résztényezői és ezek összefüggései199
A testi nevelés202
A testi nevelés célja, feladatai és helye a nevelési folyamatban209
A testi nevelés formái és módszerei az iskolában211
A tanulók testi nevelése a tanítási órán kívül214
A nevelőtestület feladatai a családban folyó testi nevelés befolyásolásában226
A világnézet nevelés230
A világnézet kialakulását meghatározó tényezők, a világnézeti nevelés feladatai230
A nevelés fő feladatainak szerepe a világnézet formálásában233
A világnézeti nevelés folyamata235
Az oktatás nevelő hatása 245
A nevelési tapasztalatok biztosítása az oktatás folyamatában248
A nevelési általánosítás, tudatosítás-értelmezés lehetőségei az oktatásban255
A szokások kialakulását elősegítő tevékenységek biztosításának lehetőségei az oktatási folyamatban258
A tanítási órán kívül folyó iskolai nevelés lehetőségei 263
Az osztályfőnök nevelőmunkája267
Az osztályfőnöki óra271
A kollégiumi nevelés273
A kollégiumi nevelés célja, feladata, jelentősége276
A kollégiumi nevelés tartalma, módszerei, eszközrendszere279
A kollégiumi közösség szerkezete281
A kollégiumi közösség önkormányzati szervei283
Az igazgató és a nevelőtanárok munkájának megszervezése291
Az iskolai és a kollégiumi munka kapcsolatának biztosítása292
A kollégiumok, a bentlakásos intézmények perspektívái293
Az ifjúsági mozgalom helye a nevelés rendszerében294
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség főbb jellemzői295
Az ifjúsági mozgalom helye az iskolában297
A tanintézeti KISZ-tevékenység tartalma299
A tanintézeti KISZ-szervezetek szervezeti felépítése307
A Kisz nevelőmunkájának módszerei, eszközei310
A KISZ tevékenységének új vonásai a KISZ KB ápr. 17-i ülése alapján311
A családi nevelés315
A család - a nevelés egyik színtere317
A gyermek a családi közösségben318
A családi nevelés tartalma és módszerei321
A család és az iskola kapcsolata327
Nevelésieredmény-vizsgálat, a nevelés tervezése331
A közösség és az egyén fejlettségének mutatói333
A nevelésieredmény-vizsgálat módszerei337
A nevelőmunka tervezésének elvi kérdései342
A tervezés módja344
Legfontosabb tervek az iskolában345
A szexuális nevelés347
Szexuálpedagógiai alapfogalmak351
A szexuális nevelés feladatai és alapelvei353
A szexuális nevelés fejlődéspszichológiai alapjairól357
A szexuális nevelés megtervezése és megvalósítása360
A szexuális nevelés módszerei és eszközei362
A magyar köznevelés fejlődése, jelenlegi helyzete és perspektívái367
Magyarország köznevelésügye az ellenforradalom korában370
Népi demokráciánk köznevelésügyének fejlődése376
Közoktatási rendszerünk felépítése379
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Neveléselmélet Neveléselmélet Neveléselmélet

A gerinc és a borító sarkai sérültek.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Neveléselmélet Neveléselmélet Neveléselmélet Neveléselmélet Neveléselmélet

A gerinc javított. A borító kissé kopott, a lapélek és több lap nedvességtől enyhén foltos.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Neveléselmélet Neveléselmélet Neveléselmélet Neveléselmélet

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopottas, a gerinc javított. A felső lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
1.310 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Neveléselmélet Neveléselmélet

A borító kissé kopott.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba