864.222

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bacsányi János 1763-1845

Szerző
Szerkesztő
Róla szól
Grafikus

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 210 oldal
Sorozatcím: Magyar történeti életrajzok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az Athenaeum r.-társ. könyvnyomdája nyomása. A Magyar Tud. Akadémia segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 6 fekete-fehér önálló melléklettel és 61 szövegbe nyomott képpel illusztrálva.

Előszó

A Bacsányi családról eddigelé igen keveset, mondhatni semmit sem tudtunk. Az irodalom és közélet terén csak egy Bacsányi szerepelt, a költő, s maga sohasem emlékezik meg családjáról, rokonairól.... Tovább

Tartalom

Bacsányi János (1767-1845)
A Bacsányi család3
Bacsányi ifjúkora és tanuló évei
Első munkája
Összeköttetése az Orczy családdal
Bacsányi Kassán15
A Kassai magyar társaság és a Magyar Museum
Visonya Kazinczyval és írótársaival
Szerelme
Politikai nézetei miatt bajba keveredik
Vizsgálat
Elveszti hivatalát
Bacsányi tudományos működése Kassán41
Műveltsége
Kritikai szelleme
Tanulmányai
A fordításról
Bevezetés a M. Museumhoz
Ányos Pálról
Ossian-fordításai
Bessenyei Györgyről
Nagymélts. Gr. Forgách Miklós úrhoz
A védelmeztetett magyar nyelv Báróczitól
Ráday Gedeonról
Elegyes dolgok
A Rájnissal való polemia a fordítás és Milton fordításának ügyében
Bacsányi működésének jellemzése
Bacsányi költői munkássága Kassán74
Alkalmi költeményei
Költői levelei
Kisebb versei
Politikai költeményei
Bacsányi gr. Forgách Miklós titkára lesz81
A Martinovics-összeesküvés felfedezése
Bacsányit elfogják
A pör
Egy évi börtönre ítélik
Kufsteini fogsága
A kufsteini elegiák
Bacsányi Bécsben telepszik le s hivatalt vállal88
Bécsi élete
Összeköttetései a magyar írókkal
Irodalmi működése
Ányos verseinek kiadása
Beszéd
Latin alkalmi versei
Megismerkedik Baumberg Gabrielával
Szerelmük
Egybekelésük
Bacsányi Párisba menekül103
Ő fordította-e Napoleonnak a magyarokhoz intézett proklamáczióját?
Párisi élete
2000 ft. penziót kap a franczia kormánytól
Az osztrákok elfogják és Brünnbe viszik
Bacsányi brünni fogsága116
Nejével való levelezése
Gabriela kieszközli szabadonbocsátását
Linzbe internálják
Badeni fürdőzésük
Bacsányi Linzben125
Anyagi gondok
Viszonya a magyar irodalomhoz
Szerepe a nyelvújítási harczban
Ekkori munkái
A magyar tudósokhoz
Hatása
Faludi életéről és munkáiról
Kiadatlan értekezései
Levelezése íróbarátaival
Szeretne hazájába visszatérni
Bacsányi verseinek két kiadása
Későbbi versei
Költészetéről általában
Horatius hatása
Nyelve
Verselése
Utolsó évei
Linzi barátai
Gabriela halála
Bacsányi halála
Emlékezete
Hagyatéka
Síriratok
Bacsányi jellemzése157
Függelék167
Képek jegyzéke
Önálló mellékletek
Bacsányi arczképe1
Bacsányi arczképe Ernst Lajos gyűjteményében40
Bacsányi "Látó" czímű költeménye
Bacsányiné, sz. Raumberg Gabriella arczképe112
Liszt látképe128
Gróf Teleki József tudósító levele Bacsányi akad. taggá választásáról136
A szövegbe nyomott képek
Richter Aurél: Czímlap1
Richter Aurél: Tapolcza3
Bacsányi névaláírása5
A keszthelyi régi premontrei gimnázium és rendház7
Horányi Elek arczképe9
Benyák Bernát arczképe11
A "Magyaroknak vitézsége" czímlapja12
Báró Orczy Lőrincz arczképe13
Baróti Szabó Dávid arczképe16
A "Magyar Museum" czímlapja18
Ráday Gedeon arczképe20
Kazinczy Ferencz arczképe23
Kazinczy "Orpheus"-ának czímlapja25
A kassai premontrei rendház29
II. József arczképe33
"A Francziaországi változásokra" írt költemény kézirata37
Kis János arczképe42
Kisfaludy Sándor arczképe44
A "Bécsi Magyar Musa" czímlapja45
Bacsányi levele a "Himfy szerelmei"-ben47
Rájnis József névaláírása49
Ányos Pál névaláírása52
Marcpherson arczképe55
Bessenyei György névaláírása59
görög Demeter arczképe63
Rájnis "Toldalék"-jának czímlapja65
Péczeli József arcképe69
Fejér György arczképe71
"Batsányi János versei" czímlapja75
1 poétai munkái" czímlapja58
Martinovics arczképe82
A "Vértanuk fája"84
Verseghy Ferencz arczképe85
Silvio Pellico arcképe87
Gr. Széchényi Ferencz arczképe89
Müller János arczképe91
A "Magyar Minerva" külső czímlapja93
"Ányos Pál munkáji"-nak czímlapja95
A Debreczeni Grammatika czímlapja97
Baumberg Gabriela leánykori arczképeé101
Bacsányiné költeményeinek czímlapja102
Részlet a Napoleon proklamácziójából 105
Metternich Kelemen herczeg arczképe108
I. Napoleon111
Gróf Wrebna névaláírása114
Bacsányi elfogatására vonatkozó parancs115
Gabriela levele férjéhez117
I. Ferencz császár és magyar király arczképe121
Gabriela irónnal írt levele123
Juranica névaláírása126
"A Magyar Tudósokhoz" czímlapja129
Bitnitz névaláírása126
Bacsányi Faludi-kiadásának czímlapja134
Toldy Ferencz ifjúkori arczképe140
Kufstein vára144
Bacsányi állítólagos arczképe (Ernst Lajos gyűjteményében)147
Hafner József arczképe152
Kantz Zsigmond156
Báróczi Sándor160
Bacsányi és neje linzi síremléke163
Bacsányi utolsó verse165

Dr. Szinnyei Ferencz

Dr. Szinnyei Ferencz műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szinnyei Ferencz könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845 Bacsányi János 1763-1845

A könyv kötése kissé megnyílt.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba