798.637

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Digitális és Analóg Technika I-II.

Informatikusoknak

Szerző
Lektor

Kiadó: LSI Oktatóközpont
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.063 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-577-261-0
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Jelmagyarázat9
Villamosságtani alapok összefoglalása11
Sztatikus elektromos tér11
Elektromos töltés11
Feszültség, potenciál13
Kapacitás, kondenzátor15
Elektrosztatikus energia18
Stacionárius áramlási tér18
Elektromos áram, ellenállás, vezetőképesség18
Térbeli áramlás22
Energia és teljesítmény stacionárius áramlás esetén24
Energiaforrások, hálózatok25
Stacionárius és kvázistacionárius mágneses tér28
Mágneses indukció-, térerősség, gerjesztés28
Fluxus önindukció, kölcsönös indukció31
Mágneses anyagok34
Stacionárius mágneses tér energiaviszonyai 37
Mágneses tér mechanikai erőhatása38
Kvázistacionárius elektromágneses tér, indukált feszültség40
Hálózatok időfüggő áramlásjellemzők esetén45
A klasszikus leírás45
Energiaviszonyok időfüggő áramjellemzőknél47
Időben periodikusan változó mennyiségek jellemzői48
Szinuszos jelekkel működő hálózatok52
Többfázisú rendszerek62
Általános periodikus jelekkel működő hálózatok65
Átmeneti jelenségek70
Kétpólusok, négypólusok, erősítők87
Ellenőrző kérdések és feladatok96
A logikai rendszerleírás alapjai99
Analóg és digitális jellemzés, algoritmusok, műveletek99
Logikai leírásmód, műveletek, függvények107
Logikai függvények leírásmódjai108
Egy-, két, és többváltozós függvények111
Logikai műveletek, algebrák119
V - K táblák125
Részben meghatározott függvények133
Emlékezési feladatok megoldása logikai módszerekkel135
Digitális rendszerek kialakítása logikai modulok felhasználásával141
Ellenőrző kérdések és feladatok142
Elektronikus áramkörök építőelemei143
Alkatrészek és konstrukció143
Ellenállások145
Szabványos értéktáblázatok148
Teljesítményviszonyok, hőfokfüggés151
Nagyfrekvenciás viselkedés152
Lineáris-nemlineáris jelleggörbe153
Állandó és változtatható ellenállások154
Külső hatás következtében változó ellenállások156
Kondenzátorok160
Dielektromos állandó, átütési feszültség160
Valóságos kondenzátor. Helyettesítő kapcsolások162
Kondenzátorok hőmérsékletviszonyai164
Kondenzátorok jellegzetes típusai164
Feszültségviszonyok167
Szabványos értéktáblázatok168
Változtatható kapacitású kondenzátorok169
Tekercsek, induktivitás171
Tekercsek működési veszteségei 171
Lágy- és keményvasmagos tekercsek173
Félvezető diódák176
Karakterisztika, főbb jellemzők176
Nagyfrekvenciás és dinamikus viselkedés179
Teljesítménydiódák179
Különleges diódák180
Bipoláris tranzisztorok187
Karakterisztikák, főbb jellemzők187
Tranzisztorok, mint alkatrészek192
Tranzisztor alapkapcsolások195
Bipoláris tranzisztor, mint kapcsolóeszköz204
Térvezérlésű tranzisztorok206
JFET eszközök206
MOSFET eszközök208
Jellemzők, paraméterek210
CMOS eszközök212
Működési sebesség, kapcsoló üzemmód214
Alapkapcsolások FET eszközökkel215
Különleges eszközök217
Fototranzisztorok, optikai csatolók, fényelemek217
A tirisztor család220
Hall hatáson alapuló eszközök229
Folyadékkristályos kijelzők230
Ellenőrző kérdések és feladatok232
Jellegzetes elektronikus áramkörök235
Erősítők235
Általános jellemzők, ideális erősítő235
Visszacsatolás237
A Miller effektus240
Munkaegyenes, kivezérelhetőség243
Áramtükör245
Többfokozatú erősítők246
Teljesítményerősítők246
FET realizáció sajátosságai247
Differenciálerősítők248
Differenciális módú üzemelés250
Közös módú üzemelés251
Ofszetfeszültség252
Műveleti erősítők254
Ideális és valóságos műveleti erősítő255
Kapcsolási változatok257
Visszacsatolt műveleti erősítők259
Műveletmegoldási feladatok261
Műveleti erősítők frekvenciaviszonyai264
Oszcillátorok265
Az oszcilláció feltételei265
Klasszikus oszcillátor típusok266
Kvarc oszcillátorok268
Tápegységek, stabilizátorok271
Egyenirányítók272
Analóg stabilizátorok274
Kapcsoló-üzemű tápegységek278
Billenő áramkörök281
Bistabil billenőkörök281
Monostabil billenőkörök284
Astabil billenőkörök286
Schmitt triggerek287
Ellenőrző kérdések és feladatok290
Digitális áramkörök293
Kapcsolók és integrált áramkörök293
Áramlogikás hálózatok294
Feszültséglogikás hálózatok297
Integrált áramkörök általános kérdései305
Bipoláris integrált áramkörök312
A T2L család312
Az ST2L család315
Az ECL család316
MOS integrált áramkörök320
MOS inverterek és kapuáramkörök320
CMOS inverterek és kapuáramkörök324
MOS elemek dinamikus tulajdonságai329
Tároló áramkörök és jellemzőik331
A két alapáramkör331
Realizációs kérdések332
Vezérlési módok338
Ellenőrző kérdések és feladatok340
Digitális hálózatok341
Definíciók341
Digitális hálózatok jellemzése automataelméleti módszerekkel344
Automaták leírásmódjai347
Néhány jellegzetes automata-típus350
Egy szemléltető példa351
Az áramköri késleltetések befolyása a digitális hálózatok működésére355
A késleltetések hatása kombinációs hálózatoknál356
A késleltetések és visszacsatolások együttes hatása sorrendi hálózatoknál. Jellemző táblák365
Versenyfutási jelenségek369
A "lényeges" hazárd372
Aszinkron és szinkron sorrendi hálózatok374
Tárolóelemek, mint automaták379
Digitális hálózatok realizációs kérdései384
IC-kapcsoló mezők386
PLA, ROM, PAL389
PLD396
Ellenőrző kérdések 406
Kombinációs hálózatok kialakítási kérdései409
Matematikai minimál alakon alapuló hálózatok409
A minimál alak előállítása táblázatos módszerrel410
A részben meghatározott (DON'T CARE) esetek kezelése táblázatos módszernél413
Közös részhálózatok kialakítása413
Dekompozíció417
Egyszerű diszjunkt-dekompozíció418
Összetett diszjunkt-dekompozíció426
A realizációs eszközkészlet hatása a hálózat kialakítására431
Logikai egyenletek felhasználása kombinációs hálózatok kialakításánál439
Logikai egyenletek és egyenlőtlenségek440
Algebrai megoldás442
Grafikus megoldás445
Példa egyenlőtlenségre452
Logikai ítéletek, következtetések és egyenletek454
Ellenőrző kérdések460
Sorrendi hálózatok kialakítási kérdései463
A kialakítással kapcsolatos elvi szintű meggondolások463
A hálózat-kialakítás egy klasszikus, intuitív útja466
Szinkron sorrendi hálózatok kialakítása474
Teljesen meghatározott hálózatok476
Részben meghatározott hálózatok492
Állapotkódolási kérdések500
Realizációs kérdések511
Egy összefoglaló feladat514
Aszinkron sorrendi hálózatok kialakítása519
A hálózatkialakítás főbb mozzanatai521
Egy szisztematikus módszerrel megoldott feladat530
A tranziensek okozta problémák aszinkron feladatok állapotkódolásánál536
A bemeneti- és belső késleltetések, valamint a lényeges hazard hatása az állapotkódolásra552
Realizációs kérdések552
Mikroprogramozott és fázisregiszteres elven felépülő sorrendi hálózatok554
Mikroprogramozott rendszerek555
Fázisregiszteres rendszerek562
Ellenőrző kérdések567
II. kötet
Különleges digitális hálózatok569
Szimmetrikus-, pozicionális- és híd-hálózatok569
Szimmetrikus függvények és hálózatok569
Pozicionális hálózatok577
Híd-struktúrák578
Küszöb-logikás hálózatok581
Küszöb-elem, küszöbfüggvény581
Egyszerű és összetett küszöbfüggvények584
Geomatriai ábrázolás és lineáris szeparálhatóság585
Identifikációs algoritmus587
Összetett küszöbfüggvények szintézise591
Összefoglalás594
Majoritás és minoritás-logikák596
Többértékű logikák597
A POST függvény fogalma és a vele kapcsolatos műveletek597
Többértékű függvények minimalizálása605
Megjegyzések, realizációs kérdések610
Fuzzy-logikák612
Fuzzy-halmazok és műveletek615
Fuzzy relációk622
FUZZY flip-flopok elvi működése és realizációja632
Fuzzy logikák irányítástechnikai alkalmazása641
Ellenőrző kérdések647
Funkcionális egységek651
Regiszterek651
Kódolás, kódátalakítók654
Információelméleti alapfogalmak654
Kódolási alapok657
Alkalmazott kódrendszerek661
Kódátalakítók667
Demultiplexerek673
Adatelosztás674
Kódátalakítás674
Demultiplexerek összekapcsolása677
Multiplexerek677
Adatkiválasztás678
Logikai feladatmegoldás678
Multiplexerek összekapcsolása680
Számlálók682
Aszinkron előreszámlálók683
Szinkron előreszámlálók684
"Hátra"-számlálók687
Reverzíbilis számlálók689
Számlálók kialakítása adott feladatra691
Számlálókkal felépített frekvencia-osztók695
Aritmetikai műveletvégzők698
Számábrázolás698
Bináris összeadók és kivonók709
BCD számábrázolás és összeadás718
Bináris szorzás721
BCD szorzás732
Bináris osztás734
Műveletek levegőpontos bináris számokkal746
Digitális komparátorok, összehasonlítók751
Elvi működés751
Soros elven működő komparátorok753
Párhuzamos elven működő komparátorok755
Komparátorok összekapcsolása756
Memóriák759
Elvi működés, főbb jellemzők, csoportosítás759
Memória-cellák felépítése és működése762
Memória-egységek felépítése766
Memóriák szervezése768
Aszociatív szervezése774
Memóriák összekapcsolása777
Digitál-Analóg átalakítók779
Elvi működés, általános blokkvázlat779
Kapcsoló- és ellenálláshálózatok781
Jellegzetes megvalósítási esetek782
Alkalmazások785
Analóg-Digitál átalakítók786
Elvi működés, mintavételezés787
A/D átalakítók alaptípusai789
Jellegzetes megvalósítási esetek790
Egy összetett alkalmazási példa795
Ellenőrző kérdések és feladatok796
Szoftver és hardver vegyes alkalmazásán alapuló digitális rendszerek801
Általános meggondolások 801
A rendszer hardver összetevői803
CPU-Central Processing Unit (Központi feladatmegoldó egység)803
MEMORIA-egység807
IO-INPUT-OUTPUT egységek808
A rendszer szoftver összetevői809
Program és utasítások809
Az utasításvégrehajtás hardver lépései és az utasításkészlet810
A CPU és az IO-egységek kapcsolata823
IO-egységek címzése823
Az INTERRUPT. Program-megszakítás824
IO INTERFÉSZ feladatok828
A MEMORIA és az IO-egységek kapcsolata832
Kapcsolat a CPU közreműködésével832
Közvetlen MEM-IO kapcsolat833
Egy professzionális, univerzális, digitális berendezés szemléltető bemutatása836
A HW felépítése837
Az utasításkészlet839
Szemléltető feladatok843
Ellenőrző kérdések850
Gyakorló feladatok és megoldásaik851
Gyakorló feladatok az 1. "Villamosságtani alapok" c. fejezethez851
Feladatmegoldások az 1. fejezethez853
Gyakorló feladatok a 2. "Logikai rendszerleírás alapjai" c. fejezethez863
Feladatmegoldások a 2. fejezethez866
Gyakorló feladatok a 3. "Elektronikus áramkörök építőelemei" c. fejezethez873
Feladatmegoldások a 3. fejezethez875
Gyakorló feladatok a 4. "Jellegzetes elektronikus áramkörök" c. fejezethez883
Feladatmegoldások a 4. fejezethez888
Gyakorló feladatok az 5. "Digitális áramkörök" c. fejezethez904
Feladatmegoldások az 5. fejezethez905
Gyakorló feladatok a 6. "Digitális hálózatok" c. fejezethez910
Feladatmegoldások a 6. fejezethez915
Gyakorló feladatok a 7. "Kombinációs hálózatok kialakítási kérdései" c. fejezethez934
Feladatmegoldások a 7. fejezethez936
Gyakorló feladatok a 8 " Sorrendi hálózatok kialakítási kérdései" c. fejezethez953
Feladatmegoldások a 8. fejezethez957
Gyakorló feladatok a 9. "Különleges digitális hálózatok" c. fejezethez980
Feladatmegoldások a 9. fejezethez982
Gyakorló feladatok a 10. "Funkcionális egységek" c. fejezethez999
Feladatmegoldások a 10. fejezethez1003
Gyakorló feladatok a 11. "Szoftver és hardver vegyes alkalmazásán alapuló digitális rendszerek" c. fejezethez1036
Feladatmegoldások a 11. fejezethez1037
Néhány tájékoztató irodalmi forrás1045
Tárgymutató1047
Összesített tartalomjegyzék1055

Dr. Szittya Ottó

Dr. Szittya Ottó műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szittya Ottó könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem