A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A tudományos megismerés rendszertana

Gazdálkodás és szervezéstudományok

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Elfogadhatatlan a magasan képzett értelmiségiek munkáját, fejlődését a véletlenre bízni. Ilyen hozzáállás mellett, a képzésükbe fektetett energiák, eszközök megtérülése bizonytalan. El kell... Tovább

Tartalom

I. TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS 6
1. Tudás - megismerés - ismeretelmélet 6
2. A tudományos gondolkodás 8
3. A tudomány, mint a társadalmi tudat formája 10
4. A tudományos kutatómunka szintjeihez kapcsolódó fogalmak 11
5. A tudomány közösségekben klaszterizálódik 15
II. A TUDOMÁNYOS MUNKA ÉS SZINTJEI, A TUDOMÁNY ÁGAI 18
1. A világ tudományos eredményeinek megismerése 18
2. A tudomány ágai 20
III. A TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS FOLYAMATA 27
1. Általános és szakmaspecifikus tudás 27
2. A tudományos ismeretszerzés elemei 30
3. A tudományos kutatásról általában 31
4. A tudományos munka iránti viszony 40
5. A kutatási munka folyamata 41
6. A problémafelismerés és keresés lehetőségei 45
IV. A DISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK JELLEMZŐI ÉS FOLYAMATA 49
V. HIVATKOZÁSOK, IDÉZETEK, CITÁCIÓS GRÁFOK 51
1. Az idézés 52
2. A citációs gráfok fejlődése 54
3. A plagizálás 56
VI. A KUTATÁSI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE (SCIENTOMETRIA) 57
1. Történeti áttekintés 57
2. Törekvések a mérés objektivitására 64
3. A műszaki haladás számszerű mérésének lehetősége 66
4. Műszaki fejlesztés és a termelési tényezők hozadéka 68
VII. A GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK SAJÁTOSSÁGAI 70
1. Cél a társadalom jobbá tétele 70
2. A társadalomelmélet elemei 71
VIII. A GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK SPECIÁLIS ADATGYŰJTÉSE 76
1. A speciális adatgyűjtés módszerei 76
2. Szakmai megfontolások 78
3. A kapcsolódó fontosabb valószínűségi-számítási összefüggések rövid áttekintése 81
4. Az alapsokaságból vehető minták száma 90
5. A mintavétel módszerei 91
6. A mintaelem-szám rétegenkénti meghatározása 95
7. A szükséges mintaelem-szám meghatározása egyszeri véletlen mintavétel esetén 96
8. A kérdőíves kutatások 97
IX. KÖVETKEZTETÉSEK A MINTÁKBÓL ÉS AZ ADATBÁZISOK ELEMZÉSE 113
1. Méréselmélet 113
2. Következtetések a mintákból, a becslések fő típusai 120
X. ADATFELDOLGOZÁS SPSS PROGRAMCSOMAG
ALKALMAZÁSÁVAL 123
1. Az SPSS programcsomag lényege 124
2. Adatelőkészítés a statisztikai feldolgozáshoz 125
3. Az EViews programcsomag ökonometriai alkalmazása 145
XI. A KUTATÁSI HIPOTÉZISEK ELLENŐRZÉSE 148
1. A probléma értelmezése 148
2. A hipotézisvizsgálat lépései (logikai menete) 151
3. Statisztikai próbák - próbafüggvények 159
XII. A VARIANCIAANALÍZIS KITÜNTETETT SZEREPE A TÁRSADALOMKUTATÁSOKBAN 184
1. Alapfogalmak 184
2. Szignifikáns differencia szerepe a varianciaanalízisben 186
3. A varianciaanalízis alkalmazásának előfeltétele 187
4. A varianciaanalízis lépései (elméleti áttekintés) 188
5. Középénekek páronkénti összehasonlítása (Fisher-féle eljárás) 193
6. Mintapélda a számítások szemléltetésére 193
XIII. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE ÉS HASZNOSÍTÁSA DOLGOZATOK ÍRÁSÁVAL 198
XIV. A K+F TEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI RANGJA /Törvény az innovációról/ 209
XV. TÁRSADALOM-ETIKAI ÉS POLITIKAI JELENLÉT A TUDOMÁNYPOLITIKÁBAN 215
XVI. A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZEREPE A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ELTERJESZTÉSÉBEN 218
MELLÉKLETEK 220
1. Példa a problémafelismerésre 221
2. A Magyar Tudományos Akadémia feladata és szervezete 225
3. Tomcsányi Pál 200 gyakorlati kérdése és válasza 250
IRODALOMJEGYZÉK 271
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem