863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az általános iskolai tanárképzés 25 éve

25 éves az általános iskolai tanárképzés/Jubileumi évkönyv a tanárképző főiskolák 25 éves fennállására

Tartalom

Miklósvári Sándor: Az általános iskolai tanárképzés 25 éve5
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai tanárképzésben
Hegedűs András: A tanárképzés tartalmi korszerűsítésének néhány kérdése25
Papp József: Az egységes pedagógusképzés tapasztalatai a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán37
Juhász Tamásné: A főiskolán folyó oktatási kísérletek és azok tapasztalatai45
Dr. Futó József: A földrajz tanszéken folyó ellenőrzési kísérletek tapasztalatai55
Vas Károly: Az általános iskolai történelem szakos tanárképzés reformja során végzett kísérletek tanulságaiból63
Dr. Pelle Béla: Az általános iskolai matematikatanítási kísérletek eredményei71
Dr. Makranczy Béla: Új eljárások és módszerek a fizika szakos tanárképzésben85
Márk Bertalan: A technikai nevelés új útja97
Somos János: Az oktatás technikai eszközei és a pedagógusképzés115
Tanulmányok a főiskolai szakoktatás és a gyakorlati képzés fejlődéséről
Dr. Geréb György: A pszichológia szerepe a pedagógusképzésben131
Bánszki István: Az irodalmi szeminárium helye és szerepe a felsőoktatásban139
Dr. Kolta Ferenc: Az ifjúsági irodalom c. tárgy a magyar szakos általános iskolai tanárok képzésének rendszerében157
Békési Imre: Élő nyelv és nyelvészet a főiskolai képzésben163
Dr. Temesi Mihály: A magyar nyelvtan oktatásának helyzete és feladatai a tanárképző főiskolákon175
Bachát László: A főiskolai nyelvoktatás módszereinek fejlődése193
Dr. Bihari József: A főiskolai orosz szakos tanárképzés 25 éve201
Palásti László: Az idegen nyelvi lektorátus szerepe a tanárképzésben215
Dr. Frisnyák Sándor: Adatok az általános iskolai földrajztanár-képzés történetéhez (Dr. Udvarhelyi Károly munkássága)223
Dr. Szendrei János: Az általános iskolai matematika szakos tanárképzés fejlődése237
Vinkler László: A rajzoktatás és művészeti nevelés koncepciójának fejlődése a tanárképző főiskolák negyedszázados története során245
Hegyi József: Az ének-zene szerepe a tanárképzésben257
Szigeti Lajos: A testi nevelés néhány időszerű kérdése a tanárképző főiskolákon271
Dr. Szegedi János: A mezőgazdaságtan szakos általános iskolai tanárképzés vázlatos története és helyzete285
Dr. Takács József: A tanárképző főiskolai könyvtárak fejlődése és szerepe a tanárképzésben297
Puskás Lajos: A gyakorlóiskolák szerepe a pedagógusok képzésében309
Király Gyula: A hallgatók úttörővezetői munkára való felkészítésének fejlődése a főiskolán321
Elek József: A levelező oktatás szerepe az általános iskolai tanárképzésben335
Tanulmányok a tanárképző főiskolák nevelőmunkájának köréből
Dr. Szántó Károly: A hivatástudatra nevelés a 25 éves általános iskolai tanárképzésben351
Dr. Almásy György: Az öntevékenységre és az önállóságra nevelés néhány problémája373
Csillag Béla: A pártszervezet politikai nevelőmunkája383
Vonyó József: Az ifjúsági mozgalom szerepe a tanárképzésben a Pécsi Tanárképző Főiskolán391
Dr. Nagy József: A hallgatói demokratizmus kialakítása és fejlesztése az Egri Tanárképző Főiskolán399
Kovácsné Győri Ida: A kollégiumi nevelés szerepe és jelentősége a tanárképző főiskola munkájában409
Gergely János: A diákönkormányzat néhány kérdése a kollégiumi nevelőmunkában425
Dr. Nagy Antal: Az ifjúságpolitikai szociológia létjogosultsága és szerepe a tanárképzésben435
Dr. Mák Mihály:
Kerey Miklós: Az Egri Tanárképző Főiskolán végzett tanárok beilleszkedése az iskolai életbe455
Tanulmányok a tanárképző főiskolák tudományos tevékenységéről
Dr. Domján Károly: A pedagógiai jelenségek kutatásának néhány pszichológiai kérdése467
Sárdi Béláné: A tantárgypedagógiai kutatások szerepe, jelentősége, módszere a tanárképzésben475
Dr. Szűcs László: Az egri főiskola tudományos életének fejlődése485
Kóbor Jenő: A tanárképző főiskolák tudományos diákköreinek munkájáról501
Friedrichné dr. Kovács Irén: A marxista-leninista tudományos diákkörök szerepe az oktató-nevelő munkában az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán509
A kötet lektorai519
Orosz nyelvű összefoglaló523-580
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem