865.232

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar népművelés története

1919-1945/Szöveggyűjtemény II/1. (Kézirat)

Előszó

Az imperialista hatalmak még javában osztozkodtak az első világháborúban szerzett koncokon, máris egységesen újabb hódító terveket szőttek a magyar Tanácsköztársaság elfojtására. Amerika, Anglia,... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐ 3
KULTÚRPOLITIKA 27
Huszár Károly: A felnőttek oktatásának jövő irányelvei 29
Iskolánkívüli népművelési ankét. Gróf Klebelsberg Kunó megnyitója 34
Czakó Elemér Dr.h. államtitkár előadása az iskolánkívüli népművelés irányelveiről 38
Kornis Gyula: Nemzeti megújhodás 40
Novágh Gyula: Fontos-e a népművelési törvény sürgős megalkotása? 48
Eyssen Tibor: A revízió gondolata és az iskolánkívüli népművelés 54
Karafiáth Jenő Vallás- és Közoktatásügyi miniszter képviselőházi beszéde 57
Kultúrpolitika: 60
Kulturális honvédelem, Hóman Bálint beszéde 62
Saasi Nagy Lajos: A turáni eszme 66
Kósa Kálmán: Az iskolai és iskolánkívüli nevelőmunka 67
Páll András: A magyar szabadidőmozgalom időszerű kérdései 72
ISMERETTERJESZTÉS 81
Sztrókay Kálmán: A tudományok népszerűsítése 83
Móczár Miklós: Természettudományi ismeretek kiválasztása az iskolánkívüli népművelésben 86
Szekeres László: Népművelés és faluszervezés 90
Újhelyi István: Mit tehet vagy tegyen a tanító, hogy a falu népét megvédje a szélsőséges izgatásoktól! 94
Benkő László: A harctér népművelése 96
Szabó D. László: A társadalmi rendek kifejlődése és mai helyzete (Előadás-vázlat) 99
Hungarus Yiator: Háború és béke (Előadás-vázlat) 105
Orbán Magda: A kolozsvári Baross-Szövetség magyar életét ismertető előadássorozata 107
Népművelési előadás Kálózon 108
Mátraszele község népművelési napja 109
Népművelés a bányászok között 110
Az iskolánkívüli népművelés tízévi statisztikája 112
KÖNYV, KÖNYVTÁRPOLITIKA, SAJTÓ 117
A magyar könyvnapról 119
Tamás Kálmán: A tizenötödik magyar könyvnap elé 120
Majoros Károly: Könyvtári razzia 124
Pápai István: Milyen könyvek volnának szükségesek a falusi nép művelésének emelésére? 127
Jeney István: A népkönyvtárak térhódítása 131
Nevelős Gyula: Miért van szükség erre a lapra? 135
Tamás József: A Színházi Élet fejfájára 137
IRODALOM. MŰVÉSZET 139
Irodalom 141
Németh Sándor: Irodalmunk szerepe a népművelésben 141
Könnyű László: Az új népies irodalom jelentősége a népművelésben 143
A ponyvaszellem reneszánsza (Pasquino) 145
Szépirodalmi kiadványok 146
Film 149
Szegő Sándor: A mozgószínház, mint a kultúra hordozója 149
Vidacs Aladár: A film a népművelésben 153
Filmszemle 157
Színház 163
Bisztray Gyula: Két évtized színházi mérlege (1910-1930) 163
Bédey Tivadar: A színházi közönség kulturája 168
Birkás Ede: Az ősz és tél magyar társadalmi vígjátékai 172
Színházi szemle 174
Képzőművészet 175
Gyomai György: A festőművészet és a magyar ember 175
Máriay Ödön: Művészeti szemle 177
Az év képzőművészeti kiállításai 181
Zene 182
Hangverseny a városi népművelés szolgálatában (-gh) 182
ősz Lajos Attala: A tanító teendője a magyar népdal, népzene és népművészet védelmében 184
A baranya megyei népművelési dalosverseny és ennek jelentősége 186
Köveskúti Jenő: Két irredenta dal 187
Nemes János: Hazafias dalaink éneklése 187
MŰKEDVELŐ ELŐADÁSOK 189
Rózsa József: A műkedvelő előadások szerepe a népművelésben 191
Kertész Kálmán: Műkedvelő színdarabok és előadások 195
A műkedvelő színdarabok jegyzéke elkészült 199
Tamás József: Bokrétamozgalom a népművelés szemszögéből 201
Kokas Kálmán: A tízéves Gyöngyös Bokréta 202
Színdarab javaslat 205
EGYHÁZAK, EGYESÜLETEK, EGYLETEK 209
Nevelős Gyula: A katholikus népművelésről 211
Kapi Béla: Az evangélikus egyház népművelési munkája 215
Novágh Gyula: Az ifjúsági egyesületek népművelő munkájáról 221
Tóth B. László: A gyáripari dolgozók és a népművelés 226
Teendőink iskolán kívül (Jászapáti tanító) 227
A NÉPMŰVELÉS PEDAGÓGIÁJA 229
Fekete József: Jegyzetek az iskolánkívüli népművelés pedagógiájáról 231
Németh Lajos: Hol a népművelés pedagógiája? 236
Bochanek Leon: Extenzív vagy intenzív legyen-e az iskolánkívüli népművelés? 238
Kovács Dezső: Szüntelenül műveljük népünket! 239
Hankiss János: A művelt munkás 241
Napoleon - a tanyán (K.K.) 243
Schöner Ferenc: A magyar jellemképzésnek népművelési téren való intézményes megszervezése 245
Katona Géza: A népművelési anyag kiválasztásának szempontjai 246
JEGYZET 251
Az idézett folyóiratok főbb adatai 251
Folyóiratcímek 253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem