A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egészségnevelés 1987/1-6.

Az Országos Egészségnevelési Intézet folyóirata - XXVIII. évfolyam

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 288 oldal
Sorozatcím: Egészségnevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus okozta társadalmi problémák és növekedési tendenciájuk megállapításának lehetőségei
Dr. Csenke László: Az alkoholizmus társadalmi megelőzése. Betegségfelfogás - egészségnevelés
Dr. Jakubecz Sándor: A Magyar Vöröskereszt szerepe az ifjúság családi életre nevelésében
Dr. Laczkó György - Lukáts Ágnes - Dr. Székely Lajos: Balesetmegelőzés
Dr. Mándoki Rózsa: "Az oltás: oltalom!" Dr. H. Mahler - az EVSz. főigazgatója üzenete az 1987. évi Egészségügyi Világnapra
Dr. Mándoki Rózsa: "Önök még nem hallottak semmit" Egészségügyi tisztviselők küzdelme a történelem legújabb járványának támadása ellen
Dr. Métneki János: Helyzetkép az ifjúság családi életre neveléséről
Dr. Schmidt Péter: Védőoltás és egészségnevelés a körzeti gyermekorvos szemével
Dr. Schwartz Heinrich: A családi életre nevelés Ausztriában
Dr. Simon Tamás: Gondolatok az idei Egészségügyi Világnap jelszaváról
Dr. Simon Tamás - Dr. Till Gabriella: Hogyan tükröződik az AIDS, mint veszélyes betegség első éves orvos- és műszaki egyetemisták tudatában
Szekszárdi Júlia: Az iskolai családi életre nevelés problémái
Dr. Székely Lajos: Lásd Laczkó Dr.
Dr. Székely Lajos: Az egészségügyi dolgozók főiskolai képzése a családi életre nevelés feladataira Magyarországon
Dr. Till Gabriella: Lásd Dr. Simon Tamás
Szemelvények az AIDS-ellenes propagandából
Az Ottawai Egészségmegőrzési Karta
Felmérések
Angyal Angéla - Pásztorné Csiga Gyöngyi: Mentálhigiénés felmérés általános iskola felső tagozatos tanulói között
Dr. Bártfai Imre: Lásd Dr. Herlicska Károlyné
Dr. Deli László: Lásd Dr. Márk László
Dietz Ferenc: Munkahelyi balesetek alakulása Pest megye egészségügyi intézményeiben 1983-1985. években
Dr. Fésűs László: A tiszántúli tanuló ifjúság testnevelésének vizsgálata az ehhez szükséges feltételrendszer tükrében
Fodorné Csepregi Zsuzsa - Dr. Kovács Gábor - Fogl Magdolna - Halmos Tamás: Szűrővizsgálati modellkísérlet serdülők körében
Dr. Fogl Magdolna: Lásd Fodorné Csepregi Zsuzsanna
Dr. Formaggini Margit - Oszlár Julianna - Nikodémusz István: Üzemi dolgozók érdeklődésének vizsgálata a táplálkozás-élelmezés tárgykörében
Gara István: Szakmunkásképző intézetben tartott egészségnevelési előadások tapasztalatai
Gerő Lászlóné - Szabó Zsuzsanna: Tanítsuk a korszerű fogamzásgátlást
Dr. Géher Pál - Dr. Molnár László: A betegek együttműködési készségét meghatározó orvosi és szociológiai tényezők vizsgálata spondylitis ankylopoeticában
Gombás Péterné: Lásd Somogyi István
Dr. Halmos Tamás: Lásd Fodorné Csepregi Zsuzsa
Dr. Herlicska Károlyné - Szilárd István - Bártfai Imre: A pedagógusképző intézmények tevékenysége az egészséges életmódra nevelésben
Horváthné Felkai Judit: Lásd Somogyi Jolán dr.
Katona András: Lásd Márk László dr.
Kiss Zsuzsanna - Tóth Kálmán: Negatív családi mentálhigiénés hatások felismerésére való törekvés
Dr. Kovács Gábor: Lásd Fodorné Csepregi Zsuzsa
Dr. Kovács Zoltán: Lásd Pallagi Anna dr.
Lászlófi Marianna: Lásd Steinhacker Rozália
Dr. Lénárt Béla: Az egészségre nevelés feltételeinek vizsgálata a Borsod megyei iskolákban
Dr. Márk László - Dr. Katona András: Heveny szívizom infarktus elsődleges megelőzésének vizsgálata gyulai tanárok és orvosok között
Dr. Molnár László: Lásd Géher Pál dr.
Müller Anna: Szeged néhány orvosi körzete nyugdíjas lakosságának gyógyszerfogyasztásáról
Dr. Nikodémusz István: Lásd Formaggini Margit dr.
Oszlár Julianna: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban lakó hallgatók véleménye az egészségnevelésről
Oszlár Julianna: Lásd Formaggini Margit dr.
Pallagi Anna - Petheő István - Dr. Kovács Zoltán: Utánvizsgálatok középiskolások egészségkárosító szokásairól
Pajor Géza: Első éves főiskolai hallgatók egészségkultúráltságáról
Pásztorné Csige Gyöngyi: Lásd Angyal Angéla
Petheő István: Lásd Pallagi Anna dr.
Pék Andrásné: Lásd Somogyi Jolán dr.
Sáhó Erzsébet: Lásd Veres Judit dr.
Somogyi Jolán - Pék Andrásné - Horváthné Felaki Judit - Gombás Péterné: Lehetőségek és feladatok az elhízás befolyásolására gyermekkörzetben
Steinhacker Rozália - Lászlófi Marianna - Dr. Vértes László: Dohányzás és idősek multimorbiditása
Szabó Zsuzsa: Lásd Gerő Lászlóné
Dr. Székely Mária: A röntgen osztály betegforgalmában kimutatható baleseti tényezők
Dr. Szilárd István - Walter Károly: A képzési struktúra hatása a tanítójelölt hallgatók egészségmagatartására
Dr. Szilárd István: Lásd Herlicska Károlyné dr.
Veres Judith - Sáhó Erzsébet: Kávéivási szokások. Időskorú szociális gondozottak kávéfogyasztási szokásai
Veres Jutith - Sáhó Erzsébet: Az időskorúak példamutatása felelősség. Időskorúak véleményei, vallásai káros szokásaikról
Dr. Vértes László: Lásd Steinhacker Rozália
Dr. Walter Károly: Lásd Szilárd István dr.
Gyakorlati kérdések
Dr. Ajtai András: Gyermek és környezete. Módszertani tervezet Kerepestarcsa Nagyközség Egészségnevelési Programjához
Dr. Aszódi Imre: Serdülők Szexuális magatartása és felelőssége
Bedéné Balogh Róza: Lásd Gazdag Jenőné
Bognár Gusztáv: Lásd Gazdag Jenőné
Bognár Gusztáv: Lásd Telkes József dr.
Dr. Csenke László - Dr. Takács Imre: Alkotó készségre nevelni
Dr. Csépe Péter: A pszichoszomatikus szemlélet és a beteg folyamatos tájékoztatásának jelentősége onkológiai betegek kezelésében
Dogmar Nováková: Egy egészségnevelési program és tanulságai
Drapos Béláné: Lásd Losonci Zoltánné
Gazdag Jenőné - Bedéné Balogh Róza: Gyógyszerrész a vény nélkül is beszerezhető gyógyszerekről
Horváth István: Falusi körzetben diagnosztizált daganatos esetek ismertetése és a kezelésbe vétel között eltelt időre
Kaposvári Júlia: Lásrd Veres Zsuzsa dr.
Prof. Karsdorf Gerhard: Fiatalok otthoni balesetei és a balesetvédelemre nevelés
Kozák Istvánné: Családi gondozó munka a cigányság körében
Kovács Sándorné: Gondolatk az iskolapszichológus szükségességéről
Kulcsár Sándorné: Gondolatok az iskolapszichológus szükségességéről a kislétszámú vagy korrekciós osztályok vizsgálata tükrében
Lelkes Miklós: Lásd Nikodémusz István Dr.
Losonczi Zoltánné - Paróczai Dezsőné - Drapos Béláné: Fiatalok - a fiatalokért
Nikodémusz István - Lelkes István - Szél György: Kórházhigiéne és egészségnevelés
Dr. Pajor Géza: Ehető és mérges gombák bélyegeken
Paróczai Dezsőné: Lásd Losonczi Zoltánné
Dr. Szél György: Lásd Nikodémusz István dr.
Szövérffy Géza: Cukorbetegek egészségnevelésének sajátosságai
Dr. Telkes József - Bognár Gusztáv: Humán Szolgáltató Központ
Telkes József: Humán szolgáltatások értékelésének szempontjai
Tuuliki Juusela: Egészségnevelés 2000-re
Dr. Veres Zsuzsa - Kaposvári Júlia: Új egészségnevelési mozgalom a középiskolában: Nem dohányzók osztálya
Dr. Zajkás Gábor: Jó és rossz fogyókúrák
Dr. Takács Imre: Lásd Csenke László dr.
Továbbképzés
Dr. Farkas Gyula - Szekeres Erzsébet - Kalmár Istvánné: Magyarországi leányok serdülésének ideje és ennek gyakorlati vonatkozásai
Dr. Farkas Márton: Fiatalkori kismedencei gyulladás oka és hatása a termékenységre
Kalmár Istvánné: Lásd Farkas Gyula dr.
Dr. Kun Ferenc: Az egészségnevelés helye az egészség megőrzésének feltételrendszerében
Dr. Métneki János: Az egészség-betegség-megelőzés fogalmak egészségnevelési megközelítése
Mozsgay Géza: Kórokozó személyek, a lélektani környezet szennyeződés létrehozói
Dr. Szekeres Erzsébet: Lásd Farkas Gyula dr.
Dr. Székely Lajos: Terminológiai vita az egészség fogalomról
Vitafórum
Dr. Kiss András: "...indokolatlan orvoshoz fordulás pedig nincs"
Az egészségnevelés történetéből
Dr. Fehér Erzsébet: A modern családi nevelés első hazai propagandistája
Dr. Gonda György: Érdekességek az óegyiptomi orvoslásból
Dr. Kempler Kurt: Kováts Mihály Hufeland-magyarításának korszerűsége
Dr. Oláh János: Az egészségnevelés néhány vonatkozása a Horthy-korszakban a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságban
Dr. Oláh János: Gárdonyi Géza az egészségnevelésről
Dr. Pajor Géza: Betegápolók bélyegeken
Soproni László: Az egészségkultúra és egészségnevelés szerepe Madzsarné Jászi Alice munkásságában
Dr. Szabó Béla: K. Mátyus István szerrepe az Ókori Olimpiai Játékok története feltárásában a 18. sz. végén
Dr. Vértes László: Janusz Korczak élteműve - mentálhigiéne és egészségnevelés
Beszámolók, tapasztalatcsere
Dr. Gláz Ágnes: Egyedi Klára Daganatos Betegek és barátaik (TUBA) Klubja
Dr. Gonda György: Egészségnevelés-perspektívák 2000-re
Dr. Gonda György: Betegségek megelőzésének és az egészségi helyzet javításának gazdasági szempontjai
Dr. Gonda György: Néhány egyszerű szó a fokhagymáról
K. E.: Megalakult - a Magyar Reklámszövetség keretei között - a társadalmi célú reklám szakosztály
Dr. Katona Edit: Az 1986. évi Bugát Pál pályázat értékelése
Losonci László: Terápiás Közösségek Tizedik Világkonferenciája
M. J.: Beszámoló az Egészségnevelés Nemzetközi Uniója 1987. március 25-27. között Madridban tartott I. Európai Egészségnevelési Konferenciájáról
Dr. Makra Csaba: Beszámoló Gyermekfogászati és Parodontológiai szimpóziumról
Dr. Mándoki Rózsa: Beszámoló az európai szocialista országok és Kuba egészségnevelési intézeti igazgatóinak konferenciájáról és a Terminológiai Munkacsoport üléséről
Dr. Métneki János: Visszatekintés az Egészségnevelési Szövetség eddigi tevékenységére
Dr. Mozsgay Géza: Példabeszéd a példamutatásról
Tóth Magdolna: "Ha egészségesen élsz - könnyebb a tanulás is!"
Dr. Vértes László: Nyugdíjasok pihenőtábora - új egészségnevelési forma
Új könyvek
Dr. G. Gy.: Magas Vérnyomás és az életmód - Dr. de Chatel Rudolf: Hipertónia
Dr. G. Gy.: A "Kérdőjel" újabb kötete - Dr. Gáti István - Dr. Egyed Jenő: A nő orvosi szemmel
Dr. Katona Edit: Fanatikus hittel, erős akarattal - Schrilla György: Egy távfutó vallomása
Dr. Rubóczky István: A daganatok biológiai tulajdonságai - Tompa Anna: Fáradó sejtek
Varga Györgyné: Szülőknek szakembereknek - Dr. Zoltán Zsófia: Mit egyen a gyermek?
V. L.: Egy könyv általános műveltség fejlesztéséhez - Pléh Csaba: A történetszerkezet és az emlékezeti sémák
V. L.: Napjaink legújabb tudományos eredményei - Lipcsey Attila - Szentistványi István - Janka Zoltán: A pszichiátriai biológiai alapjai
Dr. V. L.: "Magyarország állatvilága" - Mayer József: Bögölyök - Tobanidae
Vértes László: "Szép az ami érdek nélkül tetszik" - Dr. Katona Edit - Csonka Mária: Moletteknek mindenféléről
Dr. Vértes László: Minden megvetett és megalázott embernek" - Levendel László: Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása
Dr. Vértes László: A magasabb rendű idegműködés fogalmának filozófiai értelmezése - Farkas László: Agyelmélet és filozófia
Dr. Vértes László: "A recept csak eligazít..." - Dr. Katona Edit, Vermes Éva: Mi nők - és férfiak a változás korában
Lapszemle
B. Á.: Dohányzás - már nem elég csak szólni ellene - World Health Fórum
Dr. G. Gy.: A dohányzás frontjáról - Tobacco Alert
Dr. G. Gy.: Füstmentesen kétezerre? - World Health Fórum
Dr. G. Gy.: Dohányzás és a harmadik világ
Dr. G. Gy.: Az angol nyelvterületen legmagasabb a nők tüdőrák halálozása - Press Release
Dr. G. Gy.: Az angol Egészségnevelési Intézet folyóirata
Dr. G. Gy.: A 40. Egészségügyi Világközgyűlés határozatai
Dr. Gonda György: Miről írt a World Health 1986. első negyedévében?
Dr. Gonda György: Miről írt a World Health 1986. második felében
Dr. Gonda György: Miről írt a World Health 1986. harmadik negyedévében
Dr. Gonda György: Az Egészségnevelés Nemzetközi Uniójának folyóiratában a Hygieben olvastuk
Kempler Kurt: Oldott légkörben kell megközelíteni a problémákat
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerész az infomrációtársadalomban. A jövő a múlt megfontolásán alapszik
Dr. Kempler Kurt: Az öngyógyszerelés piaca az NSZK-ban
Dr. Kempler Kurt: Öngyógyszerelés Hollandiában
Dr. Kempler Kurt: A fájdalom öngyógyszerelése egy városban
Dr. Kempler Kurt: Szemléltetni a tanácsadást
Dr. Kepmler Kurt: A gyógyszerész, mint közvetítő az orvos és a közönség között a táplálkozási elővigyázatosság terén
Dr. Kempler Kurt: Betegek számára készülő információs anyagok kidolgozásának módszerei és eredményei
Dr. Kempler Kurt: A Svájci Toxikológiai Információs Központ 20 éves jubileuma
Dr. Kempler Kurt: Információ-anyag-kommunikáció - Pharmazie
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerinformáció feladata és szervezése az NDK-ban
Dr. Kempler Kurt: A gyógyszerezés, mint tanácsadó
Dr. Kempler Kurt: Egészségnevelés hivatásszerűen. Egy kevéssé ismert intézmény arculata
L. Á.: Mennyire veszélyezteti az egészséget a passzív dohányzás
N. B.: Rákkal kapcsolatos telefonos információs szolgálat
Nikodémusz István: Meg kell adni a szakszerű ismereteket
Nikodémusz István: Nem ártalmatlan a passzív dohányzás?
Nikodémusz István: A dohányfüst jól terjed
Dr. Schmidt Péter: A nem dohányosok egészséghez való jogának megsértése
Dr. Schmidt Péter: A passzív dohányzás, mint egészségkárosító tényező
Dr. Schmidt Péter: A dohányzó családokban gyakrabban betegek a gyermekek
Dr. Schmidt Péter: Gyakoribb a tumoros betegek előfordulása dohányzó anyák gyermekeinél
Dr. Schmidt Péter: Zsír-anyagcserezavar - a szív infarktusért felelős elsőszámú rizikófaktor
Dr. Schmidt Péter: Veszélyeztető tényező a konyhasó
Hírek, közlemények
Az EVSz. megalakulása óta vesz részt egészségügyi kutató munkában
Érdekességek a nagyvilágból
Felhívás a III. Országos Egészségnevelési Módszertani Bemutató és a IV. Zsámbéki Általános Orvosi Napok programjaira
Furcsa változások
Helyreigazítás
Hírek a dohányzás frontjáról
Idézetek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem