Növényvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 160 éve

1850-2010

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 292 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Előszó

Külön öröm számomra, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara történetének 160 évét megörökítő emlékkönyv épp a Széchenyi-évben jelenhet meg, hisz "a legnagyobb magyarként" elhíresült gróf... Tovább

Tartalom

Előszó 5
I. rész
1850-től 1990-ig
1. Bevezető 7
A Magyar Kamara felállítása 7
A Magyar Kamara viszonya a Bécsi Udvari Kamarához 8
Területi illetékesség 8
A magyar és a bécsi kamara kapcsolata 9
A „kereskedelmi kamara" jelenkori fogalmának és nevének keletkezése 9
A Fiumei Kamara, 1811-1814 9
2. A magyar kereskedelmi és iparkamara létrehozását megelőző törekvések 10
3. A magyar kereskedelmi és iparkamara felállítása 10
4. A Pest-Budai Kereskedelmi és Iparkamara első tagjai 15
5. Az első kamarai választások 17
A kamarák nehéz helyzete megalakulásuk után 20
6. A kereskedelmi és iparkamarák reformjának kezdete 21
7. Az 1868. évi kamarai törvény reformja 1869-ben 23
8. Az újabb kamarai reformok igénye 26
9. Baross Gábor és a kereskedelmi és iparkamarák 27
10. Kamarai reformtörekvések az 1900-as évek elején 31
11. A tanácsköztársasági események hatása a kamarákra 37
A likvidatúra 37
12. A kamarai törvény tervezett újabb, 1920. évi reformjának előkészítése 39
13. A kereskedelmi és iparkamarák képviselete az Országgyűlés felsőházában 41
14. Az 1934. évi XX. törvény 49
15. Választási szabályzat, 1934 51
16. Kamarai reformszándékok az 1934. XX. tc. életbelépése után 55
17. A kamarai intézmény lényege és közjogi helyzete 57
Hatóság-e a kamara? 58
Az állam felügyeleti joga 59
A felügyeleti jog a következőkben nyilvánult meg 59
A kamarák érintkezése a törvényhatóságokkal 61
18. Megrendítő kormánypolitika: a zsidókérdés (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara érintettsége) 61
19. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelentése 1939-ről 67
20. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1940-1948-ban 71
21. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti felépítése a háborús időszakban 72
22. A kereskedelmi és iparkamarák ügyköre a II. világháború időszakában 75
A magyar kamarák, elsőrendűen a budapesti kamara standard ügykör 75
Az újabb ügykörök 75
Háborús ügykör 76
23. Az 1946. december 3i~éig megtartani tervezett kamarai választások előkészítése 81
24. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tájékoztatója (1948. augusztus 10.) 89
25. 1948-1990. A kereskedelmi és iparkamarák szervezeti átalakulása 91
26. A magyar gazdaság változásai 1945 után 94
Az ország háború utáni gazdasági állapotának helyreállítása 94
Az első ötéves tervet megalapozó gazdaságpolitika 95
A gazdaságirányítási rendszer szerepe a fejlődésben 98
Az 1966-os koncepció és az 1968-as reform erős és gyenge oldalai 99
A reformfolyamat megakadása 100
A gazdasági reform folyamatossága, feltételeinek alapvető módosítása 101
Az 1985. évi gazdaságpolitikai változások reálgazdasági környezetének néhány jellemző tétele 103
27. A magyar kereskedelmi kamara helye és szerepe az ország gazdasági életében 104
28. A kamarai intézmény helyzetének és szerepének újraértékelése 105
29. A Magyar Kereskedelmi Kamara területi tevékenysége 109
30. A rendszerváltozást előkészítő évek kamarái 109
31. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara újjáalakítása 111
32. Munka az újjáalakulás után (részletek egy, az újjáalakulást követően készült értékelésből) 113
Hazai és nemzetközi elismertség 113
Szolgáltatás, tanácsadás, továbbképzés 115
33. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése a felügyeleti főhatóságokkal (1874-1920) 115
II. rész
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége
1. A főváros XIX. századi fejlesztésének jellemzése 117
A Királyi Szépítő Bizottság 117
Széchenyi tevékenysége 119
Általános jellemzők 120
A XIX. század második fele 121
A társadalom helyzete 122
2. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közéleti tevékenysége 123
3. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tevékenysége a hazai jogszolgálati és érdekképviseleti intézmények munkájában, képviselete különböző intézményekben, tanácsokban és szervekben 125
Kereskedelmi ülnökök 125
Váltóbírálók az Osztrák-Magyar Banknál 125
Váltóbírálók a törvényszékeknél 126
Ipartestületek alakítása 126
Országos Ipartanács 126
Állandó Értékmegállapító Bizottság 127
Törvényhatóságok Közigazgatási Bizottsága 128
Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács 129
4. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével alapított intézmények 130
4.1. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 130
4.2. A Pesti Lloyd-társulat 133
4.3. A Pesti Áru- és Értéktőzsde (BÁÉT) 137
4.4. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 140
4.5. Magyar Kereskedelmi Csarnok 157
4.6. Törvényhatósági ipartanácsok 159
Az Országos Ipartanács összehívása 159
4.7. Országos Iparoktatási Tanács 161
4.8. Műszaki Iparmúzeum 163
4.9. Az ezredéves kiállítás 165
Előkészítés és szervezés 165
A történelmi kiállítás 166
4.10. A budapesti tavaszi vásárok létrehozása 167
4.11. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára 169
A BKIK könyvtárállományának bővülése az 1902 utáni évtizedekben 173
A kamara könyvtárgyarapodása az 1927-1931. években 174
A kamarai könyvtár fejlődése és legújabb rendezése 174
A Corvinus egyetem könyvtárának kialakulása 179
4.12. A Kisipari Kiviteli Intézet (Kamarai Közlöny, 1936. április 30.) 180
4.13. Szabad kereskedelem, szabad raktározás 184
4.14. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oktatáspolitikája 186
I. Iparoktatás 186
Az iparoktatás szerkezete Magyarországon 186
Tanonciskolák 187
Segédek továbbképző tanfolyamai 187
Kézműves iskolák 187
Ipari szakiskolák 188
Felső ipariskolák 188
II. Kereskedelmi oktatás 195
Történeti áttekintés 195
III. A Pesti Kereskedelmi Akadémia 196
Kereskedőtanonc-iskolák 199
Felső kereskedelmi iskolák 199
Keleti Kereskedelmi Akadémia 199
A tanárképző 200
IV. A közgazdászképzés története 200
1762-1920 200
1920-1948 200
1848- 201
III. rész
A BKIK az 1990-es újjáalakulása után
1. Létrejöttek a közjogi kamara alapjai 203
A törvény rendelkezéseinek értelmezése 209
2. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ideiglenes kamarai szervezőbizottságának működése 212
3. A BKIK újjáalakulása utáni szervezeti struktúrájának kialakítása 218
4. A BKIK IV. Küldöttgyűlése (1996. november 26.) 225
5. A BKIK új székháza 228
A Budapest I., Krisztina krt. 93-99. sz. alatti ingatlan adásvétele 230
6. A BKIK VII. Tisztújító Küldöttgyűlése (1997. november 20.) 232
7. A 2000-ben életbe léptetett új kamarai törvény 234
8. A XIV. Küldöttgyűlés (2000. május 23.) 240
9. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 150 éve 241
10. A XVI. Tisztújító Küldöttgyűlés (2000. október 5.) 245
11. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a fővárosi önkormányzatok kapcsolatrendszere 247
Fővárosi önkormányzat 247
Kerületi önkormányzatok 247
12. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara érdekképviseleti kapcsolatai 247
13. A XXVIII. Tisztújító Küldöttgyűlés (2004. október 15.) 249
Az Ipari Tagozat 250
A Kereskedelmi Tagozat 251
A Gazdasági Szolgáltatások Tagozat 254
A Kézműipari Tagozat 255
14. Együttműködés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővárosi Közmunkák Tanácsát szervező
Stratégiai Fejlesztési Alapítvány között 257
15. A BKIK középtávú (2005-2008. évi) stratégiája 261
I. A fővárosi vállalkozások versenyhelyzete 262
II. A BKIK kiemelt feladatai 262
16. Stratégiai irányok (2009) 268
17. XXXVIII. Küldöttgyűlés (2008. május 8.) 269
18. XXXIX. Tisztújító Küldöttgyűlés (2008. október 10.) 270
19. XL. Küldöttgyűlés (2008. december 4., a 2008. október 10-ei XXXIX. Tisztújító Küldöttgyűlés folytatása)
20. A magyar kereskedelmi és iparkamarák előtt álló jelenkori kihívások 272
21. Előterjesztés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése részére 274
Küldöttgyűlés 274
Elnökség 274
22. Előterjesztés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése részére 275
Küldöttgyűlés 275
Elnökség 276
Gazdaságpolitikai Bizottság 276
IV. rész
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelene és stratégiai jövőképe 279
Bevezetés 279
A kamara szerepe a gazdaságszervezésben 280
A kamara jellemző viszonyai a gazdaságszervezés intézményrendszerében 281
Modern európai kamarák modelljei 282
A két kamarai modell összehasonlítása 282
A magyar köztestületi modell 283
Egy modern kamara - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 284
A kamara tagsága 284
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara feladatai 286
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara finanszírozása 288
Területi szerveződés 289
A globalizáció kihívásai 289
A jövőkép kialakítása - kamarakutatás 290
Stratégiai jövőkép 291
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 160 éve A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 160 éve A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 160 éve
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba