843.824

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

1918. évi törvénycikkek és néptörvények

Millenniumi emlékkiadás

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat magyar irod. int. és könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 222 oldal
Sorozatcím: Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár Millenniumi Emlékkiadás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Millenniumi emlékkiadás. Jegyzetekkel ellátta Dr. Térfy Gyula. Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Tartalom

I. t.c. A bortermelési adóról3
II. t.c. Osztrák-magyar bank által fizetendő hadi nyereségadóról és az Osztrák-magyar banknál rendkívüli tartalékok létesítéséről11
III. t.c. Az 1917/1918. költségvetési év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1917. évi IX. t.c. hatályának az 1918. évi április végéig való kiterjesztése tárgyában20
IV. t.c. A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok között létrejött pénzügyi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1906. X. t.c. hatályának újabbi meghosszabbításáról23
V. t.c. A lapbiztosíték letételére vagy kiegészítésére az 1915: V. törvénycikkben megszabott határidő meghosszabbításáról24
VI. t.c. Az ország szent koronája egyik őrének megválasztására24
VII. t.c. A koronaérték megállapításáról szóló 1892. évi XVII. törvénycikk, továbbá az ennek kiegészítéséről szóló 1899. évi XXXII és 1907. évi XLVII. törvénycikk, valamint az egyes pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló 1912. évi XX. törvénycikk némely intézkedésének módosításáról25
VIII. t.c. Az 1917/1918. költségvetési év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1917. évi IX. t.c. hatályának az 1917/18. költségvetési év végéig való kiterjesztése tárgyában27
IX. t.c. A jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről, a hadi nyereségadóról szóló törvény hatályának meghosszabbításáról, valamint egynémely adónem után fizetendő hadipótlékról29
X. t.c Az 1918/19. költségvetési év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról55
XI. t.c. A vagyonátruházási illetékről57
A kir. közjegyzők díjainak szabályozásáról112
A sójövedékre vonatkozó törvények némely rendelkezéseinek és a vámvonalon át behozott só után fizetendő engedélyilletéknek és vámnak megváltoztatásáról113
XIV. t.c. A szénadóról115
XV. t. c. A Pénzintézeti Központról szóló 1896. évi XIV-ik törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításáról122
XVI. t.c. A magyar földhitelintézet által engedélyezendő vízszabályozási és talajjavítási kölcsönökről és némely hitelintézetek zálogleleveleinek adómentességéről szóló 1889. XXX. t.c. kiegészítéséről és módosításáról123
XVII. t.c. Az országgyűlési képviselők választásáról124
XVIII. t. c. A Magyar Kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság új kibocsátású részvényeinek az államkincstár részére leendő megszerzése tárgyában179
XIX. t. c. A zagreb-samobori helyi érdekű vasútnak közúti vasúttá való átminősítéséről180
XX. t. c. A zsitvavölgyi helyi érdekű vasút részvénytársaság vasútvonalaira egységes engedélyokirat kiadása tárgyában181
XXI. t. c. Az Osztrák-magyar bank által 1917. évre fizetendő hadi nyereségadóról és a valutaérték javadalmazásáról182
XXII. t. c. A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok hivatali járandóságait terhelő tartozások rendezéséről és hitelszükségleteinek kielégítéséről183
XXIII. t.c. Gyöngyös város újjáépítéséről és rendezéséről190
1918. évi néphatározat és néptörvények
Néphatározat201
I. Néptörvény. A nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról202
II. Néptörvény. A sajtó szabadságáról203
III. Néptörvény. A nép esküdtbíráskodásáról203
IV. Néptörvény. A munkaügyi és népjóléti igazgatásról204
V. Néptörvény. Az önálló magyar külügyi igazgatásról204
VI. Néptörvény. Az államháztartás továbbviteléről206
VII. Néptörvény. Az adókivető és adófelszólamlási bizottságoknak újraalakításáról206
VIII. Néptörvény. Az elemi népiskolai tanítóknak és tanítónőknek, a kisebb képesítésű gazdasági szaktanítóknak (szaktanítónőknek), továbbá az óvónőknek az állami tisztviselő fizetési osztályokba való sorolása, valamint illetmény- és nyugdíjügyi viszonyainak rendezéséről207
IX. Néptörvény. A munkaügyi bíráskodásról209
X. Néptörvény. A Magyarországon élő ruszin (ruthén) nemzet autonomiájáról214
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem