Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Arany János Nagykőrösön (aláírt példány)

Szerző
Róla szól
Lektor

Kiadó: Nagykőrös Város Kiadása
Kiadás helye: Nagykőrös
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 421 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Dr. Törös László szerző által aláírt példány. Fekete-fehér fotókkal.

Fülszöveg

Keresztury Dezső többek közt ezt írta e könyv első kiadásáról: "Törös László érdemes s a maga területén eredményes munkása az Arany-kutatásnak. Azon kevesek közé tartozik, akik nem a másodlagos Arany-irodalomból merítenek csak, hanem magukból a forrásokból.
Kezdettől fogva főként Arany és Nagykőrös kapcsolatai, a költő odakerülésének, ottlétének, tanári működésének kérdései foglalkoztatták; mint a nagykőrösi Arany-gyűjtemény őre, majd az Arany Múzeum újjáteremtője, kifejlesztője, a nagykőrösi Arany-kultusz legfőbb motorja, igen sok ismeretlen vagy feledésbe merült adatot, vonatkozást, emléket tárt fel, s így városának is nagy szolgálatot tett.
Gondosan tanulmányozta, s bíráló korrekciókkal fel is használta elődeinek idevágó munkáit. Ezeket azonban az összegyűjtött anyagnak mind gazdagságban, mind sokrétűségében meghaladta. Munkájából igen sok újdonságot tud meg mind a kutató, mind a laikus érdeklődő, mert munkáját az élő köznyelven írta meg. Sok fontos dolgot mond el Arany tanári... Tovább

Tartalom

Új élet felé
Letészem a lantot7
Meghívás Nagykőrösre8
Nagykőrös újabb áldozatai11
A döntés14
Úton Nagykőrös felé15
Az első napok Nagykőrösön20
Lakáskeresés29
Arany János a katedrán
Az első órák39
Önéletrajzok a cs. kir. tanhatósághoz42
Pedagógiai irányelvei46
Arany János szavai49
Dolgozatjavítások50
Magyar dolgozatok50
Latin dolgozatok66
Tiltott Petőfi-kötet a tanítványok kezén67
Bessenyei Ferenc emlékezése tanárára69
Önálló diákmunkák74
Ifjúsági folyóiratok Arany korában82
Tisza Domonkos "levelező oktatása"85
Iskolai hivatalos iratok: 89
Iskolai törvény a növendékek számára85
Catalogusok89
Ágai Adolf: Arany János és a zsidó fiú90
Prózája93
Iskolai jegyzetek93
Óratervek93
Irodalomtörténeti jegyzetei96
Esztétikai jegyzete96
Olvasókönyv-tervezete98
Német nyelvű tankönyvbírálta99
Tudományos művei 100
A magyar nemzeti versidomról100
Naiv eposzunk103
Bánk bán-tanulmányok105
Zrínyi és Tasso106
Változások a tanári karban107
Jókai Mór: Egy nap Arany Jánosnál118
A tanári kar derűje, anekdoták122
A tanári kar élclapja125
Komáromi Lajos: Arany János, mint tanár130
Arany János irodalmi működése Nagykőrösön
Történelmi keretek135
Áttekintés kőrösi költészetén137
Családi költeményei, elégiák, szatírák139
Nagykőrösi balladák143
Te tetted ezt, király! (A walesi bárdok)149
Egyéb hazafias költeményei, ódái. (Széchenyi emlékezete)158
Bölcselő és költészettani versek162
Népdalok és műfordítások163
Kisebb elbeszélő és leíró költemények163
Nagykőrösi tárgyú költeményei164
Nagy epikai alkotások175
A nagyidai cigányok175
Az első lopás178
A hun eposz terve. Keveháza179
A Csaba-eposz felé181
Toldi Estéje. Küzdelmek Toldi Szerelméért183
Víg elbeszélő költemények188
Nagykőrösi vidám apróságok197
Sírversek205
Tolnai Lajos emlékezése mesterére I., II.212
Arany magánélete Nagykőrösön
Családi élete. Beilleszkedés a társadalomba217
Betegsége222
Dóczy Jenő: Az Öreg Patikában226
Az anya231
Juliska233
Juliska szerelmi csalódása236
Juliska első színészi kísérlete244
Laci249
A gyerekek népmesegyűjtése254
Anyagi viszonyaik258
A gabona-spekuláció261
Baráth Ferenc: Az Arany-családról263
Arany János mulat. Kedves nótái268
"A nagykőrösi irodalmi kör"
Baráti és írói kapcsoaltai. Tompa273
Tompa Nagykőrösön274
Aranyék látogatása Tompáéknál276
Tompáék Nagykőrösön278
Aranyék látogatása Szalontán, ünnepeltetésük Békésen278
Más levelezők és barátok280
Szilágyi István, Toldy Ferenc, Fáy András280
Tomory Anasztáz281
Sárváry Jakab, Tisza Domokos281
Szemere Miklós281
Az utolsó évek nagy vendégjárása282
Csengery Antal282
Gyulai Pál, Brassai Sámuel, Kemény Zsigmond, Salamon Ferenc, Gyulai, Csengeri, Toldy, Hunfalvy János és Pál, Sárosi Gyula, Szelestey László, Zalár József, Szász Károly282
Albrecht főherceg282
Nyári Pál, Szentkirályi Móric, Kemény Zsigmond, Greguss Ágost, ismét Csengery és Toldy283
Csengerynél személyesen találkozik Deákkal283
Reményi, Egressy274
Gyulai, Salamon284
Arany az Akadémián284
Szilágyi Sándor tanár visszaemlékezései286
Arany nagykőrösi képmásai288
Sebesztha Károly: Visszaemlékezések291
Búcsú Nagykőröstől
Az utolsó év. Búcsúlevele301
Mérlegen305
Arany emléke Nagykőrösről
Arany Pesten. Halála317
Ágay Adolf: Arany Jánosról320
A halálhír hatása Nagykőrösön328
A régi tanítványok kegyelete332
Benkó Imre könyve Arany tanárságáról334
Szobrot állítanak Aranynak Nagykőrösön335
Az első Arany-szoba340
Arany nevét felveszi a gimnázium és az Önképzőkör340
Arany János Társaság alapítása341
Új Arany János Emlékmúzeum szervezése343
Arany születésének 150 éves fordulóján. Előadó körúton a szlovákiai magyarság közt348
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése Nagykőrösön349
Az Arany János Társaság újjáalakítása352
Ami e könyv első kiadása után történt
A könyv visszhangja. Bírálatok359
Őrségváltás az Arany János Társaságban361
A két Arany-Múzeum egyesítése362
A két új Arany-könyv és két film363
Utóhang365
Irodalom368
Kiadások373
Képjegyzék376
Források, jegyzetek377
Tartalomjegyzék378

Dr. Törös László

Dr. Törös László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Törös László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem