Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.437

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A controlling elmélete és gyakorlata

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 176 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-394-639-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált. Tankönyvi szám: 309/2006.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Századunk társadalmi, gazdasági és kulturális környezetének állandóan változó és sok esetben turbulens módon felgyorsuló igényeit a szervezetek stratégiai menedzsmentje ma már - az operatív... Tovább

Előszó

Századunk társadalmi, gazdasági és kulturális környezetének állandóan változó és sok esetben turbulens módon felgyorsuló igényeit a szervezetek stratégiai menedzsmentje ma már - az operatív irányításhoz hasonlóan - csak mintegy „naprakész" odafigyeléssel, és alapos döntés-előkészítéssel képes felismerni, befogadni, valamint érdemben kezelni. Ezzel magyarázható, hogy a vezetési, irányítási munkákon belül - a döntés-előkészítésben alapvető szerepet játszó - controllingrendszerben az operatív controlling alrendszere mellett mindinkább meghatározó tényezővé válik a stratégiai controlling alrendszere is.
Ezzel szinte egy időben, a döntések szakmai megalapozottságának erősítésére kifejlődtek a szervezetek részfolyamatait támogató, speciális controllingrészrendszerek, így a minőségcontrolling, a humáncontrolling, az ökocontrolling, a pénzügyi controlling stb.
Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy a controllingmetodika alkalmazása nem mindenben tudott lépést tartani a stratégiai menedzsment újszerű elvárásaival. Ez a tény mind az elméleti összefüggések értelmezésénél, mind pedig a gyakorlati megvalósításoknál bizonyos félreértésekhez, és sok esetben a nem megfelelő színvonalú controllingadaptációkhoz vezetett.
Ezen anomáliák felszámolására, „helyre tételére" kívánunk többek között kísérletet tenni új könyvünkben, amely szerves folytatása és a jelen igényeinek megfelelő továbbfejlesztése az 1996-ban, 1998-ban és a 2002-ben publikált controlling témájú szakkönyveinknek.
Az alapvetésekben most is követjük Dr. Horváth Péter controllingmegközelítéseit, visszatükrözve azokat a globalizált hazai piacgazdaság viszonyai között.
Továbbra is tudományos igényű controllingmódszertant kívánunk adni a szervezetek stratégiai és operatív irányítási munkájához, segítve ezzel a vállalkozások versenyképességét, valamint az intézmények hatékonyabb, költségtudatosabb működését.
Reményeink szerint - a téma didaktikus bemutatásával - jelen könyvünk is megfelelő szakmai háttéranyagként fog szolgálni a felsőoktatási intézmények és a vezetőképző stúdiumok, valamint a középfokú és felsőfokú controlling szakmai képesítést adó tanfolyamok hallgatói számára.
A szerzők Vissza

Tartalom

Előszó 9

1. A szervezetek vezetése és a controlling 11
1.1. Alapvetések 11
1.2. Társadalom, szervezet, vezetés 11
1.2.1. A társadalmi környezet és igényrendszere 11
1.2.2. A szervezet fogalma, fő csoportjai 12
1.2.3. A vezetés és a szervezetek vezetési, döntési problémái 14
1.2.3.1. A vezetés, irányítás fogalma és feladatai 14
1.2.3.2. A vezetés és a döntés 17
1.2.3.3. Döntés és döntés-előkészítés 17
1.3. A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata 18
1.3.1. A controlling tudománytörténeti és gazdaságtörténeti kialakulása 19
1.3.2. A controlling fogalma, a controlling mint a vezetés alrendszere 22

2. A controllingrendszer filozófiája, szemléletmódja és vizsgálati orientációja 25
2.1. Jövőorientáltság 25
2.2. Célorientáltság 25
2.3. Szűkkeresztmetszet-orientáltság 26
2.4. Költségorientáltság 26
2.5. Döntésorientáltság 27

3. A controllingrendszer működése 29
3.1. Controllingtervezés 29
3.1.1. Stratégiai tervezés 30
3.1.1.1. Befektetések tervezése 30
3.1.1.2. Részstratégiák tervezése 30
3.1.1.3 Stratégiai üzleti tervezés 30
3.1.1.4. Taktikai tervezés 31
3.1.2. Operatív tervezés 31
3.1.2.1. Teljesítménytervezés 31
3.1.2.2. Költségtervezés 31
3.1.2.3. Eredménytervezés 35
3.1.2.4. Finanszírozástervezés (költségvetési előirányzatok készítése) egy adott
költségvetési időszakra 36
3.1.2.5. Pénzügyi (likviditásfedezet-) tervezés 37
3.2. Controlling eltéréselemzés 37
3.2.1. A controlling terv-tény eltéréselemzésének általános jellemzői 38
3.2.2. Az eltérések feldolgozása és rendszerezése (beszámolási rendszer) 38
3.2.3. A folyamatokba való beavatkozások kezdeményezése 41
3.3. Controlling információkezelési rendszer 41
3.3.1. A controlling információkezelési rendszer működése 41
3.3.2. A controlling helye a szervezetek információs rendszerében 42

4. A controlling működésének eszközrendszere 45
4.1. A vezetői számvitel 45
4.1.1. A pénzügyi és vezetői számvitel összehasonlítása 46
4.1.2. A vezetői számvitel és a controlling 46
4.1.3. A vezetői számvitel tervezési és eltéréselemzési technikái 47
4.2. A controllingrendszer informatikai támogatása 48
4.2.1. Integrált szervezetirányítási rendszerek controllingmoduljai 49
4.2.2. Controlling célszoftverek 50
4.3. A controllingszervezet és a controller 53
4.3.1. A controllingszervezet és feladatai 53
4.3.2. A felelősségi központok rendszere 54
4.3.3. A controller mint humánerőforrás-tényező 57
4.4. A controllingrendszer hatékony működését támogató szervezési módszerek 62
4.4.1. A stratégiakialakítás és a stratégiai szervezés eszköztára 63
4.4.1.1. Benchmarking 63
4.4.1.2. Víziótechnika 63
4.4.1.3. SWOT-elemzés 64
4.4.2. Az operatív tevékenységek szervezeten belüli struktúráját fejlesztő,
optimalizáló szervezési módszerek 66
4.4.2.1. Business Process Reengineering (BPR-) módszer 66
4.4.2.2. Outsourcing módszer 66
4.4.2.3. Értékelemzési (Value Analysis) módszer 66

5. A controllingrendszer időbeli (stratégiai és operatív) integráns alrendszerei,
valamint azok kapcsolata 69

6. A stratégiai controlling alrendszere 73
6.1. A stratégiai controlling feladatai a szervezeti stratégia kialakításában 73
6.1.1. A szervezet küldetésének (Mission) meghatározása 73
6.1.2. A szervezeti kultúra modellje 74
6.1.3. A szervezet jövőképének (Vision) kialakítása 75
6.1.4. A szervezet jelen állapotjellemzőinek meghatározása, a gyengeségek es
erősségek feltárása 75
6.1.5. A stratégiai célrendszer összeállítása 75
6.1.6. A stratégia meghatározása 76
6.2. A hagyományos controllingfunkciók 76
6.2.1. A stratégiai terv összeállítása 76
6.2.2. A stratégiai terv végrehajtásának ellenőrzése (visszacsatolás) 77
6.3. A stratégiai menedzsment fő mutatószámai és azok képzése 78
6.3.1. Az értékmérő módszerek pénzügyi-számviteli és vezetői számviteli
stratégiai mutatószámai 78
6.3.1.1. Stratégiai pénzügyi-számviteli értékmérő mutatószámok 79
6.3.1.2. Az értékalapú vezetés (VBM) vezetői számvitelében használt értékmérő
módszerek és mutatóik 81
6.3.2. Balanced Scorecard (BSC-) mutatószámok és azok képzése 83

7. Az operatív controlling alrendszere 87
7.1. A vállalkozási célok kijelölése 87
7.2. A szűk keresztmetszetek vizsgálata 88
7.3. A költségtervezés és a költségelszámolás objektumai 91
7.3.1. A költségnemstruktúra kialakításának elvei 91
7.3.2. A költséghelyek kialakításának szempontjai 93
7.3.3. A költségviselők megválasztásának, kijelölésének lehetőségei 94
7.3.4. A teljesítmények elszámolása 95
7.3.5. A terv-tény eltérés kezelése 97
7.4. A kalkulációs eljárásokról általában 98
7.5. Költségkalkulációs módszerek 99
7.5.1. Tervköltségszámítás 99
7.5.1.1. Merev tervköltségszámítás 99
7.5.1.2 Rugalmas tervköltség-kalkuláció 100
7.5.2. Standard kalkuláció 103
7.5.3. Tevékenységalapú költségszámítás (Activity Based Costing, ABC) 104
7.5.3.1. A folyamatok tevékenységen alapuló költségszámítása 106
7.5.3.2. Az objektumok tevékenységen alapuló költségszámítása 107
7.5.3.3. A rendszerelemek definiálása 108
7.5.3.4. Hogyan függ össze az ABC, az ABCM és az ABM? 110
7.5.4. A folyamatkalkuláció felhasználása 110
7.5.4.1. A folyamatkalkuláció alkalmazásának lépései és azok tartalma 112
7.5.4.2. Folyamatkalkuláció nyitó befejezetlen termelés nélkül 113
7.5.4.3. Folyamatkalkuláció, amikor van nyitó befejezetlen termelés 115
7.5.4.4. Esettanulmány: eladni vagy tovább feldolgozni? 118
7.6. Költség-, fedezet- és eredményszámítási eljárások 120
7.6.1. Direct costing 120
7.6.2. Fix költség-fedezet kalkuláció 125
7.6.3. Egyedi költség-fedezet kalkuláció 126
7.7. Eltéréselemzés mint a controlling fő ellenőrzési eszköze 130
7.8. Intézkedések tervezése 132

II. Az éves beszámoló mérlege
8. A controllingrendszer szervezeti és szervezeten belüli megjelenési formái 135
8.1. A controllingrendszer differenciálódása szervezeti típusok szerint 136
8.2. A controllingrendszer szervezeten belüli működésének részfolyamatok alapján
történő specializálódása I39
8.2.1. Projektcontrolling-részrendszer 139
8.2.2. Ökocontrolling-részrendszer 143
8.2.3. Minőségcontrolling-részrendszer 145
8.2.3.1. A minőségcontrolling szerepe a szervezetek minőségbiztosításának
gazdaságosságában 146
8.2.3.2. A minőségcontrolling-részrendszer működésének hatása a vállalatok
eredményességére 147
8.2.4. Logisztikai controlling 148
8.2.4.1. A logisztikai teljesítmények controllingja 149
8.2.4.2. A beszállítói tevékenység controllingja 151
8.2.4.3. Az átfutási idő controllingja 152
8.2.4.4. Vevő- és termékszerkezeti controlling 152
8.2.4.5. A logisztikai költségek controllingja 152
8.2.4.6. A megrendelések controllingja 154
8.2.5. Marketingcontrolling 154
8.2.5.1. Stratégiai marketingcontrolling 154
8.2.5.2. Operatív marketingcontrolling 156
8.2.6. Humánerőforrás-(HR-) controlling 156
8.2.7. Pénzügyi controlling 158
8.2.7.1. A pénzügyi controlling fő jellemzői, feladatai 158
8.2.7.2. A mérlegterv összeállítása 159
8.2.7.3. Pénzszükséglet és pénzfedezet tervezése 160
8.2.7.4. A pénzforgalom tervezése 161

9. A controllingrendszer szervezeti bevezetésének feladatai 163
9.1. A bevezetés (adaptáció) előkészítése 163
9.2. A controllingrendszer szervezeti bevezetésének fő lépései 164

10. Controlling fogalomtár 167
Irodalomjegyzék 173
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem