864.600

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi olvasókönyv

Az általános iskolák számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Horvátországi Magyarok Szövetsége
Kiadás helye: Eszék
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 228 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második kiadás. Néhány fekete-fehér fotóval illusztrált.

Előszó

Ennek a történelmi olvasókönyvnek a kiadásával a Horvátországi Magyarok Szövetsége, a Horvát SZK közoktatásügyi szerveivel összhangban egy, a magyar tanítási nyelvű iskolákban rég érezhető hiányt... Tovább

Tartalom

ÚJ NÉPEK A TÖRTÉNELEM SZÍNPADÁN
A hunok 9
Az avarok 10
Az első feljegyzések a szlávokról 11
A szlávok a Balkánon 11
Konsztantinosz császár a horvátokról 12
Rege a csodaszarvasról 13
Az első feljegyzések az etelközi magyarokról 14
A magyarok hadviselése 15
Álmos vezér megválasztása 17
Pusztaszer 18
A mondavilágból 19
NÉPEINK KIÉPÍTIK ELSŐ ÁLLAMAIKAT
Az orgyilkos kéz 20
A solini koronázás 21
I. István törvényei 22
Az Aranybulla kihirdetése 25
A tatárjárás 27
A tatárok Trogir alatt 30
A FEJLETT FEUDALIZMUSBAN
Hogyan jutottak kiváltságokhoz a városlakó polgárok? 31
Gradec győzedelmeskedett 32
Csák Máté hatalmaskodásairól 33
Az első céhszabályzat 34
Változik a hadviselés is 35
Séta a régi Dubrovnikban 36
A TÖRÖK TÉRHÓDÍTÁS ELLENI HARCOK
A nándorfehérvári diadal 39
Kinizsi Pál és a kenyérmezei csata 42
Mátyás udvara
Mátyás király törvényeiből 45
Dubrovnik fénykorából 46
A krbavai csata 48
KASZÁRA, KAPÁRA, JOBBÁGYOK!
Az 1514. évi parasztháború 50
Dózsa ceglédi beszéde 54
Az 1514. évi jobbágytörvényekből 56
Matija Gubec (1573) 57
MAGYARORSZÁG BUKÁSA
A szegény király országa 61
Mohácsi vész 62
Buda török kézre kerül 64
A HABSBURGOK ÉS A TÖRÖKÖK URALMA ALATT
Eger vár ostroma 67
Szigetvár ostroma 70
A sisaki (sziszeki) csata 73
Milyen volt az élet a határőrvidéken? 73
A határőrvidék népének felkelése jogainak védelmében 75
Idegen utazók a törökkori Budáról 77
A véradó 73
A török Veresége Bécs alatt 80
A BUJDOSÓK ORSZÁGA
Feljegyzés a szerbek nagy vándorlásáról 82
A Rákóczi-szabadságharc megindulása 82
Az ónodi trónfosztás 85
A szatmári béke 85
BÉCS NYOMÁSA ALATT
Az úrbérrendezés 87
II. József rendeleteiből 88
A karlovaci piacon 89
Zágráb 1833-ban 90
Milyen változásokért küzdöttek 91
A FORRADALOM KÜSZÖBÉN
A „Fiatal Magyarország" 95
A művelődés is fejlődésnek indul 96
Az első horvát nyelvű beszéd a horvát száborban 97
J. Draskovic az egységes irodalmi nyelvről és az egyesülésről 69
A magyar ellenzéki nyilatkozat 100
AZ 1848-as FORRADALOM TÜZÉBEN
1848. március 15-e Pesten 101
A parasztság volt a legforradalmibb 103
Az áprilisi törvények 105
Jelasic levele Pákozd előtt 106
Bem, a forradalmi háború népi vezére 107
Az anekdoták világából 108
A magyar nemzet Függetlenségi Nyilatkozatából 108
A békítési tervezet 110
AZ ÖNKÉNYURALOM KORSZAKÁBÓL
A nemzetiségek „jutalma" 113
Haynau halála 114
Az anekdotavilágból 114
Táncsics és az egyetemi ifjúság 114
AZ URALKODÓ OSZTÁLYOK KIEGYEZNEK!
Deák húsvéti cikke 117
A horvát államiság igénye 1861-ben 118
Az 1867-es osztrák-magyar és az 1868-as magyar-horvát kiegyezés 119
A VÖRÖS LOBOGÓ ALATT
Marxról a kortársai 121
A magyar munkásmozgalom kibontakozása 124
A parasztság helyzete és mozgalmai 125
A MUNKÁSOSZTÁLY HARCA A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
Nagy célok - nagy tettek 127
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
Ultimátum, hadüzenet és ami megelőzte 130
Szégyenteljes visszavonulás 133
A Korfui Kiáltvány 134
A bokái tengerészlázadás 135
Horvátország elszakad az Osztrák-Magyar Monarchiától 137
AZ OKTÓBERI FORRADALOM ÉS ANNAK NEMZETKÖZI HATÁSA
A nagy októberi forradalom 138
Munkások és katonaküldöttek második összorosz kongresszusán 140
Az őszirózsás forradalom 142
A Magyar Tanácsköztársaság I43
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK
A Jugoszláv Kommunista Párt II. (vukovári) kongresszusa 146
Az Obznana 148
A JKP III. Kongresszusának határozata a nemzetiségi kérdésről 149
Nem ismerem el a burzsoá bíróságot 150
A szkupstinában elkövetett gonosztett 152
A HÁBORÚ ÉS A FORRADALOM ELŐESTÉJÉN
A JKP harca a fasizmus és a háború ellen 156
Nemzetiségi kérdés a régi Jugoszláviában 158
MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÜ KÖZÖTT
A három millió földnélküli paraszt országa 159
Munkát!... Kenyeret! 160
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
A Jugoszlávia elleni támadás titkos részletei 163
Hitler titkos utasítása a Wehrmachtnak a Szovjetunió elleni támadás előkészítésére 165
A második világháború Mata Hary-ja 166
A moszkvai vereség 168
Sztálingrád hősei 170
Olaszország kapitulációja 172
Anne Frank naplója 173
Berlin utolsó napjai - a német kapituláció 174
Három sorsdöntő konferencia 176
A legszörnyűbb fegyver 179
A NÉPFELSZABADÍTÓ HARC ÉS A NÉPHATÓSÁG FEJLŐDÉSE
Felkelés Horvátországban 182
Jasenovac 183
A horvát partizánok merész akciója 184
Titkos leadó 186
A népfelszabadító bizottságok mint ideiglenes hatósági szervek 188
A népárulók egybefogása 188
A Neretva balladája 190
Történelmi éjszaka (Jajce) 191
A ZAVNOH városában 194
A topuskoi szábor 195
Partizán gimnázium 196
Ügy halt meg mint igazi kommunista 197
A Petőfi Sándor-zászlóalj 199
A Petőfi Sándor-rohambrigád megalakulása 201
Selyemre írt börtönlevelek 203
A batinai csata 204
Pontosan 3 óra 45 perckor kezdődött 207
Felvirradt a béke és szabadság nagy napja 208
A bűnösök a nyugati kapun szöknek 210
Magyarország hadbalépése a Szovjetunió ellen 211
A Don-menti katasztrófa 212
A háború utolsó szakasza. Magyarország felszabadítása 213
Új élet kezdődik a romok felett Magyarországon. A szocializmus építésének
útján 216
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐSZAK - A SZOCIALIZMUS
ÉPÍTÉSE HAZÁNKBAN
A világ parlamentje - az ENSZ 218
Részletek a vörösmarti Petőfi Sándor Termelőszövetkezet tagjaival folytatott beszélgetésből 219
A második Jugoszláv önigazgatási kongresszus 220
A Jugoszláv Kommunista Szövetség utolsó kongresszusai 221
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi olvasókönyv Történelmi olvasókönyv Történelmi olvasókönyv Történelmi olvasókönyv Történelmi olvasókönyv

A gerinc enyhén kopott és javított. Néhány lapon aláhúzások és bejegyzések láthatóak.

Állapot:
1.780 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba