836.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mezőgazdasági üzemtan

Szerző
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 659 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal és kihajtható melléklettel.

Tartalom

Előszó 5
Bevezetés (dr. Vágsellyei I.)7
Az üzemtan fejlődése (dr. Vágsellyei I.)9
A mezőgazdasági termelés vállalati formái és tényezői (dr. Dobos K.)
A mezőgazdasági vállalat15
A vállalat és feladatai15
A gazdaságok15
Az üzemek16
Vállalati formák (dr. Vágsellyei I. )17
Állami gazdaságok18
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek19
Termelőszövetkezeti csoportok, szakszövetkezetek23
Gépállomások és gépjavító állomások23
Közös vállalatok és vállalkozások26
A gazdaságosság és a jövedelmezőség26
Alapfogalmak26
A gazdaságosság fogalma és mutatói30
A jövedelmezőség fogalma és mutatói32
A gazdaság (dr. Tóth M.)35
A gazdaság szerkezete36
A gazdaság szervezete38
A termelés koncentrálása és specializálása42
A termelés koncentrálása43
A termelésspecializálása47
A termelés tényezői (dr. Vágsellyei I. )50
Természeti tényezők50
A talaj minősége és felszínének alakulása50
Az éghajlat52
A természeti tényezők kihasználása és befolyásolása53
Közgazdasági tényezők54
Népgazdasági szükségletek54
Népesség55
Az értékesítési helyek távolsága55
A termelés kockázata56
Üzemi adottságaik56
Idényszerűség57
Az idényszerűség mérése58
Az idényszerűség csökkentése59
A munkaerő62
A munkaerő csoportosítása és jellemzése62
A termelőszövetkezeti munkaerő62
A munkaerő-kapacitás felmérése64
A munkaerő-ellátottság mutatószámai67
A munkaerő-szükséglet megállapítása69
Termelőeszközök75
Állóeszközök76
Az állóeszközök csoportosítása tárgyi jelleg szerint és jellemzésük79
Az állóeszközök csoportosítása a termelésben betöltött szerepük szerint89
Az állóeszközök csoportosítása a termeléshez való kapcsolatuk szerint93
Az állóeszközök mennyiségének és értékének számbavétele95
Az állóeszköz-szükséglet megállapítása96
Beruházás98
Forgóeszközök103
A forgóeszközök csoportosítása104
A forgóeszköz-szükséglet megállapítása106
A gépesítés és a fogattartás szervezése111
A gépesítés szerepe és jelentősége111
A gépszükséglet megállapításának tényezői112
A gépesítés gazdaságtechnikai mérőszámai115
A szükséges gépek számának és típusának meghatározása123
A szállítás gépesítése127
A fogattartás szervezése138
A növénytermelés szervezése (dr. Vágsellyei I. )
Földhasználat145
Művelési ágak145
Szántóföld146
Kert146
Rét147
Legelő147
Szőlő147
Gyümölcsös148
Erdő148
Vízzel borított terület148
A termelés kiszolgálására használt terület149
A művelési ág változása149
A talaj termőképességének fenntartása és növelése151
A talajerő-fenntartás és a talajerő-gazdálkodás rendszere151
Szervestrágyázás153
Istállótrágya154
Szár- és gyökérmaradványok156
Zöldtrágyázás158
Egyéb szervestrágyák159
Szervestrágya-szükséglet159
A rendelkezésre álló szervestrágya felhasználása161
A szervestárgyázás költségei163
Műtrágyázás164
A melioráció szerepe a talaj termőképességének növelésében (dr. Tóth M.)167
Talajjavítás169
Talajvédelem172
Öntözés178
Az öntözés célja és feltételei179
Az öntözés mérete és a vetésterületi arányok180
Az öntözési mód megválasztása187
Az öntözés gazdaságossága193
A növénytermelés szerkezete203
Árunövénytermelés203
A főbb szántóföldi árunövények termelésének ökonómiája206
Zöldségtermelés mint önálló ágazat218
Szőlőtermelés221
Gyümölcstermelés225
Takarmánytermelés230
A termelendő takarmányok kiválasztása231
Az egyes szántóföldi takarmánynövények termelésének ökonómiája235
A rét és a legelő243
A növénytermelés szerkezetének megállapítása245
A takarmánytermelés szerkezete246
Az árunövénytermelés szerkezete254
A termelés területi szervezése260
Vetésváltás260
Váltógazdálkodás261
A szántóföldi termelés területi elhelyezése266
A szántóterület rendezése266
A növényvédelem szervezése272
A növénytermelés gépszükségletének megállapítása (dr. Dobos K.)277
A traktorok típus szerinti csoportosítása279
A szükséges traktorok számának és típusának megállapítása281
A magajáró munkagépek (kombájnok) számának megállapítása290
A növénytermelés munkagép-szükségletének megállapítása290
Az állattenyésztés szervezése (dr. Jankó J.)
Az állatenyésztés szerkezete297
Az állattenyésztés feladata299
A feladat megjelölése300
A feladat megosztása300
A gazdaságosság tényezői301
A gazdaságosság mérőszámai304
Az állatállomány összetétele305
Az állományösszetétel fogalma305
Az állomány fajok szerinti összetétele307
A fajon belüli állományösszetétel309
Az állatállomány változása312
Az állattenyésztés mérete314
Az állatállomány nagyságának mérőszámai315
A gazdaság állatállományának méretét befolyásoló tényezők325
Az állattenyésztés üzemágainak szervezése321
Szarvasmarhatartás321
Tejtermelés322
Borjúnevelés331
Növendéknevelés332
Marhahústermelés335
Sertéstartás341
Kocatartás, süldőnevelés344
Sertéshústermelés349
Baromfitartás (dr. Tóth M.)354
Üzemi formák, tartásmódok357
Tojástermelés359
Hústermelés365
Juhászat375
Lótenyésztés382
Halgazdaság385
Az állatállomány elhelyezése386
Tartásmódok388
Az állattenyésztés gépesítése392
Az állattenyésztés telephelyei397
A majorok és telepek elhelyezése400
Az épületek elhelyezése a telepen belül403
Takarmánygazdálkodás405
Takarmányforrások405
Takarmányszükséglet409
A takarmányok betakarítása, tárolása és előkészítése411
Takarmányfelhasználás415
Segéd- és feldolgozó üzemek (dr. Jankó J.)
Segédüzemek425
Segédüzemi szolgáltatások425
Javítás és karbantartás430
A gépjavítások szervezése431
Feldolgozó üzemek436
A feldolgozó üzemek feladata437
A feldolgozás gazdaságossága437
Fontosabb feldolgozó üzemek439
A gazdálkodás (dr. Tóth M.)
A vezetés445
A gazdaságok állami irányítása445
Az állami gazdaságok irányítása446
A termelőszövetkezetek irányítása447
A gépállomások és a gépjavító állomások irányítása448
A mezőgazdasági vállalatok belső irányítása448
A vezetés feladatai és módszerei449
A mezőgazdasági vállalatok irányításának sajátosságai452
A vezetés szervezete460
A munkaszervezet (dr. Jankó J. - dr. Vágsellyei I.)466
A gazdaságok vezetése473
Az állami gazdaságok vezetése473
A termelőszövetkezetek vezetése474
Gazdálkodási feladatok479
A kooperáció (együttműködés)479
A dolgozók (tagok) részesedése a gazdaságok eredményeiből482
A részesedés rendszere az állami gazdaságokban483
A részesedés rendszere a termelőszövetkezetben487
Munkabér-gazdálkodás és bérezés az állami gazdaságokban489
Díjazás a termelőszövetkezetekben491
Anyaggazdálkodás499
Anyagszükséglet499
Értékesítés504
Pénz- és hitelgazdálkodás506
Pénzgazdálkodás508
Hitelgazdálkodás510
A gazdálkodás vizsgálata (dr. Dobos K.)512
A termelőszeközök vizsgálata515
Az állóeszköz-ellátottság515
Az állóeszközök kapacitása518
A beruházások hatékonysága521
A forgóeszközök-gazdálkodás viszgálata528
A munkaerő- és munkabér-gazdálkodás vizsgálata530
Létszámgazdálkodás530
Munkaidő-gazdálkodás532
Munkabér-gazdálkodás533
Munkatermelékenység538
A gazdálkodás évközi vizsgálata543
A gazdaság működésének évközi vizsgálata544
Termelőegységek és termelési folyamatok vizsgálata548
A gazdálkodás eredményességének vizsgálata551
A hozamok és a termelési érték számbavétele551
Termelési költség557
Önköltség559
Jövedelmezőség573
A tervezés (dr. Dobos K.)578
A tervezés módszere580
A gazdaságok tervfeladatainak kialakítása582
A távlati fejlesztési terv584
Az éves termelési és pénzügyi terv588
A tervezés előkészítése589
A terv szerkezete és kidolgozása591
A terv jóváhagyása599
A terv felbontása600
A tervek teljesítésének vizsgálata603
Az éves termelési és pénzügyi terv teljesítésének vizsgálata603
A fejlesztési terv teljesítésének vizsgálata604
Technológiai tervek605
A növénytermelés technológiai terve609
Az állattenyésztés technológiai terve610
Munkarendek és munkautasítások612
Irodalomjegyzék614
Függelék
A vállalat és feladatai617
Vállalati formák619
A gazdaság szerkezete621
Közgazdasági tényezők622
A munkaerő-kapacitás felmérése624
Beruházás625
Talajjavítás628
Talajvédelem628
Öntözés628
Árunövény-termelés629
A növényvédelem szervezése630
Az állattenyésztés feladata630
Az állatenyésztés összetétele631
Az állattenyésztés mérete631
Szarvasmarhatartás632
Sertéstartás633
Tartásmódok635
Segédüzemi szolgáltatások637
Javítás és karbantartás639
A gazdaságok állami irányítása639
A gazdaságok vezetése640
A kooperáció (együttműködés)641
A dolgozók (tagok) részesedése a gazdaság eredményeiből641
Anyaggazdálkodás643
Értékesítés643
Pénz- és hitelgazdálkodás643
Jövedelmezőség644
A tervezés módszere646
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mezőgazdasági üzemtan Mezőgazdasági üzemtan Mezőgazdasági üzemtan Mezőgazdasági üzemtan Mezőgazdasági üzemtan Mezőgazdasági üzemtan

A lapélek kissé foltosak. Néhány lapon bejegyzés, aláhúzás található.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba