A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ifjúság lelki gondozása

Szerző

Kiadó: Szerzői kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 403 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, sokban bővített kiadás. "Élet" Irodalmi és Nyomda R. T. nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

"Az ifjúság lelki gondozásá"-nak első kiadása három hónap alatt elfogyott. És hogy ez az új kiadás mégis csak két év múlva követi az elsőt, annak oka az, hogy az első kiadásban tárgyalt kérdéseket... Tovább

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz (III). Előszó a második kiadáshoz (V).
Bevezető gondolatok.
Az intelligencia pasztorálásának fontossága (1) Az intelligencia
külön pasztorálásának szükségessége (11). Az intelligencia pasztorációjának akadályai (15).
I. RÉSZ.
A kis gyermekek lelki gondozása.
A házi nevelés szükségessége és fontossága (21). Ki köteles a
nevelést adni? (26). A ker. pedagógia célja (28).
I. Nevelés az iskoláskor előtt (30). A szülők nevelése (31).
A legfőbb erények, melyekre az otthon neveljen (35).
II. A kis iskolások lelki gondozása (42). 1. Az otthoni nevelés
(42). 2. Az iskolai hitoktatás fontossága (44). Gyónás, áldozás (47).
"Eucharisztikus Gyermekszövetség" (50). „Szívgárda" (50).
II. RÉSZ.
A középiskolások lelki gondozása.
I. FEJEZET.
Vallásunk nevelő értéke.
A kath. pedagógia története (53).
I. Az elmélet. 1. Mit kíván a) az ész (54), b) az akarat (55),
c) a szív a nevelés eredményének biztosítására ? (55). 2. Erkölcstanunk eleget tesz a) az ész (56), b) az akarat (60), és c) az
érzelmek követelményeinek (62).
II. A gyakorlat (63). Helytelen nevelési módszerek (64). A korszerű erkölcsi nevelés főbb követelményei (67). Mi a teendő ? (67).
II. Fejezet.
Az ifjúsági lelkipásztor egyénisége.
I. Szeresse tanítványait (70). 1. A gyermekek természetfölötti
szeretete (71). 2. Érdeklődjék a tanítványok sorsa iránt (73). 3. A
szeretet pedagógiai jelentősége (74). 4. Az ifjúság szeretetének
eredményei (77). Szeretet és tekintély (81). Szeretet és fegyelem.
II. Legyen példaképe tanítványainak (87). A) Életével (88);
a) szeresse Krisztust (88), b) kövesse Krisztust (91). B) Tudásával (95).
III. Az eszményi hittanár képe (96).
III. FEJEZET.
A lelkiéletre nevelés.
I. A diákpasztoráció célja (102).
II. A lelkiéletre nevelés természetes alapjai (104). A) Az ifjú
lélek ismerete (105). B) Az ifjú lélek természetes erényei (107)
C) Életre nevelés (113), D) A természetes nevelés viszonya
természetfölöttihez (118), E) Az akarat nevelése (122).
III. Természetfölötti nevelés (126). 1, Krisztus szeretetére nevelés (126). 2. A jó imádkozás művészete (131). 3. Olvasmányok
lelki olvasmány (139). 4. Az egyéni lelkivezetés (141). Az egyén
nevelés elősegítő eszközei (144): 1. az ifjúsági kartoték (144)
2. lelki kollokviumok (146). 3. a papi hivatás ápolása (150).
IV. FEJEZET.
Lelkivezetés a serdülő korban.
1, „Egyházi kímélet! idő?" (154). A serdülő kor sajátos
lelkiállapota (157). 3. Serdülőkori betegségek (162). 4. Mire
vigyázzon a lelkivezető (163). A) A csintalan ifjak (163). B) A
hittan, mint élettantárgy (165): tekintély és szabadság (166).
cselekvési vágy (166). akarat erősítése (167), kritizáló
hajlam (167), nagy nyugalom (168). 5. Visszaeső bűnösök (170),
V. FEJEZET.
Az ifjúság sexuális problémája.
I. A kérdés fontossága (173), a) az iskola szempontjából (173),
?) erkölcsi szempontból (175).
II. A nemi felvilágosítás kérdése. A) Története (176), B) Van-e
szükség felvilágosításra ? (177), C) Ki adja azt ? (182), D) Mikor ?
(187).
III. A felvilágosítás módja: 1. elméletben (189), 2. gyakorlat-
ban (193). A) A legalsó fokon (193), B) középső fokon (195),
C) felső fokon (198).
IV. A sexualis pedagógia (201). A) Természetes eszközök (202).
a) akaratedzés (202), b) érzelmeken uralkodni (203), c) becsület
(204), d) fantázianevelés (205), e) gyermekszerelem (205), f) A munka
(205), g) Igazmondás (207). B) Természetfölötti eszközök (209).
Isten jelenlétére nevelés (211). Pozitív istenszeretet (212).
VI. FEJEZET.
A hittan, mint tantárgy.
I. Kath. világnézetre nevelés (213).
II. A mai módszer és tankönyvek hibái (215). Vallástani dolgozatok (220). Forrásszövegek olvasása (221).
III. A „munka-iskola" elve a hitoktatásban (224). Technikai- és
kézimunka (225). A külső tevékenység felkeltése (226). A munka
mint módszertani elv (228). A munkaiskola elve a katekizmus
(231) s a biblia (235) tanításában.
IV. Nevelési szempontok a felsőosztályokban: 1. a dogmatika
(237), 2. az erkölcstan (243), 3. az egyháztörténelem (248), és
4. az apologetika tanításában (253).
V. Az ifjúsági istentiszteletek: 1. A diákmise (258), 2. Az
ifjúsági exhortációk (264). 3. Ifjúsági lelkigyakorlatok (267). 4. A
VIII.-osok búcsúztatása (269).
VII. FEJEZET.
A bűnbánat szentsége az ifjúsági lelkipásztorkodás
szolgálatában.
I. A bűnbánat szentségének psychológiai alapjai (272).
II. A bűnbánat szentségének pedagógiai jelentősége (273). A
gyónás és a psychoanalizis (278).
III. A jó gyónás művészete (280): 1. a jó lelkiismeretvizsgálat
(280), 2. önálló bűn-bevallás (282).
IV. A jó gyóntatás művészete (286): 1. helyes gyónási intelem
(286), 2. helyes penitencia (290).
V. A gyakori gyónok vezetése (292).
VI. Aggályos lelkű ifjak vezetése (296).
VII. A gyóntatás technikájához (300).
VIII. FEJEZET.
Az áldozás az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában.
I. Az eucharisztikus Üdvözítő és a tanulóifjúság (307).
II. A gyümölcsöző áldozás lélektani feltételei (308): a) öntudatos áldozás (309), b) eleven hálaadás (309).
III. Az ifjak gyakori áldozása (312). Hogyan nyerhetjük meg
az ifjakat a gyakori áldozás eszméjének (313).
IX. FEJEZET.
A szentek tisztelete az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában.
I. szentek tiszteletének lélektani alapja (317).
II. A szentek életének helyes tárgyalása (321). a) Az életszentség helyes fogalma (321). 6) Milyen legyen a szentek életrajza? (323)
III. Az ifjúsági Mária-Kongregációk (329): 1. Történeti kifejlődésük (329). 2, Lélektani alapjuk (330), A) az anya tisztelete (331), B) a pubertás viharja (332). 3. A kongregációk működése (335).
X. FEJEZET.
Az orom az ifjúság lelki nevelésében.
I. Az öröm és az ifjú (340). Az öröm szerepe a kath. világnézetben (340). Az öröm pedagógiai jelentősége (342). Örömre nevelés (344).
II. A nagy természet öröm forrásai (348). Nevelés vallásos természetszemléletre (350).'
III. A cserkészet pasztorális jelentősége (352). A cserkészet
történeti fejlődése (353). Pedagógiai méltatása (354). Veszélyei (359).
XI. FEJEZET.
Az internátusi nevelés.
Történeti fejlődése (365). Az internátusi nevelés előnyei (366).
Veszélyei (367). Az internátusi előljáró egyénisége (368).
III. RÉSZ.
A főiskolai hallgatók lelkigondozása.
A főiskolai hallgatók lelki helyzete (373). A főiskolai élet lelki
veszélyei (375).
I. A főiskolai ifjúság vallási irányítása egyesületekben (377):
1. Franciaországban (377). A „Sil'on" (378). 2. Németországban
(379). A „Groszdeutsche Jugend" (379). A „Neu-Deutchland" (379).
A „Quickborn" (380). 3. A magyar egyetemi s főiskolai egyesületek (381). A) Hitbuzgalmi (381), B) charitatív (382), C) társadalmi egyesületek (385).
főiskolai ifjúság vallási irányítása külön lelkipásztor által
(387). Az akadémikusok lelkipásztorának feladatai (388). Ker.
filozófiai tanszék a bölcsészeti karon (391).

Dr. Tóth Tihamér

Dr. Tóth Tihamér műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Tóth Tihamér könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ifjúság lelki gondozása Az ifjúság lelki gondozása Az ifjúság lelki gondozása Az ifjúság lelki gondozása Az ifjúság lelki gondozása Az ifjúság lelki gondozása

Belülről megerősített példány. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba