Szociológia témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar katolikus Almanach 1984

Szerkesztő

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 871 oldal
Sorozatcím: Magyar Katolikus Almanach
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó7
Bevezetés9
Az Anyaszentegyház feje13
A római pápák15
A bíborosi kollégium29
A Római Kúria35
A Magyar Katolikus Egyház
Magyarország prímása47
Magyar Püspöki Konferencia49
A Magyar Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa50
A Magyar Püspöki Konferencia Titkársága50
Magyarország egyházmegyéinek római ügyvivője50
A Magyar Püspöki Konferencia bizottságai51
A Magyar Püspöki Konferencai tanácsai55
A Magyar Katolikus Egyház országos intézményei és létesítményei betűrendben
Actio Catholica57
Katolikus Középiskolai Főhatóság57
Katolikus középiskolák57
Kántor- és Karnagyképző Tanfolyam58
Központi Papnevelő Intézet58
Országos Katechetikai Bizottság Konzultációs Irodája60
Magy. Kat. Püsp. Konferencia Tömegkommunikációs Irodája60
M. K. Püsp. Konf. Sajtóbizottságának tömegkommunikációs szervei
Magyar Kurir60
Teológia61
Vigilia61
Új Ember61
Katolikus Szó62
Magyar Rádió "Kat.Félóra" c. műsorának szerkesztő bizottsága62
Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács Irodája62
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ62
Országos Magyar Cecilia Társulat62
Pápai Magyar Egyházi Intézet62
Pápai Német-Magyar Kollégium63
Pázmány Kollégium63
Pázmány Péter Róm.Kat. Hittudományi Akadémia64
Pázmány P. Hittudományi Akadémia Levelező Tagozata64
Róm. Kat. Egyházi Szeretetszolgálat Központja66
Róm. Kat. Egyházi Szeretetszolgálat intézményei
Szociális és szeretetotthonok, üdülők66
R.K. Szeretetszolgálat keretében működő pasztorációs szolgálat:
Hallássérült hívek pasztorációja69
Vak és csökkent látóképességű hívek pasztorációja69
Mozgássérült hívek pasztorációja69
Értelmi fogyatékos gyermekek pasztorációja69
Római Szent Péter Bazilika Magyar Nagyasszonyok Kápolnája69
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház70
Szent István Társulat - az Apostoli Szentszék Könyvkiadója70
A Magyar Katolikus Egyház szervezete
Előzetes megjegyzések73
Rövidítések74
Esztergomi Érseki tartomány
Esztergomi Főegyházmegye
Főpásztorok79
Segédpüspökök81
Általános helynökök83
Főszékesegyházi káptalan84
Tanácsosok testülete85
Papi Szenátus85
Prímási paloták87
Prímási és Érseki Hivatal87
Budapesti Érseki Helytartóság87
Hitoktatási felügyelő Budapest területére88
Prímási Főszentszék88
Érseki Főszentszék88
Budapesti ügyhallgatók88
Főegyházmegyei bizottságok és tanácsok89
Egyházi címek és kitüntetések91
A főegyházmegye intézményei
Érseki Hittudományi Főiskola93
Érseki Papnevelő Intézet94
Prímási Levéltár95
Főkáptalani Levéltár95
Keresztény Múzeum96
Főszékesegyházi Kincstár96
Főszékesegyházi Kincstár Magy.Kat.Vallásos Emlékeinek Osztálya96
Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteménye97
Főszékesegyházi Könyvtár97
Érseki Simon Könyvtár97
Simon János Nyugdíjas Papi Otthon97
Szent Erzsébet Karitász és Betegek Gondozása Központ97
Budapesti Nyári Kántorképző Tanfolyam98
Főegyházmegyei Ostyaellátó98
A főegyházmegye területén működik:
Ecclesia Szövetkezet és Kiadó98
"Euge" Papi Otthon (szálló)98
A főegyházmegye területei és személyi beosztása99
A főegyházmegye papsága125
A főegyházmegye statisztikai adatai135
Az esztergomi érsekség tartománybeli egyházmegyéi betűrendben
Győri Egyházmegye
Főpásztor143
Általános helynök145
Székeskáptalan145
Soproni Társkáptalan145
Papi Szenátus145
Püspöki Hivatal148
Egyházmegyei Számvevőség148
Püspöki Szentszék148
Egyházmegyei bizottságok149
Egyházi címek és kitüntetések149
Püspöki Papnevelő Intézet152
Püspöki Hittudományi Főiskola153
Egyházmegyei Levéltár154
Egyházmegyei Könyvtár154
Egyházmegyei Kántorképző154
Egyházmegyei Beszerző és Templomellátó Csoport154
Ostyasütők154
Az egyházmegye területi és személyi beosztása155
Az egyházmegye papsága181
Az egyházmegye statisztikai adatai188
Hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye
Főpásztor193
Segédpüspök194
Székesegyházi Káptalan194
Papi szenátus195
Egyházmegyei Hivatal195
Budapesti Püspöki Helynökség196
Egyházmegyei Gazdasági Hivatal196
Egyházmegyei Bíróság196
Zsinati vizsgálók196
A Hajdúdorogi Egyhm. és a Miskolci Ap. Korm. közös bizottságai197
A Hajdúdorogi Egyházmegye bizottságai197
Egyházi címek és kitüntetések199
Az egyházmegye intézményei
Hittudományi Főiskola200
Papnevelő Intézet201
Egyházmegyei Gyűjtemény203
Egyházmegyei Levéltár203
Egyházmegyei Könyvtár203
Az egyházmegye területi és személyi beosztása204
Az egyházmegye papsága221
Az egyházmegye statisztikai adatai224
Miskolci apostoli kormányzóság
Apostoli kormányzó228
Általános helynök228
Konzultori Testület228
Papi Szenátus228
Az Apostoli Kormányzósági Hivatala228
Gazdasági Hivatal229
Szentszéki Bíróság230
Közös bizottságok a Hajdúdorogi Egyházmegyével230
Az Apostoli Kormányzóság bizottságai229
Egyházi címek és kitüntetések230
Az apostoli kormányzóság területi és személyi beosztása231
Apostoli kormányzóság papsága235
Az Apostoli Kormányzóság papnövendékei236
Az Apostoli Kormányzóság statisztikai adatai236
Pécsi egyházmegye
Főpásztor241
Segédpüspök243
Általános helynök243
Székeskáptalan244
Papi szenátus244
Püspöki Hivatal245
Egyházmegyei Gazdasági Hivatal245
Püspöki Szentszék245
Egyházmegyei bizottságok246
Egyházi címek és kitüntetések248
Egyházmegyei intézményei250
Az egyházmegye területi és személyi beosztása251
Az egyházmegye papnövendékei283
Az egyházmegye statisztikai adatai284
Székesfehérvári egyházmegye
Főpásztor289
Általános helynök290
Székeskáptalan290
Papi szenátus291
Püspöki Hivatal292
Püspöki Szentszék292
Egyházmegyei tanácsok és bizottságok293
Egyházi címek kitüntetések295
Az egyházmegye intézményei
Egyházmegyei Múzeum297
Püspöki Könyvtár297
Püspöki és Káptalan Levéltár297
Székeskáptalani és Szemináriumi Egyesített Könyvtár298
Prohászka Szociális Papi Üdülő298
Az egyházmegye területi és személyes beosztása299
Az egyházmegye papsága319
Az egyházmegye papnövendékei323
Az egyházmegye statisztikai adatai324
Szombathelyi egyházmegye
Főpásztor329
Segédpüspök330
Általános helynök331
Székeskáptalan331
Papi Szenátus332
Püspöki Hivatal333
Püspöki Szentszék333
Egyházmegyei bizottságok333
Egyházi címek és kitüntetések336
Egyházmegyei intézmények
Püspöki és Káptalani Levéltár337
Egyházmegyei Könyvtár338
Papi Otthon és Egyházmegyei Konyha338
Az egyházmegye területi és személyi beosztása339
Az egyházmegye papsága366
Az egyházmegye papnövendékei370
Az egyházmegye statisztikai adatai371
Váci egyházmegye
Főpásztor377
Segédüspök380
Általános helynök380
Székeskáptalan381
Papi Szenátus381
Püspöki Hivatal383
Püspöki Bíróság383
Egyházmegyei tanácsok és bizottságok384
Egyházi címek és kitüntetések386
Az egyházmegye intézményei
Püspöki Székesegyház388
Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár388
Az egyházmegye területi és személyi beosztása389
Az egyházmegye papsága421
Az egyházmegye papnövendékei422
Az egyházmegye statisztikai adatai429
Veszprémi egyházmegye
Főpásztor435
Segédpüspök436
Általános helynök437
Székeskáptalan438
Papi Szenátus438
Püspöki Hivatal440
Püspöki Szentszék440
Egyházmegyei tanácsok és bizottságok441
Egyházi címek és kitüntetések442
Az egyházmegye intézményei
Püspöki és Káptalan Könyvtár444
Püspöki és Káptalan Levéltár444
Nyugdíjas Papi Otthon444
Papi Üdülő444
Az egyházmegye területi és személyi beosztása445
Az egyházmegye papsága489
Az egyházmegye papnövendékei495
Az egyházmegye statisztikai adatai496
Kalocsai érseki tartomány
Kalocsai főegyházmegye
Főpásztora503
Az Érsek-metropolita utódlású jogi koadjútora504
Általános helynök505
Főszékesegyházi Káptalan506
Papi Szenátus506
Érseki Hivatal507
Érseki főszentszék507
Főegyházmegyei tanácsok és bizottságok507
Egyházi címek és kitüntetések508
A főegyházmegye intézményei
Érseki Levéltár509
Érseki Könyvtár510
Nyugdíjas Papi Otthon510
Főegyházmegyei Kántorképző510
Főegyházmegyei Ostyaellátó510
A főegyházmegye területi és személyi beosztása511
A főegyházmegye papsága521
A főegyházmegye papnövendékei524
A főegyházmegye statisztikai adat525
A kalocsai érsek tartománybeli egyházmegyéje
Szeged-Csanád egyházmegye
Főpásztor533
Általános helynök534
Székeskáptalan534
Papi Szenátus535
Püspöki Hivatal536
Püspöki Szentszék536
Egyházmegyei bizottságok536
Egyházi címek és kitüntetések538
Az egyházmegye intézményei
Egyházmegyeközi Hittudományi Főiskola541
Egyházmegyeközi Papnevelő Intézet541
Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam543
Egyházmegyei Ostyaellátó543
Az egyházmegye területi és személyes beosztása544
Az egyházmegye papsága560
Az egyházmegye statisztikai adatai563
Egri érseki tartomány
Egri főegyházmegye
Főpásztor570
Segédpüspök571
Általános helynök571
Papi Szenátus573
Érseki Hivatal573
Érseki Főszentszék574
Főegyházmegyei bizottságok és tanácsok574
Egyházi címek és kitüntetések575
A főegyházmegye intézményei
Érseki Hittudományi Főiskola578
Érseki Papnevelő Intézet578
Főegyházmegyei Könyvtár580
Főegyházmegyei Levéltár580
Főegyházmegyei Templomellátó580
Főegyházmegyei Kántorképző Tanfolyamok581
"Renovo" - Egyházi Üdülő581
A főegyházmegye területi és személyi beosztása582
A főegyházmegye papsága634
A főegyházmegye statisztikai adatai642
Az egyházmegyék statisztikai adatainak összesítése644
Magyarország egyházmegyéinek térképe645
Budapest főbb vallási (katolikus) statisztikai adatai646
Budapest területi megoszlása az esztergomi, a székesfehérvári és a váci egyházmegyék között (térkép)647
A Magyarországon működő szerzetesrendek
Magyar bencés kongregáció
Elnök654
Főapáti Tanács654
Pannonhalmi Bencés Főapátság654
Főapátok654
Rendtagok654
Pannonhalmi Szent Gellért Főiskola654
Pannonhalmi Bencés Gimnázium658
Diákotthon659
Főapátsági Könyvtár659
Bencés Főapátsági Levéltár659
Bencés Rendház Győr660
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium660
Diákotthon661
Szent Ferenc rendjének magyar tartománya
Tartományfőnök662
Rendi tanácsosok662
Budai Rendház663
Budapest-Pasaréti Rendház663
Esztergomi Rendház664
Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium665
Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Kollégium665
Szentendrei Ferences Gimnázium666
Kegyes tanítórend (piaristák) magyar tartománya
Tartományfőnök667
Tartományfőnöki tanácsosok667
Budapesi Rendház és Gimnázium668
Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola669
Kecskeméti Rendház, Gimnázium és Diákotthon670
Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek
Tartományfőnöknő672
Budapesti Rendház, Gimnázium, Diákotthon673
Debreceni Rendház, Gimnázium, Diákotthon673
Magyarország egyházmegyéinek és működő szerzetesrendjeinek története 1945-ig
Esztergomi Főegyházmegye679
Győri egyházmegye690
Hajdúdorogi egyházmegye690
Miskolci apostoli kormányzóság703
Pécsi egyházmegye705
Székesfehérvári egyházmegye714
Szombathelyi egyházmegye726
Váci egyházmegye731
Veszprémi egyházmegye737
Kalocsai főegyházmegye745
Szeged-csanádi egyházmegye751
Az egykori Debreceni Apostoli Kormányzóság758
Egri főegyházmegye760
A kassai, rozsnyói, szatmári egyházmegyék magyarországi területrészei768
Szent Benedek rendje770
Szent Ferenc rendje776
Kegyes Tanítórend781
Miasszonyunkról nevezett Iskolanővérek kongregációja784
Névmutató787
Helységnévmutató819
Függelék-appendix
Külföldön működő latin és görög szertartású r. k. magyar papok és szerzetes címtára837
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar katolikus Almanach 1984 Magyar katolikus Almanach 1984 Magyar katolikus Almanach 1984
Állapot:
1.230 Ft
610 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar katolikus Almanach 1984 Magyar katolikus Almanach 1984 Magyar katolikus Almanach 1984

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.230 Ft
860 ,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar katolikus Almanach 1984 Magyar katolikus Almanach 1984 Magyar katolikus Almanach 1984

A borító kissé kopott.

Állapot:
1.230 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba