849.737

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország természeti és gazdasági földrajza

Földrajz IV.

Szerző
Grafikus

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 514 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrált. Tankönyvi száma: 42152.

Tartalom

Előszó5
Magyarország természeti földrajza7
Magyarország földrajzi helyzete (Dr. Udvarhelyi Károly)9
Magyarország természetföldrajzi környezete10
Magyarország politikai környezete12
Magyarország földtani kialakulása, szerkezete és felszíne (Dr. Udvarhelyi Károly)13
A legfőbb ható tényezők és változások14
Variszkuszi hegységképződés15
A középkori tengerek tartós transzgenerációja17
Eurázsiai hegységképződés19
Óharmadkori tengerek20
A Középduna-medence kialakulása és az újharmadkori vulkánosság22
A medence újabb beszakadása és a pannóniai tenger térfoglalása25
A negyedkor hordalékos takarói28
Az ember és a társadalom tájalakító tevékenysége33
Magyarország földszerkezete34
Magyarország domborzatának általános képe39
Magyarország geomorfológiai körzetei40
Természeti energiaforrások, ásványkincsek41
Irodalom44
Magyarország éghajlata (Dr. Futó József)45
Magyarország éghajlatának általános jellemvonásai45
A földrajzi szélesség hatása46
Az óceáni és a szárazföldi levegő hatása47
A domborzat hatása49
Éghajlati elemek területi eloszlása, évi és napi menete50
Napsugárzás, napfénytartam50
A levegő hőmérséklete52
A hőmérséklet területi eloszlása52
A hőmérséket évi járása58
A hőmérséklet napi járása60
A levegő hőmérsékletének szélsőségei61
Talajhőmérséklet63
Légnyomás64
A légnyomás területi eloszlása64
A légnyomás évi és napi járása64
Szél66
Szélirány66
Szélsebesség67
A légkör vízháztartása69
A párolgás és a levegő nedvességtartalma69
Borultság71
Csapadék72
A csapadék területi eloszlása72
A csapadék időbeli eloszlása, szélső értékei73
Havazás, hótakaró76
Éghajlati körzetek77
Alföld78
Kisalföld79
Dunántúl79
Északi-középhegység80
Irodalom81
Magyarország vízrajza (Dr. Zétényi Endre)83
Felszín alatti vizek83
Források és kutak85
Felszíni vizek89
Lefolyásviszonyok89
Folyóvizeink kialakulása90
Folyóvizeink91
A Duna és mellékfolyói92
A Tisza és mellékfolyói100
Állóvizeink102
A Balaton102
Fertő-tó106
Velencei-tó107
Egyéb állóvizeink107
Irodalom108
Magyarország természetes növényzete, állatvilága (Pápistáné Erdős Mária)111
A növényzet és az állatvilág fejlődése111
Magyarország természetes növényzete115
Az erdős sztyepp-zóna115
A lombos erdők zónája116
Magyarország erdőségei120
Magyarország növényföldrajzi tájbeosztása121
Kárpáti flóratartomány122
Alpi flóratartomány122
Nyugat-balkáni flóratartomány122
Magyar vagy pannóniai flóratartomány122
Természetes állatvilág124
Magyarország talaja (Pápistáné Erdős Mária)127
Talajfajták127
Zonális talajok129
Erdőtalajok129
Mezőségi talajok130
Azonális talajok130
Váztalajok130
Réti talajok131
Láptalajok131
Intarzonális talajok132
Szikes talajok132
Talajerózió133
Talajföldrajzi körzetek Magyarországon134
Irodalom135
Magyarország tájai (Dr. Udvarhelyi Károly)137
Alföld138
Határai138
Kialakulása139
Felszíne141
Éghajlata és vízrajza142
Növényzete, talaja143
Az Alföld tájai143
A Mezőföld144
Duna-Tisza közi homokos hátság (Kiskunság)149
Északbácskai-lösztábla153
A Nyírség154
Hajdúság161
A Maros-Körös köze161
A Mátraalja és a Bükkalja165
A Duna és a Dráva melléke166
Tisza menti érterek169
Kisalföld179
Helyzete, határai179
Kialakulása és szerkezete179
Felszíne181
Éghajlata és vízrajza182
Természetes növényzete, ásványi kincsei183
Tájai183
Győri-medence183
Győr-tatai teraszvidék186
Marcal-medence187
Alpokalja189
Földrajzi fekvése, kialakulása és felszíne189
Éghajlata és vízrajza190
Növényzete192
Tájai193
Soproni- és Kőszegi-hegység193
Nyugat-magyarországi kavicstakaró194
Dunántúli-dombság197
Kialakulása, szerkezete és felszíne197
Éghajlata, vízrajza, növénytakarója199
Tájai201
Zalai-dombság201
Belső-Somogy204
Külső-Somogy205
Somogy-Tolnai dombság207
A Mecsek és környéke209
Dunántúli-középhegység213
Kialakulása és szerkezete214
Felszíne215
Éghajlata, vízrajza, természetes növénytakarója215
Tájai217
Bakony217
A Vértes és a Velencei-hegység224
Dunazug-hegység225
Gerecse227
Budai-hegység228
Pilis-csoport232
Visegrádi-hegység232
Északi-középhegység234
Kialakulása és szerkezete234
Felszíne236
Éghajlata, vízrajza, növénytakarója236
Tájai239
Börzsöny239
Cserhát242
Karancs és Medves244
Mátra244
Bükkhegység251
Az Aggteleki-karszt (Északborsodi-hegyvidék)257
Cserehát260
Zempléni-hegység260
Nógrádi-medence263
Sajó-medence264
Irodalom265
Magyarország gazdasági földrajza (Dr. Moholi Károly)269
Magyarország gazdaságföldrajzi helyzete, történeti áttekintés271
A népesség273
A népesség természetes szaporodása275
A népesség iskolai végzettsége278
A népesség belső vándorlása279
Oszálytagozódás és foglalkozási viszonyok280
A nemzetiségek281
Népsűrűség282
A magyar gazdasági élet fejlődése a feudalizmustól napjainkig285
A népgazdasági fejlődése a felszabadulás óta286
Magyarország ágazati gazdaságföldrajza291
Ipar291
A magyar ipar földrajzi elhelyezkedése292
Nehézipar295
Energiagazdálkodásunk helyzete, távlatai295
A szénbányászat296
A kőolaj és földgáz termelése306
Geotermikus energiatermelés310
Villamosenergia-termelés és felhasználás311
Ipari nyersanyagtermelés317
Ércbányászatunk318
Egyéb ásványi nyersanyagok bányászata320
Vas- és acélkohászat322
Könnyű- és színesfémkohászat326
Fémfeldolgozó ipar330
Vegyipar336
Kőolaj- és földgázfeldolgozó ipar338
Szénfeldolgozás338
Szervetlen alapanyag- és műtrágyagyártás339
A festék-, műanyag- és műszálgyártás341
Gumi és egyéb vegyészeti iparágak342
Gyógyszeripar342
Építőanyag-ipar343
Építőipar346
Könnyűipar347
A textilipar348
A bőr- és cipőipar351
Fafeldolgozó, cellulóz- és papíripar352
Élelmezési ipar353
Mezőgazdaság358
A magyar mezőgazdaság a felszabadulás előtt358
A termelési viszonyok változásai359
A tőkés mezőgazdaság termelőerőinek színvonala, a termelés területi megoszlása360
A szocialista mezőgazdaság kialakítása361
A szocialista mezőgazdaság megteremtésének útja361
A mezőgazdaság műszaki színvonalának emelése365
Talajerő-fenntartás, műtrágyázás366
Az öntözés367
A talajjavítás370
A művelési ágak területi megoszlása370
A szántóföldi növények termesztése373
A gabonafélék373
Az ipari növények379
A szálas és lédús takarmányok384
A rét- és legelőgazdálkodás386
Burgonya, zöldségfélék és fűszernövények termesztése386
Zöldségellátó körzetek390
Gyógy- és illóolaj növények390
Gyümölcs- és szőlőtermesztés391
A gyümölcsfaállomány fejlődése392
Gyümölcsnemeink elterjedése393
Gyümölcstermelési módszerek fejlődése a felszabadulás után398
Szőlőtermesztés398
A szőlőterületek földrajzi megoszlása400
Állattenyésztés403
A szarvasmarha-tenyésztés406
A lótenyésztés408
A sertéstenyésztés409
A juhtenyésztés410
A baromfitenyésztés411
A méhészet413
A selyemhernyótenyésztés413
Haltenyésztés413
Erdőgazdálkodás415
Közlekedés419
Vasúti közlekedés420
Közúti közlekedés425
Vízi közlekedés429
Légi közlekedésünk431
Szállítás csővezetéken431
Hírközlés432
Kereskedelem432
Belkereskedelem432
Külkereskedelem és nemzetközi gazdasági kapcsolatok434
Települési viszonyok439
Gazdasági körzetek445
Központi Iparvidék (Budapesti körzet)447
Északi Iparvidék (Miskolci körzet)456
Tiszavidéki Körzet (Debreceni körzet)467
Dél-Aföld (Szegedi körzet)474
Észak-Dunántúl (Győri körzet)479
Dél-Dunántúl (Pécsi körzet)489
Irodalom493
Név- és tárgymutató495
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza

A borító gerince és a lapélek elszíneződtek. Néhány lap széle foltos.

Állapot:
1.680 Ft
840 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza Magyarország természeti és gazdasági földrajza

Könyvtári könyv volt. A borító kissé elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.680 Ft
1.340 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba