A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Anyagvizsgálók Közlönye 1930-1932. január-december

VIII. évf. 1-4. szám, IX. évf. 1-8. szám, X. évf. 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 748 oldal
Sorozatcím: Anyagvizsgálók Közlönye
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Három évfolyam egybekötve. Teljes évfolyamok. Az egyes számok fekete-fehér ábrákkal illusztráltak. Az 1930. év 130 szövegábrával és 13 táblázattal, az 1931. év 91 szövegábrával és 54 táblázattal, az 1932. év 151 szövegábrával és 78 táblázattal illusztrált. A közlöny megjelenik minden 2. hó végén július és augusztus kivételével. Nyomatta: Magyar Királyi József Műegyetem, Mechanikai Technológiai Intézet Nyomdája.

Előszó

Ha végigtekintünk az utolsó pár évtized rohamos technikai fejlődésén, a létrehozott technikai alkotásokon, a találmányok megszámlálhatatlan során, úgy elmondhatjuk, hogy az emberiség történetében... Tovább

Tartalom

1930. év
A
A vas- és fémipari szakosztály ügyköréből.
Beck Pál: Húzott ónszalag rekrisztallizációs centrumainak eloszlása . 39
Dr. Gállik István: Vas és acélanyagok nyúlásának összehasonlító vizsgálata különböző méretű próbapálcák esetében 61
Zorkóczy Béla: A hegesztés technológiája és korszerű
alkalmazásai . 101
Rotter Károly: Vasszerkezetek hegesztése . . . . . 137
Rotter Károly: Hegesztett kapcsolatok magatartása 151
Csilléry Dezső: Ivhegesztés a BSzKRT pálya
alkatrészein . ... . . 155
B
Az építőipari anyagok szakosztályának ügyköréből
(nem fémes, anorganikus anyagok).
Nincs közlemény.
C
Ipari és egyéb technikai célú anyagok szakosztályának ügyköréből (organikus anyagok).
Nincs közlemény.
D
Az általános szakosztály ügyköréből.
Dr. Vér Tibor: Az anyagvizsgálat néhány újabb
problémájáról . . . .
E
Kísérleti állomások és anyagvizsgáló laboratóriumok
közleményei.
Nincs közlemény.
F
Szakirodalom.
Nincs közlemény.
G
Egyesületi közlemények.
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1930 február
hó 27-én tartott választmányi ülése 53
Választmányi ülés 1930 május hó 20-án 54
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1930 június
6-án tartott XXV. rendes közgyűlése 85
Választmányi ülés 1930 október 8-án 92
H
Az Anyagvizsgálók Uj Nemzetközi Szövetségéről
szóló közlemények.
Az állandó választmány III. ülése 55
I
Megemlékezések, beszámolók, hírek.
Felhívás a híd- és magasépítési mérnökök nemzetközi
egyesületébe való belépésre 57
Könyvtár jegyzék 95
Hírek 170
Az évfolyam terjedelme 170 oldal (11 ív) szöveg, 130 szövegábrával és 13 táblázattal.

1931. év
A
A vas- és fémipari szakosztály ügyköréből.
Dr. Gállik István: A krómacélokkal végzett kísérletek és
kapcsolatos tanulmányok , 29
„ Krómacélokkal végzett újabb kísérletek ... . .161
Thoma Albert: Tűzszekrény anyagok minőségi kérdéseinek megoldása 85
Rotter Károly: Hegesztett vasszerkezetk legújabb német
szabályzata . . . . . . . . ... .140
Dr. Vér Tibor: Szerkezeti vasanyagok viselkedése magasabb hőmérsékleten állandó (statikus) terhelések alatt 179
B
Az építőipari anyagok szakosztályának ügyköréből
(nem fémes, anorganikus anyagok).
Nincs közlemény.
C
Ipari és egyéb technikai célú anyagok szakosztályának ügyköréből (organikus anyagok).
Worschitz Frigyes: A röntgensugár diagnosztika a
faanyag vizsgálatában 1
D
Az általános szakosztály ügyköréből.
Vietorisz József: A Vickers féle keménységvizsgáló gép 131
E
Kísérleti állomások és anyagvizsgáló laboratóriumok
közleményei
Nincs közlemény.
F
Szakirodalom.
Könyvismertetés ,150
G
Egyesületi közlemények.
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1931 március
hó 31-én tartott választmányi ülése 124
Választmányi ülés 1931 május hó 19-én 127
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének 1931 május
29-én taftott XXVI. rendes közgyűlése . . . 151
Választmányi ülés 1931 augusztus 24-én 158
Választmányi ülés 1931 november 25-én 220
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete Ásványolaj bizottságának megalakulása 222
H
Az Anyagvizsgálók Új Nemzetközi Szövetségéről
szóló közlemények.
Az Anyagvizsgálók Új Nemzetközi Szövetségének
I. kongresszusa Zürichben 1931 szeptemberben . . 226
I
Megemlékezések, beszámolók, hírek.
Dr. M. Ros látogatása , 129
A Technológiai könyvtár fejlesztése 84
Az évfolyam terjedelme 232 oldal (14 1/2 ív) szöveg, 91 szövegábrával és 54 táblázattal.

1932. év
A
A vas- és fémipari szakosztály ügyköréből.
Benesch Ferenc: Acéltöreteken észlelhető rendellenességek
különös tekintettel a fénylő foltok okaira ... 53
Dr. Feimer László: Az Egyesült Államokban használt alumínium ötvözetek tulajdonságai és alkalmazásuk . 44
Dr. Reuss Endre: A hideg alakítás befolyása a vas- és
acélanyagok folyási határára 238
Dr. Sailer Géza: Anyagvizsgálat és minőségi acélok gyártása a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r. t.-nál,
különös tekintettel a sodronykötelek anyagára . . 95
Dr. Vietorisz József.: Kritikus hőfoka alatt hengerelt
lágyvas rekristalllizációja utólagos hideg alakítás
után 123
Zorkóczy Béla: Az I., Nemzetközi Hegesztéstechnikai
Kongresszus tanulságai 1
B
Az építőipari anyagok szakosztályának ügyköréből
(nem fémes, anorganikus anyagok).
Dr. Bresztovszky Béla: Eljárások a téglaszilárdság meghatározására 277
(Lásd még az E alatti közleményeket.)
C
Ipari és egyéb technikai célú anyagok szakosztályának
ügyköréből, (organikus anyagok)
Dr. Feimer László: A tűzálló fa alkalmazása az Észak-amerikai Egyesült Államokban 38
D
Az általános szakosztály ügyköréből.
Dr. Worschitz Frigyes: Rádiográfiai fajsúlymeghatározás 184
Dr. Worschitz Frigyes: Rádiofizikai sűrűségmérések:
spektrometrikus és iontometrikus fajsúlymeghatározás 312
E
Kísérleti állomások és anyagvizsgáló laboratóriumok
közleményei.
Dr. Bresztovszky Béla: Közlemények a m. kir. József-műegyetem Műszaki Mechanikai Laboratóriumából
és a vele kapcsolt Kísérteti Állomásból . . . . 217
F
Szakirodalom.
Könyvismertetések.
Dr. H. Kühl: „Cementkémia" Ism. Dr. Czakó Miklós 336
A portlandcement konstituciója Le Chatelier szerint . . 344
Jahresbericht 1932. der Statischen Abteilung der D V L. 346
Jahresbericht 1932. der Stoff abteilung der DVL. . . . 346
G
Egyesületi közlemények.
Egyesületi élet. , . 52, 116, 206, 349
H
Az Anyagvizsgálók Új Nemzetközi Szövetségéről
szóló közlemények.
Az Állandó Választmány 1932 március 14-16-én Bécsben tartott ülésének ismertetése 116
Az „Erste Mitteilungen" Elszámolása 274
A „Kongressbuch Zürich" 274
Az 1935-ben Londonban rendezendő nemzetközi kongresszus tervezete 118, 275
Az 1935-iki sín-kongresszus 276
I
Megemlékezések, beszámolók, hirek.
Gerritsen W: előadása a Mérnökegyletben „A váltóáramú ívhegesztés és alkalmazása" címen ... 49
Dr. Varga József: elnöki megnyitója a Magyar Ásványolaj Bizottság alakuló ülésén 198
Petrik Lajos + 348
Az évfolyam terjedelme 350 oldal (22 ív) szöveg, 151 szövegábrával és 78 táblázattal.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem