993.808

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Földgömb 1933. január-december

A Magyar Földrajzi Társaság Népszerű folyóirata - IV. évfolyam 1-10. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Földrajzi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 296 oldal
Sorozatcím: A Földgömb
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fényképekkel illusztrálva. Összesített tartalomjegyzékkel. Nyomtatta a "Pannonia" könyvnyomda-vállalat, Debrecen.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA
iv. évfolyam.
1 933.
1. szám.
Szilán szigetén.
írta: BAKTAY ERVIN.
Szilán alatt természetesen Ceylont kell érteni. így nevezik a... Tovább

Előszó


A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA
iv. évfolyam.
1 933.
1. szám.
Szilán szigetén.
írta: BAKTAY ERVIN.
Szilán alatt természetesen Ceylont kell érteni. így nevezik a bennszülöttek és az angolok is. Ceylon csak az angolos írásmód. Nálunk persze, német mintára, már annyira megszokta mindenki a betűszerinti „Ceylon" kiejtést, hogy még a földrajzban járatos, művelt ember sincs tisztában azzal, miről is van szó, ha a „Szilán" neVet hallja. Ez is egyike a beidegzett tévedéseknek és helytelenségeknek!
Szilán -oly közel fekszik India félszigetének déli csúcsához, hogy feltehető: valamikor régesrégen összefüggött az indiai földséggel. Az összekötő földnyelv maradványait — apró szigetek és szirtek sorát — a geográfusok „Ádám hídjá"-nak (Adam's Bridge) nevezték el. De a hindu hősrege, a Rámájana, Rámával, az isteni hérosszal hozza összefüggésbe a hídpillérekre emlékeztető szigetsort. Ráma harcosai — legendás lények, különös, beszélni tudó majmok, valószínűleg primitív ősemberek — építették óriási sziklákból ezt a hidat, hogy átkelhessenek a tengerszoroson és megostromolhassák Rávan démonkirály fővárosát. Mert a rege szerint Lanka — az egykori Szilán •— démonok országa volt, s e démonok királya elrabolta Ráma feleségét. A hosz-szan elnyúlt sorban felmeredő szirtek és kisebb-nagyobb szigetek valóban egy ősrégi átjáró maradványai,
valamikor, számtalan évezred előtt, még száraz lábbal lehetett átkelni Indiából a vele összefüggő szigetre, s a szigeteket alkotó kőzet azonos a délindiai félsziget uralkodó kőzetével. —• Nyilván a tenger lepusztító hatása, az abrázió mosta el az ellenállóbb kőzetek közül a lazább anyagokat, míg végül létrejött a tengerszoros, amelyből csak a megmaradt sziklarögök merednek elő. így függött össze valamikor Angolország is az európai kontinenssel.
A Rámájana regéje is azt bizonyítja, hogy Szilán szigete már ősidők óta szoros kapcsolatban állt Indiával. Kr. e. a 3. században Asóka király, a buddhizmus nagy pártfogója, elküldte fiát Északindiából Szilanba, hogy a Buddha tanát ott is elterjesz-sze. Szilanban erős gyökeret vert a buddhizmus és míg Indiában a későbbi századok folyamán ez a vallásforma szinte teljesen eltűnt, addig Szilanban mainapig is él a buddhizmusnak aránylag még legeredetibb, legkevésbé eltorzított formája. A szi-lani buddhista szerzetesek, a bhik-khuk, ma is ugyanolyan klasszikus öltözetet viselnek, mint egykoron a Buddha és tanítványai. A sárga, tógához hasonló átvető szabadon hagyja mezítelen jobbkarjukat és vállukat. A bhikkhuk az arcukat és fejüket is beretválják, mint a Buddha tette. Kolostoraik és szentélyeik is inkább idé- Vissza

Tartalom


TARTALOMJEGYZÉK.
I. önálló és nagyobb cikkek.
O dal
Baktay Ervin: Szilán szigetén 1
Benda László dr.: Hogyan él az utazó a a Himalájában? 224
Benda László dr.: Andrée Hvitőya-i tábora - 282
Donner Kornél: A maori nép 249
Friedrich Wallisch dr.: Karthago 126
Friedricli Wallisch dr.: Kairuan, az afrikaiak szent városa 25
Halász Gyula: Kirándulásom El Aziziába 54
tieringer Lajos: Madagaszkár i 233
Hlaváts Andor dr.: A courmayeuri remete 103
Hlaváts Andor dr.: Három hun vitéz honalapítása 194
Horváth Károly dr.: Ahol kevés a szegény ember 46
Jaskó Sándor: Az Aggteleki barlang kiterjedése 71
Jerémiás Lajos: Egy nap a Vierwaldstatti tavon 64
"Kéz Andor dr.: Tokio és Jokohama újjáépítése 67
Kéz Andor dr.: A görögországi telepítések 262
Kormos Tivadar dr.: A rénszarvas 11
Lázár Árpád: Istanbul—Galata - 203
tázár Árpád: Két év Kisázsiában 31
.Major József: A japáni gyarmatosítás Formózában 217
Matolay Tibor: Az indián fajról 121
Matolay Tibor: A karsztjelenségek 81
Márton Béla dr.: Mandzsukuo 153
JVlendöl Tibor dr.: Mire tanít a népsűrűségi térkép? 132
Mendöl Tibor dr.: Araguaya—Xingu—Tapajoz 167
Mihalik László dr.: A Körös vízrendszerének multszázadi szabályozása 41
Mikkelsen E.: Nemzetközi harc Grönlandért 58
Székely László: Christoffel kapitány 21
Varga Lajos dr.: Finnország útja a Jegestengerhez 160
Varga Lajos dr.: A Fertő lecsapolásának kérdése 273
Zboray Ernő: Hétmilliós ország, amely hetvenmillió ember fölött uralkodik 185
Zboray Ernő: Batávia — Kelet Londonja 93
Zboray Ernő: Jávai bennszülöttek élete a kampungokban - 257
Zsirayné dr. Kerestély Irma: Pár szó Abessziniáról - — 198
—s —s: Anadolu - ~ - - 100
II. Apró közlemények.
. . Adatok a Hudson öböl óceánográfiájához 212., — Agostini ujabb patagóniat utja 21b., — Apróságok New Zealand madárvilágáról 118., — Az amerikai fosszilis emberi leletek. Matolay Tibor 112., — Az Anglia—Grönland—Canada közötti légiút 78., — Az Ausztrália és Európa közötti gabonaszállítás régi útja 36., A Bangveolo-tó mocsárlakói 116., — A Bolívia és Paraguay között vitás terület: a Cliaco Boreal Matolay Tibor 239., — A Brazzaville—Pointe Nőire vasút 149., — Brit-India népessége 1932-ben 208., — A dán keletgrönlandi expedíció eddigi eredményei 210., — Duzzasztógát épül a Colorado kanyonjában 210., — Etimologiai tallózás a latin-amerikai Glo-
buson. Matolay Tibor 113., — Az európaiak trópusi letelepedésének lehetőségei 269., _
Felső-Volta gyarmat megszűnt 184., — A fiumei kikötő 78., — A Föld lakossága 37.' — A gazdasági válság néhány jellemző adata: a suezi csatorna forgalma és a főbb mezőgazdsági termények ára 72., — Geofizikai Obszervatórium épül a Mont Peléen 211, — Geológiai és földrajzi megfigyelőállomás a Chibina tundrákon 77, — Griaul
afrikai francia expedíciója hazatért 295, — A gépkocsiipar és kereskedelem 271, _
A gumitermelés 294, — A gyöngyhalászat és kereskedelem 39, — Híd épül a San Franciscoi-öböl felett 212, — Hogyan mérik ma a tengerek mé ytégét? 211, _ Hollandus—India gazdasági helyzete 111 — Irak, a Földközi tenger petroleumszállítója 213, — A Jangce-kiang 1931. évi árvize 73, — Japán és Palesztina narancstermesztése 80, — Japáni bevándorlás Braziliába 208, — A japáni vasipar 39, — A kairói új Sivatagkutató-intézet 211, — Kingdon Ward kutatásai a tibet-hátsóindiai határvidéken 210, — Kipusztult-e a kenguru-patkány? 120, — Kolima expedíció 246, — A Kongó és Nílus közötti gépkocsiút 183, — Korea új kikötője 210, — A Köln—Bonn közötti gépkocsiút 148, — Krüger sarkvidéki útja és pusztulása 271, — A legújabb politikai földrajzi változások a Szovjetunióban 151, — Lengyelország népessége az 1931. évi népszámlálás szerint 210, — Malta lakossága 1931-ben 184, — „Mannaeső" Natalban 119, — A második nemzetközi sarkkutatóév újabb eredményei 151, — Megváltoztatták a Zuiderzee nevét 216, — A Mississípi begátolása 245, — A Mt. Everest átrepülése 247, — A IV. Mount-Everest expedíció sikertelensége 296, — A nagybritánniai vissza-vándorlás 147, — A nagyszentbernáti menedékház tibeti állomása 184, — A nemzetközi kereskedelem 269, — A négerek dob-távbeszélője 145, — Német—amerikai expedíció a kína-tibeti határon 150, — Német—amerikai Karakorum expedíció 152, — A német és osztrák Alpenverein andesi expedíciója 148 — Német tengerentúli drót-talantávíró és távbeszélő összeköttetések 245, — Németország kereskedelmi flottája és kikötőinek forgalma 272, — Névváltozások 183, — A nyugatszaharai közbiztonsági állapotok 267, — Nyugatszudáni öntözőművek 244, — Az olaszországi turistaforgalom 148, — Az orosz textilipar 112, — Az orosz Nogaj expedíció 184, — Öntözőgazdálkodás a Niger és az Indus vidékén 120, — Palesztina népessége az 1931. évi népszámlálás szerint 208, — Powdermaker újmecklenburgi kutatásai 267, — Rádium Észak-Canadában 118, — Rasmussen grönlandi expedíciójának eredményei 212, — Riiser Larsen antarktiszi expedíciója 246, — Roume afrikai utazása 247 — A sárgák az Egyesült Államokban 76, — Sixtus bourboni herceg szaharai expedíciója 212, — Skandinávia és Északeurópa legmagasabb hegye 296, — A svejci óraipar és a kereskedelmi repülés 246, — Svédország népessége az 1930. évi népszámlálás szerint 208,
— Tokio lakossága 184, — A transzbajkáli Muja—Kalar expedíció 246, — Transzkontinentális lágivonalak 150, — Tristan da Cunha szigete 115, — Üjabb kutatások Buka és Botigainville óceániai szigeteken 248, — Újesztendő ünneplése Abissziniában: Sáska László dr. 295, — Oj orosz erőtelep 73, — O.i repülőgépjáratok 1932-ben. 293,
— A vasút és gépkocsi versenye Nagybritanniában 145 — Vasút Kambodzsában 211,
— Villamosvasút Riminiből San Marinoba 211, — A vonatok sebessége 215, — Wirz brit-újguineai utazása 150, — Wissmann, Köhler és Erkes kínai utazása 183.
III. Könyvek.
Aujeszky László dr.: Az időjárás és a mindennapi élet (Dr. Berényi Dénes) 291,
— Bányai János: A moreni-i égő petróleum kút. 144, — Bányai János: A hargitai opál--barlang. 144, — Bányai János: Udvarhely vármegye iszapforrásai. 144, — Colin Ross: Der Wille der Welt. 292, — Fehér Géza: Kanitz Fülöp Félix a Balkán Kolunbusa" élete és munkássága 291, — Sajó Elemér: Újabb tanulmányok az öntözésről 290, — Székely László: Őserdőktől — ültetvényekig 291, — A székelység folyóirata 144.
IV. Üzenetek.
120. — 209, — 273.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december A Földgömb 1933. január-december

A borító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba