A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Geológia I.

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 655 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 408. Kihajtható melléklettel.

Tartalom

Előszó3
Bevezetés5
A föld mint égitest
A Föld alakja és nagysága14
A naprendszer és a Föld15
A naprendszer eredete16
Meteoritok 18
A Föld kialakulása20
A Föld tagozódása
A Föld sűrűsége22
Izosztázia24
A Föld külső részei
Az atmoszféra26
Éghajlati övek30
Hidroszféra32
A tengervíz összetétele33
A tengervízben oldott gázok35
A tenger sűrűsége35
A tenger vizének hőmérséklete36
A tenger vizének mozgása37
A hullámzás37
Az árapály38
Az áramlások40
A tenger élő világa41
A víz körforgása43
Litoszféra44
A litoszféra hőmérséklete47
Geotermikus grádiens50
Közettan
Ásványtani alapismeretek. A kőzetek csoportosítása61
A kőzetek földtani megjelenítési alakja. Eruptív kőzetek61
Üledékes kőzetek63
Metamorf kőzetek66
A kőzetek alkotórészei67
A kristályok szerkezete69
Ikerkristályok81
Az ásványok hasadása81
Az ásványok keménysége82
Az elegyrészek alakja82
Az elegyrészek nagysága84
Az elegyrészek jelentősége85
A kőzetek vizsgálatának fénytani módszerei86
A vizsgálat közönséges fényben88
A fontosabb mikroszkópos eljárások88
Vizsgálat párhuzamos poláros fényben89
Fénytanilag (optikailag) izotrop és anizotrop testek90
Vizsgálat konvergens fényben96
Fontosabb kőzetalkotó ásványok102
Kvarc102
Tridimit, krisztobalit, kalcedon, achát104
Opál, hialit105
Földpát csoport. Káliföldpátok106
Plagioklászok107
Földpátpótló ásványok. Nefelin, eleolit110
Leucit, szodalit, melilit111
Cancrinit, csillámok, biotit, muszkovit112
Csillámokhoz hasonló kifejlődésű ásványok113
Klorit, glaukonit, kaolinit113
Talk, steatit, szerpentin114
Piroxéncsoport115
Amfibolok csoportja117
Olivin, gránát119
Cordierit, andaluzit120
Sillimanit, staurolit, turmalin, disztén121
Epidot, topáz, zeolitok122
Titanit, cirkon123
Rutil, ónkő (kassziterit), spinellcsoport, magnetit124
Hematit, ilmenit126
Apatit, pirit, markazit127
Kalcit, magnezit128
Dolomit, sziderit, aragonit, fluorit, folypát129
Barit, (súlypát); kloridok, kősó, szilvin, carnallit, kainit, kieserit, epsonit, keserűsó130
Glaubersó, anhidrit, gipsz, jég131
Grafit132
Kőzetek a külszínen
A kőzetek elválasztása133
Az elválás és a mérnöki munka138
A kőzetek színe140
A kőzetek gyakorlati keménysége141
Eruptív kőzetek
Az eruptív kőzetek osztályozása145
Az alkáli-mészkőzetek és alkálikőzetek146
Mélységi kőzetek
Gránit148
Szienit154
Eleolitszienit156
Diorit158
Gabbró160
Peridotit és szerpentin163
Bázisos alkáliplutonitok164
Telérkőzetek165
Eruptív kvarctelérek, lamprofirok168
Kiömlési kőzetek
Riolit és kvarcporfir171
Trachit és porfir176
Fonolit177
Andezit, dácit és porfirit, kcarcporfirit179
Bazalt, diabáz és melafir185
Pikrit és pikfirtporfirit196
Vulkáni tufák196
Üledékes kőzetek
A kőzetek pusztulása. Fizikai mállás200
Kémiai mállás207
Szállítás és ülepedés213
Diagenezis221
Üledékes kőzetek beosztása és rétegezése223
A törmelékes kőzetek226
Laza törmelékes kőzetek227
Durva üledékek227
Homok228
Mechanikai elemzés230
A homok tulajdonságai238
A homok szerkezete242
Hézagtérfogat242
Hézagtényező244
Viszonylagos tömörség245
Hazen egyenletességi viszonyszáma249
A homok és a víz251
Úszóhomok255
A homok felhasználása259
Agyag263
Diszperz rendszerek265
Agyag koagulálása266
Agyag báziskicserélése268
A fagy hatása az agyagra270
Agyag ásványi összetétele271
Agyag mechanikai összetétele275
Agyag kémiai összetétele279
Agyag és a víz280
Állapothatárok281
A megterhelés hatása az agyagra288
Agyagterületek felszíni mozgásai292
Agyagfajták294
Az agyag felhasználása297
Csapóföld299
Bauxit300
A talaj302
A talajok ösztályozása. A szerves talajok306
Nyers vegyes talajok307
Humo-siallit talajok309
Ferri-siallit talajok315
Összeálló törmelékes kőzetek316
Konglomerátum és breccsa319
Homokkő326
Lösz332
Agyagpala334
Kémiai üledékes kőzetek335
Karbonátkőzetek335
Mészkő351
Dolomit355
Magnetzi356
Sziderit357
A lagunák üledékei360
Gipsz364
Anhidrit. Kősó370
Kovasav- vagy kovakőzetek376
Vaskőzetek377
Üledékes mangánércek378
Foszfát379
Guánó. Szén388
A szenek képződése390
A széntelepek képződési helyei397
A szénféleségek felhasználása400
Kőolaj. Kőolaj képződése és előfordulása407
Földi gáz408
Aszfalt408
Metamorf kőzetek
Hőokozta metamorfózis410
Kataklázos metamorfózis413
Regionális metamorfózis414
Mélységi zónák415
Gnájsz420
Csillámpala423
Fillit426
Kloritpala. Kvarcpala, kvarcit427
Talkpala és talk428
Amfibolit és amfibolpala428
Szerpentin és szerpentinpala429
Márvány431
Granulit431
Eklogit432
Dinamikai geológia
Exogén külső erők hatása
Az esővíz hatása436
A folyóvíz geológiai munkája443
Vízgyűjtő terület a Kárpátok ívén belül446
Az erózió450
Az erózió részei451
A folyó-szakaszok453
Folyóvizek felső szakasza455
Folyóvizek középső szakasza458
Zátonyok460
Örvények462
Folyóvizek alsó szakasza463
A folyó üledékei465
Folyók deltája467
A völgyek kialakulása471
Árvíz482
A tavak487
Talajvíz vagy földalatti víz492
A kőzetek hézagtérfogata497
A talajvíz a törmelékes kőzetekben500
A talajvíz tükrének ingadozása507
A talajvíz tükör mesterséges süllyesztése509
Talajvíz és a felszín alakja510
A talajvíz és felszíni vízfolyások513
A talajvíz a tömött kőzetekben517
Barlangok518
A karsztvíz útja520
Az ártézi víz523
Források528
Lefelé folyó források528
Felszálló források534
A szökőforrások (gájzirok)536
A vízben oldott alkotórészek541
A források vízbősége és hőmérséklete541
A betonra káros hatású talajvíz552
A talaj nedvessége és az épületek553
Felszíni mozgások lejtőkön553
Suvadások561
Rogyások562
Csuszamlások563
Hegyomlások564
Törmelékcsuszamlások565
Réteglejhajlások csúszások 565
Talaj folyások566
Vízalatti lejtő-mozgások567
Kőzetek megvédése571
A tenger geológiai munkája575
A tengeri üledékek581
A jég munkája. Gleccserek590
Fagyott talajvíz sarkkörüli területeken591
A fagy hatása a finom szemű laza törmelékes kőzetekre594
A fagy hatása az úttestre597
A szél munkája605
Futóhomok megkötése609
Az élő anyagok földtani jelentősége609
Függelék
A kőzetek néhány fontosabb fizika tulajdonsága618
Térfogatsúly és fajsúly618
A kőzetek szilárdsága620
Törőszilárdság620
Szakító vagy húzó szilárdság623
hajlító és nyíró szilárdság624
A kőzetek kopása625
A kőzetek megmunkálhatósága627
Kőzetek levegőt áteresztő képessége631
A kőzetek és a növényzet632
Tárgymutató633

Dr. Vendl Aladár

Dr. Vendl Aladár műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Vendl Aladár könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Geológia I. Geológia I. Geológia I. Geológia I.

A borító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
4.180 Ft
3.130,-Ft 25
33 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!