819.967

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a menedzsmentbe

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 264 oldal
Sorozatcím: Humán szervező (munkaügyi) menedzser
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-482-127-8

Fülszöveg

Dr. Zeller Gyula (68) marketingprofesszor a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának marketing tanszékén. A Kar alapító tagja (1970), ő szervezte meg a tanszéket (1971) és annak vezetője volt 1993-ig. A közgazdaságtudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottságának alelnöke. Doktori Tanácsa Közgazdaságtudományi Szakbizottságának, valamint Szervezés- és Vezetéstudományi Bizottságának tagja. 1987-90 között a Közgazdaságtudományi Kar dékánja. Kutatási és oktatási szakterülete a menedzsment és a marketing általános kérdései, illetve a marketing menedzsment. Hat könyv és önálló könyvrészlet, hét egyetemi jegyzet és több mint negyven tudományos cikk szerzője.

Tartalom

1. A VEZETÉS TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSE 5
1.1. Emlékezzünk régiekről 5
1.11. Az első vezetéselméleti tanóra 6
1.12. Vezetési funkciók, módszerek és szabályozás 7
1.13. Tekintély, hatalom, motiváció 11
1.14. Jó kormányzás és vezetői erények az ókori kínai filozófiában 14
1.15. Platón: a filozófusok uralma 18
1.16. Machiavelli: vezetői célok és eszközök az újkor hajnalán 20
1.2. A 19. és 20. század: a „tudományos vezetés" kialakulása 22
1.21. A klasszikus vezetéselméleti irányzat 22
1.22. A neoklasszikus vezetéselméleti irányzat 26
1.23. A modern irányzatok 27
1.24. Két „besorolhatatlan" a huszadik századból 29
1.241. Gramsci és Az új fejedelem 29
1.242. Max Weber és a szervezetszociológia 30
2. FOGALMAK, ELMÉLETEK, IRÁNYZATOK, ISKOLÁK A VEZETÉSBEN 33
2.1. A vezetés fogalma, célja és jelentősége 33
2.11. A hatalom 35
2.12. A hatáskör 40
2.13. A vezetés célja 42
2.2. Egy kis szemantika: irányítás, menedzsment, vezetés 44
2.21. Irányítás, vezetés, szervezés 45
2.22. Menedzsment és leadership 48
2.3. Mi hát a menedzsment: Művészet? Tudomány? Foglalkozás? 49
3. A MENEDZSMENT RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE 51
3.1. Az általános rendszerfogalom, a rendszerek fajtái 52
3.2. A rendszerek állapota, állapotváltozása, viselkedése 53
3.3. A rendszerek környezete 55
3.4. A kibernetikai rendszerek 57
3.5. A totális rendszerek 61
3.6. Néhány következtetés 65
4. A MENEDZSMENT KÖRNYEZETE 67
4.1. A környezet makrotényezőinek hatása a menedzsmentre 67
4.2. A piaci környezet 69
4.3. A menedzsment belső környezete 73
5. A MENEDZSERI ÖNISMERET, KÉPESSÉG ÉS KARRIER 77
5.1. Hozzáértés és adottságok 77
5.2. Az érdekek megfogalmazása 78
5.3. A motiváció megfogalmazása 79
5.4. Az „elavulás" elkerülése 81
5.5. Karrier-tervezés, karrier-építés 82
5.51. A karrier-tervezés lépései 83
5.52. A karrier négy fázisa 83
5.53. A szocializációs folyamat 84
6. A MENEDZSER ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ 86
6.1. A menedzsment felelőssége a kommunikáció terén 86
6.2. A kommunikáció korlátai 88
6.21. Az interperszonális (közvetlen) kommunikáció korlátai 88
6.22. A szervezeti korlátok 88
6.3. Tíz javaslat a jó menedzseri kommunikációra 89
6.4. Tájékozódás és információszerzés 90
7. A MENEDZSER ÉS A TÁRSADALOM 98
7.1. A menedzseri felelősség fejlődése 98
7.11. A klasszikus fázis 98
7.12. A társadalmi tudatosság fázisa 99
7.13. A társadalmi felelősség fázisa 99
7.2. A menedzsment társadalmi ellenőrzése 100
8. A MENEDZSER FŐ FUNKCIÓI 101
8.1. A tervezés és a döntés 101
8.11. Döntéselőkészítés és döntés 101
8.111. A döntés fogalma és fajtái 101
8.112. Döntési eljárások 104
8.113. A döntéshozatali folyamat 107
8.12. A menedzser tervező tevékenysége 116
8.121. A tervezés fogalma és fő kérdései 116
8.122. Stratégia, taktika és operatív program 117
8.123. A stratégiakészítés folyamata 119
8.124. A taktikai terv készítése 126
8.125. Az operatív programok 127
8.126. Hatékony tervek készítése 128
8.127. Tervezési technikák 129
8.2. A szervezés 138
8.21. A szervezés fogalma és jellege 139
8.22. A rendszerelmélet és a kibernetika alkalmazása a menedzser szervezési tevékenységében 140
8.23. A működési és a szervezeti rendszer 142
8.231. A működési rendszer 143
8.232. A szervezeti rendszer 143
8.24. A szervezeti struktúrák típusai 146
8.241. A növekedés hatása a szervezeti struktúrára 147
8.242. A főbb szervezettípusok 151
8.243. A struktúrák tagozódása 155
8.25. Az informális szervezet 157
8.26. A menedzseri munka szervezése 159
8.261. A menedzser időbeosztása 159
8.262. A menedzsment szervezete 161
8.3. A döntések végrehajtása 164
8.31. A végrehajtás feltételeinek megteremtése 164
8.311. A személyzet kiválasztása és teljesítményük értékelése 165
8.312. A menedzser koordinációs feladatai 169
8.4. Ellenőrzés és értékelés 172
8.41. A menedzser általános ellenőrzési feladatai 172
8.411. Az ellenőrzés információs rendszere (MIR) 172
8.412. A kulcs-jelzéseken alapuló menedzsment 173
8.413. Az emberi erőforrások számbavétele 174
8.414. Az anyagi erőforrások számbavétele 174
8.415. Pénzügyi ellenőrzés 175
8.416. A termelés ellenőrzése 175
8.417. Az általános ellenőrzés - más megközelítésben 176
8.42. Controlling 179
8.421. A controlling folyamata 180
8.422. A controlling típusai 180
9. AZ EMBERI TÉNYEZŐ A MENEDZSMENTBEN 182
9.1. A leadership fogalma, szerepe és jellegzetessége 182
9.2. A vezető 184
9.21. A motiváció 185
9.22. A menedzser motivációs tevékenysége 205
9.23. A kapcsolatok 206
9.24. Kapcsolat, hatalom és függőség 212
9.25. Vezetési stílusok és módszerek 216
9.251. A Tannenbaum-Schmidt ábra 217
9.252. Zieleniewski négy módszere 219
9.253. Néhány jellegzetes vezetési módszer 220
9.254. A menedzser-rács 228
9.3. Az alkotóképesség kibontakoztatása és irányítása 229
9.31. Az alkotóképesség jelentősége 229
9.32. Az alkotóképesség szükségessége 230
9.33. Az alkotóképesség költségei 231
9.34. Az alkotó folyamat 232
9.35. Az alkotó ember 234
9.36. Az alkotóképességre épülő szervezet 236
9.37. A menedzser alkotókészsége 238
9.4. A változás-menedzsment és a konfliktus-menedzsment 240
9.41. A szervezeti légkör 240
9.42. A változások 243
9.421. A változások forrásai 243
9.422. A változások szükségességének felismerése 243
9.423. A változások menedzselése 245
9.424. A változtatás modellje 246
9.425. Ellenállás a változásokkal szemben 247
9.43. A konfliktusok 248
Irodalomjegyzék 252
Az ábrák jegyzéke 259

Dr. Zeller Gyula

Dr. Zeller Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Zeller Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés a menedzsmentbe Bevezetés a menedzsmentbe

A kötés megtört.

Állapot:
3.940 Ft
1.970 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba