A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mi a teendő a múlttal?

Beszédek, cikkek, interjúk 1989-1994.

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 543 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN: 963-85204-0-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó
Tanulmányok az igazságtételről
Zétényi Zsolt: Mi a teendő a múlttal? I.
Zétényi Zsolt: Mi a teendő a múlttal? II.
Zétényi Zsolt: Mi a teendő a múlttal? III.
Parlamenti bezédek
A Lex - Zétényi parlamenti vitája
A Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (1991. szeptember 2.)
A Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. (1991. október 8.)
A Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. (1991. október 15.)
A Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. (1991. október 29.)
A Magyar Köztársaság büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. (1991. november 4.)
Zétényi Zsolt parlamenti beszédei
A kormányprogram vitája. (1990. május 23.)
A Magyar Köztársaság alkotmányának módosításáról szóló törvényjavaslat vitája. (1990. június 11.)
A közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényjavaslat vitája. (1990. június 12.)
A Magyar Köztársaság alkotmányának módosításáról szóló (címer és zászló) törvényjavaslat vitája. (1990. június 18.)
A Magyar Köztársaság alkotmányának módosításáról (címer kérdésében) szóló törvényjavaslat vitája. (1990. július 3.)
A közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása (1991. február 19.)
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk kárpótlásáról szóló törvényjavaslat általános vitája (1991. március 4.)
Az igazságügy-miniszterhez, a pénzügyminiszterhez és dr. Horváth Balázs tárca nélküli miniszterhez - a magyar - csehszlovák lakosságcsere kárvallotjainak kárpótlása tárgyában. Interpelláció (1991. április 9.)
"A magyar-csehszlovák lakosságcsere károsultjainak kárpótlása tárgyában" címmel, az igazságügy-miniszterhez címzett interpellációra adott igazságügy-miniszteri írásos válasz (1991. május 21.)
Horn Gyula felszólalása az igazságtétel ügyében
Napirend előtti vitában válasz Horn Gyulának (1991. november 13.)
Antall József reflexiója Horn Gyula szavaira
A Belügyminisztérium volt III/III. csoportfőnöksége hivatásos, valamint "szigorúan titkos" állományú tisztjei és hálózati személyei adatait tartalmazó 1990. február 14-én lezárt nyilvántartásának, továbbá az egykori államvédelmi szervek és karhatalmi alakulatok tisztjei adatainak felhasználásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása (1991. november 13.)
A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (1991. december 10.)
AZ 1963 és 1989 között elkövetett állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (1992. február 4.)
Az 1963 és 1989 között elkövetett állam s közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló törvényjavaslat általános vitája (1992. február 17.)
Napirend előtti felszólalás az Alkotmánybíróság határozatához (1992. március 10.)
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslat általános vitája (1992. szeptember 1.)
A kormány tevékenységéről szóló beszámoló (1992. szeptember 16.)
A nemzeti és etnikai kisebbségről szóló törvényjavaslat általános vitája (1992. szeptember 29.)
Napirend előtti felszólalás az 1992. október 12-én a legfőbb ügyészhez tett büntetőfeljelentés tárgyában (1992. október 27.)
Több képviselő önálló indítványa egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről 7166-os számon (1992. november 2.)
A magzati élet védelméről szóló törvényjavaslat általános vitája. (1992. november 23.)
Egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (1992. december 8.)
Egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről szóló törvényjavaslat vitája (1993. február 2.)
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. (1993. február 2.)
A büntethetőség elévülésének értelmezéséről szóló elvi állásfoglalás általános vitája (1993. február 8.)
A büntethetőség elévülésének értelmezéséről szóló elvi állásfoglalás részletes vitája és lezárása (1993. február 15.)
Felszólalás parlamenti bizottság felállítása ügyében a bős-nagymarosi kérdésben
Egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről szóló törvényjavaslat határozathozatalához előterjesztői válasz (1993. február 16.)
A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti, a bős-nagymarosi tervvel kapcsolatos vitának a Nemzetközi Bíróság előterjesztéséről Brüsszelben, 1993. április 7-én aláírt különmegállapodás megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája (1993. április 26.)
A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló törvényjavaslat általános vitája. (1993. április 27.)
A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól szóló Kijevben 1991. december 6-án aláírt szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája (1993. május 4.)
Az előbbi országgyűlési határozati javaslat részletes vitája (1993. május 13.)
A magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól szóló Kijevben 1991. december 6-án aláírt szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája (1993. május 11.)
Az Alkotmánybíróság határozatáról napirend előtti felszólalás (1993. július 1.)
Napirend előtti felszólalás Esterházy János ügyében (1993. július 6.)
Interpelláció kárpótlási ügyben (1993. szeptember 14.)
Interpelláció az önkényuralom által nem üldözött súlyos bűncselekmények miatt való eljárások tárgyában (1993. szeptember 21.)
Napirend előtti felszólalás a Jugoszlávia területén élő magyarok ügyében (1993. október 18.)
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról szóló országgyűlési határozati javaslat vitája (1993. október 26.)
Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat általános vitája (1993. október 27.)
Napirend előtti felszólalás a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló vitában (1993. november 1.)
Napirend előtti felszólalás az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájának folytatásáról (1994. február 15.)
Beszédek, cikkek, interjúk
Stépán Balázs: Bűnhődjön aki felelős?! (Magyar Hírlap, 1989, december 20.)
Beke Mihály András: Megtorlás vagy igazságtétel? (Heti Magyarország, 1991. október 11.)
Győri Béla: Bűn és ...bűnhődés? (Ring, 1991. október 27.)
Jász László: A bűnök nem maradhatnak büntetlenül. (Magyar Fórum, 1991. október 31.)
Dr. Zétényi Zsolt - Dr. Tárkány Szücs Attila: Szembenézés a múlttal. (Beszélgetés H. H. Jescheck professzorral, Új Magyarország, 1991. november 30.)
M. A.: Igazságtétel. (Régi Kurír, 1991. nov. - dec. 6. sz.)
Dr. Zétényi Zsolt: Adjunk elégtételt a nemzetnek. (Magyar Nemzet, 1991. december 13.)
Carl Gustaf Ströhm: Lemondani a bűnhődésről. (Die Welt, 1992. március 9.)
Csurka István: Az Alkotmánybíróság döntéséhez. (Magyar Fórum, 1992. március 12.)
Gyulay Zoltán: Jogi és erkölcsi parancs. (Heti Magyarország, 1992. május 15.) Beszélgetés Wiesenthal és Zétényi között
Onódy Éva: A bűn büntetése jogi és erkölcsi parancs (Új Magyarország, 1992. május 26.)
Lángi A. Mária: Az elévülési törvényről beszélgetés dr. Zétényi Zsolttal, az MDF országgyűlési képviselőjével (Új Világ, 1992. szeptember 18.)
Dr. Zétényi Zsolt: Elégtételt a nemzetnek! (Magyar Fórum, 1992. december 31.)
Vass László: Lesz-e igazságtétel Magyarországon? (Pest Megyei Hírlap, 1993. augusztus 3.)
Gombos Jolán: Mit vár a jövőtől? (Hírhozó, 1993. október 2.)
Kovács Nándor: Az igazságosság szellemében (Pesti Hírlap, 1993. október 25.)
Zétényi Zsolt: Gólyavári beszéd, 1993. március 15-én
Zétényi Zsolt: Gólyavári beszéd, 1993. október 22-én
Zétényi Zsolt: Nyíregyházi beszéd, 1993. október 23-án
Zétényi Zsolt: A hatalom felelőssége (Szárszói beszéd)
Zétényi Zsoltta 1994. február 25-én készült videofelvétel szövege
Előadás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1994. január 17-én (Rövidített változat)
Zétényi Zsolt: Márciusi gondolatok a magyar állam címeréről. (Kapu, 1989. március 7-12.)
Zétényi Zsolt: A magyar őslakosság tragikus sorsa 1945-ben a Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken
Gondolatok az alkotmányosságról
Zétényi Zsolt: Néhány gondolat az alapvető jogokról. Alkotmányjogi füzetek, 1989/2, 72-77.
Zétényi Zsolt: A hatalmi ágak megoszlása. Alkotmányjogi füzetek, 1989/2, 72-77.
Zétényi Zsolt: A legfelsőbb népképviseleti szerv és annak megválasztása
Zétényi Zsolt: A kormányforma néhány kérdéséről, különös tekintettel az államfő és a kormány viszonyára
Zétényi Zsolt: Az igazságszolgáltatás néhány elvi és gyakorlati kérdéséről
Zétényi Zsolt: Néhány gondolat az önkormányzatról
Dokumentumok
Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény módosítására (1991. május 9.)
A Zétényi-törvény benyújtott szövege (Benyújtva: 1991. június 25.)
A Zétényi-törvény átdolgozott szövege (Benyújtva: 1991. augusztus 29.)
A Zétényi-törvény elfogadott szövege. (1991. november 4.)
Dr. Földvári József: Szakvélemény a súlyosabb törvény visszaható ereje és az elévülés egymáshoz való viszonyáról (1991. október 29.)
Törvényjavaslat egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről 7166. sz. (1992. szeptember 29.)
Dr. Zétényi Zsolt - Dr. Fekete Gyula - Dr. Bogdán Emil: Büntetőfeljelentés a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének (1992. október 12.)
Legfőbb ügyész helyettesének tájékoztatása a nyomozás elrendeléséről (1992. október 21.)
A nyomozást megszüntető határozat
Az Országgyűlés 1/1993. (II. 27.) OGY elvi állásfoglalása a büntethetőség elévülésének értelmezéséről (1993. február 16.)
Prof. Hans-Heinrich Jescheck levele Zétényi Zsolthoz. (1992. április 30.)
Prof. Hans-Heinrich Jescheck levele Zétényi Zsolthoz (1992. június 22.)
Zétényi Zsolt levele dr. Boross Péter belügyminiszter úrnak (1992. július 7.)
Zétényi Zsolt levele dr. Balsai István igazságügy-miniszter úrnak. (1992. július 7.)
Lord Kirkhill levele Zétényi Zsolthoz. (1993. június 28.)
Dr. Földvári József tanulmánya (Konrad Adenauer Stiftung-kiadás, 1992.)
Az Alkotmánybíróság 11/1992. (III. 5.) AB határozata
Az Alkotmánybíróság 41/1993. (VI. 30.) AB határozata
Az Alkotmánybíróság (42/1993. (VI. 30.) AB határozata
Az egyetlen hatályos törvény az elmúlt önkényuralmi rendszer bűnei egy töredékének megbüntetésére (Kormányelőterjesztésre született)
Az "Egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről" szóló törvény szövege
Kronológia
Igazságtételi kísérletek (1990-1993.)
Utószó
Képmellékletek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem