A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Közlöny 1998/1-4.

Bulletin of the Hungarian Geological Society/A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata - Vol. 128. No 1-4.

Tartalom

1. szám
Bérczi István: Előszó1
Meghívó a Magyarhoni Földtani Társulat 143. Rendes, Ünnepi Közgyűlésére és az MTA Földtudományok Osztályának tudományos előadóülésére3
Bérczi István: Elnöki megnyitó7
Az Ünnepi Közgyűléshez intézett levelek és ott elhangzott köszöntések13
Dudich Endre: Mérföldkövek a Magyarhoni Földtani Társulat 150 éves történetében31
Császár Géza: Fötitkári jelentés az 1997. évről47
Mészáros Ernő: A Magyarhoni Földtani Társulat megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendezett akadémiai tudományos előadóülés megnyitója63
Pantó György - Árkai Péter: Ásványtan, kőzettan és geokémia: a hazai kutatás helyzetképe65
Haas János - Juhász Györgyi - Sztanó Orsolya: Merre tart a szedimentológia? Az üledékképződési folyamatok dinamikája71
Kecskeméti Tibor: A magyar őslénytani kutatások legutóbbi negyed százada. Eredmények, nehézségek, átalakulás, jövő93
Császár Géza - Galácz András - Haas János - Hámor Géza - Kecskeméti Tibor - Knauer József - Korpásné Hódi Margit - Krolopp Endre - Nagymarosy András - Szederkényi Tibor: A hazai földkéreg rétegtani tagolásának helyzete99
Fodor László - Csontos László: Magyarországi szerkezetföldtani kutatások és ezek legújabb eredményei123
Brezsnyánszky Károly - Turczi Gábor: Litografált térképektől a térinformatikáig145
Bérczi István: A világ kőolaj földtana a 21. század küszöbén157
Zelenka Tibor: Helyzetkép a hazai szilárd nyersanyagok kutatásáról173
Bárdossy György: A radioaktív hulladékok elhelyezése Magyarországon179
Kleb B.: A mérnökgeológia fejlődésének hazai útja197
2-3. szám
Szabó János: Paleogeográfiai és paleoökológiai következtetések egy késő-sinemuri gastropodafauna kapcsán (Hierlatzi Mészkő, Nagy-Teke-hegy, Gerecse)211
Szente István: Kora-jura kagylók a Gerecséből és Tatáról223
Dulai Alfréd: A Pisznicei Mészkő hettangi és kora-sinemuri (alsó-jura) brachiopoda faunája a Keleti-Gerecsében és a tatai Kálvária-dombon237
Miklós Kázmér: Pygopid brachiopodák és a késő-jura domborzat a Gerecsében265
Dosztály Lajos: Jura radiolaritok a Dunántúli-középhegységben273
Rezessy Attila: A Pisznocei Mészkő ciklussztratigráfiai vizsgálata gerecsei szelvényeken297
B. Árgyelán Gizella - Császár Géza: Törmelékes krómspinellek a gerecsei jura képződményekben321
Koritár Zsuzsanna - Sallay Ernő - Weiszburg Tamás: Alsó-jura glaukonitos agyagásvány és bezáró képződményeinek vizsgálata a szomódi Tűzkő-hegyen361
Fodor László - Lantos Zoltán: Liász töréses szerkezetek a Nyugati-Gerecsében375
Császár Géza - Galácz András - Vörös Attila: A gerecsei jura - fácieskérdések, alpi analógiák397
Sztanó Orsolya: Az Esztergomi-medence oligocén képződményeinek integrált sztratigráfiai vizsgálata: I. Alapelvek437
Sztanó Orsolya - Magyari Árpád - Nagymarosy András: Az Esztergomi-medence oligocén képződményeinek integrált sztratigráfiai vizsgálata: II. Oligocén szekvenciák és értelmezésük455
Rotárné Szalkai Ágnes: A DANREG projekt Geotermikus potenciál térképek magyarországo vonatkozásai487
Csapó László: A Kisalföldi és a Gerecse-peremi Duna-teraszok nehézásvány vizsgálata499
Kaiser Miklós - Krolopp Endre - Scharek Péter: Adatok a Duna-hordalékkúp és teraszok kapcsolatához Győr környékén519
Hírek, ismertetések531
Csicsák József - Szakmány György: A Jakabhegyi Homokkő Formáció legfelső, "átmeneti" rétegei kőzettani-geokémiai vizsgálatának eredményei535
Magyari Árpád : Törökugrató: késő-eocén szinszediment pozitív virágszerkezet a Budai-hegység DNY-i peremén555
Horváth Zoltán - Lorberer Á. Ferenc - Rózsa Enikő: Miocén tengerparti fáciesek Hetvehely környékén (Nyugat-Mecsek)573
Gellért Balázs - Buzogány Péter - Weiszburg Tamás: Melonit (NiTe2) a recski Lahóca Cu-Sb-As-Au epitermás ércesedéséből585
Ali Haydar Gültekin - Fikret Suner - Yüksel Örgün: Érces és nemérces ásványi előfordulások DK-Anatóliában607
Hála József - Németh Tibor - Terbócs Attila: Zay Sámuel élete és munkássága629
Hírek, ismertetések647
A magyar földtani irodalom repertóriuma 1995-1998. Összeállította: Piros Olga666
Halmai János: Főtitkári jelentés az 1991-1993. évekről713
Társulati események 1994-1995721
Útmutató a Földtani Közlöny szerzői számára749
4. szám
Csicsák József - Szakmány György: A Jakabhegyi Homokkő Formáció legfelső, "átmeneti" rétegei kőzettani-geokémiai vizsgálatának eredményei535
Magyari Árpád : Törökugrató: késő-eocén szinszediment pozitív virágszerkezet a Budai-hegység DNY-i peremén555
Horváth Zoltán - Lorberer Á. Ferenc - Rózsa Enikő: Miocén tengerparti fáciesek Hetvehely környékén (Nyugat-Mecsek)573
Gellért Balázs - Buzogány Péter - Weiszburg Tamás: Melonit (NiTe2) a recski Lahóca Cu-Sb-As-Au epitermás ércesedéséből585
Ali Haydar Gültekin - Fikret Suner - Yüksel Örgün: Érces és nemérces ásványi előfordulások DK-Anatóliában607
Hála József - Németh Tibor - Terbócs Attila: Zay Sámuel élete és munkássága629
Hírek, ismertetések647
A magyar földtani irodalom repertóriuma 1995-1998. Összeállította: Piros Olga666
Halmai János: Főtitkári jelentés az 1991-1993. évekről713
Társulati események 1994-1995721
Útmutató a Földtani Közlöny szerzői számára749
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Közlöny 1998/1-4. Földtani Közlöny 1998/1-4. Földtani Közlöny 1998/1-4. Földtani Közlöny 1998/1-4. Földtani Közlöny 1998/1-4. Földtani Közlöny 1998/1-4.

A borítók kissé elszíneződtek.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba