819.981

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hazától a nemzetig

A kárpát-medencei magyarság helyzete és esélyei/Cikkek, elemzések, beszédek és interjúk/1990-2004

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Méry Ratio
Kiadás helye: Somorja
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 707 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 16 cm
ISBN: 80-88837-81-2
Megjegyzés: Második kiadás.

Előszó

Tisztelt Olvasó!
A kötet címét úgy választottam, hogy érzékeltessem: vissza kell jutnunk oda, ahonnan a huszadik század elején erőszakkal eltérítettek bennünket. Széttépték nemzetünket, sokan... Tovább

Tartalom

Duray Miklós: Bevezető 5
N. Gyurkovits Róza: Előszó 7
A jelenünk átfolyik a jövőnkbe, sodorva magával a múlt rossz emlékeit 9
Néha tekints vissza is (1990) 11
Leveszi-e vállunkról Trianon nyomasztó terhét az Európai Unió? (2004) 16
Létünk vörös fonala a bizonytalanság 27
Petőfiék óhaja (1990) 29
Óévi elköszönő, újévi köszöntő (1990) 32
A nemzeti kisebbségeknek Csehszlovákiában csak az önvédelem joga adatott meg (1992) 35
A létünk cáfol, nem a helyzetünk (1995) 38
Magyarok magyaroktól is elhagyatva (1996) 43
Elvesztegetett évek (1998) 51
Lesz-e végre demokrácia Szlovákiában? (1998) 55
Miért boldog a magyar? (1999) 57
Szégyellem magam, hogy a kormánykoalíció tagja vagyok (2002) 63
Volt egyszer egy komáromi nagygyűlés (2003) 77
Boldoguljunk a szülőföldünkön (2003-2004) 80
A magyar nemzetpolitika útkeresése a kisebbségi létben 87
A közművelődés és a politika közös útja (1991) 89
A kiegyezés pillérei. Beszéd és nyilatkozat a Magyarok III. Világkongresszusán (1992) 94
Ellenzékiségre ítélve (1992) 98
Az újjáéledés alapjai (1993) 109
Szabadítsuk meg jövőképünket a múlt terhétől (1993) 113
Ötéves az Együttélés (1995) 117
Ma egy a biztos: a kevesebb a több (1996) 123
Hullámverés az Erdélyi-medencében (1999) 126
A nemzet alkotmányáról (1999) 130
Magyarok a kormányban, Pozsonyban és Bukarestben (2000) 134
Szükségük van-e a kisebbségben élő nemzeti közösségeknek politikai pártra? (2000) 144
A romák útja nem Rómába vezet (2001) 153
A szlovákiai magyarság egyéni és közösségi jogállása (2002) 155
Megkésett segélykiáltás (2004) 161
Ismerjük-e önmagunkat és másokat? 173
Van-e, lehet-e hazánk a nemzeti kisebbségeknek? (1991) 175
A nemzeteszme a demokrácia és a demokrácia-ellenesség szolgálatában (1992) 189
Az együttélés jelene és jövője (1995) 200
A határon túli magyarság nemzeti öntudata (1996) 212
A magyar nemzet napja (2004) 216
Esterházy János emléke 221
Esterházy János, az Együttélés előharcosa (1991) 223
Jelképünk: Esterházy János (1992) 224
Megkésett temetési beszéd (1997) 227
Esterházy Jánost már nem kell rehabilitálni (2001) 236
A századik évforduló (2001) 238
Az időszámítás Trianon után 243
Elmélkedés Trianontól keletre, hetvenöt év elmúltával (1994) 245
Trianonban kezdődött Közép-Európa új történelmi időszámítása (1995) 247
Trianon: a változások tragikuma (1995) 257
A rossz múltnak ne legyen folytatása (1997) 260
Képzeljük el az elképzelhetetlent (1998) 262
Több államban, egy hazában 271
Örökkévaló honfitársunk Kossuth Lajos (1994) 273
Mit kezdjünk azzal, ami van, és még sincs? (1995) 278
A hídépítők dicsérete (1995) 284
Makacsul és türelmesen a megbékélésért (1995) 287
A mártírok tanúságtétele (1999) 290
A magyarok örök hazája 293
Új Koppányok nélkül (1993) 295
Árpád-házi Szent István nehéz öröksége (1994) 301
Az ezerszázadik év hétköznapjai (1996) 307
Szent István, hazánk alapítója (1996) 309
Itt állunk, több mint ezer éve (2001) 315
A reformkor üzenete 323
Kezdjük visszanyerni erőnket (1995) 325
Március tizenötödike egyetemes nemzeti ünnepünk (1995) 330
A reformkor után százötven évvel (1998) 335
Újabb millenniumunk márciusának idusán (2000) 342
Az eszme és a hatalom viszonyáról (2001) 347
Ami időszerű, azt nem kell megújítani (2002) 354
A hazát meg kell menteni (2003) v 359
Kossuth Lajossal ünnepeljük 2004-ben március 15-ét (2004) 364
A hősöket tiszteljük, a háborút gyűlöljük 369
Emlékmű az értelmetlenség ellen (1993) 371
A háború legértelmesebb tanulsága az erőszakellenesség (1995) 372
Szövetség a békéért (1997) 374
Kedves békeszerető honfitársaim! (2003) 378
Magyar október 383
Megbocsátani kell, de feledni nem szabad! (1993) 385
Ötvenhat 43. évfordulóján (1999) 387
Mily sok október! (2002) 389
Antall József emléke 399
Az Antalli örökség (1995) 401
Lélekben minden magyar miniszterelnöke (2003) 404
Már tíz éve?! (2003) 406
Malomkövek között 407
Bős: egy politikai beruházás (1987, 1991) 409
Építsünk utakat a kerékpárosoknak is (1992) 415
A számadás üzenete (2000) 421
A történelem szeszélyéből alakult csehszlovák állam már születésekor megszűnésre volt ítélve (2003) 432
A nemzet határon átívelő újraegyesítése 449
A magyarságpolitika szemléletváltozást igényel (1996) 451
Esélyek és veszélyek (1998) 458
Státustörvény, kettős állampolgárság, külhoni állampolgárság (2000) 462
Az egészet látva értjük a részleteket (2000) 473
Sosemvolt törvényünk lesz (2001) 480
Egy törvény vesszőfutása (2001) 486
A státustörvény védelmében, Szlovákia parlamentjében (2002) 494
A státustörvényről - sajtóközlemény (2002) 499
Visszaköszönt a múlt (2002) 503
Mint kenyéren a héj (2002) 509
A magyar nemzet határon átívelő újraegyesítésének esélye (2002) 511
Mesterkélt viharok a státustörvény körül (2003) 519
Utunk a státustörvényig (2003) 526
A státustörvény módosításának folyamata (2003) 534
Nemzetpolitika a rendszerváltozás után (2003) 555
A státustörvény kálváriájának egyik legszomorúbb fejezete: az oktatási-nevelési támogatás (2004) 561
A MAGYAROK LEGNAGYOBB GYŰLÉSE 569
Kossuth tér, 2002. április 13 571
A modern nemzetpolitika szemben áll a kommunista hagyományokkal (2002) 573
Vallomások a múltról 587
Küzdelmeim önmagunkért (2003) 589
Orwelli év (2003) 603
Akkor velük, most ellenük? (2003) 609
Köszöntők, méltatások, köszönetek 621
Édes fiam, Áron Bálint! (1994) 623
Az érték nem vész el - a zonctornyiak helytállása (1995) 625
Az újrateremtés újabb alkalma - Pázmány Péter a magyar művészetért (1995) 628
A vox humana strázsáján Turczel Lajos (1998) 630
A Püski házaspár köszöntése (2000) 633
Hűségből kitűnő Csoóri Sándornak (2000) 634
A Magyar Öregdiák Szövetségnek New Brunswick-ba (2000) 637
A hűség lételem: Balassa Sándor és Nagy Gáspár köszöntése (2001) 639
Az elkötelezettség a legőszintébb hűség: Szervátiusz Tibor, Szentmihályi Szabó Péter, Nemeskürty István és Koltay Gábor köszöntése (2001) 641
A reményt szuszogtad a nyakamba, Csurka István (2002) 645
Gyökerek és szirmok - Orbán Viktor méltatása (2004) 648
A lángoló buzgóság földi követe (1999) 654
Levél Tokióba a Körösi Csorna Sándor Központ díja alkalmából (1986) 659
Amerikai levél - köszönet a Bethlen Gábor-díjért (1988) 665
Köszönöm a jussot - a Ius Humana-díj odaítélése alkalmából (1992) 669
Beszédes példaképünk Szent István - köszönőbeszéd a Szent István-díj átvételekor (2003) 671
Méltatók Duray Miklósról 675
Csengey Dénes: A jellem szerény hérosza (Bethlen Gábor-díj, 1988) 677
Fekete Gyula: A megőrült világban fogant ember (Hűség-díj, 1999) 680
Szakolczay Lajos: A cölöpember (Magyar Örökség-díj, 2000) 684
Németh Zsolt: A nemzet egyetemessége a folyamatosságban rejlik (a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjének átadása alkalmából, 2001) 687
Mádl Ferenc: Duray Miklós, a földhöz és a néphez való hűség szimbóluma. (A Magyar Köztársaság elnökének beszéde a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjének átadása alkalmából, 2001) 692
Akit többször a kútba akartak vetni (A Magyar Művészetért-díj átadásakor elmondta Jancsó Adrienn, 2002) 694
Életrajzi adatok 697
Dr. Duray Miklós életútja 1945-től 2004-ig 697
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hazától a nemzetig
Állapot:
2.940 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba