857.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katholikus Szemle 1932. július-december (fél évfolyam)

II. félév - Negyvenhatodik kötet

Szerző

Kiadó: Szent-István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 482 oldal
Sorozatcím: Katholikus Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatók. Szerkeszti: Dr. Várdai Béla középiskolai igazgató, a Szent István Akadémia tagja és osztálytitkára. Nyomtatta a Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T., Budapest.

Előszó

KELET ÉS NYUGAT.
A nyugati szellem és kultúra válsága a világháborút követő összeomlás után szemmelláthatóvá vált. A nyugati kultúra bukását különösen a németek hirdették (Spengler, Keyserling),... Tovább

Tartalom

I. ÉRTEKEZÉSEK.
Auer István: Paul Keller (1873-1932) 418
Dr. Bikkal Dénes: A világválságból a gazdasági demokrácia korszaka felé ... 241
Bonkáló Sándor: A cári Oroszország útja a bolsevizmus felé 341
Csitáry Béláné: Külföldi folyóiratok szemléje 61,220, 376
Dr. Erdey Ferenc: Az új ember 1 334
Feysz A. Hugolin: A katholikus egyház Kanadában 33
Dr. Gálos László: Cienfuegos Alvarez spanyol diplomata főpap és hazánk 279
Geosits Lajos: A katholikus akció 401
Dr. Juhász Kálmán: Egy nyugtalan papi pálya a XVII. században ... 25
Kárpáti Győző: Magyar folyóiratok szemléje 141, 302, 462
Dr. Lányi Ede S. J.: A szociális igazság 102
Dr. Lippay Lajos: Krisztus és Mohammed 114
--A keleti szertartású katholikus egyházak jelen helyzete ... 321, 429
Mátrai Vilmos: Képzőművészeti szemle 54
Dr. Melichár Kálmán: Pápai rezerváták 161
Dr. Michel Károly: Kelet és Nyugat 3
--A sokarcú Kína 192
Dr. Mosonyi János: Az ifjú nemi önmegtartóztatása élettani megvilágítáchan 204
Armand Praviel: Lisieuxi Szent Teréz, az író. Franciából: Csitáry Béláné 179
Dr. Tauber Sándor: Történelmi kapcsolatok Írország és Magyarország
között... .. 81
Túri Béla: Németország - a nagy kérdőjel 273
II. KÖLTEMÉNYEK.
Auer István: Keserű ének. Tudósok „ 130
Csanádi Bernát: Laudes. Dómot építek. Béke 288
Finta Sándor: Holdas éj a tó felett. Balatonmenti vándorének. A Balaton
tündérei. Zánkai este 210
Ricardo Guttiérrez és Almafuerte-Pedro B. Palacios: Missziós versek. Spanyolból : Körösi Albin 95
Harsányi Lajos: A csodatevő. A messzelátó 270
Nagy Miklós: A titokzatos mezőn. A gyilkos fia. Isten arca. Angelus a
Zillertalban 44
__Az őszben. A mi Máriánk. Bólonganak az ágak. A kukoricacső 351
Rák István: Hova? ... 22
Szomorú Árpád: Késői dalnok. Csak fölfelé 291
Toronyi István: Öreg legények búcsúzó dala. Betheszda tavánál 440
Városi István: Hófehérke. A gép engesztelése 170
--Én és Te. Milimax 331
III. ELBESZÉLÉSEK, RAJZOK.
Kincs István: Csillaghullás 133
--A szent asszony trubadurja 355, 443
William Morris: Az ismeretlen templom története. Angolból: Pogány Kázmér 47
Nagy Miklós: Az erdei Mária-kép. Elbeszélés 214
Rák István: Virrad 293
Wagner József: Császár és csillagász. Római korrajz 173
IV. KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.
Balassa Bruno : 1. A történettanítás múltja hazánkban. 2. A latin tanítás
története. Ism.: R. N 395
Balla Antal: A legújabb kor világtörténete. Ism.: Dr. Székely Ottokár 233
Bangha Béla: Katholikus Lexikon, III. kötet. Ism. Sebes Ferenc ... 475
Binét Menyhért: Angol költők a huszadik században. Ism.: Csura Miklós 399
Birkás Géza: Egy francia tudós utazása Dunántúl és Debrecenben 1818-
ban. Ism.: Dr. Petrich Béla 320
Henry Bordeaux : Un printemps au Maroc. Ism.: Dr. Michel Károly 80
Harold Braun : Dichterglaube. Ism.: Dr. Petrich Béla 394
J. B. Chautard : Az apostolkodás lelke. Ism.: Müller Lajos S. J. ... 315
Benedetto Croce : Storia di Európa nel secolo decimonono. Ism.: Balanyi
György 154
E. R. Curtius : Essai sur la Francé. Trad. par I. Benoist-Méchin. Ism.:
Birkás Géza 391
Dallos Sándor : Betegek. Ism.: Csura Miklós 158
Auguste Diés, Plátó. (Ford. Dr. Michel Károly). Ism. Kecskés Pál ... 478
J. Donát S. J.: Über Psychoanalyse und Individualpsychologie. Ism.: Kárpáti Gyozo 235
Bold. Eymard P. Julián-Scheffler János : Szentáldozás életforrás. Ism.:
Dr. Müller Lajos S. J 75
Gaal Jenő : Nemzetgazdasági és szociálpolitikai tanulmányok. I. köt. Ism.
Túri Béla 478
Agostino Gemelli: II Franciscanesimo. Ism.: Dr. Márffy Oszkár 313
Gerely Jolán : A mai leányok útja. Ism.: Dr. Marczell Mihály 318
Enrica von Handel-Mazzetti: Frau Maria. I-III. Teil. Ism.: Dr. Fallenbüchl Ferenc 387
Hekler Antal: 1. Antik művészet. - 2. A középkor s a renaissance művészete. Ism.: Mátrai Vilmos 239
Herwig Ferenc : A farkasok között. (Ford. Müller Lajos S. J.) Ism.: Dr. Fallenbüchl Ferenc 156
Horváth Richárd : Laskai Ozsvát. Ism.: Jeney János 316
Károlyi Árpád : Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pöre. Ism. Dr. Mészlényi Antal - 471
Berthold Kromer : Vom neuen Afrika. Ism. : Dr. Michel Károly 78
Joannis Lemovicensis abbatis de Zirc Opera omnia. Kiadta Horváth Konstantin. Ism. : Jeney János 397
Marczell Mihály : A gyermek- és serdülőkor lelki képe. Ism. Dr. Tóth
Tihamér ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 477
François Mauriac : Le Jeudi-Saint. Ism. : Várdai Béla 159
Henri Morice : Jézus lelke. (Ford. Nagy László.) Ism. : Dr. Várkonyi Fiáéi 160
Móricz Pál : Magyar sirató. Ism. : Várdai Béla 237
Nádai Pál : Kert, napfény, ház. Ism. : Mátrai Vilmos 398
Noszlopi László : A szeretet. Ism. : Báró Brandenstein Béla 390
Papp Károly : A délafrikai egyetemek. Ism. : Kárpáti Győző 240
Gróf Pálffy Erzsébet : Baylon Szent Paszkál élete. Ism. : Dr. Oetter György 77
Pethő Sándor : A magyar Capitoliumon. Ism. : Túri Béla 74
Petró József : Pázmány Péter theológiája. Ism. : Dr. Oetter György 317
Stuhlmann Patrik : Az ifjúkor lélektana Ism. Bognár Cecil 476
Sziklay János : Veszprém az irodalomban és művészetben. Ism. Várdai
Béla. ... ... ... ... ... ... . 479
Takács Ince : Nérótól Diokléciánig. Ism. Balanyi György 473
Weszely Ödön : A gyermektanulmányozás jelentősége és problémái. Ism. :
Kárpáti Győző 79
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem