927.019

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az antiklerikális irodalom népszerűsítése

Ajánló bibliográfia és módszertani útmutató

Szerző

Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ-Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 151 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Az antiklerikális irodalom népszerűsítése3
Címmutató24
Szerzők mutatója28
A marxizmus-leninizmus klasszikusai a vallásról és az egyházról
Friedrich Engels: Feuerbach és a klasszikus német filozófia felbomlása - (Marx Károly: Tézisek Feuerbachról.)33
Friedrich Engels: Hogyan "forradalmasítja" Eugen Dühring úr a tudományt. ("Anti-Dühring")33
Friedrich Engels: A német parasztháború34
Friedrich Engels: A természet dialektikája35
V. I. Lenin: Filozófiai füzetek35
V. I. Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus. Kritikai megjegyzések egy reakciós filozófiáról36
V. I. Lenin - I. V. Sztálin: A vallásról36
A kommunisták és a vallás
August Bebel: Kereszténység és szocializmus37
A. M. Caricin: A dialektikus materializmus mint a proletár ateizmus filozófiai alapja38
P. N. Fedoszejev: A marxizmus-leninizmus a vallásról és a vallásos előítéletek leküzdéséről38
J. M. Jaroszlavszkij: A kommunisták és a vallás38
P. F. Kolonyickij: Kommunista erkölcs és vallási erkölcs39
H. N. Momdzsjan: Kommunizmus és kereszténység39
Nagy gondolkodók a vallásról és az egyházról (A kereszténység polgári kritikája)
Denis Diderot: Válogatott filozófiai művei43
Ludwig Feuerbach: Válogatott filozófiai művei44
Ludwig Feuerbach: Válogatott valláskritikai írások44
A francia felvilágosodás. Válogatás Diderot és az enciklopedisták műveiből45
Heinrich heine: Vallás és filozófia46
A. I. Herzen: Válogatott filozófiai tanulmányok46
Paul Henri Holbach: A leleplezett kereszténység vagy a keresztény vallás alapelveinek és hatásainak vizsgálata47
Paul Henri Holbach: A természet rendszere. A természeti és erkölcsi világ törvényei47
Bertrand Russell: Miért nem vagyok keresztény?48
Antiklerikális hagyományaink
Ady Endre: A fekete lobogó. Ady harca a klerikális reakció ellen48
Balog Elemér - Lajtha Kálmán: Materialista és antiklerikális hagyományainkból49
Bessenyei György: Válogatott művei49
Horárik János harca a hierarchia és az egyház ellen az 1841-1845. években50
Martinovics Ignác: Filozófiai írások51
Pándi Pál: "Hazug álmok papjai szűnnek". (A magyar költészet antiklerikális hagyományai.)51
"Tépjétek le a sötétség bilincseit". XVIII. századi magyar röpiratok a feudális egyházról51
Tordai György: Horárik János52
A vallás kialakulása
Ákos Károly: A természeti vallások55
Ákos Károly: A miszticizmus lélektana55
G. A. Gurjev: Az istenhitről56
Charles Hainchelin: A vallás eredete56
J. M. Jaroszlavszkij: Hogyan születnek, élnek és halnak meg az istenek?57
V. K. Nyikolszkij: A vallás keletkezése57
P. Pavjolkin: Az istenhitről57
Rácz Zoltán: A természeti vallások kialakulása58
V. A. Sisakov - Ivan Ivanovics Szkvorcov-Sztyepanov: A vallási szokások és szertartások58
Szabó Árpád: Mágia és vallás59
Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok59
A kereszténység kezdete
Karl Kautsky: A kereszténység eredete60
J. A. Lencman: A kereszténység eredete60
R. J. Vipper: Róma és a korai kereszténység61
Bibliakritika
I. A. Kriveljov: Az evangéliumi legendákról62
I. A. Kriveljov: Könyv a Bibliáról62
Baruch Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány63
Tudomány és vallás
Tudomány és vallás kibékíthetetlen ellentéte
Marcel Cachin: Tudomány és vallás67
Fogarasi Béla: Tudomány - Világnézet - Ideológia67
Werner Galle: Hogyan tanult meg az ember gondolkodni és beszélni?68
G. A. Gurev: Tudományos előrelátás és vallásos jóslatok68
Ernst Haeckel: Van-e élet a halál után?69
Herczeg Tibor: A tudomány és a vallás a világ keletkezéséről69
N. A. Ilijin: Élet és halál a tudomány és a vallás szempontjából69
P. Kolonyickij - F. Olescsuk: A vallás a tudomány tükrében70
Korai görög materialisták70
D. I. Koselevszkij: Bibliai legendák alkonya71
Paul Labérenne: A világok keletkezése71
V. A. Mezencev: Lehet-e a jövőbe látni?72
A. I. Oparin: Az élet keletkezése a Földön72
M. Sz. Pliszeckij: Tudomány és vallás az ember származásáról73
V. I. Prokofjev: A tudomány és a vallás ellentéte73
Szilágyi Vilmos: "Csodák" a tudomány fényében74
V. Sz. Szolovjev: Harc a babonák ellen74
Az egyház a tudományok fejlődése ellen
Giordano Bruno: Válogatott dialógusai74
Giordano Bruno és az inkvizíció. A velencei inkvizíció jegyzőkönyvei és egyéb dokumentumok75
Giordano Bruno - Galilei - Campanella75
Galilei: Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusiról76
Lukács József: A klérus a természettudományok fejlődése ellen76
Vécsey Zoltán: Tudósok küzdelme a természettel és az előítéletek ellen77
A Vatikán hatalmi politikája és eszközei
Bejczy Géza: A vallás, az egyház és a pápák81
J. A. Galan: Papok és zsandárok81
J. A. Galan: A sötétség atyja és cinkosai82
Roger Garaudy: Az egyház és a politika82
L. I. German: A harcos egyház filozófiája82
Georg Klaus: Jezsuiták, isten, anyag83
J. R. Lavreckij: A Vatikán83
Josef Macek: A huszita forradalmi mozgalom84
Avro Manhattan: A Vatikán a haladás ellen85
A nagytőkés Vatikán85
T. I. Ojzerman: Az imperializmus katolikus filozófusai85
Sz. M. Rozenoer: A Vatikán reakciós szerepe a nevelés terén86
M. M. Sejnman: A Vatikán a két világháború között86
Alighiero Tondi: A jezsuiták titkos hatalma86
M. A. Zaborov: A keresztes háborúk87
A klerikális reakció Magyarországon
Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-49-ben87
Balázs Béla: A klerikális reakció szerepe a Horty-fasizmus uralomrajutásában és konszolidálásában88
Kádár Imre: Egyház az idők viharában. A magyarországi református egyház a két világháború, a forradalmak és ellenforradalmak idején88
Lederer Emma: Az egyház szerepe az árpádkori Magyarországon89
Mindszenty József a népbíróság előtt89
Szépirodalom
Ókor
Lukianosz: Istenek - Halottak - Hetérák93
Gustave Flaubert: Szent Antal megkísértetése93
Anatole France: Thais94
Révay József: Égi jel94
Középkor
Honoré de Balzac: Pajzán históriák95
Giovanni Boccaccio: Dekameron96
Bertolt Brecht: Galilei élete96
Wilhelm Busch: Páduai Szent Antal97
Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék97
Charles Henri de Coster: Thyl Ulenspiegel98
Erasmus: A balgaság dicsérete98
Anatole France: A Lúdláb királyné99
Klabund: Borgia99
Ricarda Huch: Szent Wonnebald élete100
Alois Jirásek: Mindenki ellen100
M. V. Kratochvil: A fáklya101
Prosper Mérimée: Szent Bertalan éjszakája101
Francois Rabelais: Gargantua és Pantagruel102
Friedrich Schiller: Don Carlos102
Walter Scott: A talizmán103
G. B. Shaw: Szent Johanna103
Henryk Sienkiewicz: Kereszteslovagok104
Jonathan Swift: Hordómese104
Jakob Wassermann: Zendülés az úrfiért105
Stefan Zweig: Harc egy gondolat körül105
Magyar szerzők művei
Erdődy János: A nőstényfarkas106
Kolozsvári Grandpierre Emil: A csillagszemű106
Kós Károly: Budai Nagy Antal históriája106
Mikszáth Kálmán: A kis prímás107
Németh László: Galilei107
Németh László: Husz János108
Raffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna108
Raffy Ádám: Vesalius az orvostudomány nagymestere109
Rónaszegi Miklós: Hínáros tenger. Kolumbus első útjának regénye109
Szántó György: A boszorkány110
Szentkúthy Miklós: Burgundi krónika110
Újkor (kb. 1870-ig)
Honoré de Balzac: A tours-i plébános111
Denis Diderot: Az apáca111
Lion Feuchtwanger: Goya112
Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű112
Alois Jirásek: Sötétség113
N. Sz. Ljeszkov: Ördögűzés113
Moliére: Tartuffe114
Montesquieu: Perzsa levelek114
Stendhal: Vörös és fekete114
A. K. Vinogradov: Paganini115
Voltaire: Kisregények115
Ethel Lilian Voynich: Bögöly117
Magyar szerzők művei
Gárdonyi Géza: A lámpás117
Mikszáth Kálmán: Különös házasság118
Tordai György: Ubryk Borbála története118
Legújabb kor
Ion Luca Caragiale: Jegyzőkönyv119
Gabriel Chevallier: Botrány Clochemerle-ben119
D. Dimov: Elkárhozott lelkek120
Anatole France: Jelenkori történet120
André Gide: A Vatikán titka120
Jaroslav Hasek: Svejk121
Ring Lardner: Owen Muir kalandjai122
Sinclair Lewis: Elmer Gantry (A prédikátor)122
Sean O'Casey: Vörösbe fordul a csillag123
Goffredo Parise: A szép pap123
Roger Peyrefitte: Szent Péter kulcsai123
Upton Sinclair: Az ács fiának hívnak124
Anton H. Tammsaare: Pokoltanya új sátánja125
V. Tendrjakov: A csodatevő szentkép125
Ludwig Thoma: Andreas Vöst126
Émile Zola: Igazság126
Émile Zola: Plassans meghódítása127
Émile Zola: Mouret abbé vétke127
Émile Zola: Lourdes128
Émile Zola: Róma128
Émile Zola: Párizs128
Magyar szerzők művei
Berkesi András - Kardos György: Kopjások129
Bihari Klára: Brigitta nővér130
Iványi Ödön: A püspök atyafisága130
Kaffka Margit: Hangyaboly130
Thurzó Gábor: Amen, amen131
Gyűjtemények művek
Álszentek cselekdetei131
Ráth-Végh István: Mendemondák és történelmi hazugságok132
"Urak, papok dölyfét, ím eleget tűrtük..."132
A vallás titkai133
Függelék
Előkészületben levő antiklerikális kiadványok137
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem