A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szeghalom

Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok

Szerző

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: Szeghalom
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 679 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyvet fekete-fehér fotók és ábrák illusztrálják.
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

Előszó (Kozák Sándor)5
Kötetünk munkatársai15
Lektoraink16
A forráshivatkozásokban használt rövidítések17
Giricz Béla: Szeghalom természeti földrajza19
Szeghalom földrajzi helyzete, fekvése21
Szeghalom és környékének földtani viszonyai23
A felszín kialakulása23
Szeghalom és környékének geomorfológiai jellemzése31
Szeghalom éghajlata35
Szeghalom és környékének vízföldrajzi viszonyai41
Felszíni vizek41
Felszín alatti vizek50
Szeghalom talajföldrajzi viszonyai54
Ecsedy István: Újkőkori falvak Szeghalom környékén61
Bevezetés63
Az újkőkor kialakulása a Körös-vidéken. A Körös kultúra65
A kultúra elterjedése65
Életmód, település67
Hitvilág, művészet70
A helyi eredetű népesség szerepe - az alföldi vonaldíszer kerémia kultúrája73
A vidék újkőkori falvai és kapcsolataik74
Az újkőkor középső szakasza és virágkora - a szakálháti csoport és a tiszai kultúra telepei76
A faluközösségek mindennapi életének emlékei81
Egy telep és a házak83
A gyékényszövés (Krasznai Péter)83
Néhány szó a munkamegosztásról90
A fazekasság91
A szerszámkészítés95
Az élelemszerzés96
A temetkezések és a hitvilág97
Az újkőkori kultúrák megszűnése; a rézkor kezdete100
Móricz Béla: A Nadányiak101
Nemzetségük103
XIV-XVI. századi birtokaik109
Nadányi Gergely hajdúhadnagy114
Nadányi Miklós végvári kapitány115
Szeghalmi földesuraságuk116
Nadányi János, Szeghalom török utáni újratelepítője123
Nadányi Miklós, Békés megyei szolgabíró127
Molnár Ambrus: Szeghalom újjáéledése a török hódoltság után129
Betelepítési kísérletek a 17. században131
Szeghalom helyzete az 1600-as években131
Szeghalom megülése 1670 körül136
Szeghalom újabb megülése 1699-ben137
Az 1670-től 1686-ig, majd 1699-tőlk 1703-ig fennálló Szeghalom lakosai137
Kontinuitás a 16. századi és a 17. századi Szeghalom lakosai között140
Szeghalom a 17. század utolsó évtizedeiben és a 18. század első éveiben141
A község újratelepedése a Rákóczi-szabadságharc után144
Megyénk helyzete a 18. század elején144
Községünk újjáéledésének kezdetei145
Az ideköltözöttek eddig megtett útja154
A benépesült falu első évtizedei158
Miklya Jenő: Szeghalom történeti mondái163
Bevezetés165
A régibb helynevekhez kapcsolódó mondák166
A Sebes-Körös regéje167
Várhely169
Ördögárka172
Szeghalom174
Szeghalom a hódoltság korában176
Futások és villongások177
A Szomorúhát története178
Tordahalom180
Balkány-halom181
Halmok és dombok182
A mai Szeghalom történetéhez kapcsolódó népi mondák, történetek és magyarázatok184
Aranyláda187
Peres-szék188
Simasziget189
Jároli József: Az 1848-49-i forradalom és szabadságharc Szeghalmon191
Az áprilisi legelőfoglalási kísérlet194
A szeghalmi bíró és a nép ellentéte200
A jegyzőválasztás ügye204
Szeghalom a szabadságharcban210
A szabadságharc terhei219
Bereczki Imre: A jobbágyvilág és 1848-49 emléke a szeghalmi néphagyományban225
A hagyomány ereje227
A 48-as hagyományok hordozói229
A jobbágyvilág emléke Szeghalmon233
A földesúri társadalom233
A földesúr239
Jogi viszonyok241
Az 1848-as változások Szeghalmon246
A szabadságharc alakjai a hagyományban249
A honvéd249
A nemzetőr251
A horvát foglyok252
A megtorlás253
A 48-as Párt működése Szeghalmon255
A Kossuth-szobor felállítása259
Függelék262
Szabó Ferenc: Szeghalom a két forradalomban 1918-1919267
A gazdasági-társadalmi tagozódás fő vonásai a századfordulótól a forradalmak időszakáig269
A világháború hatása275
Az 1918. novemberi forradalmi átalakulás282
A "Szervezett Munkáspárt" és a "Szervezett Munkásnők Pártja" megalakulása és programja286
Közellátási éls szociális intézkedése 1919 elejéig295
A politikai fejlődés útja 1919 elejétől a proletárdiktatúráig297
A proletárhatalom győzelme és szervezeti kiépítése303
A Tanácsköztársaság intézkedéseinek végrehajtása310
A proletárhatalom megdöntése és az ellenforradalmi megtorlás Szeghalmon316
Vigh Károly: Tildy Zoltán életútja (1889-1961)329
Bevezetés331
Losonctól Tahitótfaluig333
A pártalapító338
A szeghalmi parókián352
A vármenyei törvényhatóságban360
A szeghalmi képviselőválasztás - és utójátéka365
Az országgyűlési képviselő370
Szeghalom és Budapest között (1937-1939)380
A Kisgazdapárt élén és az antifasiszta front vezérkarában384
A demokratikus Magyarország élén (1945-1948)397
Az utolsó felvonás (1956-1961)415
U. Nagy István: A szeghalmi Péter András Gimnázium közművelődési szerepe (1926-1944)419
Bevezetés421
Az első program424
Ellenzéki szellemben425
Ismeretterjesztő előadások426
Iskolarendszerű felnőttoktatás429
A Péter András Kölcsönkönyvtár432
Lapszerkesztés és könyvkiadás435
A Péter András-Emlékestek445
A diákifjúság közművelődési szerepe449
A második program457
Boruzs Józsefné: Adatok Szeghalom felszabadulást követő kulturális fejlődéséről (1945-1949)461
Az ország felszabadulás utáni gazdasági, társadalmi változásainak hatása a kulturális életre463
Szeghalom kulturális életét meghatározó gazdasági-társadalmi, politikai feltételek465
Szeghalom gazdasági-társadalmi képe a felszabadulást követő években465
A pártviszonyok alakulása és hatása a szabadművelődésre457
Szeghalom kulturális öröksége: egyleti élete470
A kulturális élet alakulása 1945-48-ban474
A szabadművelődés kiépülése474
A szabadművelődés korszaka: 1946 augusztus-1948 július478
Kulturális fejlődés a fordulat éve után486
Bellon Tibor: Szeghalom paraszti gazdálkodása493
Szeghalom határa497
Határjárások499
A birtokrendszer alakulása Szeghalmon502
Szeghalom állattartása506
Legelő - rét - takarmánáy508
Takarmánytermesztés512
Nyájak514
Ménes514
Gulya515
Juhászat518
Fejősjuhászat519
A juhtej feldolgozása523
A juhászat egyéb haszonvételei527
Sertésnyájak532
Baromfitartás535
Földművelés536
Termesztett növények537
Talajművelés539
Búzavetés - vetésgondozás542
Aratés546
Vontatók és keresztek a földön549
Hordás - asztagrakás551
Nyomtatás - cséplés554
Nyéki Lajos: Adatok Szeghalom mezőgazdaságáról561
Munkaerő-gazdálkodás564
A munkaerő száma és szerkezete564
A munkaerő-ellátottság alakulása és felhasználtságának mértéke566
A mezőgazdasági termelés technikai feltételei567
A gépesítés színvonala és területi eltérései567
Talajerőpótlás570
A földterület művelési ágak szerinti hasznosítása572
A szántóföldi növénytermesztés575
Kenyérnövények termesztése575
Szemestakarmányok termesztése577
Szálas és lédús takarmányok termesztése580
Ipari növények termesztése583
A zöldségfélék termesztése587
Az állattenyésztés588
A szarvasmarha-tenyésztés588
Sertéstenyésztés589
Lótenyésztés590
Juhtenyésztés590
Baromfitenyésztés591
A fejlettségi szint területi különbségei592
Irodalom593
Cs. Tábori Hajnalka: A szeghalmi paraszti lakáskultúra változásai a 20. század első felében595
Bevezetés597
A régi szeghalmi ház és berendezése598
A parasztház berendezésének változása603
A bútorok607
Fekvőbútorok és azok használata607
Az ülőbútorok609
A tárolóbútorok613
A tükör618
Az asztal és környéke619
A gyerekek bútorai321
Kiegészítő tárgyak623
A világítás eszközei624
A képek625
A bútor öröklése, új bútor szerzése626
A lakókonyha és a nyárikonyha628
Kiadott házak635
A lakóházak javítása és gondozása635
Alkalmak, amelyek megváltoztatták a házban folyó életet638
A család növekedése és apadása638
Vendéglátás640
Polgárosodás, városi hatások640
Tábori György: A szeghalmi nép ruházkodása a 19-20. század fordulóján643
Az újszülött várása645
Az iskoláskor ruházata648
Férfiviseleet649
A lányok ruházata663
Az asszonyok viselete664
Irodalom670
Miklya Jenő:
Szabó Ferenc: A szerkesztők utószava673
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szeghalom Szeghalom Szeghalom

A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba